Důležité!

Já, Alena Malovcová, coby provozovatel (poskytovatel) masérských služeb a současně odpovědná osoba, tímto v souvislosti s aktuální celosvětovou epidemiologickou situací kolem výskytu coronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), s možným ohrožením veřejného zdraví nemocí Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a s přijatými krizovými vládními opatřeními na území České republiky prohlašuji, že masážní salon Malovcová i celý salon Profi (jehož je masážní salon součástí) byl po celou dobu trvání pandemického nebezpečí preventivně uzavřen, a to konkrétně ode dne 12. března 2020 - až do dne 10. května 2020 včetně. Ode dne 11. května 2020 a dále jsem Vám opět plně k dispozici a všechny návštěvy sjednané po tomto datu zachovávám v platnosti.

Pro naši i Vaši bezpečnost byly všechny prostory salonu řádně vydezinfikovány a byla zde nainstalována čistička vzduchu s ionizérem. Dezinfikovat se samozřejmě bude i nadále během normálního provozu. Každá pracovnice salonu bude dbát na současné zvýšené hygienické požadavky a - dle povahy své práce - bude používat dezinfekce na povrchy, pokožku rukou i těla, jednorázové utěrky, rukavice, roušky, případně též ochranné obličejové štíty, atd. V případě potřeby budete moci použít připravené dezinfekce na ruce, jednorázové utěrky, rukavice a roušky také Vy.

Dále čestně prohlašuji, že jsem nemocí Covid-19 neonemocněla, neprodělala jsem karanténu, nepohybovala jsem se v zasažených oblastech, ani jsem vědomě nepřišla do styku s infikovanými osobami či s osobami, které by o nemocné pečovali a jsem zdravotně způsobilá provozovat masérské služby. Těším se s Vámi nashledanou.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v lednu 2020). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY

 • tato sestava fyzických cviků vychází z novodobého cvičení body-
  styling, které se zaměřuje na zpevňování jednotlivých svalových skupin a tkání (především paží, prsou, břicha, zad, hýždí, stehen, lýtek) a na formování celé postavy
 • cvičení BODYSTYLING napomáhá ke zlepšení pohyblivosti, ke zvyšo-
  vání fyzické zdatnosti, výkonnosti a vytrvalosti, ke spalování tuků,
  k efektivnímu snižování hmotnosti a k obnovení tělesné vitality
 • cvičení zpevňuje vazivový systém kolem kloubů a kostí, zvyšuje množ-
  ství vlásečnic ve svalech a tkáních, posiluje srdce, zvětšuje kapacitu plic, zmírňuje problémy s křečovými žilami a vyhlazuje projevy celu-
  litidy
 • cvičení bodystyling je moderní metoda vytrvalostního, silového a dynamického aerobního cvičení, při kterém se využívá váhy vlastního těla nebo jednoduchých pomůcek a náčiní (posilovací gumy nebo pásy, kotníkové závaží, malé činky, tyče, overbaly, fitbaly, bosy, stepy, ...)
 • komplet uvedených cvičení lze cvičit jako celou sestavu nebo je možno vybrat si jen potřebné účinné cviky a cvičit je samostatně; nikdy ale nezačínat s protahováním a posilováním bez předchozího aktivního prohřátí svalů (např. rychlá chůze, běh, přeskoky přes švi-
  hadlo, ...)
 • pro účinné formování postavy je třeba cvičit v aerobní zóně při nízké nebo střední intenzitě a přiměřené srdeční tepové frekvenci - ideálně 40-60 minut
 • cvičení bodystyling se vždy praktikuje pečlivě, důkladně, technicky přesně, v maximálním rozsahu, řízeně pod svalovým napětím, v plné délce pohybu a s využitím maximální možné zátěže - při pomalém svalovém stahu roste objem svalu, při rychlém svalovém stahu roste síla (nikdy necvičit přes bolest)
 • při cvičení je třeba mít neustálou kontrolu nad prováděnými cviky, plně se soustředit a uvědomovat si každý pohyb svého těla, což sni-
  žuje působení stresu a redukuje riziko zranění
 • každá nová výchozí pozice musí být stabilní a pevná - vždy začínat procvičováním středu těla (svaly páteře a břicha) a pak postupovat směrem k periferiím (svaly dolních a horních končetin)
 • nejdříve je třeba naučit se správnému provedení cviků, teprve potom je možné přidat a postupně stupňovat zátěž
 • cvičí se v sériích - stejné cviky se opakují po sobě bez přestávky, pak následuje krátký 1-2 minutový odpočinek (podle stavu cvičícího, obtíž-
  nosti prováděných cviků a velikosti zátěže) a pokračuje se další sérií
  • - pro rozvoj maximální svalové síly a nitrosvalové koordinace se   obvykle cvičí 6-10 sérií po 2-4 opakováních při 90-100%   zátěži
  • - pro nárůst svalového objemu a zpevnění ochablého svalstva   se většinou cvičí 10-16 sérií po 6-12 opakováních při 70-80%   zátěži
  • - pro trénink silové vytrvalosti a redukci tělesné hmotnosti se   nejčastěji cvičí 16 a více sérií po 20 a více opakováních
     při 60% a menší zátěži
 • při překonávání zátěže je výdech, při uvolňování zátěže nádech (ná-
  dech by měl být 2x delší než výdech)
 • při nepříjemných pocitech během cvičení okamžitě uvolnit svalové napětí a změnit cvičební polohu
 • při nesrozumitelnosti cvičebních pokynů cvik neprovádět a požádat
  o pomoc trenéra
 • při stagnaci výkonu obměnit tréninkový plán
 • pro zlepšení a udržení stavu je vhodné (kromě pravidelného provádění účinných cviků na zpevnění tkání a svalů) využít přístroj myostimulá-
  tor
  (= elektronický přístroj, který nízkofrekvenčními elektrickými im-
  pulzy vyvolává svalovou kontrakci stimulovaných svalů) nebo bodyter (= elektronický přístroj, který rytmicky se opakujícími bioaktivními elektrickými impulzy a termostimulací infračerveným zářením posiluje svaly a odbourává tuky)
 • při nejasnostech o vhodnosti cvičení se předem poradit s lékařem
 • při poranění svalů či jiných zdravotních obtížích vůbec necvičit a vyhledat odborné lékařské vyšetření!
 • součástí účinného formování postavy je i redukce tělesné hmotnosti; kromě zvýšení fyzické aktivity je nezbytně nutné snížit energetický příjem potravy (při současném zachování dostatečného, komplexního a pravidelného příjmu živin, minerálních látek, stopových prvků, omega-3 nenasycených mastných kyselin, vlákniny a vitamínů, které tělo potřebuje pro svou optimální funkci) - více viz MASÁŽE (DOPO-
  RUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI
  )
 • doporučení: pravidelně 1x denně (minimálně 10 minut), 2-3x týdně (minimálně 20-30 minut) nebo 1x týdně (minimálně 60-90 minut).

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

CVIČENÍ BODYSTYLING

 1. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - poskoky (podřepy a výpony) na místě, paže volně
 2. Bodystyling Bodystyling
 3. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla nohou vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže předpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, tricepsy přitáhnout k tělu, nadloktí držet pevně před hrudníkem, dlaně přiblížit k ramenům a volně je sevřít v pěst, mírný podřep, „rock and rollové“ výkopy střídavě L a P nohou rovně vpřed a současně propínání loktů do napnutých paží před tělem
 4. Bodystyling Bodystyling
 5. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže předpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, tricepsy přitáhnout k tělu, nadloktí držet pevně před hrudníkem, dlaně přiblížit
  k ramenům a volně je sevřít v pěst, podřep, „rock and rollové“ výkopy střídavě L nohou šikmo vpravo a P nohou šikmo vlevo, mírná rotace trupu a hlavy do opačné strany a současně propínání loktů do napnutých paží šikmo před tělem (vždy protipohyb k vykopávané noze)
 6. Bodystyling Bodystyling
 7. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže předpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, tricepsy přitáhnout k tělu, nadloktí držet pevně před hrudníkem, dlaně přiblížit
  k ramenům a volně je sevřít v pěst, podřep, „rock and rollové“ výkopy střídavě L nohou vlevo a P nohou vpravo, mírný předklon trupu vpřed a současně propínání loktů do napnutých paží rovně před tělem
 8. Bodystyling Bodystyling
 9. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně rukou otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - běh na místě se zakopáváním střídavě P a L nohy k hýždím, paže pokrčit v loktech a volně jimi „doprovázet“ prováděný pohyb (běh)
 10. Bodystyling Bodystyling
 11. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - podřepy na místě s vytáčením pánve a kolenou vlevo a současně s protipohybem trupu a paží vpravo („twist“), paže volně, zpět, naopak
 12. Bodystyling Bodystyling
 13. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - krok P nohou vpřed, mírný podřep, váhu těla přenést na P no-
  hu, zvednout kotník a patu L nohy od země a postavit ji na bříška prstů, obě paže předpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, tricepsy směřují
  k hrudníku, dlaně jsou sevřeny pevně v pěst, P dlaň přiblížit k P rameni,
  L dlaň je mírně od těla - z podřepu rychle vstát, švihem přednožit L no-
  hu a vykopnout ji vysoko vzhůru a vpřed, současně mírný záklon trupu, obě paže silou přitáhnout k hrudníku - L nohu vrátit do původního postavení, napřímit trup, obě paže přetočit a zatnutými pěstmi provést boxerský úder vpřed (P, L), zpět, naopak
 14. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
  Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 15. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - krok P nohou vpravo, podřep, váhu těla přenést na P nohu, obě paže předpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, tricepsy směřují k hrudní-
  ku, dlaně jsou sevřeny pevně v pěst, obě dlaně přiblížit k ramenům -
  z podřepu rychle vstát, švihem unožit L nohu a vykopnout ji vysoko vzhůru a vlevo, současně mírný úklon trupu, obě paže silou přitáhnout
  k hrudníku - L nohu vrátit do původního postavení, napřímit a mírně zrotovat trup vlevo, obě paže přetočit a zatnutými pěstmi provést boxerský úder vlevo (P, L), zpět, naopak
 16. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
  Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 17. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - střídavě podřepy a dřepy na plných chodidlech, kolena nechávat nad špičkami chodidel, hýždě tlačit vzad, trup a paže naopak vpřed („squat“), výdrž, zpět
 18. Bodystyling Bodystyling
 19. stoj vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, připažit, dlaně otočit k tělu, nohy propnout v kolenou a zpevnit, chodidla vytočit šikmo vpřed (ve směru kolen) - dřep na plných chodidlech, obě paže plynule upažit (bočním obloukem), ruce otočit dlaněmi vpřed (prsty směřují do stran, palce nahoru), výdrž - předklonit trup, zakulatit záda (postupně od kostrče ke krční páteři), vyvěsit hlavu a paže, uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět
 20. Bodystyling Bodystyling
 21. klek, vzpor na předloktích (dlaně otočit k zemi), rovná záda, hlavu v pro-
  dloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, zanožit L nohu vzad, propnout ji v koleně, zpevnit a opřít o špičku, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - zanožovat propnutou L nohu do prodloužení osy těla (pohyb vychází z kyčle), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 22. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 23. klek, vzpor na předloktích (dlaně otočit k zemi), rovná záda, hlavu v pro-
  dloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, propnout L nohu
  v koleně a zpevnit, zanožit ji vzad do prodloužení osy těla, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - ohýbat L nohu v koleně do pravého úhlu
  k trupu (pohyb vychází z kolene), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 24. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 25. klek, vzpor na předloktích (dlaně otočit k zemi), rovná záda, hlavu v pro-
  dloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, zanožit propnutou L nohu vzad do prodloužení osy těla a následně ji ohnout v koleně
  do pravého úhlu k trupu, chodidlo L nohy směřovat vzhůru, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - zanožovat vzad a vzhůru pokrčenou L nohu (pohyb vychází z kyčle), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 26. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 27. klek, vzpor na předloktích (dlaně rukou otočit k zemi), rovná záda, hlavu
  v prodloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, L nohu ohnout v kyčli a koleně do pravých úhlů, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - pánev nevytáčet ke straně, unožovat pokrčenou L nohu vlevo a vzhůru, výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 28. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 29. klek, vzpor na dlaních a kolenou, rovná záda, hlavu a stehna v prodlou-
  žení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, ruce na šířku hrudníku, nadloktí těsně u těla, lokty směřovat vzad, obě nohy ohnout v kolenou a uvolnit, chodidla směřovat vzhůru, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - kliky („press-up“), výdrž v krajní poloze, zpět
 30. Bodystyling Bodystyling
 31. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, dlaně položit na uši (prsty směřují vzad), obě nohy mírně roznožit, propnout je v kolenou, zpevnit a opřít o špičky, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - pánev nechat na zemi, zvedat paže, trup a hlavu
  nad zem („back-lift“), výdrž v krajní poloze, zpět
 32. Bodystyling Bodystyling
 33. leh na P boku v ose těla, vzpor na P předloktí (dlaň P ruky otočit k ze-
  mi), rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho a hýždě, zvednout trup a P bok mírně nad zem, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - pánev nevytáčet ke straně, unožovat napnutou horní L nohu stranou a vzhůru („side-lift“), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 34. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 35. leh na P boku v ose těla, vzpažit P paži (dlaň P ruky otočit k zemi), rovná záda, hlavu v prodloužení páteře opřít o napnutou P paži, bradu vpřed, zpevnit břicho a hýždě, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit - pánev nevytáčet ke straně, unožit horní L nohu vlevo a vzhůru, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - přinožovat napnutou spodní
  P nohu, výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 36. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 37. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže připažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit k zemi, obě nohy mírně roznožit, pokrčit je v ko-
  lenou a uvolnit, chodidla opřít o zem - zvedat pánev vzhůru a současně snožovat nohy k sobě („hip-curls“), kolena a stehna vždy přitisknout celou plochou pevně k sobě, výdrž v krajní poloze, zpět
 38. Bodystyling Bodystyling
 39. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže připažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit k zemi, obě nohy mírně roznožit, P nohu pokrčit
  v koleně a uvolnit, chodidlo P nohy opřít o zem, L nohu propnout v kole-
  ně a zpevnit, nárt L nohy ohnout k holeni - zvedat pánev vzhůru a současně přednožovat napnutou L nohu (v krajní poloze chodidlo L nohy vždy směřuje vzhůru), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 40. Bodystyling Bodystyling Bodystyling
  Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 41. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, dlaně položit v týl, obě nohy mírně roznožit, pokrčit je v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem - zvedat L nohu pokrčenou v koleně směrem vzhůru (v krajní poloze je stehno L nohy vždy do pravého úhlu
  k trupu) a současně zrotovat trup vpravo a předpažovat L paži šikmo před tělem vpravo, výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 42. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 43. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit vzhůru, obě nohy snožit, pokrčit je v kolenou a uvolnit (v krajní poloze jsou stehna vždy do pravého úhlu k trupu) - propnout L nohu v koleně a zpevnit, položit ji na zem a současně předpažit P paži šikmo před tělem vlevo, dlaň P ruky položit na L koleno („cross-over“), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 44. Bodystyling Bodystyling
 45. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit vzhůru, obě nohy snožit, pokrčit je v kolenou, zpevnit a celou plochou je pevně tisknout k sobě (v krajní poloze jsou stehna vždy do pravého úhlu k trupu) - zvednout hlavu a ramena ze ze-
  mě, obě paže předpažit a hmitat jimi směrem k zemi, výdrž v krajní poloze, zpět
 46. Bodystyling
 47. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit vzhůru, obě nohy snožit, pokrčit je v kolenou, zpevnit a celou plochou je pevně tisknout k sobě (v krajní poloze jsou stehna vždy do pravého úhlu k trupu) - postupně zvednout hlavu a páteř ze země, obě paže mírně předpažit, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici, výdrž v krajní poloze, zpět
 48. Bodystyling Bodystyling
 49. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže připažit, propnout je v loktech a zpevnit (dlaně otočit k tělu), obě nohy propnout v kolenou a zpevnit - zvednout L nohu, pokrčit ji v koleně a uvolnit, dlaněmi uchopit L koleno a přitáhnout ho k hrudníku, výdrž v krajní poloze - dlaněmi uchopit lýtko nebo podkolení L nohy (v krajní poloze je lýtko vždy do pravého úhlu
  ke stehnu) a celou plochu L stehna ho přitisknout k břichu a hrudníku, výdrž v krajní poloze - dlaněmi uchopit chodidlo nebo kotník L nohy, propnout L nohu v koleně, zpevnit a protáhnout celou zadní stranu
  L nohy, výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 50. Bodystyling Bodystyling Bodystyling
  Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 51. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže upažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit vzhůru, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit - zvednout L nohu, pokrčit ji v koleně a uvolnit, chodidlo L nohy položit na P koleno, dlaní P ruky uchopit L koleno a zrotovat ho vpravo za sou-
  časného přetočení hlavy vlevo, výdrž v krajní poloze, zpět - dlaní L ruky uchopit L koleno, zrotovat ho vlevo a přitáhnout do podpaží za součas-
  ného úklonu hlavy vlevo, výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 52. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
  Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 53. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit k sobě, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit - protáhnout se současně za pažemi a chodidly (protitah), výdrž - přetočit se na P bok, nohy přitáhnout k tělu, relax 1-2 minuty, zpět, naopak.
 54. Bodystyling

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE