Důležité!

Já, Alena Malovcová, coby provozovatel (poskytovatel) masérských služeb a současně odpovědná osoba, tímto v souvislosti s aktuální celosvětovou epidemiologickou situací kolem výskytu coronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), s možným ohrožením veřejného zdraví nemocí Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a s přijatými krizovými vládními opatřeními na území České republiky prohlašuji, že masážní salon Malovcová i celý salon Profi (jehož je masážní salon součástí) byl po celou dobu trvání pandemického nebezpečí preventivně uzavřen, a to konkrétně ode dne 12. března 2020 - až do dne 10. května 2020 včetně. Ode dne 11. května 2020 a dále jsem Vám opět plně k dispozici a všechny návštěvy sjednané po tomto datu zachovávám v platnosti.

Pro naši i Vaši bezpečnost byly všechny prostory salonu řádně vydezinfikovány a byla zde nainstalována čistička vzduchu s ionizérem. Dezinfikovat se samozřejmě bude i nadále během normálního provozu. Každá pracovnice salonu bude dbát na současné zvýšené hygienické požadavky a - dle povahy své práce - bude používat dezinfekce na povrchy, pokožku rukou i těla, jednorázové utěrky, rukavice, roušky, případně též ochranné obličejové štíty, atd. V případě potřeby budete moci použít připravené dezinfekce na ruce, jednorázové utěrky, rukavice a roušky také Vy.

Dále čestně prohlašuji, že jsem nemocí Covid-19 neonemocněla, neprodělala jsem karanténu, nepohybovala jsem se v zasažených oblastech, ani jsem vědomě nepřišla do styku s infikovanými osobami či s osobami, které by o nemocné pečovali a jsem zdravotně způsobilá provozovat masérské služby. Těším se s Vámi nashledanou.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v lednu 2020). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB

MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ

ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY
VÝUKA REKONDIČNÍCH A RELAXAČNÍCH MASÁŽÍ - TEORIE / PRAXE

 • DOTEK je specifický způsob kontaktu a komunikace, který napomáhá k citlivějšímu vnímání a reagování na potřeby lidského těla, k rozvíjení schopnosti empatie, k nalezení vlastní identity, k vybudování si sebedůvěry, pocitu jistoty, spokojenosti, štěstí a žádoucnosti a k obnovení životní síly
 • dotek je instinktivním vyjádřením pocitů v mezilidských vztazích a záležitostí vzájemného sdílení prožitků
 • systematicky prováděné doteky (masáž) jsou účinným nástrojem dotekové komunikace a nejjednodušším způsobem léčby; na nejvyšší úrovni mohou představovat určitou formu meditace
 • MASÁŽ ve svém důsledku obnovuje rovnováhu fyzického a psychického zdraví jedince a pozitivně ovlivňuje všechny aspekty života - přináší harmonii, radost i užitek
 • moderní masážní postupy jsou kombinací účinných speciálních technik východní a západní medicíny, léčitelského umění a osobitého „rukopisu“ terapeuta a individuálních potřeb ošetřované osoby
 • osobně se masážemi zabývám již od roku 1991 - postupně jsem se naučila a v praxi vyzkoušela více jak 20 druhů různých masážních technik a postupů; nejúčinnější masážní hmaty jsem poté spojila do jednoho celku a vytvořila si tak vlastní autorskou masáž, kterou bych Vám (ve zjednodušené verzi) ráda předala formou zájmových masérských kurzů
 • výuka je rozdělena do 3 bloků a 3 samostatných návštěv - MASÁŽ ZAD a ŠÍJE, MASÁŽ DOLNÍCH KONČETIN a HÝŽDÍ, MASÁŽ HORNÍCH KONČETIN, BŘICHA, HRUDNÍKU, HLAVY a OBLIČEJE a to na té-
  ma REKONDIČNÍ a RELAXAČNÍ MASÁŽE - které na sebe volně navazují a dohromady tvoří komplexní masáž (absolvování všech částí není povinné; můžete si zvolit jen ta témata, která Vás nejvíce zajímají
  - výuku tomu přizpůsobím)
 • v teoretické části masérských kurzů Vám objasním některé zákonnitosti fungování lidského těla, na které bude třeba brát zřetel během masírování, seznámím Vás s důležitými doporučeními a s kontraindikacemi masáží (vzhledem ke zdravotnímu stavu ošetřované osoby), vysvětlím Vám rozdíly mezi jednotlivými masérskými technikami a s tím souvisejícím různým přístupem maséra
 • v praktické části masérských kurzů Vám názorně předvedu, jak se mají správně provádět základní masérské hmaty, jaká pravidla je u toho potřeba dodržovat a naučím Vás základním masérským postupům; společně se pak soustředíme na osvojování správných masérských návyků a dovedností, což bude z kurzu nejdůležitější a bude tomu věnováno nejvíce času
 • v případě zájmu Vám ukáži sestavu cviků pro maséry - vhodnou pro efektivní protažení a posílení hybných svalů, pro zklidnění mysli, zvýšení vnitřního soustředění a „vyladění“ se na masírovaného
 • zájmové masérské kurzy jsou koncipovány pro malé 2-3 členné skupiny lidí (rodina, přátelé, kolegové, ...), kteří se masáže chtějí naučit pouze pro svou osobní potřebu a dále je zamýšlejí praktikovat jen v soukromém životě (na vlastní zodpovědnost) - tomu je podřízen i rozsah sdělovaných vědomostí a vyučovaných dovedností, protože pro profesionální provádění masérských služeb je potřeba mít podstatně více znalostí (studium musí být podrobnější a praxe dlouhodobější než nabízí tento zájmový kurz); další rozšiřování znalostí je pochopitelně nepovinné, i když žádoucí
 • v návaznosti na absolvované základní masérské kurzy nabízím možnost jednorázových praktických nebo teoretických konzultací za účelem zopakování si dříve probíraného tématu nebo jeho dalšího rozšíření; pokud by účastníci kurzů později projevili zájem o vyšší odborné vzdělání a o získání masérské licence, ráda jim poskytnu další potřebné informace a předám kontakty na školy a zařízení, působící v této oblasti v rámci ČR
 • v případě potřeby mohou ke mě přijít pro radu v oboru masérských služeb také soukromé osoby z řad laické veřejnosti - ráda jim poskytnu informace např. o vhodnosti masáží a používaní různých masážních prostředků či pomůcek, případně zodpovím libovolné dotazy týkající se běžné masérské problematiky; pokud bych některé dotazované téma podrobněji neznala či zcela neporozuměla danému dotazu, pokusím se dodatečně zjistit potřebné náležitosti nebo předám kontakty na firmy a odborníky, působící v této oblasti v rámci ČR
 • nabízím též možnost individuálního řešení (náplně kurzu) podle Vaše-
  ho přání a dosavadních znalostí.

| Cena kurzu | Nahoru|

PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
ODBORNÉ MASÉRSKÉ KONZULTACE - TEORIE / PRAXE

 • na základě vlastních dlouholetých profesních zkušeností, zákonných nařízení a informací z veřejně dostupných zdrojů poskytuji následující teoretické i praktické PORADENSTVÍ v oboru masérských služeb, a to na téma
  • - BĚŽNÁ MASÉRSKÁ PROBLEMATIKA (konzultace jsou určeny
     pro laickou veřejnost)
  • - ZOPAKOVÁNÍ ČI ROZŠÍŘENÍ DOSAVADNÍCH MASÉRSKÝCH ZNALOSTÍ
     A DOVEDNOSTÍ (konzultace jsou určeny zejména pro absolventy
     zde pořádaných zájmových masérských kurzů)
  • - ZÁKONNÉ A LEGISLATIVNÍ POVINNOSTI PODNIKATELE
     V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB (konzultace jsou určeny hlavně
     pro začínající profesionální maséry)
 • poradím Vám s výběrem pro Vás vhodného druhu masáže či masážního výrobku (s ohledem na Váš zdravotní stav)
 • zprostředkuji Vám prodej masážních prostředků, pomůcek a dalšího zboží masérského sortimentu
 • zpracuji pro Vás odborné masérské materiály a studie
 • doporučím Vám kvalitní odbornou masérskou literaturu
 • naučím Vás automasáž či energetické cvičení (vhodné nejen pro ma-
  séry)
 • zopakuji či hlouběji s Vámi proberu již dříve probíraná masérská témata - teoretické znalosti i praktické masérské dovednosti
 • poskytnu Vám další potřebné informace a předám kontakty na akredi-tované masérské školy a zařízení, působící v rámci ČR, v nichž můžete získat hlubší odborné vzdělání a následně začít podnikat v oboru masérských služeb
 • doporučím Vám k prostudování některé důležité zákony, zákoníky, vyhlášky, ustanovení, předpisy, pokyny a normy (včetně jejich novel a příloh), které se Vás budou týkat
 • poskytnu Vám seznam úřadů, institucí státní správy a dalších firem, které by Vám mohli pomoci při realizaci všech potřebných kroků k úspěšnému rozjetí podnikání a následně i k celému zdárnému průběhu Vašeho dalšího profesního života (aktualizováno pro Králové-
  hradecký kraj)
 • upozorním Vás na nezbytné legislativní a administrativní úkony, nutné pro zřízení živnostenského oprávnění
 • připomenu Vám další zákonné povinnosti vůči jednotlivým státním a soukromým organizacím a firmám, které budete mít v průběhu provozování živnosti
 • poradím Vám, jaké náležitosti musí splňovat Vaše provozovna a její provozní řád, co si budete muset ohlídat a jaké smlouvy budete muset následně uzavřít
 • řeknu Vám, na co všechno budete muset vynaložit finanční prostředky, jak si vypočítáte kalkulaci cen a jak by měla vypadat Vaše účetní evidence
 • pomohu Vám zorientovat se v reklamě a připravit slevovou akci
 • zdůrazním Vám hlavní zásady komunikace se zákazníky
 • pokud bych některou dotazovanou problematiku podrobněji neznala či zcela nerozuměla tématu Vašeho dotazu, pokusím se dodatečně zjistit potřebné náležitosti nebo Vám předám kontakty na firmy a odborníky, působící v této oblasti v rámci ČR
 • nabízím též možnost individuálního řešení (náplně konzultace) podle Vašeho přání a dosavadních znalostí

| Cena konzultace | Nahoru|

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE