Důležité!

Z důvodu ohrožení veřejného zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky vyhlásila vláda ČR nové usnesení č. 1079, které nabývá účinnosti ode dne 22.10.2020 od 6:00h - prozatím do dne 3.11.2020 23:59h. Z přijatých krizových opatření mimo jiné vyplývá zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v odborných provozovnách (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže, atd.). Proto se dočasně ruší všechny aktuálně sjednané objednávky. O obnovení provozu salonu a možných náhradních termínech návštěv Vás budu včas informovat. Děkuji Vám za pochopení a těším se - snad - na brzkou shledanou.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v lednu 2020). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci,

potřebujete-li se objednat na některou z nabízených masérských služeb, chcete-li změnit či zrušit již zarezervovaný termín, případně máte-li na mě nějaký dotaz, prosím, neváhejte mě kontaktovat. Můžete tak učinit osobně, telefonicky, SMS zprávou nebo mailem.

Osobně mě zastihnete v salónu po celou provozní dobu, ale budete, prosím, muset vyčkat na přestávku mezi jednotlivými zákazníky. Pokud je to možné, domluvte si termín Vaší návštěvy předem, abych na Vás měla dostatek času.

Telefonicky se se mnou nejlépe spojíte mimo mojí provozní dobu v salónu, protože během práce mívám telefon vypnutý, abych nerušila své zákazníky - ideální je:

  • pondělí, čtvrtek a pátek: 8:00 - 9:00 hod.
  • úterý a středa: 8:00 - 9:00 hod. a 20:00 - 21:00 hod.

Zanecháte-li mně vzkaz v hlasové schránce nebo pošlete-li mně SMS zprávu či mail, ozvu se Vám zpět, jak nejdříve to bude možné. Telefonáty vyřizuji dle možností během pracovních dní mezi 8:00 - 21:00 hod. a veškerou došlou poštu většinou v časných ranních nebo až v pozdních večerních hodinách. V každém případě na všechny telefonáty, vzkazy, zprávy či maily odpovídám zpět - nejpozději do týdne! Nedostanete-li ode mě žádnou odpověď, zřejmě jsem Vaši informaci či dotaz neobdržela. V takovém případě mě, prosím, kontaktujte znovu.

Objednané termíny jsou závazné. Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději 1 pracovní den před sjednaným datem (minimálně však 24 hod. předem). Při pozdní omluvě (tj. v den konání nebo později) či při neomluvené absenci zákazník zpětně uhradí poskytovateli masérských služeb za způsobenou ztrátu jednorázový kompenzační poplatek 200 Kč v hotovosti. Výjimku tvoří pouze zdravotní důvody potvrzené lékařem. Nedostaví-li se zákazník opakovaně na domluvenou návštěvu nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude dále objednáván.

Upřednostňuji individuální přístup k zákazníkovi. Čas jednotlivých masérských služeb je pouze orientační. U masáží, zábalů a konzultací je cena účtována
za úkon a osobu
, u kurzů pak za úkon a skupinu osob - dle aktuálně platného ceníku. Za masérské služby se platí hotově, před nebo po uskutečnění masáže, zábalu, kurzu či konzultace. Platba platební kartou ani platebními poukázkami není možná. Po předchozí domluvě lze vystavit fakturu a masérské služby uhradit bezhotovostně - převodem na bankovní účet poskytovatele masérských služeb.

Nabízím možnost předplacení masérských služeb formou permanentky - druh prováděných sportovních, rekondičních a relaxačních masáží a regeneračních zábalů, jejich rozsah, množství, čas a cena jsou přesně uvedeny v aktuálně platném ceníku. Předplacené masérské služby lze čerpat (jednorázově nebo postupně) pouze nepeněžní formou, tj. masáží či zábalem. V závislosti
na množství objednaných masérských služeb a předpokládané frekvenci návštěv je platnost permanentky 3-6 měsíců od data vystavení. Nevyčerpanou částku, ani její část, nelze zpětně zákazníkovi proplatit v hotovosti. Po uplynutí doby platnosti permanentky propadá hodnota nevyčerpané částky ve prospěch poskytovatele masérských služeb.

Na přání vystavuji kreditní karty (nejčastěji pro organizace) nebo dárkové poukazy (pro jednotlivce) - na jméno konkrétní osoby a v libovolné předem uhrazené hodnotě nebo v libovolném předem sjednaném počtu, délce či kombinaci různých druhů prováděných sportovních, rekondičních a relaxačních masáží, regeneračních zábalů, nabízených dárkových masážních balíčků, případně též zájmových výukových masérských kurzů a praktických či teoretických masérských konzultací. Předplacené masérské služby lze čerpat (jednorázově nebo postupně) pouze nepeněžní formou, tj. masáží, zábalem, kurzem či konzultací. Požaduje-li zákazník masérské služby ve vyšší hodnotě, než byla původně sjednaná částka, doplatí poskytovateli masérských služeb případný cenový rozdíl v hotovosti - dle aktuálně platného ceníku. V závislosti na výši celkové předplacené částky je platnost kreditní karty nebo dárkového poukazu 3-6 měsíců od data vystavení. Nevyčerpanou částku, ani její část, nelze zpětně zákazníkovi proplatit v hotovosti. Po uplynutí doby platnosti kreditní karty nebo dárkového poukazu propadá hodnota nevyčerpané částky ve prospěch poskytovatele masérských služeb.

Pro stálé zákazníky, kteří můj masážní salón navštívili již více než 25x, jsem připravila speciální bonusový program, v rámci něhož jim mí smluvní partneři ve svých provozovnách poskytnou vybrané služby se slevou. Seznam poskytovatelů bonusových služeb a jejich aktuálních nabídek bude uveden v sekci VIP - BONUSOVÝ PROGRAM (v přípravě). V případě zájmu o zapojení do tohoto bonusového programu na požádání vyhotovím zákaznickou věrnostní kartu - na jméno konkrétní osoby, na základě které mí smluvní partneři umožní jejímu majiteli čerpání nabízených bonusových služeb. Získání a uplatnění věrnostní karty je nenárokové, dobrovolné a jejího držitele k ničemu nezavazují. Platnost věrnostní karty je vždy maximálně 10 měsíců v průběhu 1 školního roku (tj. září až červen), neboť v době letních prázdnin většina mých smluvních partnerů omezuje svůj provoz z důvodu dovolených. Po uplynutí doby platnosti věrnostní karty zanikne i nárok na její uplatnění. Dojde-li k uzavření nových smluv na další období, bude možné věrnostní kartu obnovit.

Pro malé 2-3 členné skupiny lidí pořádám zájmové výukové masérské kurzy, ve kterých naučím základním masérským hmatům, technikám a postupům, vhodným pro potřebu praktikování masáží v soukromém životě (nenahrazuje rekvalifikační masérské kurzy potřebné pro profesionální masérskou praxi) - je-
jich témata, rozsah a ceny jsou přesně uvedeny v aktuálně platném ceníku. Náplň jednotlivých masérských kurzů lze po dohodě přizpůsobit konkrétním potřebám a požadavkům jejich účastníků. Termíny konání masérských kurzů se nevypisují předem, ale domlouvají se individuálně. Při závazné rezervaci masérského kurzu se vybírá nevratná záloha 200 Kč v hotovosti, která je při us-
kutečnění masérského kurzu odečtena od celkové ceny kurzovného a zákazník doplatí poskytovateli masérských služeb zbylý cenový rozdíl v hotovosti. Pokud se masérský kurz neuskuteční z důvodu pozdní omluvy (tj. v den konání nebo později) či neomluvené absence účastníka, propadá hodnota předplacené částky ve prospěch poskytovatele masérských služeb.

Laické veřejnosti, absolventům masérských kurzů, zájemcům o odborné dovzdělávání a o další masérské podnikatelské aktivity poskytuji poradenství
v oboru masérských služeb, a to formou jednorázových praktických a teoretických masérských konzultací - jejich témata rozsah a ceny jsou přesně uvedeny v aktuálně platném ceníku. Náplň jednotlivých konzultací lze přizpůsobit konkrétním potřebám a specifickým požadavkům jejich účastníků. Termíny konání konzultací se domlouvají individuálně.

Děkuji Vám za pochopení a těším se na Vaši návštěvu!

Nahoru

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE