Důležité!

Já, Alena Malovcová, coby provozovatel (poskytovatel) masérských služeb a současně odpovědná osoba, tímto v souvislosti s aktuální celosvětovou epidemiologickou situací kolem výskytu coronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), s možným ohrožením veřejného zdraví nemocí Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a s přijatými krizovými vládními opatřeními na území České republiky prohlašuji, že masážní salon Malovcová i celý salon Profi (jehož je masážní salon součástí) byl po celou dobu trvání pandemického nebezpečí preventivně uzavřen, a to konkrétně ode dne 12. března 2020 - až do dne 10. května 2020 včetně. Ode dne 11. května 2020 a dále jsem Vám opět plně k dispozici a všechny návštěvy sjednané po tomto datu zachovávám v platnosti.

Pro naši i Vaši bezpečnost byly všechny prostory salonu řádně vydezinfikovány a byla zde nainstalována čistička vzduchu s ionizérem. Dezinfikovat se samozřejmě bude i nadále během normálního provozu. Každá pracovnice salonu bude dbát na současné zvýšené hygienické požadavky a - dle povahy své práce - bude používat dezinfekce na povrchy, pokožku rukou i těla, jednorázové utěrky, rukavice, roušky, případně též ochranné obličejové štíty, atd. V případě potřeby budete moci použít připravené dezinfekce na ruce, jednorázové utěrky, rukavice a roušky také Vy.

Dále čestně prohlašuji, že jsem nemocí Covid-19 neonemocněla, neprodělala jsem karanténu, nepohybovala jsem se v zasažených oblastech, ani jsem vědomě nepřišla do styku s infikovanými osobami či s osobami, které by o nemocné pečovali a jsem zdravotně způsobilá provozovat masérské služby. Těším se s Vámi nashledanou.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v lednu 2020). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE

Vážení zákazníci,

trápí-li Vás Váš současný stav těla, mysli či duše, ale nechcete se obracet na psychoterapeuty, nabízím Vám jednoduchou možnost, jak si můžete pomoci i sami, a to používáním techniky afirmace. Tato technika spočívá v pozitivním myšlení, v opakování si léčivých výroků, tvrzení či prohlášení (pronášených potichu nebo nahlas - ideálně alespoň 1x denně, případně jak nejčastěji to bude možné), a tím v utvrzování se o jejich pravdivosti. Očistíte se tím od obav, strachů, trápení, závislostí a jiných zátěží, uvědomíte si vlastní důležitost a naleznete sílu změnit sama (sám) sebe, a tím i svět kolem Vás. Vězte, že s otevřeným srdcem dokážete mnohé...

 1. Já jsem dokonalá lidská bytost a jedinečná osobnost.
 2. Vnímám se jako krásnou, smyslnou a křehkou ženu (obdivovaného, váženého a silného muže).
 3. Mám se ráda (rád), jsem milována (milován) a milující.
 4. Jsem empatická (empatický), tolerantní a vyrovnaná (vyrovnaný).
 5. Za všech okolností jsem v bezpečí, naplněná (naplněný) klidem a harmonií.
 6. Věřím, že všechny mé potřeby a touhy budou naplněny, neboť na světě je dostatek všeho pro všechny.
 7. Nacházím se ve správném čase a na správném místě.
 8. Cítím se být pevnou a nedílnou součástí Země a galaktického systému.
 9. Respektuji vesmírné zákony a přijímám všechny projevy života.
 10. Pružně a snadno se proměňuji a vyvíjím.
 11. Nechávám k sobě přijít hojnost, bohatství a úspěch.
 12. Zaujímám místo, které mi patří - dovoluji si být vším, čím chci a mohu být.
 13. Mám dostatečné vědomosti, zkušenosti, schopnosti, sílu a odvahu.
 14. Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
 15. Své myšlenky, názory a city vyjadřuji svobodně, jasně a lehce.
 16. Soustředěně a rozhodně činím moudrá rozhodnutí a konám správné věci.
 17. Žiji tvořivě, radostně a vášnivě.
 18. Přebírám plnou odpovědnost za své myšlenky, přání a činy.
 19. Prosím o návrat veškeré mé životní síly ke mně a do mého srdce.
 20. Prosím o očištění od negativních emocí, velkého ega a tmy.
 21. Otevírám se pozitivním energiím, světlu, dobru, čistotě a lásce.
 22. Nechť se všechno děje pro mé nejvyšší dobro a v souladu s plánem mojí duše.
 23. Na všech úrovních bytí, ve všech sférách a po celé linii času uvolňuji své osobní záznamy.
 24. Ruším všechny klatby mnou vyřknuté a prosím o zrušení všech klateb na mě uvrhnutých.
 25. Ruším všechny sliby mnou dané a prosím o zrušení všech slibů daných mně.
 26. Uvolňuji všechna pouta, kterými já spoutám jiné a prosím o uvolnění všech pout, která spoutají mě.
 27. Odpojuji od sebe všechny duše, kterým jsem bránila (bránil) naplno se rozvinout a prosím o odpojení ode mě všech duší, které bránily naplno se rozvinout mě.
 28. Nepotřebuji a odevzdávám vše, co není moje.
 29. Odpouštím sobě, odpouštím všem a prosím o odpuštění všechny, se kterými jsme si kdy navzájem ublížili a způsobili si bolest.
 30. Oprošťuji se od strachů, pocitů viny a jiných překážek.
 31. Ze svého života odstraňuji všechna fyzická a emocionální zranění a trápení také z rodové a karmické zátěže.
 32. Prosím o vyléčení všech genetických vzorců, buněčných a energetických vzpomínek.
 33. Prosím o prozáření a zharmonizování všech živých bytostí na tomto světě.
 34. Každý okamžik je nádherný a neopakovatelný a stojí za to ho naplno prožít.
 35. Nechť jsme tedy všichni šťastni a žijeme v pravdě.
 36. Tak se staň - tady a teď. Děkuji!

Přeji Vám hodně úspěchů ve Vašem snažení o ozdravení.

Vaše masérka Alena Malovcová

Poznámka:
Tato výše popsaná doporučení pochopitelně nepostačují, pokud jste ve velké depresi a potřebujete speciální odbornou péči. Potom ji, prosím, ve vlastním zájmu neprodleně vyhledejte na specializovaných odborných pracovištích. Děkuji!

Nahoru

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE