Důležité!

Já, Alena Malovcová, coby provozovatel (poskytovatel) masérských služeb a současně odpovědná osoba, tímto v souvislosti s aktuální celosvětovou epidemiologickou situací kolem výskytu coronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), s možným ohrožením veřejného zdraví nemocí Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a s přijatými krizovými vládními opatřeními na území České republiky prohlašuji, že masážní salon Malovcová i celý salon Profi (jehož je masážní salon součástí) byl po celou dobu trvání pandemického nebezpečí preventivně uzavřen, a to konkrétně ode dne 12. března 2020 - až do dne 10. května 2020 včetně. Ode dne 11. května 2020 a dále jsem Vám opět plně k dispozici a všechny návštěvy sjednané po tomto datu zachovávám v platnosti.

Pro naši i Vaši bezpečnost byly všechny prostory salonu řádně vydezinfikovány a byla zde nainstalována čistička vzduchu s ionizérem. Dezinfikovat se samozřejmě bude i nadále během normálního provozu. Každá pracovnice salonu bude dbát na současné zvýšené hygienické požadavky a - dle povahy své práce - bude používat dezinfekce na povrchy, pokožku rukou i těla, jednorázové utěrky, rukavice, roušky, případně též ochranné obličejové štíty, atd. V případě potřeby budete moci použít připravené dezinfekce na ruce, jednorázové utěrky, rukavice a roušky také Vy.

Dále čestně prohlašuji, že jsem nemocí Covid-19 neonemocněla, neprodělala jsem karanténu, nepohybovala jsem se v zasažených oblastech, ani jsem vědomě nepřišla do styku s infikovanými osobami či s osobami, které by o nemocné pečovali a jsem zdravotně způsobilá provozovat masérské služby. Těším se s Vámi nashledanou.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v lednu 2020). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA

 • tato sestava dechových a tělesných cviků vychází ze starého cvičení radža-jóga a hatha-jóga, které jsou součástí tradiční indické medicíny a filozofie, ale také ze současného stylu cvičení power-jóga
 • cvičení radža-jóga, hatha-jóga a power-jóga pomáhají člověku zklidnit mysl, zvýšit odolnost proti stresu, osvojit si mravní zásady, vládnout pevnou vůlí, zlepšit duševní i fyzické zdraví, žít v klidu a v harmonii
  s vesmírem
 • součástí cvičení RADŽA-JÓGA a HATHA-JÓGA je soubor mravních disciplín (jáma, nijáma), meditací (dhárana, dhjána), dechových cvi-
  čení (pránájáma), tělesných cvičení (ásany), svalových stahů tělesných otvorů (bandhy), očistných technik (satkríja) a stylizovaných póz (mudry)
 • modernější styl cvičení POWER-JÓGA se většinou praktikuje formou dynamických pohybových sestav - na sebe plynule navazujících prota-
  hovacích, posilovacích, rovnovážných a směrových pozic tělesných cvičení, které postupně procvičují celý organismus a ovlivňují správné držení těla (např. cvičebními sestavami „Pozdrav Slunci“, „Pozdrav Měsíci“, „Pět Tibeťanů“ či „Osm kusů brokátů“)
 • základem cvičení radža-jóga, hatha-jóga a power-jóga je plný dech, což je takové dýchání, při kterém se plíce plně a rovnoměrně pro-
  vzdušňují za součinnosti všech „dechových“ svalů; má 3 fáze - břišní, hrudní a podklíčkový dech, přičemž každá fáze probíhá v předním, zadním, pravém a levém kvadrantu; nácvik plného dechu se provádí nejprve vleže na zádech či vleže na břiše, později též ve vzporu klečmo, v kleku, v sedu nebo ve stoje; začíná se dílčím procvičováním jednotlivých fází dechu, nakonec se všechny fáze spojí do plynulé dechové vlny
 • břišní dech (brániční, abdominální) je uvolňující a zklidňující dýchání, které zabezpečují především břišní svaly a bránice; ovlivňuje hlavně játra, žaludek, tlusté a tenké střevo, ledviny, močový měchýř a po-
  hlavní orgány, zvyšuje krevní tlak; nejčastěji takto dýchají muži;
  při břišním dýchání pojme dolní část plic až 60% ze svého celkového objemu (= vitální kapacita plic)
 • hrudní dech (dolní žeberní, kostální) je aktivizující dýchání, které zabezpečují především dolní mezižeberní svaly; ovlivňuje hlavně krev-
  ní oběh, srdce, slezinu a žlučník; nejčastěji takto dýchají ženy;
  při hrudním dýchání pojme střední část plic až 30% ze svého celkového objemu (= vitální kapacita plic)
 • podklíčkový dech (horní žeberní, klavikulární) je povrchové dýchání, které zabezpečují především horní mezižeberní svaly a částečně také šikmé svaly krku; ovlivňuje hlavně hrtan, hltan, jícen, průdušky a plíce, je prevencí proti astmatu a alergiím; při podklíčkovém dýchání pojme horní část plic až 10% ze svého celkového objemu (= vitální kapacita plic)
 • dechová vlna je syntézou břišního, hrudního a podklíčkového dechu - probíhá na 1 nádech a 1 výdech, přičemž výdech by měl být úplný a
  2x delší než nádech; při plném dýchání pojmou plíce až 100% ze svého celkového objemu (= vitální kapacita plic)
 • u zdravého dospělého člověka by se klidová frekvence dýchání měla pohybovat mezi 12-16 dechovými cykly za minutu, dech by měl být nenásilný, uvolněný, klidný, pomalý a plynulý
 • komplet uvedených cvičení lze rozdělit na 3 samostatné celky a střídat je - např. cvičení radža-jóga (cviky 1.-12.) cvičit jako celou sestavu rá-
  no a cvičení hatha-jóga (cviky 13.-33.) cvičit jako celou sestavu večer nebo např. cvičení power-jóga (cviky 34.-41.) cvičit jako celou sestavu ráno a cvičení hatha-jóga (cviky 13.-33.) cvičit jako celou sestavu ve-
  čer - pravidelnost a vytrvalost zvyšuje účinnost cvičení (po 10-ti lek-
  cích bude rozdíl cítit a po 20-ti lekcích začne být i vidět)
 • cvičení radža-jóga, hatha-jóga a power-jóga se provádějí pečlivě, důkladně, technicky přesně a řízeně
 • při cvičení je třeba mít neustálou kontrolu nad prováděnými cviky, plně se soustředit a uvědomovat si každý pohyb svého těla, což sni-
  žuje působení stresu a redukuje riziko zranění
 • svaly a okolní tkáně se při cvičení zapojují pouze do příjemného poci-
  tu mírného tahu, tlaku nebo napětí (nikdy necvičit přes bolest, ne-
  pružit a nešvihat)
 • u uvolňovacích a přípravných cviků se rytmus pohybu přizpůsobuje dechu - zlepšuje to krevní oběh a odstraňuje svalové napětí
 • u protahovacích cviků se pohyb a dech synchronizují (nádech je
  při vyklenutí břišní stěny vpřed, při zvedání hrudního koše vzhůru,
  při rozevírání žeber do stran a při zvětšování objemu plic - např.
  při záklonu, při návratu z předklonu či z rotace; výdech je pak
  při zplošťování břišní stěny, při klesání hrudního koše, při stahování žeber zpět a při zmenšování objemu plic - např. při předklonu,
  při návratu ze záklonu a při rotaci) - celkově to zklidňuje organismus
 • u posilovacích cviků se dýchá proti odporu pohybu (nádech je
  při zplošťování břišní stěny, při klesání hrudního koše, při stahování žeber zpět a při zmenšování objemu plic - např. při předklonu,
  při návratu ze záklonu a při rotaci; výdech je pak při vyklenutí břišní stěny vpřed, při zvedání hrudního koše vzhůru, při rozevírání žeber
  do stran a při zvětšování objemu plic - např. při záklonu, při návratu
  z předklonu či z rotace) - aktivuje to organismus, zvyšuje svalové napětí a zintenzivňuje cvičení
 • při nesrozumitelnosti cvičebních pokynů cvik neprovádět a požádat
  o pomoc trenéra
 • při nejasnostech o vhodnosti cvičení se předem poradit s lékařem
 • při zdravotních obtížích vůbec necvičit a vyhledat odborné lékařské vyšetření!
