Alena Malovcová, masáže Hradec Králové - masážní salón
menu

PROVOZNÍ DOBA A OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROVOZNÍ DOBA - PROVOZNÍ INFORMACE - AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ - KOMUNIKACE - REZERVACE - NÁVŠTĚVA - ÚHRADA - PŘEDPLATNÉ - INFORMOVANÝ SOUHLAS (ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

SEZÓNNÍ PROVOZNÍ DOBA
(ZÁŘÍ - ČERVEN)

PONDĚLÍ 10:30 - 13:00 h  a  14:00 - 19:00 h
ÚTERÝ 10:30 - 13:00 h  a  14:00 - 19:00 h
STŘEDA 10:30 - 13:00 h  a  14:00 - 19:00 h
ČTVRTEK 10:30 - 13:00 h  a  14:00 - 19:00 h

MIMOSEZÓNNÍ PROVOZNÍ DOBA
(ČERVENEC - SRPEN)

ÚTERÝ 10:30 - 13:00 h  a  14:00 - 19:00 h
STŘEDA 10:30 - 13:00 h  a  14:00 - 19:00 h
ČTVRTEK 10:30 - 13:00 h  a  14:00 - 19:00 h

PROVOZNÍ INFORMACE

Termíny návštěv masážního salonu je třeba sjednat s předstihem (kontaktním formulářem, mailem, textovou zprávou, telefonicky nebo osobně). Objednané termíny jsou oboustranně závazné! Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději 1 pracovní den před sjednaným datem (minimálně však 24 hodin předem).

Poslední klient bude k ošetření přijat vždy nejpozději 1 hodinu před koncem provozní doby, tj. většinou dopoledne ve 12:00 hodin a odpoledne v 18:00 hodin.

Vchod do domu (Havlíčkova 401/8) a do salonu Profi (ve 2.patře) bývá celodenně otevřen - můžete volně vstoupit, posadit se v čekárně a počkat až si pro Vás přijdu. Pokud by tomu tak nebylo a Vy jste měli v daný čas domluvenu návštěvu, je třeba pro vstup zazvonit na domovní zvonek označený salon Profi a vyčkat na otevření. Prosím, buďte trpěliví a berte ohled na právě probíhající služby – někdy to nejde okamžitě.

Nemám–li zrovna objednané klienty, nejsem vždy přítomna a do salonu přicházím až na sjednaný čas. Potřebujete-li mi v mé nepřítomnosti zanechat vzkaz, můžete jej zanechat u kolegyň nebo ho napsat a vhodit v přízemí domu do poštovní schránky označené salon Profi. Případně mě můžete kontaktovat kontaktním formulářem, mailem, textovou zprávou nebo telefonicky.

Rovněž upozorňuji, že v době právě probíhajícího ošetření návštěvy a hovory nepřijímám, aby nebyl narušován klid a soukromí ošetřované osoby. V takovém případě je potřeba vyčkat na přestávku mezi jednotlivými terapiemi, ozvat se později nebo využít jiných – výše zmíněných - komunikačních prostředků. Prosím, nezapomeňte vždy uvést také svůj zpáteční kontakt, ať se Vám mohu ozvat zpět. Odpovím Vám podle svých aktuálních časových možností. Děkuji.

VOLNO / ZAVŘENO

pá 24.9.2021 – út 28.9.2021 volno (z toho státní svátek: út 28.9.2021)
čt 28.10.2021 – ne 31.10.2021 volno (podzimní školní prázdniny, z toho státní svátek: čt 28.10.2021)
st 17.11.2021 – ne 21.11.2021 volno (z toho státní svátek: st 17.11.2021)
st 23.12.2021 – ne 2.1.2022 dovolená (vánoční školní prázdniny, z toho státní svátek: pá 24.12.2021, so 25.12.2021, ne 26.12.2021, so 1.1.2022)

Za omezení provozu se předem moc omlouvám. Mimo toto období Vám budu (ve své obvyklé provozní době) plně k dispozici. Děkuji za pochopení.

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ

Náš salon má od 3. května 2021 opět otevřeno.

Provoz je - nejen v důsledku současné dlouhodobě složité epidemiologické situace - uzpůsoben tak, abychom mohli bezpečně fungovat a přitom v co možná největší míře ochránili zdraví nás všech. Jsme připraveni dostát všem potřebným bezpečnostním, hygienickým a jiným nařízením, opatřením a doporučením vlády České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje či města Hradec Králové, kde působíme.

Činnost v provozovně se provádí výhradně v režimu 1 na 1 - s dodržováním minimální doby přestávky 10-15 minut mezi jednotlivými terapiemi.

Čisté a hygienicky udržované prostředí je samozřejmostí. Po každém zákazníkovi se dezinfikují plochy, uklízí se a větrá. V salonu jsou rovněž naistalovány čističky vzduchu s ionizátorem.

Při práci se používají převážně jednorázové zdravotnické prostředky a nosí se ochranné pomůcky - včetně požadovaného zakrytí obličeje (ochranným štítem, respirátorem či nano rouškou) a průběžné očisty a dezinfekce rukou.

Vážení klienti, prosíme, do čekárny přicházejte ideálně přesně na sjednaný čas, aby jste eliminovali kontakt s ostatními čekajícími osobami, vstupujte pouze s požadovaným zakrytím obličeje (respirátorem či nano rouškou) a používejte dezinfekci rukou - je tu pro Vás k dispozici.

Svou sjednanou návštěvu uskutečněte pouze v případě, že:

 • jste zdravotně způsobilí podstoupit masérské služby
 • netrpíte žádným závažným stavem, který by mohl mít nepříznivý dopad na zdraví ošetřované osoby či jiných osob navštěvujících masážní salon Malovcová či salon Profi
 • nepociťujete žádné příznaky závažného zdravotního, přenosného, infekčního či respiračního onemocnění, včetně nemoci Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) způsobené virem SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), některou jeho mutací či jinou podobnou nemocí
 • během posledních 14 dní jste nepobývali v žádné z pandemických oblastí s aktuálně zvýšeným rizikem nákazy a přenosu nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci
 • během posledních 14 dní jste nebyli v přímém kontaktu s člověkem nakaženým, s člověkem pobývajícím v povinné karanténě (izolaci), s člověkem pečujícím o jinou osobu mající projevy přenosné, infekční či respirační nemoci, ani s člověkem, který by se bezprostředně pohyboval v místech pandemie s aktuálně zvýšeným rizikem nákazy a přenosu nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci
 • nejste nebo právě nemáte být v povinné karanténě (izolaci) kvůli nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci
 • máte laboratorně potvrzenu skutečnost, že jste nemocí Covid-19 či jinou podobnou nemocí onemocněli před méně než 180 dny, absolvovali jste povinnou karanténu (izolaci) a bez klinických známek onemocnění a jejich příznaků jste již více než 14 dní
 • máte laboratorně potvrzené protilátkové testy sérologickou metodou na kvalitativní detekci monoklonálních protilátek (IgG, IgM a IgA) nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci, které jste naposledy absolvovali s výsledkem v hodnotách IgG před méně než 90 dny a současně před více než 14 dny
 • máte laboratorně potvrzené RT-PCR testy (Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction) metodou polymerázové řetězové reakce a reverzní transkripce na kvalitativní detekci části genetického kódu (DNA nebo RNA) nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci, které jste naposledy absolvovali s negativním výsledkem před méně než 7 dny
 • máte laboratorně potvrzené antigenní POC-RAG testy (Post Of Care – Rapid Antigen Testing) na určení přítomnosti specifických antigenů (virových bílkovin) nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci (prováděné na veřejném odběrovém místě sítě poskytovatelů zdravotnických služeb), které jste naposledy absolvovali s negativním výsledkem před méně než 72 hodinami
 • máte potvrzené antigenní RAG testy (Rapid Antigen Testing) na určení přítomnosti specifických antigenů (virových bílkovin) nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci (prováděné mimo síť poskytovatelů zdravotnických služeb – zprostředkovaně prostřednictvím svého zaměstnavatele či školy), které jste naposledy absolvovali s negativním výsledkem před méně než 72 hodinami
 • máte potvrzené samoodběrové antigenní RAG testy (Rapid Antigen Testing) na určení přítomnosti specifických antigenů (virových bílkovin) nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci (prováděné mimo síť poskytovatelů zdravotnických služeb – v rámci preventivního programu zdravotních pojišťoven), které jste naposledy absolvovali s negativním výsledkem před méně než 24 hodinami
 • máte kartičku s potvrzením o aplikované 1. dávce očkování proti nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci a od její aplikace uplynulo více než 21 dní a současně méně než 90 dní
 • máte certifikát o aplikovaném úplném očkování proti nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci a od aplikace poslední očkovací dávky (dle dávkového schématu SPC podané vakcíny) uplynulo více než 14 dní a současně méně než 180 dní.

Veškeré skutečnosti ohledně prodělané nemoci, absolvovaných testech nebo ukončené vakcinaci proti nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci je potřeba předložit provozovateli/poskytovateli služeb při příchodu do salonu, případně stvrdit čestným prohlášením – ještě před započetím sjednaného výkonu. V opačném případě nemůže být zákazník/klient či spotřebitel ošetřen. Prosíme, počítejte s tím.

Výše uvedená ustanovení jsou poplatná nařízení vlády České republiky z 23. dubna 2021 – s účinností od 3. května 2021 – a pozdějším legislativním změnám závazným pro resort obchodu a služeb na území celé České republiky. Vzhledem k tomu, že se průběžně dále upřesňují, doplňují a mění dle momentálního vývoje epidemiologické situace, mohou se lišit místně i resortně. Proto prosíme, před návštěvou salonu si vždy ověřte znění bezpečnostních, hygienických a jiných nařízení, opatření a doporučení, která jsou aktuálně platná v České republice, v Královéhradeckém kraji, v Hradci Králové nebo speciálně v resortu obchodu a služeb.

Pokud máte k současné situaci a práci v našem salonu nějaké dotazy či jste limitováni nějakými osobními zdravotními specifiky, která s námi potřebujete před návštěvou zkonzultovat nebo jestliže nesplňujete některou z daných podmínek a chcete Vaše ošetření odložit na později, kontaktujte nás (kontaktním formulářem, mailem, textovou zprávou nebo telefonicky) - a prosíme, učiňte tak alespoň s 1 denním předstihem (minimálně však 24 hodin předem), abychom tomu mohli efektivně, účelně a smysluplně uzpůsobit náš pracovní program.

Předem Vám děkujeme za Vaše zodpovědné a ohleduplné chování, díky kterému chráníte sebe, nás i ostatní návštěvníky našeho salonu. Věříme, že společně to zvládneme a že zase bude dobře!

QR KÓD - PROVOZNÍ DOBA

Text QR kódu pro provozní dobu:

 • Alena Malovcová
 • Salon Profi - masáže

 • PROVOZNÍ DOBA
  ZÁŘÍ - ČERVEN:
  pondělí - čtvrtek: 10:30-13:00 hodin a 14:00-19:00 hodin
  ČERVENEC - SRPEN:
  úterý - čtvrtek: 10:30-13:00 hodin a 14:00-19:00 hodin
QR kód pro Ceník - provozní doba

PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ VZTAH (VYMEZENÍ POJMŮ)

Provozovatelem/poskytovatelem masérských, rekondičních a regeneračních služeb - praktické, poradenské a lektorské činnosti (dále jen ”služeb”) a současně odpovědnou osobou je Alena Malovcová – fyzická osoba samostatně výdělečně činná, podnikající v oboru masérských, rekondičních a regeneračních služeb podle platného živnostenského oprávnění (IČO : 459 38 865) a dalších dokladů osvědčujících její odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Zákazníkem/klientem se rozumí osoba nebo organizace kupující přímo sobě nebo zprostředkovaně jiné osobě masérskou, rekondiční nebo regenerační službu (dále jen ”službu”) podle aktuálně platné nabídky druhů a cen služeb, které se budou čerpat okamžitě nebo v udané době platnosti. Může - a nemusí - to být osoba totožná se spotřebitelem.

Spotřebitel je osoba čerpající jednorázově uhrazenou a uplatněnou masérskou, rekondiční a regenerační službu nebo dlouhodobě předplacenou a průběžně využívanou službu formou permanentky, kreditní karty nebo dárkového poukazu, a to po předchozí domluvě s provozovatelem/poskytovatelem služeb. Může - a nemusí - to být osoba totožná se zákazníkem/klientem.

Smluvní vztah mezi provozovatelem/poskytovatelem masérských, rekondičních a regeneračních služeb a zákazníkem/klientem či spotřebitelem vzniká zakoupením masérské, rekondiční či regenerační služby, případně rezervací konkrétního termínu (kontaktním formulářem, mailem, textovou zprávou, telefonicky nebo osobně), která se bere za závaznou. Zároveň tím - jako projev dobré vůle - zákazník/klient či spotřebitel automaticky vyslovuje svůj souhlas s provozními a obchodními podmínkami provozovatele/poskytovatele služeb.

KOMUNIKACE

Vzájemnou komunikaci mezi provozovatelem/poskytovatelem služeb a zákazníkem/klientem či spotřebitelem lze provést kontaktním formulářem, mailem, textovou zprávou, telefonicky nebo osobně.

Osobní setkání je možné pouze v pracovní dny během provozní doby, a to výhradně na adrese a v prostorách masážního salonu. Je ale třeba brát ohled na právě probíhající služby, bez vyzvání nevstupovat do provozní místnosti a vyčkat v čekárně salonu - obvykle až na přestávku mezi jednotlivými terapiemi, případně na čas, na který je zákazník/klient či spotřebitel v daný den objednán.

Telefonický kontakt je uskutečňován v pracovní dny během provozní doby nebo krátce před jejím začátkem a po jejím skončení. Výjimku tvoří právě probíhající ošetření, kdy provozovatel/poskytovatel služeb hovory nepřijímá, aby nebyl narušován klid a soukromí ošetřované osoby - v takovém případě je potřeba ozvat se později nebo využít jiných komunikačních prostředků.

Mimo provozní dobu nebo v době nepřítomnosti provozovatele/poskytovatele služeb v provozovně může zákazník/klient či spotřebitel zanechat vzkaz (se svým zpátečním kontaktem) u kolegyň v salonu nebo ho napsat a vhodit v přízemí domu do poštovní schránky označené salon Profi, případně zaslat svůj požadavek kontaktním formulářem, mailem či textovou zprávou. Provozovatel/poskytovatel služeb na zprávu odpoví zpět podle svých aktuálních časových možností.

Provozovatel/poskytovatel služeb vyřizuje veškerou příchozí poštu (kromě skrytých čísel, anonymů a spamů) průběžně a žádá zákazníky/klienty či spotřebitele o trpělivost, pokud nebude v jeho možnostech dát jim okamžitou odpověď.

REZERVACE

Termíny návštěv masážního salonu je třeba sjednat s předstihem (kontaktním formulářem, mailem, textovou zprávou, telefonicky nebo osobně) - v případě volných kapacit je rezervace možná okamžitě nebo i na několik měsíců předem. Objednané termíny jsou oboustranně závazné!

Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději 1 pracovní den před sjednaným datem (minimálně však 24 hodin předem).

Při pozdní omluvě (tj. v den konání nebo později) nebo při neomluvené absenci zmeškané objednávky zákazník/klient či spotřebitel zpětně uhradí provozovateli/poskytovateli služeb jednorázový kompenzační poplatek 200 Kč za způsobenou ztrátu. Výjimku tvoří pouze osobní zdravotní důvody potvrzené lékařem, vážné a neodkladné rodinné události či náhlé pracovní povinnosti doložené zaměstnavatelem. Nedostaví-li se zákazník/klient či spotřebitel opakovaně na domluvenou návštěvu nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude provozovatelem/poskytovatelem služeb dále objednáván.

Na kompenzační poplatek 200 Kč má nárok i zákazník/klient či spotřebitel, a to v případě, že provozovatel/poskytovatel služeb o své vůli na poslední chvíli zruší jeho sjednaný termín bez udaného důvodu a bez následného umožnění adekvátní náhrady. Výjimku tvoří pouze osobní zdravotní důvody, vážné a neodkladné rodinné události, náhlé a neočekávané pracovní překážky, havárie (např. porucha kanalizace, výpadek dodávky vody, elektřiny, plynu, ...), živelné pohromy, epidemiologické a jiné neovlivnitelné situace - včetně zásahu ”vyšší moci” - znemožňující provozovateli/poskytovateli služeb dostát svým závazkům.

NÁVŠTĚVA

ÚHRADA

U všech provozovatelem/poskytovatelem nabízených služeb je cena účtována za úkon a dobu, po kterou ošetření skutečně trvá nebo jak bylo původně sjednáno (v případě klientova prodlení).

Za jednorázové služby se běžně platí hotově, a to před nebo bezprostředně po uskutečnění ošetření.

Za předplacené pravidelně probíhajících služby formou permanentky je úhrada nutná před nebo nejpozději bezprostředně po uskutečnění 1. ošetření ze sjednaného cyklu návštěv.

V případě předplatného formou kreditních karet nebo dárkových poukazů se úhrada realizuje v okamžiku sjednání služeb, tj. ještě před uskutečněním 1. ošetření ze sjednaného cyklu návštěv.

Po předchozí domluvě lze vystavit fakturu a služby uhradit bezhotovostně - převodem na bankovní účet provozovatele/poskytovatele služeb.

Úhrada platební kartou, ani platebními poukázkami není momentálně možná.

Poznámka:
Zákonná povinnost účtování elektronické evidence tržeb (EET) - formou běžného, zjednodušeného nebo zvláštního režimu - byla pro podnikatele provozující řemesla a služby dočasně pozastavena. S ohledem na epidemiologické a ekonomické události roku 2020 a 2021 vydala vláda ČR novelizaci Zákona o úpravách EET č. 449/2020 Sb. - účinnost od 3.11.2020, podle níž povinnost evidence tržeb nově nastane ode dne 1.1.2023. Poté bude v tomto režimu účtovat i náš masážní salon.

PŘEDPLATNÉ

Masážní salon nabízí možnost předplacení služeb formou permanentky, kreditní karty nebo dárkového poukazu, a to na konkrétní jméno osoby, která bude dané služby skutečně čerpat.

Permanentky jsou účtovány systémem 5+1 ošetření zdarma a jejich ceny jsou dány podle předem zvolené délky ošetření.

Kreditní karty nejsou finančně nijak limitovány - lze si je ”nabít” libovolnou hodnotou a případný konečný cenový rozdíl předplacených a skutečně vyčerpaných služeb (z aktuálně platné nabídky) posléze doplatit. Pro úhradu kreditu je možné využít také přefinancování ze zaměstnaneckých fondů nebo z jiných forem služebních finančních benefitů - za předpokladu, že nejsou přímo vázány na zdravotnické služby, které se v salonu neposkytují.

Dárkové poukazy se vystavují v libovolné předem uhrazené finanční hodnotě nebo v libovolném předem sjednaném počtu a délce konkrétních ošetření, které si zákazník/klient či spotřebitel volí podle aktuálně platné nabídky služeb nebo po vzájemné dohodě. Dárkové poukazy si lze vyzvednout osobně, případně je možné doručit je v elektronické podobě (mailem).

Všechny předplacené služby lze čerpat (jednorázově nebo postupně) pouze nepeněžní formou, tj. ošetřením. V závislosti na zvoleném druhu ošetření, množství objednaných služeb a předpokládané frekvenci návštěv je obvyklá platnost předplatného 3-6 měsíců od data vystavení a uhrazení. V ojedinělých případech se dá dojednat její prodloužení - zákazník/klient či spotřebitel pro to ale musí mít vážné důvody a musí o to provozovatele/poskytovatele služeb požádat ještě před uplynutím doby platnosti již sjednaného předplatného. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel!

Nevyčerpanou částku, ani její část, nelze zákazníkovi/klientovi či spotřebiteli zpětně proplatit v hotovosti. Po uplynutí doby platnosti předplatného propadá hodnota nevyčerpané částky ve prospěch provozovatele/poskytovatele služeb. Výjimku tvoří pouze dlouhodobé osobní zdravotní důvody potvrzené lékařem, dlouhodobé vážné rodinné události a dlouhodobé změněné pracovní povinnosti doložené zaměstnavatelem, které jsou na překážku v dočerpání dříve sjednaných služeb.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Zákazník/klient či spotřebitel může uskutečnit návštěvu masážního salonu pouze v případě, že:

 • je zdravotně způsobilý podstoupit masérské služby
 • netrpí žádným závažným stavem, který by mohl mít nepříznivý dopad na zdraví ošetřované osoby či jiných osob navštěvujících masážní salon Malovcová či salon Profi
 • nepociťuje žádné příznaky závažného zdravotního, přenosného, infekčního či respiračního onemocnění, včetně nemoci Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) způsobené virem SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), některou jeho mutací či jinou podobnou nemocí
 • během posledních 14 dní nepobýval v žádné z pandemických oblastí s aktuálně zvýšeným rizikem nákazy a přenosu nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci
 • během posledních 14 dní nebyl v přímém kontaktu s člověkem nakaženým, s člověkem pobývajícím v povinné karanténě (izolaci), s člověkem pečujícím o jinou osobu mající projevy přenosné, infekční či respirační nemoci, ani s člověkem, který by se bezprostředně pohyboval v místech pandemie s aktuálně zvýšeným rizikem nákazy a přenosu nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci
 • není nebo právě nemá být v povinné karanténě (izolaci) kvůli nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci
 • má laboratorně potvrzenu skutečnost, že nemocí Covid-19 či jinou podobnou nemocí onemocněl před méně než 180 dny, absolvoval povinnou karanténu (izolaci) a bez klinických známek onemocnění a jejich příznaků je již více než 14 dní
 • má laboratorně potvrzené protilátkové testy sérologickou metodou na kvalitativní detekci monoklonálních protilátek (IgG, IgM a IgA) nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci, které naposledy absolvoval s výsledkem v hodnotách IgG před méně než 90 dny a současně před více než 14 dny
 • má laboratorně potvrzené RT-PCR testy (Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction) metodou polymerázové řetězové reakce a reverzní transkripce na kvalitativní detekci části genetického kódu (DNA nebo RNA) nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci, které naposledy absolvoval s negativním výsledkem před méně než 7 dny
 • má laboratorně potvrzené antigenní POC-RAG testy (Post Of Care – Rapid Antigen Testing) na určení přítomnosti specifických antigenů (virových bílkovin) nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci (prováděné na veřejném odběrovém místě sítě poskytovatelů zdravotnických služeb), které naposledy absolvoval s negativním výsledkem před méně než 72 hodinami
 • má potvrzené antigenní RAG testy (Rapid Antigen Testing) na určení přítomnosti specifických antigenů (virových bílkovin) nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci (prováděné mimo síť poskytovatelů zdravotnických služeb – zprostředkovaně prostřednictvím svého zaměstnavatele či školy), které naposledy absolvoval s negativním výsledkem před méně než 72 hodinami
 • má potvrzené samoodběrové antigenní RAG testy (Rapid Antigen Testing) na určení přítomnosti specifických antigenů (virových bílkovin) nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci (prováděné mimo síť poskytovatelů zdravotnických služeb – v rámci preventivního programu zdravotních pojišťoven), které naposledy absolvoval s negativním výsledkem před méně než 24 hodinami
 • kartičku s potvrzením o aplikované 1. dávce očkování proti nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci a od její aplikace uplynulo více než 21 dní a současně méně než 90 dní
 • certifikát o aplikovaném úplném očkování proti nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci a od aplikace poslední očkovací dávky (dle dávkového schématu SPC podané vakcíny) uplynulo více než 14 dní a současně méně než 180 dní.

Veškeré skutečnosti ohledně prodělané nemoci, absolvovaných testech nebo ukončené vakcinaci proti nemoci Covid-19 či jiné podobné nemoci musí zákazník/klient či spotřebitel předložit provozovateli/poskytovateli služeb při příchodu do salonu, případně stvrdit čestným prohlášením – ještě před započetím sjednaného výkonu. V opačném případě nemůže být zákazník/klient či spotřebitel ošetřen. Provozovatel/poskytovatel služeb prosí zákazníka/klienta či spotřebitele, aby s tím počítal.

Výše uvedená ustanovení jsou poplatná nařízení vlády České republiky z 23. dubna 2021 – s účinností od 3. května 2021 – a pozdějším legislativním změnám závazným pro resort obchodu a služeb na území celé České republiky. Vzhledem k tomu, že se průběžně dále upřesňují, doplňují a mění dle momentálního vývoje epidemiologické situace, mohou se lišit místně i resortně. Provozovatel/poskytovatel služeb proto prosí zákazníka/klienta či spotřebitele, aby si před návštěvou salonu vždy ověřil znění bezpečnostních, hygienických a jiných nařízení, opatření a doporučení, která jsou aktuálně platná v České republice, v Královéhradeckém kraji, v Hradci Králové nebo speciálně v resortu obchodu a služeb. Rovněž v tomto smyslu žádá o zodpovědné a ohleduplné chování, díky kterému zákazník/klient či spotřebitel chrání sebe, pracovníky i ostatní návštěvníky salonu.

Svým vstupem do provozovny zákazník/klient či spotřebitel vyjadřuje svůj pasivní souhlas se zde platnými pravidly a zavazuje se je respektovat - především:

 • nechovat či nevyjadřovat se nevhodným, neslušným a nepřípustným způsobem
 • zdržovat se nehygienického chování (není mu zde dovoleno kouřit, konzumovat alkohol, drogy, psychoaktivní, psychotropní, omamné a jiné návykové látky a léky - kromě léků životně a zdravotně nezbytných)
 • dodržovat zásady ochrany zdraví, prevence rizik a pravidla bezpečnosti práce
 • dbát pokynů provozovatele/poskytovatele služeb či jiné oprávněné osoby.

Na provozovnu je zamezen vstup všem nepovolaným osobám a zvířatům, s výjimkou psů nevidomých osob a psů speciálně vycvičených pro doprovod osob s těžkým zdravotním postižením.

Provozovatel/poskytovatel služeb neručí za ztrátu osobních a jiných cenných věcí, které by zákazník/klient či spotřebitel zanechal bez dozoru nebo mimo prostor provozovny.

INFORMOVANÝ SOUHLAS (ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Při své první návštěvě v masážním salonu, při návštěvě s delším časovým odstupem, při změněných podmínkách nebo požadavcích na ošetření bude zákazník/klient či spotřebitel provozovatelem/poskytovatelem služeb seznámen s průběhem, indikacemi, kontraindikacemi a případnými riziky zvoleného ošetření. Zároveň bude požádán o udělení písemného informovaného souhlasu týkajícího se jeho současného zdravotního stavu a o jeho případnou pozdější aktualizaci, dojde-li u něho ke změnám (v jednom parafovaném vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran).

V případě jakýchkoliv nejasností o vhodnosti absolvování zvolené služby - především z hlediska individuálních specifických zdravotních indikací - je potřebné (a mnohdy i nezbytné) předem se poradit a vyžádat si souhlas všeobecného či odborného lékaře. Pokud se zákazník/klient či spotřebitel ze své svobodné vůle rozhodne ošetření podstoupit, jasně a jednoznačně tím dává provozovateli/poskytovateli služeb svůj výslovný souhlas s ošetřením, čímž na sebe přebírá odpovědnost za případné následky.

Dále bude zákazník/klient či spotřebitel dotázán na osobní kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, mail), které budou sloužit výhradně pro zasílání důležitých provozních a obchodních sdělení a především pro marketingovou komunikaci provozovatele/poskytovatele služeb s konkrétním zákazníkem/klientem či spotřebitelem - a ten bude požádán o udělení potřebného informovaného souhlasu s evidováním a dalším zpracováváním svých osobních údajů za tímto účelem (v jednom parafovaném vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran).

V případě prvotního kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře uděluje zákazník/klient či spotřebitel odesláním zprávy automatický souhlas provozovateli/poskytovateli služeb s evidováním a dalším zpracováváním jeho osobních kontaktních údajů. Bude s nimi nakládáno dle legislativně platných zásad ochrany (viz dále).

Každý zákazník/klient či spotřebitel má rovněž nezvratné právo kdykoliv provozovatele/poskytovatele služeb požádat o opravu či doplnění svých údajů nebo svůj informovaný souhlas odvolat (tzn. být zapomenut nebo vymazán) - jen je třeba, aby o to požádal písemně. Bude mu vyhověno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení žádosti. Výjimku tvoří údaje na dokladech, které jsou součástí účetní a daňové evidence provozovatele/poskytovatele služeb nebo které slouží jako důkazní prostředky (např. pro obhajobu a uplatnění právních nároků nebo výkonu veřejné moci) - ty podléhají jiným právním předpisům a zákonným lhůtám, které jsou nadřazené.

Po ukončení vzájemné spolupráce (smluvního vztahu) se zákazníkem/klientem či spotřebitelem budou všechny údaje a dokumenty provozovatelem/poskytovatelem služeb uchovávány po dobu 1 roku - z důvodu eventuálního budoucího obnovení obchodního kontaktu - a když se tak nestane, budou následně smazány. Doklady, které obsahují osobní údaje zákazníka/klienta či spotřebitele a zároveň jsou součástí účetní a daňové evidence provozovatele/poskytovatele služeb nebo slouží jako důkazní prostředky budou archivovány ještě 5-10 let (podle své důležitosti) a teprve poté budou bezpečně zlikvidovány (zkartovány).

Veškeré komunikační kanály budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k možnému úniku dat a zprávy obsahující citlivé osobní údaje (např. o stavu předplacených financí) budou zaheslovány. Se všemi získanými údaji bude zacházeno ve zvláštním režimu, který odpovídá zásadám nakládání s osobními údaji a její ochraně - přesně jak stanovuje zákonná povinnost vyplývající z aktuálně platné legislativy v rámci ČR a EU (viz: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 - GDPR - účinnost od 25.5.2018, Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - účinnost od 3.2.2012, novelizace od 1.1.2018, Živnostenský zákon č. 455/1991 - účinnost od 15.11.1991, novelizace od 3.1.2018, Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. - účinnost od 31.12.1991, novelizace od 1.1.2018, Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. - účinnost od 18.12.1992, novelizace od 1.1.2018 a další zákonná nařízení), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
U nezletilých osob mladších 18 let je nutné si před ošetřením vyžádat informované souhlasy příslušného zákonného zástupce nebo zodpovědné pečující osoby.

REKLAMACE

V případě, že bude mít zákazník/klient či spotřebitel vážné výhrady vůči provozovateli/poskytovateli služeb nebo proti jeho konkrétním pochybením, které může hodnověrně doložit, má právo podat reklamaci. Musí tak ale učinit bezodkladně a písemně. Oprávněnost reklamace bude provozovatelem/poskytovatelem služeb posouzena a zákazníkovi/klientovi či spotřebiteli bude podáno vysvětlení. V případě uznání předmětu stížnosti mu bude vrácena celá nebo alikvotní část předtím uhrazené částky - dle závažnosti reklamovaného problému a již vyčerpaných finančních prostředků.

O výsledcích jednání bude vyhotoven písemný záznam (v jednom parafovaném vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran).

V extrémně sporných případech, kdy nebude možné dojít k vzájemné shodě, bude stížnost postoupena k prošetření vyšší instanci - příslušnému orgánu dohledu (Živnostenskému úřadu, Finančnímu úřadu nebo České obchodní inspekci). Ukáže-li se stížnost bezpředmětnou, budou náklady na její projednání (včetně ušlého zisku provozovatele/poskytovatele služeb) vymáhány po stěžovateli, tedy po zákazníkovi/klientovi či spotřebiteli.

ÚČINNOST

Výše uvedené provozní a obchodní podmínky nabývají své platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018. Jejich aktualizace byla provedena ke dni 3.5.2021.

Creator © 2005-2021 Alena Malovcová
Webdesign © 2021 Petr Bláha
Photos © 2021 Vladimír Lesák & fotobanka CanStockPhoto
Všechna práva vyhrazena!