Důležité!

Já, Alena Malovcová, coby provozovatel (poskytovatel) masérských služeb a současně odpovědná osoba, tímto v souvislosti s aktuální celosvětovou epidemiologickou situací kolem výskytu coronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), s možným ohrožením veřejného zdraví nemocí Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a s přijatými krizovými vládními opatřeními na území České republiky prohlašuji, že masážní salon Malovcová i celý salon Profi (jehož je masážní salon součástí) byl po celou dobu trvání pandemického nebezpečí preventivně uzavřen, a to konkrétně ode dne 12. března 2020 - až do dne 10. května 2020 včetně. Ode dne 11. května 2020 a dále jsem Vám opět plně k dispozici a všechny návštěvy sjednané po tomto datu zachovávám v platnosti.

Pro naši i Vaši bezpečnost byly všechny prostory salonu řádně vydezinfikovány a byla zde nainstalována čistička vzduchu s ionizérem. Dezinfikovat se samozřejmě bude i nadále během normálního provozu. Každá pracovnice salonu bude dbát na současné zvýšené hygienické požadavky a - dle povahy své práce - bude používat dezinfekce na povrchy, pokožku rukou i těla, jednorázové utěrky, rukavice, roušky, případně též ochranné obličejové štíty, atd. V případě potřeby budete moci použít připravené dezinfekce na ruce, jednorázové utěrky, rukavice a roušky také Vy.

Dále čestně prohlašuji, že jsem nemocí Covid-19 neonemocněla, neprodělala jsem karanténu, nepohybovala jsem se v zasažených oblastech, ani jsem vědomě nepřišla do styku s infikovanými osobami či s osobami, které by o nemocné pečovali a jsem zdravotně způsobilá provozovat masérské služby. Těším se s Vámi nashledanou.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v lednu 2020). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU

 • tato sestava fyzických a mentálních cviků vychází ze starého cvičení čchi-kung a makko-ho, které jsou součástí tradiční čínské a japonské medicíny
 • cvičení čchi-kung a makko-ho pomáhají člověku vybudovat si fyzicky a psychicky odolný organismus, udržet si zdraví, preventivně působí proti nemocem, rozvíjejí duševní schopnosti, intuitivní myšlení a fantazii, zlepšují sebeovládání, dávají životu vyšší kvalitu a významně prodlužují jeho aktivní část
 • přispívají k protažení těla a energetických drah (meridiánů), ke stimu-
  laci toku energie, k aktivaci vnitřních tělesných orgánů a tím i k celko-
  vé harmonizaci organismu
 • cvičení ČCHI-KUNG postupně startuje, povzbuzuje a vylaďuje celé tělo - v této sestavě se provádí jemnou tlakovou a poklepovou masáží, a to převážně v sedu nebo ve stoje (cviky 1.-16.)
 • cvičení MAKKO-HO působí přímo na příslušné tělesné orgány - v této sestavě se provádí cíleným protahováním energetických drah (meridi-
  ánů) a jejím prodýcháváním v jednotlivých pozicích, a to převážně
  v kleku, v sedu nebo vlehu (cviky 17.-28.); toto cvičení je vhodné přizpůsobit aktuální denní době, kdy se cvičí a začínat cvikem odpo-
  vídajícím dané hodině biorytmického cyklu (např. v 8h začít cvičit cvikem 19. působícím na právě aktivní meridián žaludku, v návaznosti pokračovat cviky následujících cyklů - 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 17., 18. a vždy končit relaxačním cvikem 29.)
 • komplet uvedených cvičení lze rozdělit na 2 samostatné celky - např. cvičení čchi-kung cvičit jako celou sestavu ráno a cvičení makko-ho cvičit jako celou sestavu večer nebo např. cvičení čchi-kung cvičit jako celou sestavu ráno a cvičení makko-ho rozdělit na jednotlivé cviky a provádět je jednotlivě v dobu, kdy má konkrétní tělesný orgán maximum své aktivity (např. při potřebě výraznější podpory činnosti ledvin cvičit v 18 hodin pouze cvik 24.), čímž se výrazně zvýší účinnost stimulace jednotlivých tělesných orgánů
 • cvičení čchi-kung a makko-ho se vždy praktikují v duševní pohodě, ne-
  násilně, uvolněně, klidně, pomalu, plynule, pečlivě, důkladně, tech-
  nicky přesně a řízeně
 • při cvičení je třeba mít neustálou kontrolu nad prováděnými cviky, plně se soustředit a uvědomovat si každý pohyb svého těla, což sni-
  žuje působení stresu a redukuje riziko zranění
 • u obousměrných cviků se obvykle začíná protažením a aktivací levé, přední, dolní a vnitřní strany těla - u žen a pravé, zadní, horní a vnější strany těla - u mužů (pokud není potřeba dodržovat jiný, přesně urče-
  ný postup)
 • svaly a okolní tkáně se při cvičení zapojují pouze do příjemného poci-
  tu mírného tahu, tlaku nebo napětí (nikdy necvičit přes bolest, ne-
  pružit a nešvihat)
 • každá nová cvičební pozice se zaujímá ve výdechu, v ní se setrvává
  ve výdrži 30-60 sekund (obvykle na 3 nádechy a 3 výdechy) - s každým výdechem se tělo a dráhy více protahují a uvolňují
 • mezi cviky se nechávají krátké 10-30 sekundové přestávky (podle ob-
  tížnosti cviků a aktuálního zdravotního stavu cvičícího)
 • rytmus pohybu se přizpůsobuje dechu - zlepšuje to krevní oběh a odstraňuje svalové napětí
 • při nesrozumitelnosti cvičebních pokynů cvik neprovádět a požádat
  o pomoc trenéra
 • při nejasnostech o vhodnosti cvičení se předem poradit s lékařem
 • při zdravotních obtížích vůbec necvičit a vyhledat odborné lékařské vyšetření!
 • doporučení: pravidelně 1x denně (minimálně 10 minut), 2-3x týdně (minimálně 20-30 minut) nebo 1x týdně (minimálně 60-90 minut).

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

CVIČENÍ ČCHI-KUNG

 1. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), dlaně třít o sebe dokud nebudou teplé - potom je položit na obličej a třít jimi opakovaně přes čelo a oči ke spánkům, přes nos a tváře k uším a přes ústa a bradu ke krku, nakonec promnout ušní lalůčky, zpět
 2. Čchi-kung
 3. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže vzpažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí a prsty - roztaženými prsty projet vlasy ve směru růstu vlasů v několika řadách postupně od středu hlavy do stran (temeno, týl), zpět
 4. Čchi-kung
 5. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže vzpažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí, prsty sevřít v pěst - jemně poklepat pěstičkami na vrchol hlavy (temeno), zpět
 6. Čchi-kung
 7. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže vzpažit, ohnout je v loktech a uvolnit, dlaně přitisknout na uši, prsty směřovat vzad do středu hlavy, palce dolů, ramena a lopatky tlačit vzad - jemně poklepat střídavě ukazováčky a prostředníčky zezadu do hlavy (týl), zpět
 8. Čchi-kung
 9. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže vzpažit, ohnout je v loktech a uvolnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně,
  L palec nahoře - u žen, L dlaň vložit do P dlaně, P palec nahoře - u mu-
  žů), spojené ruce položit dlaněmi dozadu na hlavu (týl), palce směřovat
  na krk, ramena a lopatky tlačit vzad - postupně zacvakat zuby, poválet jazyk v ústech (opírat ho o patro a zuby - ve směru a v protisměru hodinových ručiček), maximálně otevřít ústa, vypláznout jazyk a současně vykulit oči, nakonec zavřít oči a v prostoru pohybovat bulvami (doprava-doleva, nahoru-dolů a ve tvaru písmenek Y, X, A, H a O), zpět
 10. Čchi-kung
 11. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže vzpažit, ohnout je v loktech a uvolnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně,
  L palec nahoře - u žen, L dlaň vložit do P dlaně, P palec nahoře - u mu-
  žů), spojené ruce položit dlaněmi dozadu na krk (šíji), palce přitisknout k ostatním prstům, ramena a lopatky tlačit vzad - tlačit rukama vpřed a současně krkem vzad, výdrž, zpět
 12. Čchi-kung
 13. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), vzpažit P paži, ohnout ji v loktu a uvolnit, P dlaň položit na L stranu krku zezadu, připažit L paži a položit ji volně na L stehno - prsty a dlaní P ruky promačkat L šíji, zpět, naopak
 14. Čchi-kung Čchi-kung
 15. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), předpažit P paži, ohnout ji v loktu a uvolnit, P dlaň položit shora na L rameno, L dlaní podepřít P loket ve výši P ramene - prsty a dlaní P ruky promačkat L tra-
  pézy a proklepat L rameno, zpět, naopak
 16. Čchi-kung Čchi-kung
 17. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže připažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit k tělu, prsty sevřít v pěst, lopatky tlačit vzad a dolů - ramena opakovaně zvednout vysoko k uším a spustit hluboko dolů, poté kroužit rameny vzad, zpět
 18. Čchi-kung Čchi-kung Čchi-kung Čchi-kung
 19. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), předpažit P paži, ohnout ji v loktu a uvolnit, P dlaň položit na L rameno zepředu, L paži mírně předpažit a uvolnit - prsty a dlaní P ruky promačkat L paži postupně zepředu, z vnější strany, zezadu i z vnitřní strany (od ramene k zápěstí), nakonec promačkat dlaň, hřbet a prsty L ruky, zpět, naopak
 20. Čchi-kung Čchi-kung
 21. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže předpažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí, prsty sevřít v pěst - jemně poklepat pěstičkami přes hrudník zleva doprava (mimo oblast bradavek - u mužů a celých prsou - u žen), zpět
 22. Čchi-kung
 23. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže předpažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí a prsty - jemně vytírat otevřenými dlaněmi břicho ve směru hodinových ručiček (vlevo dolů a vpravo nahoru), zpět
 24. Čchi-kung
 25. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže předpažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí a prsty, spojit dlaně, překřížit palce (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - u žen, L dlaň vložit do P dlaně, P palec nahoře - u mužů) a položit je volně do klína - kroužit celým trupem ve směru a v protisměru hodinových ručiček
  (v předklonu nádech, v záklonu výdech), zpět
 26. Čchi-kung Čchi-kung
 27. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže zapažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí, prsty sevřít v pěst a položit je
  na záda pod žebra - pěstičkami vytírat oblast kolem páteře směrem
  ke kosti křížové, přes ledviny směrem ke kosti pánevní a přes boky
  ke kosti kyčelní, zpět
 28. Čchi-kung
 29. klek vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, trup zrotovat vlevo, L paži zapažit, ohnout ji
  v loktu, uvolnit zápěstí, prsty L ruky sevřít v pěst a položit ji na L hýždi - L pěstí vytírat oblast L hýždě a potom promačkat celou L nohu postupně zezadu a z vnější strany (od hýždě k vnějšímu kotníku), zpět, naopak
 30. Čchi-kung Čchi-kung
 31. sed vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, P nohu natáhnout, L nohu pokrčit v koleně, L pa-
  ži předpažit, ohnout ji v loktu, uvolnit zápěstí, prsty L ruky sevřít v pěst a položit ji na L stehno - promačkat celou L nohu postupně zepředu a
  z vnitřní strany (od třísel k vnitřnímu kotníku), nakonec L nohu vytočit do strany, opřít ji vnějším kotníkem o L stehno a promačkat chodidlo, nárt a prsty L nohy, zpět, naopak
 32. Čchi-kung Čchi-kung

  | Nahoru |
  | Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
  | Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
  | Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
  | Formování postavy | Bodystyling |

  CVIČENÍ MAKKO-HO

 33. klek vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže zapažit, propnout je v loktech a zpevnit, za zády L dlaň vložit do P dlaně, překřížit palce (stejně u žen i u mužů) - zapažit spojené napnuté paže, výdrž, zpět (meridián plic: střed těla, tlusté střevo, žaludek, bránice, plíce, průdušnice, 2. mezi-
  žebří, biceps, vnitřní a přední strana paže, předloktí, dlaň, vnější strana palce ruky; 3-5 hodin); alternativa cviku: ve stoje
 34. Makko-ho
 35. klek vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže zapažit, propnout je v loktech a zpevnit, za zády spojit ruce, chytit za ukazováčky (L ukazováček zaháknout za P ukazováček - stejně u žen i u mužů) - dosednout na pa-
  ty, předklonit se hluboko vpřed, čelo tlačit ke kolenům, rovná záda, zapažit spojené napnuté paže, výdrž, zpět (meridián tlustého střeva: přední strana ukazováčku ruky, hřbet ruky, předloktí, vnější strana paže, rameno, krk, brada, nos; 5-7 hodin); alternativa cviku: stoj vzpřímený mírně roznožný
 36. Makko-ho
 37. klek vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, dosednout na zem mezi nohy, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, přitisknout na uši, prsty proplést
  (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - stejně u žen i u mužů), dlaně sevřít pevně k sobě - vytáhnout vzhůru za pažemi, výdrž, zpět (meridián žaludku: spánek, tváře, přední strana krku, přední strana hrudníku, břicho, přední strana dolní končetiny, nárt nohy, vnější strana ukazováčku nohy; 7-9 hodin)
 38. Makko-ho
 39. klek vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, dosednout na zem mezi nohy, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, přitisknout na uši, spojit dlaně, překřížit palce a malíčky (L dlaň vložit do P dlaně, P palec a malíček nahoře - stejně u žen i u mužů), obě ruce přetočit dlaněmi vzhůru - dolehnout trupem na zem a vytáhnout se za dlaněmi do dálky, výdrž, zpět (meridián sleziny a slinivky: přední strana palce nohy, vnitřní strana dolní končetiny, přední strana břicha, vnější strana hrudníku;
  9-11 hodin); alternativa cviku: vzpor na předloktích nebo na dlaních opřených pod tělem (prsty rukou směřovat k chodidlům), podsadit pánev a protáhnout trup do mostu, záklon, pohled vzhůru, výdrž, zpět
 40. Makko-ho
 41. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, opřít je chodidly o sebe, chodidla přiblížit co nejvíce k tělu, obě paže předpažit, propnout je v loktech a zpevnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - stejně u žen i u mužů), spojené ruce položit sevřenými dlaněmi na nárty a prsty nohou - trup vytáhnout vzhůru, kolena tlačit dolů, výdrž, zpět (meridián srdce: srdce, plíce, podpaží, vnitřní a přední strana paže, přední strana malíčku ruky;
  11-13 hodin)
 42. Makko-ho
 43. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, opřít je chodidly o sebe, chodidla přiblížit co nejvíce k tělu, obě paže předpažit, propnout je v loktech a zpevnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - stejně u žen i u mužů), spojené ruce položit sevřenými dlaněmi na nárty a prsty nohou - hluboký předklon, vyhrbit, zakulatit a zabalit záda (postupně od krční páteře ke kostrči), předklonit trup, přitáhnout ho ke špičkám nohou, obě paže pokrčit, ohnout je v loktech, lokty tlačit kolena dolů a čelo položit na spojené ruce a nohy, výdrž, zpět (meridián tenkého střeva: vnější strana malíčku ruky, zadní a vnitřní strana předloktí, rameno, lopatka, vnější strana krku, tváře, uši; 13-15 hodin)
 44. Makko-ho
 45. sed vzpřímený snožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy tisknout celou plochou k sobě, kolena propnout, palce rukou zaháknout za malíčky nohou - trup vytáhnout vzhůru, mírný předklon, paty zvednout nad zem, špičky nohou ohnout
  k holením, zesílit tlak palci rukou do malíčků nohou, výdrž, zpět (meridián močového měchýře: vnitřní oční koutek, zátylek, páteř, hýždě, zadní strana dolní končetiny, vnější strana malíčku nohy;
  15-17 hodin)
 46. Makko-ho
 47. sed vzpřímený snožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy tisknout celou plochou k sobě, kolena propnout, dlaně rukou opřít o chodidla a prsty nohou - hluboký předklon, trup přitáhnout ke špičkám nohou, paty mírně nadzvednout nad zem, špičky nohou ohnout k holením, zesílit tlak dlaněmi do chodi-
  del nohou a čelo položit na kolena, výdrž, zpět (meridián ledvin: střed chodidla, vnitřní strana chodidla, vnitřní kotník, Achillova šlacha, vnitřní strana dolní končetiny, tříslo, přední strana břicha, hrudník,
  1. mezižebří, prsní a klíční kost; 17-19 hodin)
 48. Makko-ho
 49. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - stejně u žen i u mužů), obě paže předpažit, překří-
  žit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí a prsty, L dlaň položit na P ko-
  leno a P dlaň položit na L koleno (P ruka vpřed - stejně u žen i u mužů) - trup vytáhnout vzhůru, kolena stlačit dolů, výdrž, zpět (meridián osrdečníku: hrudník, osrdečník, bránice, 4. mezižebří, přední strana hrudníku, paže, předloktí a přední strana prostředníčku ruky;
  19-21 hodin)
 50. Makko-ho
 51. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (P noha vpřed - stejně u žen i u mužů), obě paže předpažit, překřížit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí a prsty, P dlaň položit
  na L koleno a L dlaň položit na P koleno (L ruka vpřed - stejně u žen i
  u mužů) - trup přitáhnout ke špičkám nohou, hluboký předklon, kolena stlačit dolů, výdrž, zpět (meridián trojitého ohřívače: vnější strana prostředníčku ruky, vnější strana předloktí, paže, zadní strana ramene, šíje, vnější strana krku, hlava, uši; 21-23 hodin)
 52. Makko-ho
 53. sed vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, špičky nohou ohnout k holením, předpažit, obě paže propnout v loktech a zpevnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - stejně u žen i u mužů), dlaně sevřít pevně k sobě - trup zrotovat vlevo, vytáhnout ho vzhůru, mírný předklon vlevo nad L nohou, napnuté paže směřují ke špičce L nohy, výdrž, zpět, naopak (meridián žlučníku: vnější oční koutek, spánek, záhlaví, přední strana hrudníku, vnější strana břicha, vnější strana kyčle, vnější strana dolní končetiny, vnější strana prsteníčku nohy; 23-1 hodin)
 54. Makko-ho Makko-ho
 55. sed vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, špičky nohou ohnout k holením, předpažit, obě paže propnout v loktech a zpevnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - stejně u žen i u mužů), dlaně sevřít pevně k sobě - trup zrotovat vlevo, přitáhnout ho ke špičce L nohy, hluboký předklon nad L nohou, napnuté paže směřují ke špičce L nohy, ukazováčkem L ruky se zaháknout za pa-
  lec L nohy, výdrž, zpět, naopak (meridián jater: přední strana palce nohy, přední a vnitřní strana dolní končetiny, břicho, hrudník, 6. mezi-
  žebří; 1-3 hodin)
 56. Makko-ho Makko-ho Makko-ho Makko-ho
 57. klek vzpřímený mírně roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, dosednout na paty, mírný předklon, opřít předloktí a dlaně před tělem (prsty rukou směřují rovně vpřed) - zakulatit záda (postupně od krční páteře ke kostrči), předklonit trup, opřít čelo, ruce položit vedle těla (dlaně směřují vzhůru), uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět.
 58. Makko-ho

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE