Alena Malovcová, masáže Hradec Králové - masážní salón
menu

NABÍDKA

DRUHY MASÁŽÍ - VÝBĚR OŠETŘENÍ - CENÍK SLUŽEB - UPOZORNĚNÍ

DRUHY MASÁŽNÍCH TECHNIK A MASÁŽÍ

V nabídce masážního salonu je aktuálně kolem 30 druhů různých masážních technik a masáží prováděných ve formě jednodruhových nebo kombinovaných ošetření. Každá technika je jiná a hodí se pro jiný typ ošetření a pro jiného člověka. Pro jejich výběr je určující především účel zákazníkovy/klientovy či spotřebitelovy návštěvy.

Ze zdravotně-regeneračních technik a masáží dělám:

Z rekondičních technik a masáží realizuji:

Z revitalizačních a harmonizačních technik a masáží provádím:

A z relaxačních technik a masáží nabízím:

VÝBĚR OŠETŘENÍ

Výběr konkrétních masážních technik a masáží - případně jejich kombinace - se řídí účelem zákazníkovy/klientovy či spotřebitelovy návštěvy. Jaké jsou jeho priority? Chce si odpočinout? Přichází z preventivních důvodů? Chce si zlepšit svoji kondici? Něco ho bolí? Dobrá komunikace se zákazníkem/klientem či spotřebitelem je proto naprosto nezbytná a pro následnou péči je velice důležitá i zpětná vazba.

Podle sdělených skutečností se snažím kriticky, objektivně, pružně, empaticky a intuitivně posoudit situaci a najít ideální řešení, které by bylo citlivé, efektivní, účinné a optimálně vhodné pro danou indikaci konkrétní ošetřované osoby. Vše individuálně přizpůsobuji jejímu momentálnímu zdravotnímu stavu a kondici či současným možnostem, prioritám, speciálním potřebám, požadavkům a přáním. Buď volím 1 konkrétní techniku a při ošetření pak postupuji podle jejich specifických, přesně stanovených zákonitostí a pravidel anebo - a to častěji - intuitivně kombinuji a volně propojuji různé účinné masážní hmaty, přičemž plně zohledňuji aktuální odezvu masírovaného těla.

Za kvalitu poskytovaných ošetření osobně ručím. Garantuji, že veškeré provozované služby jsou certifikované a plně odpovídají mé dosažené kvalifikaci a platnému živnostenskému oprávnění. Působím výlučně mimo oblast zdravotnictví a tento rámec nikdy nepřekračuji. Své schopnosti a dovednosti nikdy nepřeceňuji. Nespadá-li problém do mé kompetence (např. s ohledem na komplikovanost případu či nejasnost diagnózy), klienta neošetřím - doporučím mu navštívit specialistu a podstoupit u něho sérii odborných lékařských vyšetření. Je to v zájmu jeho zdraví.

DÉLKA OŠETŘENÍ

Celková délka ošetření je dána dobou potřebnou na zajištění kvalitního opečování požadovaných tělesných partií (níže uvedené časy jsou pouze orientační):

 • ošetření zad (včetně šíje a beder) u mne trvá 45-60 minut
 • ošetření dolních končetin u mne trvá 45-60 minut
 • ošetření horních končetin u mne trvá přibližně 15 minut
 • ošetření břicha, hrudníku, případně hlavy u mne trvá přibližně 15 minut
 • ošetření celého těla u mne trvá kolem 120-150 minut
 • zábal, peeling nebo aplikace kineziotape u mne trvá asi 15 minut.

U dospělých je obvykle potřebná delší časová dotace, u těhotných žen, seniorů a dětí se naopak volí kratší varianta - po dohodě se lze domluvit i jinak.

Některé masážní techniky a masáže se provádějí výhradně jako celkové (neboť je to tak třeba z důvodu funkčnosti zvolené terapie), jiné se dělají jako částečné. Volbu ovlivňuje také účel zákazníkovy/klientovy či spotřebitelovy návštěvy, jeho momentální zdravotní stav, kondice, současné možnosti, priority, speciální potřeby, požadavky a přání.

POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY, PROSTŘEDKY A POMŮCKY

Při ošetření používám výrobky převážně těchto značek tělové kosmetiky, přípravků a pomůcek:

 • Natur Cosmetic Salus a Saloos, Břeclav
 • International Cosmetic Atok Karl Hadek, Trmice
 • Nobilis Tilia, Krásná Lípa
 • Tomfit - Saela, s.r.o., Brumovice
 • Topvet, Kuřim
 • Spophy, s.r.o., Praha
 • Oceanika Spa, Neratovice
 • Pacifika Balneo, Praha
 • Síla přírody a Krása přírody, Beroun
 • Přírodní kosmetika Arival, České Budějovice
 • Herbavera - 3K, s.r.o., Trhová - Davle
 • Doktor Bio, s.r.o., Pardubice
 • Mineral Beauty System, Hradec Králové
 • Mysea, Chrudim
 • Therapy Systems, Brno
 • Alpa, a.s., Velké Meziříčí
 • Dikos, Sojovice
 • Vájava, Klášterec nad Ohří
 • Ares - RehaPro, Kostelec nad Černými lesy
 • Temtex - Rehasport Trade, s.r.o., Praha
 • BronVit, s.r.o., Praha
 • Capsicolle - Tým pro farmacii, s.r.o., Brno.

Při ochraně, očistě a dezinfekci používám prostředky převážně těchto značek zdravotnických a hygienických výrobků:

 • Hartmann - Rico, a.s., Chvalkovice
 • Sterilko a Batist-elast - Batist Medical, a.s., Červený Kostelec
 • Steri Wund, s.r.o., Havířov
 • Septoderm - Schülke CZ, s.r.o., Ostrava
 • Ecolab, s.r.o., Praha
 • Detoll CZ, s.r.o., Praha
 • Henkell CZ, s.r.o., Praha
 • Sanytol - AC Marca CZ, s.r.o., Český Brod
 • Radox, Cif a Savo - Unilever CZ, s.r.o., Praha
  a další.

CENÍK SLUŽEB

Nerozlišuji rozdílnou náročnost jednotlivých masážních technik a masáží. Cena je dána za úkon a dobu, po kterou ošetření skutečně trvalo nebo jak bylo původně ujednáno (ve zvláštních případech - např. při pozdním příchodu na ošetření).

JEDNORÁZOVÁ PLATBA

Při návštěvě a jednorázové platbě 1 samostatného ošetření jsou ceny následující:

 • 1x   15 minut .......    180 Kč
 • 1x   30 minut .......    360 Kč
 • 1x   45 minut .......    540 Kč
 • 1x   60 minut .......    720 Kč
 • 1x   75 minut .......    900 Kč
 • 1x   90 minut ....... 1.080 Kč
 • 1x 105 minut ....... 1.260 Kč
 • 1x 120 minut ....... 1.440 Kč
 • 1x 135 minut ....... 1.620 Kč
 • 1x 150 minut ....... 1.800 Kč.

Za služby se běžně platí hotově, a to před nebo bezprostředně po uskutečnění každého jednotlivého ošetření. Po předchozí domluvě lze vystavit fakturu a služby uhradit bezhotovostně - převodem na bankovní účet provozovatele/poskytovatele služeb. Úhrada platební kartou, ani platebními poukázkami není momentálně možná.

PERMANENTKY

Nabízím možnost předplacení pravidelně probíhajících služeb formou permanentky, a to na jméno konkrétní osoby, která bude dané služby skutečně čerpat. Nejčastěji si je zákazník/klient či spotřebitel pořizuje sám pro sebe, ale lze je i předplatit a poté věnovat jiné osobě jako dárek.

Permanentky jsou účtovány systémem 5+1 ošetření zdarma a jejich ceny jsou dány podle předem zvolené délky jednotlivých (stejných) ošetření. Při zakoupení služeb formou permanentky na 6 ošetření činí celková cena předplatného:

 • 6x   15 minut .......    900 Kč
 • 6x   30 minut ....... 1.800 Kč
 • 6x   45 minut ....... 2.700 Kč
 • 6x   60 minut ....... 3.600 Kč
 • 6x   75 minut ....... 4.500 Kč
 • 6x   90 minut ....... 5.400 Kč
 • 6x 105 minut ....... 6.300 Kč
 • 6x 120 minut ....... 7.200 Kč
 • 6x 135 minut ....... 8.100 Kč
 • 6x 150 minut ....... 9.000 Kč.

Za služby se běžně platí hotově, a to před nebo nejpozději bezprostředně po uskutečnění 1. ošetření ze sjednaného a předplaceného cyklu návštěv. Požaduje-li posléze majitel permanentky masáže ve větším rozsahu než bylo původně smluveno a uhrazeno, doplatí případný cenový rozdíl předplacených a skutečně vyčerpaných služeb v hotovosti (dle aktuálně platného ceníku služeb), a to před nebo bezprostředně po uskutečnění daného ošetření nad sjednaný rámec. Po předchozí domluvě lze vystavit fakturu a služby (doplatek služeb) uhradit bezhotovostně - převodem na bankovní účet provozovatele/poskytovatele služeb. Úhrada platební kartou, ani platebními poukázkami není momentálně možná.

Všechny předplacené služby lze čerpat výhradně nepeněžní formou, tj. ošetřeními. Uskutečňují se postupně - obvykle probíhají v pravidelných intervalech.

V závislosti na zvoleném druhu ošetření, množství objednaných služeb a předpokládané frekvenci návštěv je obvyklá platnost permanentky 3-6 měsíců od data vystavení a uhrazení předplatného. V ojedinělých případech (ze závažných důvodů) se dá dojednat její prodloužení, ale musí tak být učiněno ještě před skončením původní doby platnosti. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel!

Předplacenou částku, ani její část, již nelze proplatit zpět. Po uplynutí doby platnosti permanentky propadá bez náhrady hodnota doposud neobjednaných a nezrealizovaných ošetření ve prospěch provozovatele/poskytovatele služeb a zákazník/klient či spotřebitel na jejich další čerpání tímto pozbývá nárok.

KREDITNÍ KARTY A DÁRKOVÉ POUKAZY

Další možností předplacení jednorázových nebo pravidelně probíhajících služeb je zakoupení kreditních karet nebo dárkových poukazů, a to na jméno konkrétní osoby, která bude dané služby skutečně čerpat. Po předchozí domluvě si je lze sjednat a vyzvednout osobně (v tištěné formě) nebo je možné doručit je mailem (v elektronické podobě).

Kreditní karty nejsou nijak finančně limitovány. Jde si je ”nabít” libovolnou hodnotou. Nejčastěji si je zákazník/klient či spotřebitel pořizuje sám pro sebe, ale lze je i předplatit a poté věnovat jiné osobě jako dárek.

Dárkové poukazy se vystavují v libovolné předem uhrazené finanční hodnotě nebo v libovolném předem sjednaném počtu a délce konkrétních ošetření, které si zákazník/klient či spotřebitel volí dle aktuálně platné nabídky služeb. Obvykle je zákazník/klient či spotřebitel pouze předplácí a poté věnuje jiné osobě jako dárek.

Za služby se běžně platí hotově, a to v okamžiku sjednávání služeb, tj. ještě před uskutečněním 1. ošetření z předplaceného cyklu návštěv. Požaduje-li posléze majitel kreditní karty nebo dárkového poukazu masáže ve větším rozsahu než bylo původně smluveno a uhrazeno, doplatí případný cenový rozdíl předplacených a skutečně vyčerpaných služeb v hotovosti (dle aktuálně platného ceníku služeb), a to před nebo bezprostředně po uskutečnění daného ošetření nad sjednaný rámec. Po předchozí domluvě lze vystavit fakturu a služby (doplatek služeb) uhradit bezhotovostně - převodem na bankovní účet provozovatele/poskytovatele služeb. Úhrada platební kartou, ani platebními poukázkami není momentálně možná. Pro úhradu kreditu je možné využít také přefinancování ze zaměstnaneckých fondů nebo z jiných forem služebních finančních benefitů zákazníka/klienta či spotřebitele – ale pouze za předpokladu, že nejsou přímo vázány na zdravotnické služby, které se v salonu neposkytují.

Všechny předplacené služby lze čerpat výhradně nepeněžní formou, tj. ošetřeními. Dají se uskutečnit jednorázově nebo postupně - obvykle probíhají v pravidelných intervalech.

V závislosti na zvoleném druhu ošetření, množství objednaných služeb a předpokládané frekvenci návštěv je obvyklá platnost kreditní karty či dárkového poukazu 3-6 měsíců od data vystavení a uhrazení předplatného. V ojedinělých případech (ze závažných důvodů) se dá dojednat její prodloužení, ale musí tak být učiněno ještě před skončením původní doby platnosti. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel!

Předplacenou částku, ani její část, již nelze proplatit zpět. Po uplynutí doby platnosti kreditní karty či dárkového poukazu propadá bez náhrady hodnota doposud neobjednaných a nezrealizovaných ošetření ve prospěch provozovatele/poskytovatele služeb a zákazník/klient či spotřebitel na jejich další čerpání tímto pozbývá nárok.

UPOZORNĚNÍ

Termíny návštěv masážního salonu je třeba sjednat s předstihem (kontaktním formulářem, mailem, textovou zprávou, telefonicky nebo osobně). V případě volné kapacity je rezerace a návštěva možná okamžitě nebo v řádu dnů, při větší obsazenosti se volí nejbližší možný termín v průběhu následujících týdnů či měsíců. Proto nenechávejte své objednání až na poslední chvíli.

V salonu je možné si předem zarezervovat více termínů a poté každé samostatné ošetření uhradit jednorázovou platbou nebo si služby předplatit formou permanentky, kreditní karty nebo dárkového poukazu (obvykle se tak děje u periodických terapií čerpaných intenzivně v kratším časovém období nebo naopak postupně a dlouhodobě v předem dané frekvenci návštěv).

Objednané termíny jsou oboustranně závazné!

Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději 1 pracovní den před sjednaným datem (minimálně však 24 hodin předem).

Při pozdní omluvě (tj. v den konání nebo později) nebo při neomluvené absenci zmeškané objednávky bude zákazníkovi/klientovi či spotřebiteli zpětně naúčtován (odečten z předplatného) jednorázový kompenzační poplatek 200 Kč za způsobenou ztrátu a promarněný čas. Tato částka je splatná do 14 dní od vzniku pohledávky nebo nejpozději při další zákazníkově/klientově či spotřebitelově návštěvě. Při neuhrazení kompenzačního poplatku po uplynutí této doby bude posléze zákazníkovi/klientovi či spotřebiteli naúčtována (odečtena, případně po něm požadována) cena původně sjednaného ošetření v jeho plné výši.

Prosím, na sjednaná ošetření se dostavujte včas. Při pozdním příchodu bude poskytnuta služba pouze ve zkráceném rozsahu, skončí v dříve domluveném čase a cena bude naúčtována (odečtena z předplatného) v plné výši podle původního ujednání, a to před nebo bezprostředně po uskutečnění každého ošetření, kdy se tak stalo.

Dojde-li k posunu začátku či konce ošetření z provozních důvodů a bude-li to současně znamenat výrazné zkrácení nebo naopak prodloužení doby původně vyhrazené pro dané ošetření, bude zákazníkovi/klientovi či spotřebiteli účtována (odečtena) jenom poměrná část ceny, případně její násobek - podle skutečně provedené práce (v závislosti na době, po kterou ošetření trvalo), a to před nebo bezprostředně po uskutečnění každého ošetření, kdy se tak stalo.

QR KÓDY - CENÍKY

Text QR kódu pro ceník jednorázové platby:

 • Alena Malovcová
 • Salon Profi - masáže
 • CENÍK - JEDNORÁZOVÁ PLATBA:
 • 1x   15 minut .......    180 Kč
 • 1x   30 minut .......    360 Kč
 • 1x   45 minut .......    540 Kč
 • 1x   60 minut .......    720 Kč
 • 1x   75 minut .......    900 Kč
 • 1x   90 minut ....... 1.080 Kč
 • 1x 105 minut ....... 1.260 Kč
 • 1x 120 minut ....... 1.440 Kč
 • 1x 135 minut ....... 1.620 Kč
 • 1x 150 minut ....... 1.800 Kč.
QR kód pro Ceník - jednorázová platba

Text QR kódu pro ceník předplatného:

 • Alena Malovcová
 • Salon Profi - masáže
 • CENÍK - PŘEDPLATNÉ:
 • 6x   15 minut .......    900 Kč
 • 6x   30 minut ....... 1.800 Kč
 • 6x   45 minut ....... 2.700 Kč
 • 6x   60 minut ....... 3.600 Kč
 • 6x   75 minut ....... 4.500 Kč
 • 6x   90 minut ....... 5.400 Kč
 • 6x 105 minut ....... 6.300 Kč
 • 6x 120 minut ....... 7.200 Kč
 • 6x 135 minut ....... 8.100 Kč
 • 6x 150 minut ....... 9.000 Kč.
QR kód pro Ceník - předplatné
Creator © 2005-2022 Alena Malovcová
Webdesign © 2021 Petr Bláha
Photos © 2021 Vladimír Lesák & fotobanka CanStockPhoto
Všechna práva vyhrazena!