 • doporučení: pravidelně 1x denně (minimálně 10 minut), 2-3x týdně (minimálně 20-30 minut) nebo 1x týdně (minimálně 60-90 minut).

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

CVIČENÍ RADŽA-JÓGA

 1. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, P ruku položit na břicho v úrovni pupku, L ruku na hrudník v úrovni dolního okraje hrudní kosti - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny a dolní část plic se naplňuje vzduchem - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru a vytlačuje vzduch z plic (břišní dech - přední kvadrant)
 2. Radža jóga
 3. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce položit na boky v úrovni dolních žeber (prsty směřují vpřed, palce vzad) - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny a dolní část plic se naplňuje vzduchem - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru a vytlačuje vzduch z plic (břišní dech - pravý a levý kvadrant)
 4. Radža jóga
 5. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, obě ruce položit na bedra v úrovni kyčelní kosti (prsty směřují vpřed, palce vzad), obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, vytáhnout je
  za špičkami vzad - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny a dolní část plic se naplňuje vzduchem
  - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru a vytlačuje vzduch z plic (břišní dech - zadní kvadrant)
 6. Radža jóga
 7. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, P ruku položit na břicho v úrovni pupku, L ruku na hrudník v úrovni dolního okraje hrudní kosti - při nádechu se hrudní koš zvedá vzhůru, žebra se rozevírají do stran a střední část plic se naplňuje vzduchem - při výdechu opět hrudní koš klesá, žebra se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (hrudní dech - přední kvadrant)
 8. Radža jóga
 9. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce položit do podpaží v úrovni horních žeber (prsty směřují vpřed, palce vzad) - při nádechu se hrudní koš zvedá vzhůru, žebra se rozevírají do stran a střední část plic se naplňuje vzduchem -
  při výdechu opět hrudní koš klesá, žebra se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (hrudní dech - pravý a levý kvadrant)
 10. Radža jóga
 11. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, obě ruce položit do podpaží v úrovni horních žeber (prsty směřují vpřed, palce vzad), obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, vytáhnout je za špičkami vzad - při nádechu se hrudní koš zvedá vzhůru, žebra se rozevírají do stran a střední část plic se naplňuje vzduchem - při výde-
  chu opět hrudní koš klesá, žebra se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (hrudní dech - zadní kvadrant)
 12. Radža jóga
 13. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce překřížit a položit na klíční kosti ve středu hrudníku - při nádechu se klíční kosti zvedají mírně vzhůru, plicní hroty se rozevírají do stran a horní část plic se naplňuje vzduchem - při výde-
  chu opět klíční kosti klesají, plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (podklíčkový dech - přední kvadrant)
 14. Radža jóga
 15. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce překřížit a položit na klíční kosti poblíž ramen (prsty směřují vpřed, palce vzad) - při nádechu se klíční kosti zvedají mírně vzhůru, plicní hroty se rozevírají do stran a horní část plic se naplňuje vzduchem - při výdechu opět klíční kosti klesají, plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (podklíčkový dech - pravý a levý kvadrant)
 16. Radža jóga
 17. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, obě ruce překřížit a položit nad horní část lopatek, obě nohy propnout
  v kolenou a zpevnit, vytáhnout je za špičkami vzad - při nádechu se klíční kosti zvedají mírně vzhůru, plicní hroty se rozevírají do stran a horní část plic se naplňuje vzduchem - při výdechu opět klíční kosti klesají, plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (podklíčkový dech - zadní kvadrant)
 18. Radža jóga
 19. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, P ruku položit na břicho v úrovni pupku, L ruku na hrudník v úrovni dolního okraje hrudní kosti - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny, hrudní koš a klíční kosti se postupně zvedají vzhůru, žebra a plicní hroty se rozevírají
  do stran a plíce se naplňují vzduchem - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru, hrudní koš a klíční kosti postupně klesají, žebra a plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic - nejprve ze zadní a potom i z přední části plic (plný dech - přední kvadrant)
 20. Radža jóga
 21. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce položit na boky v úrovni dolních žeber (prsty směřují vpřed, palce vzad) - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny, hrudní koš a klíční kosti se postupně zvedají vzhůru, žebra a plicní hroty se rozevírají do stran a plíce se naplňují vzduchem - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru, hrudní koš a klíční kosti postupně klesají, žebra a plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic, nejprve ze zadní a potom i z přední části plic (plný dech - pravý a levý kvadrant)
 22. Radža jóga
 23. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, obě ruce položit na bedra v úrovni kyčelní kosti (prsty směřují vpřed, palce vzad), obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, vytáhnout je
  za špičkami vzad - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny, hrudní koš a klíční kosti se postupně zvedají vzhůru, žebra a plicní hroty se rozevírají do stran a plíce se naplňují vzduchem - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru, hrudní koš a klíční kosti postupně klesají, žebra a plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic, nejprve ze zadní a potom i z před-
  ní části plic (plný dech - zadní kvadrant)
 24. Radža jóga

  | Nahoru |
  | Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
  | Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
  | Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
  | Formování postavy | Bodystyling |

  CVIČENÍ HATHA-JÓGA

 25. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce položit na boky v úrovni dolních žeber (prsty směřují vzad, palce vpřed) - opřít se do loktů, zvednout trup, pánev tlačit vzhůru, hýždě uvolnit, výdrž, zpět (pozice velryby = setubandhásana); alternativa cviku: leh na zádech, rovná záda, hlavu
  v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, zpevnit břicho, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, dlaněmi uchopit kotníky nohou - opřít se do loktů, zvednout trup, pánev tlačit vzhůru, hýždě uvolnit, výdrž, zpět (pozice můstku = khadarásana)
 26. Hatha jóga Hatha jóga
 27. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě paže volně připažit, dlaně otočit
  k tělu - zvednout boky a pokrčené rozevřené nohy, stehna přitáhnout kolmo k tělu, kolena dát do podpaží, dlaněmi uchopit kotníky nohou a zesílit tlak kolen dolů, výdrž, zpět (pozice brouka)
 28. Hatha jóga
 29. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce položit na boky v úrovni dolních žeber (prsty směřují vzad, palce vpřed) - opřít se do loktů, zpevnit paže, zvednout trup a pokrčené nohy nahoru, za hlavou nohy propnout v kolenou a zpevnit, výdrž (mezipozice pluhu = halásana) - zdvihnout trup a protáhnout nohy vzhůru, výdrž (pozice svíčky = sarvangásana), zpět do lehu s nohami za hlavou a do lehu s nohami volně položenými
  na zemi
 30. Hatha jóga Hatha jóga
 31. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, celou plochou je tisknout k sobě, chodidla opřít o zem, obě paže upažit, otočit je dlaněmi k zemi - nadzvednout L bok, pokrčené nohy zrotovat vpravo, položit je na zem (P nohy je dole, L noha nahoře těsně nad ní), obě ruce přetočit dlaněmi vzhůru, celou plochou je tisknout k zemi, výdrž, zpět, naopak (pozice výkrutu břicha = džathara parhartanásana)
 32. Hatha jóga Hatha jóga
 33. sed vzpřímený snožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, tisknout je celou plochou k sobě, špičky nohou ohnout k holením, dlaně opřít vedle trupu o zem (prsty směřují vpřed), výdrž (mezipozice hole = dandásana) - obě paže vzpažit a vytáhnout vzhůru, dlaně otočit k sobě, hluboký předklon, trup přitáhnout ke špičkám nohou, paty mírně nadzvednout nad zem, dlaněmi uchopit kotníky nohou a čelo položit
  na kolena, výdrž, zpět (pozice kleští = paščimóttanásana)
 34. Hatha jóga Hatha jóga
 35. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, opřít je chodidly o sebe, spojená chodidla přiblížit co nejvíce k tělu, obě paže předpažit, propnout je v loktech a zpevnit, prsty proplést, spojené ruce položit sevřenými dlaněmi na nárty a prsty nohou - hluboký předklon, vyhrbit, zakulatit a zabalit záda (postupně od krční páteře ke kostrči), předklonit trup, přitáhnout ho ke špičkám nohou, paže pokrčit, ohnout je v loktech a uvolnit, lokty tlačit kolena dolů a čelo položit na spojené ruce a nohy, uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět (pozice švece = bad-
  dhakonásana)
 36. Hatha jóga Hatha jóga
 37. sed vzpřímený snožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, tisknout je celou plochou k sobě, špičky nohou ohnout k holením, dlaně opřít vedle trupu o zem (prsty směřují vpřed), výdrž (mezipozice hole = dan-
  dásana) - P nohu překřížit přes L nohu, P chodidlo opřít vně vedle steh-
  na L nohy na zem (rovnoběžně), zrotovat trup vlevo, dlaněmi se opřít vně vedle L stehna na zem, hlavu otočit vlevo vzad, výdrž, zpět, zachovat stejnou pozici nohou, zrotovat trup vpravo, dlaněmi se opřít vně vedle P stehna na zem, hlavu otočit vpravo vzad, výdrž, zpět, naopak (pozice zkrutu páteře = meruvakrásana)
 38. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
  Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 39. sed vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, špičky nohou ohnout k holením, dlaně opřít vedle trupu o zem (prsty směřují vpřed), výdrž - P nohu ohnout v koleně a vnějším kotníkem ji opřít
  o L stehno, dlaní L ruky uchopit kotník P nohy, dlaní P ruky uchopit koleno P nohy a zatlačit ho dolů k zemi, výdrž, zpět, naopak (pozice protažení páteře = trianga paščimóttanásana)
 40. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 41. sed vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, špičky nohou ohnout k holením, dlaně opřít vedle trupu o zem (prsty směřují vpřed), výdrž - P nohu ohnout v koleně a vnějším kotníkem ji opřít
  o L stehno, dlaní L ruky uchopit kotník P nohy, dlaní P ruky uchopit koleno P nohy a zatlačit ho dolů k zemi, výdrž, zpět, naopak (pozice polovičního motýlka = sarvahitásana)
 42. Hatha jóga Hatha jóga
 43. klek vzpřímený mírně roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže upažit, dlaň L ruky otočit vzhůru a dlaň P ruky dolů, P nohu unožit vpravo, propnout ji v koleně a zpevnit, chodidlo P nohy opřít o zem - hluboký čistý úklon vpravo k na-
  tažené noze, dlaň P ruky sunout po P noze a opřít ji vně vedle chodidla P nohy na zem, L ruku vzpažit a vytáhnout vzhůru, pohled směřuje
  do dlaně L ruky, výdrž - zachovat stejnou pozici nohou, obě paže upažit, dlaň P ruky otočit vzhůru a dlaň L ruky dolů, hluboký čistý úklon vlevo, dlaň L ruky opřít vně kotníku L nohy na zem, P ruku vytáhnout vzhůru, pohled směřuje do dlaně P ruky, výdrž, zpět, naopak (pozice závory = parighásana)
 44. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
  Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 45. klek vzpřímený mírně roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže připažit, dlaně otočit k tělu - hluboký hrudní záklon, hlavu vyvěsit vzad, dlaněmi uchopit kotníky nohou, boky tlačit vpřed, výdrž, zpět (pozice velblouda = uštrásana)
 46. Hatha jóga Hatha jóga
 47. klek vzpřímený mírně roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, dosednout na paty, dlaně položit na steh-
  na (mezipozice diamantového sedu = vadžrásana) - obě paže vzpažit a vytáhnout je vzhůru, rovný předklon, čelo a předloktí položit na zem, zakulatit záda (postupně od kostrče ke krční páteři), uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět (pozice zajíce = šašankásana)
 48. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 49. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, zpevnit břicho a hýždě, obě paže pokrčit v loktech a uvolnit, opřít je dlaněmi o zem v úrovni hrudníku (prsty směřují vpřed), obě nohy snožit, propnout je v kolenou a zpevnit, vytáhnout za špičkami vzad - vzpor
  na rukách do napnutých paží, trup zvednout vzhůru, hlavu zaklonit, pánev nechat na zemi, výdrž, zpět (pozice kobry = bhudžangásana); alternativa cviku: vzpor na předloktích (pozice sfingy)
 50. Hatha jóga Hatha jóga
 51. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, zpevnit břicho a hýždě, obě paže připažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit k tělu, nohy propnout v kolenou a zpevnit, vytáhnout je za špičkami vzad - zapažit napnuté paže vzad, přiblížit dlaně k sobě, trup zvednout vzhůru, hlavu nechat v prodloužení páteře, hrudník a pánev nechat na zemi, zvednout jen napnuté nohy, přiblížit chodidla k sobě, výdrž, zpět (pozice kobylky = šalabhásana)
 52. Hatha jóga Hatha jóga
 53. podpor klečmo, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, opřít je dlaněmi o zem - zakulatit záda (postupně od kostrče ke krční páteři), ohnout hlavu dolů, bradu přitáhnout k hrudníku, výdrž, zpět - prohnout záda, zaklonit hlavu vzad, bradu vzhůru, výdrž, zpět (pozice kočky = mardža-
  riásana)
 54. Hatha jóga Hatha jóga
 55. podpor klečmo, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, opřít je dlaněmi o zem - L nohu propnout v koleně, zanožit mírně vpravo a opřít ji o nárt (nad úrovní P nohy), P nohu více ohnout v koleně, chodidlo P nohy opřít o L koleno, pokrčit obě paže v loktech a uvolnit, udělat klik, zůstat
  ve vzporu na předloktích (prsty směřují vpřed), pánev a napnutou L no-
  hu tlačit vzhůru, výdrž, zpět, naopak (pozice poloviční kobylky = šalab-
  hásana)
 56. Hatha jóga Hatha jóga
 57. podpor klečmo, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, opřít je dlaněmi o zem, nárty nohou ohnout k holením, nohy opřít o špičky - vzpor na ru-
  kách a chodidlech do napnutých paží a nohou, trup a pánev zvednout vzhůru, hlavu svěsit dolů, výdrž, zpět (pozice psa = švanásana)
 58. Hatha jóga Hatha jóga
 59. stoj vzpřímený spatný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, připažit, dlaně otočit k tělu - obě paže plynule upažit a vzpažit (bočním obloukem), pokrčit je v loktech a uvolnit, ruce otočit hřbety k sobě a stáhnout je těsně nad temeno hlavy, výdrž, zpět (pozice hory = tadása-
  na)
 60. Hatha jóga Hatha jóga
 61. stoj vzpřímený spatný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, připažit, dlaně rukou otočit k tělu - obě paže plynule upažit a vzpažit (bočním obloukem), ruce otočit dlaněmi k sobě, vytáhnout je vzhůru, mírný podřep, pánev tlačit vzad, výdrž - předklonit trup, zakulatit záda (postupně od kostrče ke krční páteři), vyvěsit hlavu a paže, uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět (pozice židle = utkatásana)
 62. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 63. stoj vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže připažit, propnout je
  v loktech zpevnit, dlaně otočit k tělu, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, chodidla dát rovnoběžně - obě paže upažit, dlaně otočit dolů, přenést váhu vpravo, pokrčit P nohu v koleně, chodidlo P nohy vytočit vpravo, mírný podřep na P noze, výdrž - přetočit trup a paže zcela vpravo, spojit dlaně, vytáhnout je vpřed, výdrž - vzpažit napnuté semknuté paže, vytáhnout je vzhůru, mírně zaklonit hlavu a podívat se na ruce, výdrž - propnout obě nohy v kolenou, srovnat hlavu do prodlou-
  žení páteře, bradu vpřed, přetočit trup a chodidlo P nohy zpět, obě paže plynule upažit a připažit (bočním obloukem), uvolnit, zpět (pozice bojovníka = virabhadrásana)
 64. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
  Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 65. stoj vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, chodidla vytočit šikmo vpřed (ve směru kolen) - obě paže plynule upažit a vzpažit (bočním obloukem), ruce otočit dlaněmi k sobě, spojit je a vytáhnout vzhůru, výdrž - hluboký rovný podřep na plných chodidlech, obě paže pokrčit v loktech a stáhnout je do úrovně břicha, lokty vzpříčit kolena a roztáhnout je do stran, výdrž - předklonit trup, zakulatit záda (postupně od kostrče ke krční páteři), vyvěsit hlavu a paže, uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět (pozice žáby = mandukiása-
  na)
 66. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga

  | Nahoru |
  | Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
  | Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
  | Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
  | Formování postavy | Bodystyling |

  CVIČENÍ POWER-JÓGA

 67. postoj čelem na severozápad - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - hluboký uvolněný předklon, zakulatit záda a pomalu se vzpřimovat (postupně od kostrče ke krční páteři) s představou zvedání pomyslné středně těžké činky rukama sevřenýma v pěst těsně před tělem až do vzpažení nad hlavou, obě paže propnout v loktech a zpevnit, hřbety rukou ohnout kolmo k zápěstím, dlaně vytočit vzhůru (prsty směřují k sobě, palce vpřed), dlaněmi zatlačit silou vzhůru, mírný záklon hrudníku a hlavy, bradu vzhůru, výdrž - hlavu srovnat zpět do prodloužení páteře, bradu vpřed, obě paže plynule upažit do úrovně ramen, dlaněmi zatlačit silou do stran, výdrž - obě paže propnout v loktech, zápěstích a prstech, dlaně otočit dolů (prsty směřují do stran, palce vpřed), přetočit je vzhůru (prsty směřují do stran, palce vzad) a hřbety rukou tlačit silou dolů a paže protáhnout za palci vzad, ramena a lopatky stáhnout dolů, výdrž - obě paže srovnat zpět, držet je stále v úrovni ramen, propnout lokty, zápěstí a prsty, dlaně otočit vpřed (prsty směřují do stran, palce vzhůru), silou zavřít předloktí až těsně k hrudníku, dlaně sevřít v pěst a silou je přitáhnout
  k ramenům (palce směřují vzhůru), ramena a lopatky stáhnout dolů, výdrž - otevřít sevřené pěsti, dlaně přetočit ven (prsty směřují k sobě, palce dolů), obě paže propnout v loktech a zpevnit, silou odtlačit ruce od těla až do úplného předpažení, paže nechat v úrovni ramen, ramena a lopatky stáhnout dolů, výdrž - obě paže mírně přetočit (dlaně směřují vpřed, prsty vzhůru, palce k sobě), napnuté paže připažit a silou je zapažit vzad (dlaně směřují vzad, prsty dolů, palce k sobě), ramena a lopatky stáhnout dolů, výdrž - obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 68. Power jóga Power jóga Power jóga Power jóga
  Power jóga Power jóga Power jóga Power jóga
 69. postoj čelem na sever - stoj vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - mírný podřep, těžiště váhy zachovávat uprostřed, obě paže předpažit (předním obloukem) do úrovně ramen, propnout je v loktech a zpevnit, překřížit v zápěstích (P paže je nahoře, L paže dole), ukazováček L ruky natáhnout rovně vpřed, ostatní prsty L ruky sevřít v pěst, všechny prsty P ruky sevřít v pěst, napnutou
  L paži upažovat vlevo až do jejího úplného upažení za nataženým ukazováčkem a současně P ruku ohnout v loktu a pěstí silou přejíždět těsně nad napnutou L paži a hrudníkem s představou napínání pomyslné tětivy luku vpravo až do jejího úplného upažení za loktem, pěst P ruky zastavit u P ramene, pohledem sledovat napínanou pomyslnou tětivu luku, hlavu otáčet ve směru pohledu, výdrž - obě paže vrátit protipohy-
  bem zpět do předpažení stále v úrovni ramen, propnout je v loktech a zpevnit, překřížit v zápěstích - změnit polohu paží (L paže je nahoře,
  P paže dole), naopak, zpět - obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 70. Power jóga Power jóga Power jóga
  Power jóga Power jóga Power jóga
 71. postoj čelem na severovýchod - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - hluboký uvolněný předklon, zakulatit záda (postupně od krční páteře ke kostrči), vyvěsit hlavu, dlaněmi uchopit špičky nohou, nohy propnout v kolenou a zpevnit, výdrž - narovnat záda (postupně od kostrče ke krční páteři), obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 72. Power jóga Power jóga
 73. postoj čelem na východ - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže upažit v úrovni ramen, propnout je v loktech, zápěstích a prstech, dlaně otočit dolů (prsty směřují do stran, palce vpřed), přetočit dlaň L ruky vzhůru (prsty směřují do stran, palec vzad), hřbet L ruky, obě ramena a lopatky stáhnout dolů, otáčet trup, paže a hlavu vlevo, pohledem sledovat za-
  pažovanou L paži vzad, výdrž - obě paže vrátit protipohybem zpět do u-
  pažení stále v úrovni ramen - změnit polohu paží (přetočit dlaň L ruky dolů a dlaň P ruky vzhůru), naopak, zpět - obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 74. Power jóga Power jóga Power jóga Power jóga
 75. postoj čelem na jihovýchod - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže upažit v úrovni ramen, propnout je v loktech a zpevnit, hřbety rukou ohnout kolmo k zápěstím, dlaně vytočit do stran (prsty směřují vzhůru, palce vpřed), silou zavřít předloktí až těsně k hrudníku, ruce spojit, opřít je o sebe dlaněmi (prsty směřují vzhůru, palce k tělu), silou do nich zatlačit, výdrž - zpevnit celé tělo, propnout nohy v kolenou, postavit se na špičky, semknuté ruce vzpažit nad hlavu, protáhnout trup a hlavu vzhůru, výdrž - klesnout do postavení na paty, semknuté ruce spustit dolů až do úrov-
  ně břicha, výdrž, zpět - obě paže předpažit, upažit a připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 76. Power jóga Power jóga
 77. postoj čelem na jih - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit
  v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě ruce položit na bedra v úrovni kyčelní kosti (prsty směřují vzad, palce vpřed), kroužit v bocích vlevo, zastavit pohyb - kroužit v bocích vpravo, zastavit pohyb - obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 78. Power jóga Power jóga
 79. postoj čelem na jihozápad - stoj vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže pokrčit v loktech a uvolnit, lokty držet těsně u těla v úrovni pasu, předloktí směřovat rovnoběžně vpřed, dlaně otočit vzhůru a sevřít je v pěst, zaujmout pevný postoj, boxovat střídavě L pěstí vpřed, P pěstí vzad a P pěstí vpřed, L pěstí vzad - přenést váhu těla vpravo (propnout koleno L nohy a zpevnit), zaujmout pevný postoj, boxovat střídavě L pěstí vpřed,
  P pěstí vzad a P pěstí vpřed, L pěstí vzad - těžiště těla vrátit na střed, zaujmout pevný postoj, boxovat střídavě L pěstí vpřed, P pěstí vzad a
  P pěstí vpřed, L pěstí vzad - přenést váhu těla vlevo (propnout koleno
  P nohy a zpevnit), zaujmout pevný postoj, boxovat střídavě L pěstí vpřed, P pěstí vzad a P pěstí vpřed, L pěstí vzad - těžiště těla vrátit
  na střed, obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 80. Power jóga Power jóga
 81. postoj čelem na západ - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže propnout v loktech a zpevnit, hřbety rukou ohnout kolmo k zápěstím, dlaně vytočit dolů (prsty směřují do stran, palce vpřed), L paži předpažit a vzpažit (předním obloukem), vytáhnout ji vzhůru (dlaň L ruky směřuje vzhůru, prsty do stran, palec vzad), výdrž - rovný úklon vpravo až do protažení napnuté horní L paže kolmo vzhůru, výdrž - těžiště těla vrátit na střed, vyměnit ruce, L paži předpažit a připažit, současně P paži předpažit a vzpažit (předním obloukem), vytáhnout ji vzhůru (dlaň P ruky směřuje vzhůru, prsty do stran, palec vzad), výdrž - rovný úklon vlevo až do pro-
  tažení napnuté horní P paže kolmo vzhůru, výdrž - těžiště těla vrátit
  na střed, P paži předpažit a připažit, obě dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo do původního postoje čelem na severozápad.
 82. Power jóga Power jóga Power jóga Power jóga

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE