Alena Malovcová, masáže Hradec Králové - masážní salón
menu

ÚVODEM

Vážení zákazníci/klienti či spotřebitelé,

vítejte v mém světě plném masáží, léčivých doteků, vůní, harmonických zvuků i ticha - a chcete - li - pojďte se mnou také objevovat zákonitosti a krásy života či si jen vyměnit své zkušenosti. Budu velice ráda, pokud na mých webových stránkách naleznete přesně to, co právě hledáte a následně se třeba rozhodnete využít mých služeb a navštívit můj masážní salon. K Vašemu odpočinku a k načerpání nových sil jsem připravila - věřím, že - příjemné, klidné a diskrétní prostředí, do kterého Vás srdečně zvu.

Nejprve mi ale dovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se Alena Malovcová a jsem profesionální masérka - živnostník poskytující osobní služby péče o tělo v soukromém masážním salonu. Působím výlučně mimo oblast zdravotnictví (nejsem zapsána v národním registru poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami). Pracuji samostatně, nezaměstnávám žádný tým. Osobně ručím za kvalitu provozovaných služeb a garantuji, že veškeré poskytované masáže jsou certifikované, plně odpovídají mé dosažené kvalifikaci a platnému živnostenskému oprávnění, mám v nich dostatečnou praxi a znám jejich účinek a zdravotní dopad. Za žádných okolností nepřesahuji rámec svých profesních kompetencí a nepřeceňuji své možnosti, odborné schopnosti a dovednosti. Při práci se rovněž řídím mezinárodně uznávaným etickým a morálním kodexem maséra (viz : web https://ascm.cz/o-nas/eticky-kodex). Vztahy se zákazníky/klienty či spotřebiteli buduji na vzájemném respektu, důvěře, slušnosti a vlídnosti a snažím se o profesionální přístup ke každému jednotlivci bez rozdílu.

Mám za sebou mnoho profesních i lidských poznání, více než 30 let odborného vzdělávání, 30 let získávání masérských a jiných zkušeností a 30 let - téměř každodenní - masérské praxe. Mou snahou byla a je všestrannost - ovládám kolem 30 druhů různých masážních technik, které dělám ve formě jednodruhových nebo kombinovaných masáží. Každá technika je jiná a hodí se pro jiného člověka. Pro výběr konkrétní masážní techniky a vhodného postupu je určující účel zákazníkovy/klientovy či spotřebitelovy návštěvy. Proto mu za všech okolností věnuji svou plnou pozornost.

Dle sdělených skutečností se odpovědně, objektivně, pružně, empaticky a intuitivně snažím posoudit situaci a najít ideální řešení, které by bylo citlivé, efektivní, účinné a optimálně vhodné pro danou indikaci a svalové problémy zákazníka/klienta či spotřebitele, které chce pomoci řešit. Vše individuálně přizpůsobuji jeho momentálnímu zdravotnímu stavu a kondici či současným možnostem, prioritám, speciálním potřebám, požadavkům a přáním (jsou - li v souladu s mou odborností, jeho zdravím a v mezích společenských pravidel a dobrých mravů), přičemž plně zohledňuji aktuální odezvu masírovaného těla.

Nabízené masáže jsou prováděny pouze na zdravých jedincích, nenavozují léčebný proces, ani nenahrazují specializovanou zdravotní péči - jsou jen jejím účinným doplňkem a napomáhají k převzetí spoluodpovědnosti masírovaného za vlastní zdraví.

Svou masérskou praxi v současné době provozuji v prostorách víceúčelového podnikatelského a administrativního centra EPOS (evropského podnikatelsko-občanského střediska) v Hradci Králové, které nabízí komplexní organizační, ekonomické, daňové a právní služby, včetně zřizování virtuálního sídla. Rovněž disponuje variabilními kancelářskými a obchodními prostorami, které dlouhodobě pronajímá. Je zde tým odborníků, kteří na sobě neustále pracují, vzdělávají se, mají přehled o aktuálním dění a jednotlivé služby tak zajišťují na vysoké profesionální úrovni. Osobitý přístup, loajalita a ochrana důvěrných informací zákazníků/klientů či spotřebitelů je tu samozřejmostí. Všichni jsme tu pro Vás a bude nám ctí, vyberete - li si právě naše služby.

Creator © 2005-2024 Alena Malovcová
Webdesign © 2021 Petr Bláha
Photos © 2021 Vladimír Lesák & fotobanka CanStockPhoto
Všechna práva vyhrazena!