Alena Malovcová, masáže Hradec Králové - masážní salón
menu

NABÍDKA A CENÍK SLUŽEB

DRUHY MASÁŽNÍCH TECHNIK A MASÁŽÍ

V nabídce masážního salonu je aktuálně kolem 30 druhů různých masážních technik, které dělám ve formě jednodruhových nebo kombinovaných masáží. Každá technika je jiná a hodí se pro jiného člověka. Pro výběr konkrétní masážní techniky a vhodného postupu je určující účel zákazníkovy/klientovy či spotřebitelovy návštěvy.

Ze zdravotně-regeneračních technik a masáží dělám:

Z rekondičních technik a masáží realizuji:

Z revitalizačních a harmonizačních technik a masáží provádím:

A z relaxačních technik a masáží nabízím:

VÝBĚR MASÁŽNÍ TECHNIKY

Výběr konkrétních masážních technik a masáží - případně jejich kombinací - a vhodných postupů se řídí účelem zákazníkovy/klientovy či spotřebitelovy návštěvy. Jaké jsou jeho priority? Chce si odpočinout? Přichází z preventivních důvodů? Chce si zlepšit svoji kondici? Něco ho bolí? Dobrá komunikace se zákazníkem/klientem či spotřebitelem je proto naprosto nezbytná a pro následnou péči je velice důležitá i zpětná vazba. Proto mu za všech okolností věnuji svou plnou pozornost.

Dle sdělených skutečností se odpovědně, objektivně, pružně, empaticky a intuitivně snažím posoudit situaci a najít ideální řešení, které by bylo citlivé, efektivní, účinné a optimálně vhodné pro danou indikaci a svalové problémy zákazníka/klienta či spotřebitele, které chce pomoci řešit. Vše individuálně přizpůsobuji jeho momentálnímu zdravotnímu stavu a kondici či současným možnostem, prioritám, speciálním potřebám, požadavkům a přáním (jsou - li v souladu s mou odborností, jeho zdravím a v mezích společenských pravidel a dobrých mravů). Buď volím 1 konkrétní techniku a při masáži pak postupuji podle jejich specifických, přesně stanovených zákonitostí a pravidel anebo - a to častěji - intuitivně kombinuji a volně propojuji různé účinné masážní hmaty, přičemž plně zohledňuji aktuální odezvu masírovaného těla.

Nabízené masáže jsou prováděny pouze na zdravých jedincích, nenavozují léčebný proces, ani nenahrazují specializovanou zdravotní péči - jsou jen jejím účinným doplňkem a napomáhají k převzetí spoluodpovědnosti masírovaného za vlastní zdraví.

Působím výlučně mimo oblast zdravotnictví. Osobně ručím za kvalitu provozovaných služeb a garantuji, že veškeré poskytované masáže jsou certifikované, plně odpovídají mé dosažené kvalifikaci a platnému živnostenskému oprávnění, mám v nich dostatečnou praxi a znám jejich účinek a zdravotní dopad. Za žádných okolností nepřesahuji rámec svých profesních kompetencí a nepřeceňuji své možnosti, odborné schopnosti a dovednosti. Nespadá - li problém do mé pravomoce (např. s ohledem na komplikovanost případu či nejasnost diagnózy), zákazníka/klienta či spotřebitele nepřijmu – doporučím mu navštívit specialistu a podstoupit u něho sérii odborných lékařských vyšetření. Je to v zájmu jeho zdraví.

DÉLKA MASÁŽE

Některé masážní techniky a masáže se provádějí výhradně jako celkové (neboť je to tak třeba z důvodu funkčnosti zvolené služby), jiné se dělají jako částečné. Volbu ovlivňuje také účel zákazníkovy/klientovy či spotřebitelovy návštěvy, jeho momentální zdravotní stav a kondice, současné možnosti, priority, speciální potřeby, požadavky a přání (jsou - li v souladu s mou odborností, jeho zdravím a v mezích společenských pravidel a dobrých mravů).

Délka masáže je dána dobou potřebnou na zajištění kvalitního namasírování požadovaných tělesných partií - níže uvedené časy jsou pouze orientační:

 • masáž zad (včetně šíje, beder) u mne trvá 45-60 minut
 • masáž dolních končetin u mne trvá 45-60 minut
 • masáž horních končetin u mne trvá 15 minut
 • masáž břicha, hrudníku (případně hlavy) u mne trvá 15 minut
 • masáž zad (včetně šíje, beder) a dolních končetin u mne trvá asi 90-105 minut
 • masáž zad (včetně šíje, beder) a horních končetin u mne trvá asi 60-75 minut
 • masáž zad (včetně šíje, beder) a břicha, hrudníku (případně hlavy) u mne trvá asi 60-75 minut
 • masáž celého těla u mne trvá kolem 120-135-150 minut
 • aplikace zábalu, peelingu nebo kineziotapingu u mne trvá přibližně 15-30 minut.

U dospělých je obvykle potřebná delší časová dotace, u těhotných žen, seniorů a dětí se naopak volí kratší varianta - po dohodě se lze domluvit i jinak.

CENÍK SLUŽEB

Nerozlišuji rozdílnou náročnost jednotlivých masážních technik a masáží. Cena je dána za úkon a dobu, po kterou služba skutečně trvala nebo jak bylo původně ujednáno (ve zvláštních případech - např. při pozdním příchodu zákazníka/klienta či spotřebitele do salonu).

JEDNORÁZOVÁ PLATBA

Při návštěvě a jednorázové platbě 1 samostatné služby jsou ceny následující:

 • 1x   15 minut .......    250 Kč
 • 1x   30 minut .......    500 Kč
 • 1x   45 minut .......    750 Kč
 • 1x   60 minut ....... 1.000 Kč
 • 1x   75 minut ....... 1.250 Kč
 • 1x   90 minut ....... 1.500 Kč
 • 1x 105 minut ....... 1.750 Kč
 • 1x 120 minut ....... 2.000 Kč
 • 1x 135 minut ....... 2.250 Kč
 • 1x 150 minut ....... 2.500 Kč.

Za služby se běžně platí hotově, a to před nebo bezprostředně po uskutečnění každé jednotlivé návštěvy. Po předchozí domluvě lze vystavit fakturu a služby uhradit bezhotovostně - převodem na bankovní účet provozovatele/poskytovatele služeb. Úhrada platební kartou, ani platebními poukázkami není momentálně možná.

PERMANENTKY

Nabízím možnost předplacení pravidelně probíhajících služeb formou permanentky, a to na jméno konkrétní osoby, která bude dané služby skutečně čerpat. Nejčastěji si je zákazník/klient či spotřebitel pořizuje sám pro sebe, ale lze je i předplatit a poté věnovat jiné osobě jako dárek.

Permanentky jsou účtovány systémem 5+1 masáž zdarma a jejich ceny jsou dány podle předem zvolené délky jednotlivých (stejných) služeb. Při zakoupení služeb formou permanentky na 6 návštěv činí celková cena předplatného:

 • 6x   15 minut .......   1.250 Kč
 • 6x   30 minut .......   2.500 Kč
 • 6x   45 minut .......   3.750 Kč
 • 6x   60 minut .......   5.000 Kč
 • 6x   75 minut .......   6.250 Kč
 • 6x   90 minut .......   7.500 Kč
 • 6x 105 minut .......   8.750 Kč
 • 6x 120 minut ....... 10.000 Kč
 • 6x 135 minut ....... 11.250 Kč
 • 6x 150 minut ....... 12.500 Kč.

Za služby se běžně platí hotově, a to před nebo nejpozději bezprostředně po uskutečnění 1. masáže z předem domluveného cyklu návštěv. Požaduje - li posléze majitel permanentky masáže ve větším rozsahu než bylo původně smluveno a uhrazeno, doplatí případný cenový rozdíl předplacených a skutečně vyčerpaných služeb v hotovosti (dle aktuálně platného ceníku služeb), a to před nebo bezprostředně po uskutečnění dané služby nad sjednaný rámec. Po předchozí domluvě lze vystavit fakturu a služby (doplatek služeb) uhradit bezhotovostně - převodem na bankovní účet provozovatele/poskytovatele služeb. Úhrada platební kartou, ani platebními poukázkami není momentálně možná.

Všechny předplacené služby lze čerpat výhradně nepeněžní formou, tj. masážemi. Uskutečňují se postupně - obvykle probíhají v pravidelných intervalech.

V závislosti na zvoleném druhu masáže, množství objednaných služeb a předpokládané frekvenci návštěv je obvyklá platnost permanentky 3-6 měsíců od data vystavení a uhrazení předplatného. V ojedinělých případech (ze závažných důvodů) se dá dojednat její prodloužení, ale musí tak být učiněno ještě před skončením původní doby platnosti. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel!

Předplacenou částku, ani její část, již nelze proplatit zpět. Po uplynutí doby platnosti permanentky propadá bez náhrady hodnota doposud neobjednaných a nezrealizovaných služeb ve prospěch provozovatele/poskytovatele služeb a zákazník/klient či spotřebitel na jejich další čerpání tímto pozbývá nárok.

KREDITNÍ KARTY A DÁRKOVÉ POUKAZY

Další možností předplacení jednorázových nebo pravidelně probíhajících služeb je zakoupení kreditních karet či dárkových poukazů, a to na jméno konkrétní osoby, která bude dané služby skutečně čerpat. Po předchozí domluvě si je lze sjednat a vyzvednout osobně (v tištěné formě) nebo je možné doručit je mailem (v elektronické podobě).

Kreditní karty nejsou nijak finančně limitovány. Jde si je "nabít" libovolnou hodnotou. Nejčastěji si je zákazník/klient či spotřebitel pořizuje sám pro sebe, ale lze je i předplatit a poté věnovat jiné osobě jako dárek.

Dárkové poukazy se vystavují v libovolné předem uhrazené finanční hodnotě nebo v libovolném předem sjednaném počtu a délce konkrétních masáží, které si zákazník/klient či spotřebitel volí dle aktuálně platné nabídky služeb. Obvykle je zákazník/klient či spotřebitel pouze předplácí a poté věnuje jiné osobě jako dárek.

Předplatné se běžně platí hotově, a to v okamžiku sjednávání služeb, tj. ještě před uskutečněním 1. masáže z předem domluveného cyklu návštěv. Požaduje - li posléze majitel kreditní karty nebo dárkového poukazu masáže ve větším rozsahu než bylo původně smluveno a uhrazeno, doplatí případný cenový rozdíl předplacených a skutečně vyčerpaných služeb v hotovosti (dle aktuálně platného ceníku služeb), a to před nebo bezprostředně po uskutečnění dané služby nad sjednaný rámec. Po předchozí domluvě lze vystavit fakturu a služby (doplatek služeb) uhradit bezhotovostně - převodem na bankovní účet provozovatele/poskytovatele služeb. Úhrada platební kartou, ani platebními poukázkami není momentálně možná. Pro úhradu kreditu je možné využít také přefinancování ze zaměstnaneckých fondů nebo z jiných forem služebních finančních benefitů zákazníka/klienta či spotřebitele – ale pouze za předpokladu, že nejsou přímo vázány na zdravotnické služby, které se v salonu neposkytují.

Všechny předplacené služby lze čerpat výhradně nepeněžní formou, tj. masážemi. Dají se uskutečnit jednorázově nebo postupně - obvykle probíhají v pravidelných intervalech.

V závislosti na zvoleném druhu masáže, množství objednaných služeb a předpokládané frekvenci návštěv je obvyklá platnost kreditní karty či dárkového poukazu 3-6 měsíců od data vystavení a uhrazení předplatného. V ojedinělých případech (ze závažných důvodů) se dá dojednat její prodloužení, ale musí tak být učiněno ještě před skončením původní doby platnosti. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel!

Předplacenou částku, ani její část, již nelze proplatit zpět. Po uplynutí doby platnosti kreditní karty či dárkového poukazu propadá bez náhrady hodnota doposud neobjednaných a nezrealizovaných služeb ve prospěch provozovatele/poskytovatele služeb a zákazník/klient či spotřebitel na jejich další čerpání tímto pozbývá nárok.

UPOZORNĚNÍ

Termíny všech návštěv masážního salonu je třeba sjednat s předstihem (kontaktním formulářem, mailem, textovou zprávou, telefonicky nebo osobně). V případě volné kapacity je rezervace a návštěva možná okamžitě nebo v řádu dnů, při větší obsazenosti se volí nejbližší možný termín v průběhu následujících týdnů či měsíců. Proto nenechávejte své objednání až na poslední chvíli.

V salonu je možné si předem zarezervovat více termínů a poté každou samostatnou návštěvu uhradit jednorázovou platbou nebo si služby předplatit formou permanentky, kreditní karty či dárkového poukazu (obvykle se tak děje u periodických služeb čerpaných intenzivně v kratším časovém období nebo naopak postupně a dlouhodobě v předem dané frekvenci návštěv).

Objednané termíny jsou oboustranně závazné!

Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději 1 pracovní den před sjednaným datem (minimálně však 24 hodin předem).

Při pozdní omluvě (tj. v den konání nebo později) nebo při neomluvené absenci zmeškané objednávky bude zákazníkovi/klientovi či spotřebiteli zpětně naúčtován (odečten z předplatného) jednorázový kompenzační poplatek 200 Kč za způsobenou ztrátu a promarněný čas. Tato částka je splatná do 14 dní od vzniku pohledávky nebo nejpozději při další zákazníkově/klientově či spotřebitelově návštěvě (je - li předem pevně domluvena a následně i uskutečněna). Při neuhrazení kompenzačního poplatku po uplynutí této doby bude posléze zákazníkovi/klientovi či spotřebiteli naúčtována (odečtena, případně po něm požadována) cena původně sjednané služby v její plné výši.

Prosím, na sjednané služby se dostavujte včas. Při pozdním příchodu bude poskytnuta masáž pouze ve zkráceném rozsahu, skončí v dříve domluveném čase a cena bude naúčtována (odečtena z předplatného) v plné výši podle původního ujednání, a to před nebo bezprostředně po uskutečnění každé návštěvy, kdy se tak stalo.

Dojde - li k posunu začátku či konce služby z provozních důvodů a bude - li to současně znamenat výrazné zkrácení nebo naopak prodloužení doby původně vyhrazené pro danou masáž, bude zákazníkovi/klientovi či spotřebiteli účtována (odečtena) jenom poměrná část ceny, případně její násobek - podle skutečně provedené práce (v závislosti na době, po kterou masáž trvala), a to před nebo bezprostředně po uskutečnění každé návštěvy, kdy se tak stalo.

QR KÓDY / CENÍKY

Text QR kódu pro ceník jednorázové platby:

Alena Malovcová - masážní salon
CENÍK - JEDNORÁZOVÁ PLATBA
(platnost od 1.3.2024) :

masáž zad (včetně šíje, beder)

 • 1x   45 minut .......    750 Kč
 • 1x   60 minut ....... 1.000 Kč

masáž dolních končetin

 • 1x   45 minut .......    750 Kč
 • 1x   60 minut ....... 1.000 Kč

masáž horních končetin

 • 1x   15 minut .......    250 Kč

masáž břicha, hrudníku (případně hlavy)

 • 1x   15 minut .......    250 Kč

masáž zad (včetně šíje, beder) a dolních končetin

 • 1x   90 minut ....... 1.500 Kč
 • 1x 105 minut ....... 1.750 Kč

masáž zad (včetně šíje, beder) a horních končetin

 • 1x   60 minut ....... 1.000 Kč
 • 1x   75 minut ....... 1.250 Kč

masáž zad (včetně šíje, beder) a břicha, hrudníku (případně hlavy)

 • 1x   60 minut ....... 1.000 Kč
 • 1x   75 minut ....... 1.250 Kč

masáž celého těla

 • 1x 120 minut ....... 2.000 Kč
 • 1x 135 minut ....... 2.250 Kč
 • 1x 150 minut ....... 2.500 Kč

aplikace zábalu, peelingu nebo kineziotapingu

 • 1x   15 minut .......    250 Kč
 • 1x   30 minut .......    500 Kč.
QR kód pro Ceník - jednorázová platba

Text QR kódu pro ceník předplatného / permanentky:

Alena Malovcová - masážní salon
CENÍK - PŘEDPLATNÉ / PERMANENTKA
(platnost od 1.3.2024) :

masáž zad (včetně šíje, beder)

 • 6x   45 minut .......   3.750 Kč
 • 6x   60 minut .......   5.000 Kč

masáž dolních končetin

 • 6x   45 minut .......   3.750 Kč
 • 6x   60 minut .......   5.000 Kč

masáž horních končetin

 • 6x   15 minut .......   1.250 Kč

masáž břicha, hrudníku (případně hlavy)

 • 6x   15 minut .......   1.250 Kč

masáž zad (včetně šíje, beder) a dolních končetin

 • 6x   90 minut .......   7.500 Kč
 • 6x 105 minut .......   8.750 Kč

masáž zad (včetně šíje, beder) a horních končetin

 • 6x   60 minut .......   5.000 Kč
 • 6x   75 minut .......   6.250 Kč

masáž zad (včetně šíje, beder) a břicha, hrudníku (případně hlavy)

 • 6x   60 minut .......   5.000 Kč
 • 6x   75 minut .......   6.250 Kč

masáž celého těla

 • 6x 120 minut ....... 10.000 Kč
 • 6x 135 minut ....... 11.250 Kč
 • 6x 150 minut ....... 12.500 Kč

aplikace zábalu, peelingu nebo kineziotapingu

 • 6x   15 minut .......   1.250 Kč
 • 6x   30 minut .......   2.500 Kč.
QR kód pro Ceník - předplatné (permanentky)

POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY, PROSTŘEDKY A POMŮCKY

K masáži používám značkové výrobky TĚLOVÉ KOSMETIKY, PŘÍPRAVKY (masážní oleje, čisté přírodní esence, masážní másla, masážní krémy, bio balzámy, peelingy, atd.) a jiné MASÁŽNÍ PROSTŘEDKY A POMŮCKY (např. drahé a lávové kameny, mušle, mořské lastury, bylinné, solné, rýžové a kokosové měšce, moxy, baňky, destičky gua-sha, dřevěné pomůcky), které vyrábí renomované firmy, např.:

Při ochraně, očistě a dezinfekci pracuji s prostředky převážně těchto značek ZDRAVOTNICKÝCH, HYGIENICKÝCH A DEZINFEKČNÍCH VÝROBKŮ:

Creator © 2005-2024 Alena Malovcová
Webdesign © 2021 Petr Bláha
Photos © 2021 Vladimír Lesák & fotobanka CanStockPhoto
Všechna práva vyhrazena!