Alena Malovcová, masáže Hradec Králové - masážní salón
menu

O MASÁŽÍCH

DOTEKY A MASÁŽE

Dotek či dotyk (haptika, haptein) je bezprostřední fyzický hmatový (neverbální, taktilní) kontakt s věcmi, s jinými lidmi nebo s vlastním tělem (sebehaptika). Pojem zavedl americký lingvista William Austin. Charakterizoval ho jako přirozené, instinktivní nebo záměrné vyjádření, které přináší konkrétní počitky, pocity, vjemy a informace o vzájemném silovém působení (interakce), čímž zprostředkovává jasné komunikační signály (např. pohlazení, objetí - jako gesto soucitu, náklonnosti a přátelství, jemné poplácání po rameni - jako forma pochvaly a uznání nebo hrubý stisk, rána - jako výraz bolesti, nenávisti a agrese). Vypovídá také o hloubce či povrchnosti sdílení prožitků a o kvalitě vztahů.

Potřeba, forma, míra a intenzita doteku se individuálně liší - závisí na intelektu, citlivosti, věku a pohlaví každého jedince, ale i na kulturních zvyklostech a společenských konvencích země, odkud daná osoba pochází, kde dlouhodobě žije či kde se právě nachází. Každý člověk má rovněž svou vlastní hranici jaké doteky jsou pro něho v té které situaci vhodné a přijatelné.

Dotek je velice důležitou součástí každodenního života - účinně napomáhá:

Dotýkání se a specifické přikládání rukou na bolestivá místa na těle se po dlouhá staletí používalo jako jeden z prostředků k tlumení bolestí a uzdravování nemocných. Nejjednodušším (a zřejmě i nejstarším) účinným způsobem takovéto  léčby a nástrojem dotekové komunikace se stala masáž, která efektivně spojovala současný tlak a tah při použití jednoduchých, stále se opakujících hmatů.

Základ českého slova masáž byl pravděpodobně odvozen z arabského slova mas, z latinského slova massa, z řeckého slova massé, z hebrejského slova mašeš, ze sanskrtského slova makch, z čínského slova mo-shou či z francouzského slova message. Vše v překladu znamená hnísti, tříti, mačkati či mazati rukama (myšleno kůži, měkké tělesné tkáně a svaly). Vypovídá to i o starém původu masáží, o jejich dlouhé historii, vývoji, velké rozšířenosti, oblibě a účinnosti.

Masáže, jakožto starověké umění léčivých, systematicky prováděných doteků, ve svém důsledku:

Na nejvyšší úrovni mohou masáže představovat určitou formu meditace, coby nedílnou součást péče o fyzické a duševní zdraví jedince. Praktiky rozjímání účinně redukují stres, prohlubují soustředění mysli (koncentraci), navozují vnitřní klid, pohodu a rovnováhu, zvyšují sebelásku, empatii a emoční inteligenci.

Oproti tomu nedostatek smyslových podnětů, odepření fyzického kontaktu (taktilní senzorická deprivace), sdílené lásky, zájmu, naslouchání, prokazovaného a vnímaného osobního respektu nebo úplná ztráta vzájemných sociálních vazeb obvykle znamená absenci pocitu jistoty a bezpečí, přináší velké citové strádání a mnohdy vede až k vážným zdravotním, psychosomatickým a duševním poruchám takového jedince.

HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ

Historie praktikování masáží sahá do 5. století př.n.l., ale první dochované písemné zmínky o prováděných léčebných masážích pocházejí až ze 3. století př.n.l. . Velkého rozkvětu pak masáže zaznamenaly v průběhu našeho letopočtu - zejména v 5. století, 11. století, 16. století a 19. století, kdy byly vědecky propracovány systematické zdravotní masážní postupy a jejich estetické zásady. V různých kulturách se v průběhu času postupně vyvinuly rozdílné - pro danou oblast posléze typické a specifické - metodické postupy masáží.

Na východě - především v Asii, ale i v Arábii, Africe, Americe či Tichomoří (např. v Číně, Tibetu, Vietnamu, Koreji, Japonsku, Thajsku, Barmě, Indii, na Srí Lance, v Íránu, Iráku, Sýrii, Turecku, Egyptě, Maroku, Mexiku, Peru, Chile, na Havaji, Tahiti, Fidži, Filipínách či Jávě) - masáže vždy byly a doposud jsou součástí jejich kultury a životního stylu a za všech okolností plně respektují přírodní a vesmírné zákony. Vše je řešeno v širších souvislostech, zohledňuje se osobnost a konstituce daného člověka, hledají se příčiny a odstraňují se důsledky již vzniklých nežádoucích jevů a stavů - s cílem zharmonizovat organismus a nastolit v těle rovnováhu.

Masáže východního typu se provádějí celotělově (holisticky) - střídavě citlivými, jemnými, lehkými, povrchovými, dlouhými, plynulými a pomalými doteky (kruhy, tahy, hlazením, třením, atd.) a střídavě silovými, razantními, důraznými, hloubkovými, krátkými, rytmickými a rychlými hmaty (tlaky, stisky, promačkáváním, pérováním, atd.), čímž masírovanou osobu uvolňují a uklidňují nebo naopak stimulují a povzbuzují. Jednotlivé masážní techniky sestávají z intuitivně, citlivě a volně propojených účinných masážních hmatů, zohledňujících aktuální odezvu masírovaného těla. Účinek je pomalejší a pozvolnější (projeví se postupně až po určité době), ale o to trvalejší (přináší úlevu, uspokojení i pocit štěstí).

Oproti tomu na západě - zejména pak v Evropě (např. ve Švédsku, Německu, Francii, Španělsku, Itálii či Řecku) se masáže opírají o nejmodernější vědecké poznatky a jsou spíše součástí péče o dobrou zdravotní (fyzickou) kondici a tělo. Většinou se zaměřují pouze na konkrétní zdravotní obtíže a řeší jejich nežádoucí důsledky - s cílem je napravit či eliminovat, a tím zvýšit kondici a výkonnost jedince.

Masáže západního typu se provádějí většinou jen na konkrétních problematických partiích těla (částečně) - střídavě silovými, razantními, důraznými, hloubkovými, krátkými, rytmickými a rychlými hmaty (hnětením, válením, chvěním, tepáním, atd.) a střídavě citlivými, jemnými, lehkými, povrchovými, dlouhými, plynulými a pomalými doteky (roztíráním, vytíráním, obtahováním, tangováním, atd.), čímž masírovanou osobu stimulují a povzbuzují nebo naopak uvolňují a uklidňují. Mnohdy se masáže doplňují o pasivní manévrovací pohyby (ohýbání, natahování, trakce, rotace, atd.), které se provádějí při plném uvolnění a dechové součinnosti masírovaného. Masér nenásilně, šetrně, efektivně a úměrnou silou uskutečňuje pohyb se záměrem postupně zvýšit rozsah dané tělesné partie. Jednotlivé masážní techniky sestávají z cíleně, účelně a přesně prováděných a podle specifických zákonitostí na sebe navazujících masážních hmatů. Účinek bývá rychlý a intenzivní (přináší okamžitou úlevu), ale většinou jen krátkodobý (masáž je třeba opakovat).

Novodobým trendem v masážích je propojování moudrosti a tradic Východu s volností Západu, což přináší nekonečné množství nových možností a velkou pestrost. Praktici současnosti mají na výběr - přidržet se již známých, osvědčených, funkčních, pevně daných masážních postupů anebo zapojit všechny své schopnosti, znalosti, dovednosti, kreativitu, intuici a empatii a - s přihlédnutím k individuálním potřebám konkrétní masírované osoby - vytvořit masáž "na míru". Tím mohou vzniknout originální masérská "díla", která budou nová, nevšední, zajímavá a budou přinášet harmonii, radost i užitek.

Každý masér má vlastní způsob práce, oblíbené masážní hmaty, techniky, metody a postupy, a tím i osobitý "rukopis", kterým se odlišuje od jiných. K docílení požadovaného výsledku používá - kromě částí vlastního těla (palců, bříšek prstů, dlaní a hřbetů ruky, předloktí, loktů, kolen, chodidel) - také mnoha různých masážních pomůcek, např.:

 • mořské mušle a lastury
 • říční a lávové kameny
 • drahokamy
 • minerály
 • dřevěné stěrky, kolíčky, zvony, baňky, válečky a tyče
 • bylinné měšce a polštářky
 • magnetické koule
 • pěnové a molitanové míčky
 • overbaly
 • rutonové a gumové ježky
 • masážní spirály a prstýnky z nerezové oceli
 • masážní kartáče.

Jako nosné masážní prostředky se pak aplikují:

 • pudry
 • masážní mýdla
 • masážní svíčky
 • lihové prostředky
 • masážní emulze
 • masážní gely
 • masážní krémy
 • masážní másla
 • kvalitní rostlinné masážní oleje
 • vhodné léčivé a vonné (aromatické) silice (esence) v nízké koncentraci ředění - pro zvýšení účinku a prožitku ošetřované osoby.

Možností je tedy nespočet a každý - masér i zákazník/klient či spotřebitel - si může vybrat, co mu bude nejvíce vyhovovat.

ZÁKLADNÍ ASPEKTY MASÁŽÍ

Pro profesionální provozování masáží je potřeba mít komplexní odborné znalosti:

a mít teoretické vědomosti i praktické dovednosti masážních technik a masáží (= preventivní a léčebné přístupy pro plošné, liniové nebo bodové ošetření těla za účelem odstranění svalových obtíží).

Pro soukromé účely - tedy pro provádění masáží pouze pro sebe (automasáže), svou rodinu, přátele či známé - Vám postačí základní znalosti o kloubech, kostech, obratlích, šlachách, svalech a měkkých tkáních, ideálně též povědomí o kůži, smyslech, nervech, míše, srdci, krevním a lymfatickém (mízním) řečišti, neboť toto všechno jsou systémy, které “spouštíme“ intenzivním dotekem. Podrobnější poznání ostatních orgánových soustav a souvislostí mezi nimi je vítané, ale pro zájmové masírování není nezbytně nutné.


VĚDECKÉ POZNATKY ZÁPADU

Ošetření podle západní filozofie jsou hlavně nápravnými a léčebnými metodami klasické medicíny. Vycházejí z vědeckých poznatků, z anatomických, biomechanických, fyziologických, traumatologických a jiných lékařských zjištění a ze specializovaných odborných vyšetření dané osoby - jež masáži či jiné nápravě bezprostředně předcházejí.

Tělo je vnímáno jako soubor jednotlivých kloubů (articulatio), kostí (os), obratlů (vertebrae), žeber (costa), chrupavek (cartilago), vazů (ligamenta), šlach (tendo), svalových povázek (fascií), svalů (musculus), orgánů (organum) a dalších tělesných struktur či funkcí životně důležitých orgánových systémů, které svou činností umožňují životaschopnost celého lidského organismu - ošetřují se přímo nebo reflexně.

S přihlédnutím k individualitě a originalitě každého člověka se nejčastěji pracuje jen na fyzické, emocionální a mentální úrovni lidského těla.

OPĚRNÁ (KOSTERNÍ) SOUSTAVA

 • opěrná (kosterní) soustava lidského těla je jeho pevnou i pasivně pohyblivou oporou
 • je dána kostrou (sceletem), což je soubor kostí (os), chrupavek (cartilago) a vazů (ligamenta)
 • existují kosti:
  • dlouhé - jsou to např. kosti končetin
  • krátké - jsou to např. obratle (vertebra)
  • ploché - jsou to rozměrné a tenké kosti, např. pánev (pelvis), lopatka (scapula), žebra (costa), čelisti (horní = maxila a dolní = mandibula)
  • sezamské - jsou to zkostnatělé části šlach nebo vazů v okolí kloubního spoje, např. kolenní čéška (patella)
  • nepravidelné - jsou tvarovou kombinací různých typů kostí, např. kosti čelní a nosní dutiny
  • pneumatizované - jsou duté a uvnitř vyplněné vzduchem, jako např. kost klínová (os sphenoidale)
 • pevné přilnutí a zároveň ohebné spojení stýkajících se kostí umožňují klouby (articulatio); dělíme je podle počtu kostí, které spojují - na klouby:
  • jednoduché - jsou to zpravidla pevná, nepohyblivá nebo jen málo pohyblivá spojení 2 kostí, např. kloub ramenní (articulatio humeri)
  • složené - jsou to pohyblivá spojení více kostí mezi nimiž jsou chrupavčité destičky (chrupavky = cartilago), např. kloub kolenní (articulatio genus), kloub loketní (articulatio cubiti), kloub zápěstní (articulatio radiocarpalis, carpus)
 • osový a nosný základ opěrné (kosterní) soustavy tvoří lebka (cranium), páteř (columna vertebralis), hrudník (thorax), pohyb těla umožňují ramena (humero), horní končetiny (extremitatis superioris), pánev (pelvis) a dolní končetiny (aut cruris)
 • v lidském těle je 206-233 kostí, 34 obratlů a 12 párů žeber, které jsou volně či pevně spojené, případně srostlé - celá kostra váží 15-25 % z celkové hmotnosti těla, tj. průměrně 10-12 kg a váže na sebe až 99 % vápníku v těle; každý týden dochází k postupné obměně (recyklaci) až 5 % kostní hmoty
 • nejmenší kost je třmínek (stapes) ve středním uchu, který měří 3 mm, nejtvrdší kost je dolní čelist (mandibula) a nesilnější kost je kost stehenní (os femoris, femur) - může unést až 2 500 kg
 • opěrná (kosterní) soustava chrání životně důležité orgány - mozek (cerebrum), srdce (cardia, cor), slezinu (lien, splén), slinivku (pancreas), játra (iecur, hepar), žlučník (vesica fellea, vesica biliaris), žaludek (ventriculus, gaster), tlusté střevo (intestinum crassum), tenké střevo (intestinum teneus), močový měchýř (vesica urinaria), ledviny (nefrós), plíce (pulmo, pneumo)
 • zajišťuje krvetvorbu; v kostní dřeni se tvoří krevní elementy - červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty)
 • je skladištěm minerálních látek a stopových prvků (vápník, hořčík, draslík, sodík, jód, selen, mangan, zinek, železo, fosfor, atd.).

POHYBOVÁ (SVALOVÁ) SOUSTAVA

 • pohybová (svalová) soustava lidského těla odpovídá za celkovou hybnost lidského těla
 • je tvořena svalstvem (musculus) - včetně fascií (povázek = obalů svalů i jiných tělesných struktur) a šlach (tendo musculi)
 • v lidském těle je přibližně 850 svalů (z toho je 640 svalů kosterních), většina je párová - veškeré svalstvo váží 30-50 % z celkové hmotnosti těla, tj. průměrně 24-32 kg; svaly vydrží zátěž 5-12 kg na 1 cm2 svého průřezu a šlachy až 6-10 kg na 1 mm2 svého průřezu
 • nejmenší sval je třmínkový (musculus stapedius) - nachází se v uchu a měří 1,2 mm, nejsilnější sval je jazyk (lingua) a nejrychleji se smršťují oční okohybné svaly (musculi bulbi) - za 1 tisícinu sekundy; nejtenčí a nejpružnější fascie jsou obaly svalů, nejpevnější a nejméně poddajnou fascií je tvrdá plena mozková (dura mater, pachymeninx)
 • svaly (musculi) se upínají na kostru - podle polohy je označujeme jako:
  • anteriorní (vertikální, přední)
  • posteriorní (dorzální, zadní)
  • laterální (postranní, boční)
 • podle druhů svalové tkáně rozeznáváme svaly:
  • kosterní (příčně pruhované a žíhané) - upínají se ke kostem, jsou řízeny mozkomíšními nervy a ovládané vůlí - jsou to např. svaly hlavy, jazyk, bránice, hlavní dýchací svaly, svaly končetin
  • srdeční - tvoří srdeční stěnu, podněty ke stahování vznikají přímo v srdci a nejsou ovladatelné vůlí
  • hladké (útrobní) - tvoří stěny cév, žláz, trubic, střev, atd., pracují pomalu a mimovolně - je to např. trávicí trubice, svalovina stěn cév, vývodů žláz, dělohy, duhovky oka, vzpřimovače trupu
  • myoepiteliální - kryjí povrch těla, dutých orgánů, sekrečních vývodů, atd., nemají cevní zásobení a plní imunitní funkci - je to např. svalovina epitelu
 • svaly udržují stabilitu, fixaci, klidové svalové napětí lidského těla (tonus), současně zajišťují provádění pohybu aktivním svalovým stahem (kontrakcí) vyvolaným v důsledku nervového podnětu (dochází ke zkracení až o 30-40 % jejich délky za 25-75 milisekund) a také mají schopnost přeměňovat chemickou energii živin v pohyb (kinetickou energii) a v teplo
  (s účinností 30 %) - podle toho rozlišujeme svaly:
  • fázické - jsou uloženy v povrchových vrstvách, aktivují i unaví se rychle, regenerují obtížněji, jeví tendenci k ochabnutí, prodloužení a ke ztrátě svalové hmoty a síly, proto se musí posilovat - jsou to např. svaly prsní - horní vlákna, svaly břišní, svaly mezilopatkové, sval široký zádový - horní vlákna, sval deltový, sval trojhlavý pažní, svaly hýžďové, sval čtyřhlavý stehenní - vnější a vnitřní hlava, sval přední holenní a svaly klenby nohy
  • posturální (tónické) - jsou uloženy v hlubokých vrstvách, aktivují i unaví se pomaleji, regenerují snadno, jeví tendenci ke zkrácení, ztuhnutí a ke zesílení, proto se musí protahovat - je to např. sval trapézový, svaly prsní - spodní vlákna, sval podlopatkový, sval široký zádový - spodní vlákna, sval dvojhlavý pažní, sval čtyřhranný bederní, sval bedro-kyčlo-stehenní, sval dvojhlavý stehenní, sval čtyřhlavý stehenní - přední a zadní hlava, svaly lýtkové
 • svaly jsou svým tvarem, velikostí a vnitřní strukturou uzpůsobeny činnostem, které vykonávají, obvykle pracují v párech nebo ve skupinách a při pohybu se střídají - podle vykonávaného pobybu je dělíme na svaly:
  • agonistické (hlavní) - vykonávají pohyb ve stejném směru
  • antagonistické (pomocné) - vykonávají pohyb v opačném směru než svaly agonistické
  • synergické (pomocné) - zúčastňují se stejného pohybu jako svaly agonistické
  • fixační (stabilizační) - na pohybu se přímo nepodílejí, pouze zpevňují segmenty okolo místa pohybu
  • neutralizační - svojí činností ruší nežádoucí složky vykonávaného pohybu
 • podle typů pohybu, který vykonávají, rozdělujeme svaly na:
  • flexory (flexe = ohýbání, ohnutí, zkrácení)
  • extenzory (extenze = natažení, napřímení, prodloužení)
  • elevátory (elevace = zdvižení, vytažení vzhůru)
  • depresory (deprese = snížení, stažení dolů)
  • protraktory (protrakce = posunutí vpřed)
  • retraktory (retrakce = posunutí vzad)
  • abduktory (abdukce = odtažení od osy těla)
  • adduktory (addukce = přitažení k ose těla)
  • rotátory (rotace = otáčení kolem podélné osy těla)
  • pronátory (pronace = vnitřní otáčení)
  • supinátory (supinace = vnější otáčení)
  • cirkumduktory (cirkumdukce = kroužení)
  • sfinktery (sfinkce = sevření, stažení)
  • dilatátory (dilatace = rozevření, uvolnění)
 • na vykonání 1 kroku je potřeba 200 různých svalů, na úsměv 17 svalů a na zamračení 43 svalů
 • na svalový aparát působí různé dynamické i statické podněty - opakovaná intenzivní činnost vyvolává změny ve struktuře svalů a nárůst tkáně (hypertrofii), oproti tomu nedostatek pohybu (hypokinéza) vede k jejímu úbytku (atrofii)
 • náhlou změnou pohybu, nárazem nebo dlouhodobým a nadměrným působením tlaku může dojít k tzv. mechanickému úrazu - poškozená svalovina se znovu neobnovuje, většinou je samovolně nahrazena degenerovanou vazivovou tkání (vazy = ligamenta) a srůstá v jizvu (cicatrix)
 • pohybová (svalová) soustava jako celek udržuje vzpřímené držení těla a umožňuje člověku vzpřímenou chůzi
 • zajišťuje pohyb celého organismu nebo jeho jednotlivých částí i potřebné interakce těla s jeho okolím (uchopování, přemisťování, atd.).

KRYCÍ SOUSTAVA

 • krycí soustava lidského těla vytváří vodotěsný obal kolem jeho povrchu - odděluje tak vnitřní prostředí organismu od vnějšího a zabraňuje vniknutí škodlivých látek a mikroorganismů do těla
 • součástí krycí soustavy je pokožka (epidermis), škára (dermis), podkožní vazivo (tela subcutanea), kožní žlázy, kožní deriváty (vlasy, vousy, chlupy, nehty) a smyslová čidla (snímače, senzory, receptory)
 • lidské tělo je pokryto přibližně 1,1-2,0 m2 kůže (individuálně podle tělesné výšky a hmotnosti člověka) - připadá na ni až 10-16 % z celkové hmotnosti těla, tj. průměrně 3-10 kg; denně se odloučí 6-14 g odumřelých kožních buněk a kompletně se kůže obnoví asi za 21-27 dní
 • krycí soustava izoluje a chrání měkké tkáně a svaly, reguluje tělesnou teplotu
 • vylučuje odpadní látky z těla - potem; denní množství vytvořeného a odpařeného potu je 0,5-15,0 litrů za 24 hodin (v závislosti na vykonávaných činnostech, tělní a okolní teplotě, atd.)
 • slouží jako zásobárna energie.

SMYSLOVÁ SOUSTAVA

 • smyslová soustava lidského těla zajišťuje kontakt s vnějším prostředím - podněty z okolí předává nervové soustavě, ta je dále zpracovává a umožňuje tělu na ně zareagovat
 • je tvořena smyslovými orgány (čidly, snímači, senzory, receptory), které přijímají mechanické, fyzikální, chemické, elektromagnetické, dotykové, tlakové, tepelné, světelné, zvukové, prostorové, pohybové, rovnovážné a jiné podněty (např. dotek, tlak, tah, vibraci, bolest, teplo, chlad, tón, hluk, atd.); tato schopnost se nazývá smysl a vlastní činnost se označuje jako smyslové vnímání
 • mezi hlavní smysly (a k nim náležící orgány) patří - hmat (kůže), sluch (uši), zrak (oči), čich (nos), chuť (jazyk) a dále bolest a termické čití; přítomnost či nepřítomnost, případně stupeň rozvinutí určitého smyslu závisí na způsobu života každého jedince
 • v  různých vrstvách lidské kůže je asi 50-100 citlivých až bolestivých bodů na 1 cm2 - nejvíce hmatových tělísek se nachází na konečcích prstů a v dlaních, nejméně pak na zádech
 • lidské ucho dokáže vnímat zvukové vlny o frekvenci 16-20 000 Hz (běžný lidský hlas se pohybuje v rozmezí 125-800 Hz); rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 332-343 m/s
 • lidské oči přijímají až 80 % všech vjemů - viditelná vlnová délka světelného elektromagnetického vlnění je 380-780 miliardtin metru
 • oko denně mrkne až 9 300 x, což je celkem asi 23 minut z každých 24 hodin; povrch očí je neustále zvlčován slzným filmem v podobě slz - oko denně vyprodukuje 1 ml slzí, přičemž 1 slza váží 0,015 g (= 15 miligramů)
 • velikost čichové sliznice nosu člověka činí pouhé 4-6 cm2 (např. u psů je to 120-150  cm2) - člověk si dokáže zapamatovat až 50 000 různých vůní
 • každý chuťový pohárek lidského jazyka je inervován 5 neurony - člověk dokáže citlivě rozlišit až 10 000 různých chutí
 • smyslová soustava významně ovlivňuje jednání, chování, nálady a emoce člověka.

NERVOVÁ SOUSTAVA

 • nervová soustava lidského těla zpracovává vnější podněty (zachycené smyslovou soustavou), které na něho působí, i vnitřní podněty, které se v něm odehrávají - tyto informace přenáší napříč tělem tzv. reflexním obloukem a zajišťuje na ně odpovídající a včasné reakce organismu
 • hlavními centry nervové soustavy (CNS) jsou mozek (cerebrum) a mícha (medulla spinalis) - včetně mozkomíšního moku (likvor), který tvoří jejich tekutý obal a ochranu
 • základním funkčním prvkem nervové soustavy je nepodmíněný (vrozený) nebo podmíněný (naučený) reflex, což je neměnná automatická odpověď organismu na dráždění smyslových orgánů (čidel, snímačů, senzorů, receptorů)
 • spojení s periferními částmi těla zprostředkovává soustava vegetativních, sensitivních, sensorických a motorických nervů (nervus), které zásobují lidské tělo nervovými buňkami (neurony) a vlákny (= inervace) a jejich prostřednictvím zajišťují přenos a šíření informací i reflexů - nervový přenos se děje změnou elektrického napětí na buněčné membráně (synapsí), jež vyúsťuje ve sled nitrobuněčných dějů a v konečném důsledku vede k aktivnímu svalovému stahu (kontrakci)
 • v lidském těle je 44 miliard neuronů (tj. 44 x 109 = 44 000 000 000) o celkové délce 770 000 km, nervové pulzy se pohybují rychlostí 290-430 km/h a zachytí až 200 000 impulzů; poškozené nervové buňky nelze obnovit ani nahradit
 • lidský mozek je z 80 % tvořen vodou, váží 2 % z celkové hmotnosti těla, tj. přibližně 1,3 kg a spotřebuje 20 % kyslíku z celkového množství, který tělo přijímá
 • skládá se ze 100 miliard buněk a má více než 100 biliónů propojení - dokáže zpracovat více jak 109 informací za 1 sekundu a dlouhodobě uchovat až 1 000 TB dat (= 1 024 000 GB)
 • nervová soustava rovněž zodpovídá za koordinaci funkcí celého organismu
 • udržuje stálost vnitřního prostředí (homeostázi) a jeho ochranu před infekcí.

OBĚHOVÁ (KARDIOVASKULÁRNÍ, KREVNÍ) SOUSTAVA

 • oběhová (kardiovaskulární, krevní) soustava lidského těla slouží k transportu vzdušných dýchacích plynů a živin (kyslík, glukóza, atd.), hormonů, aminokyselin, minerálních látek a stopových prvků (vápník, hořčík, draslík, sodík, jód, selen, mangan, zinek, železo, fosfor, atd.) a současně k odvodu použitých dýchacích plynů a odpadních látek z tkání (oxid uhličitý, kyselina mléčná, kyselina močová, atd.) - navazuje na ni soustava lymfatická (mízní) a vylučovací, je úzce spjata i se soustavou trávicí a dýchací
 • oběhová (kardiovaskulární, krevní) soustava je tvořena cévami (vasa) - tepnami (arteriae), žílami (venae), vlásečnicemi (kapilárami) a srdcem (cardia, cor)
 • transportním médiem, neustále cirkulujícím v cévách, je krev
 • v lidském těle je asi 100 000 km cév (z toho v tepnách je 20 %, v žílách 75 % a ve vlásečnicích 5 % veškeré krve) a proudí v nich 4-6 litrů krve
 • lidské srdce je asi 12 cm dlouhé a 9 cm široké a jeho hmotnost odpovídá 4,0-4,5 % z celkové hmotnosti těla, tj. průměrně u žen 230-280 g a u mužů 280-340 g; denně srdce udeří až 100 000 x (za život pak asi 2,5 miliardy krát = 2,5 x 109 = 2 500 000 000 krát) a přečerpá až 10 000 litrů krve za 24 hodin
 • lidské srdce produkuje hormon atriový natriuretický peptid, který reguluje krevní tlak a objem (je proměnlivý s ohledem na věk, na aktuální fyzický stav či mentální rozpoložení jedince, okolní  teplotu a jiné vlivy) - ideální hodnota tepenného krevního tlaku člověka je 120/80 mm Hg (= torrů); extrémně nízký krevní tlak (hypotenze) je považován pod hodnoty < 90/60 mm Hg a extrémně vysoký krevní tlak (hypertenze) je nad hodnoty > 140/90 mm Hg
 • oběhová (kardiovaskulární, krevní) soustava také zprostředkovává rozvod tepla a obranu organismu proti choroboplodným zárodkům.

LYMFATICKÁ (MÍZNÍ) SOUSTAVA

 • lymfatická (mízní) soustava lidského těla čiští mezibuněčné prostory od nežádoucích mikroorganismů, bakterií, parazitů, cizorodých částic a jiných škodlivých nebo nepotřebných látek a produktů metabolismu, které odvádí do vylučovacího systému a současně vede živiny (bílkoviny, lipidy, hormony, vitamíny, atd.) do krevního oběhu
 • je to jednosměrný systém vedoucí z periferií k srdci - s odbočkami do vylučovacího systému (necirkuluje v uzavřeném oběhu); z 80 % je uložen pod povrchem - v kůži a podkoží a z 20 % hluboko - ve tkáních a orgánech
 • skládá se z lymfatických (mízních) vlásečnic (kapilár), lymfatických (mízních) cév (= míznic, vasa lymfatica), z lymfatických (mízních) kmenů (= mízovodů), lymfoidních tkání - uzlin (nodi lymphatici, lymphonodus) a lymfoidních orgánů - sleziny (lien), brzlíku (thymus), slepého střeva (apendix), mandlí (tonsillae) a kostní dřeně (medulla ossium)
 • v průběhu lymfatických (mízních) cév je vsunuto asi 450-500 lymfatických (mízních) uzlin o průměru 1-25 mm - hlavní centra se nacházejí na krku (collum), v podpaží (media ala circumdanda) a v tříslech (inguina); počet uzlin, jejich velikost a stavba závisí na věku člověka a prodělaných nemocech
 • transportním médiem je lymfa (míza) - ta je lymfatickým (mízním) řečištěm hnána díky pohybu bránice (diaphragma) a opakovanému smršťování a napínání přilehlých kosterních svalů, tzv. svalovou pumpou; denně se v těle vytvoří přibližně 2,0-2,5 litru lymfy (mízy) a přefiltruje se až 20 litrů tekutin (z toho asi 18 litrů je vstřebáno zpět do tkání = resorbováno)
 • pokud svaly dlouhodobě nepracují, dochází k městnání lymfy (mízy) a následně k otokům (edémům) tkáně
 • lymfatická (mízní) soustava se podílí na stálosti vnitřního prostředí (homeostázi)
 • zajišťuje obranyschopnost (= imunitu) organismu před choroboplodnými zárodky, infekčními a nádorovými onemocněními, a tím přímo ovlivňuje zdraví člověka.

DÝCHACÍ (RESPIRAČNÍ, VENTILAČNÍ) SOUSTAVA

 • dýchací (respirační, ventilační) soustava lidského těla zajišťuje proces výměny plynů (zejména kyslíku - O2 a oxidu uhličitého - CO2) mezi organismem a vnějším prostředím (= dýchání, respirace, ventilace)
 • je tvořena dýchacími cestami (horními a dolními) a plícemi (pulmo, pneumo); na dýchání se podílí také bránice (diaphragma) a další dýchací svaly - mezižeberní, hrudní, břišní, hluboké zádové a šíjové
 • dýchání je řízeno z prodloužené míchy (medulla oblongata) a děje se kaskádovými chemickými reakcemi v buňkách - rozlišujeme dýchání:
  • plicní (vnější) = výměna dýchacích plynů mezi plicními sklípky a krví
  • tkáňové (vnitřní) = výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáněmi
 • projevem dýchání je dech - přibližně po 15 minutách se samovolně střídá dýchání pravou a levou nosní dírkou; potřeba nádechu (inspirium) vzniká při zvýšené koncentraci CO2 v plicích (nikoliv při nedostatku O2), výdech (expirium) se děje pasivním smrštěním (retrakcí) vlastní tíhou nebo elastickou silou plic a hrudníku
 • lidské plíce váží asi 0,8 kg a najednou pojmou až 3 litry vzduchu - v klidu se člověk nadechne a vydechne asi 12-16x za 1 minutu a vymění přibližně 0,5 litru atmosferického vzduchu, což mu poskytne asi 20 ml kyslíku; za 24 hodin se člověk nadechne a vydechne asi 21 000 x a vymění 9 000-11 500 litrů atmosferického vzduchu, čímž tělo získá 40 kg kyslíku
 • při kýchání vychází vzduch z plic rychlostí 160-170 km/h a při kašlání až 900 km/h
 • dýchací (respirační, ventilační) soustava je rovněž nápomocna při vylučování některých odpadů z těla (páry, kyseliny mléčné, atd.).

PRINCIPY VÝCHODU

Ošetření podle východní filozofie jsou diagnostickými, preventivními a léčebnými metodami alternativní přírodní medicíny - terminologie (názvosloví, označení) se místně liší, ale pojetí a zásady jsou podobné, ne - li stejné. Principy jsou univerzálně použitelné pro každého, kdo chce prožít dlouhý, zdravý, kvalitní, tvůrčí, šťastný a spokojený život a dosáhnout harmonie těla, ducha a mysli.

Tělo je vnímáno jako soubor energetických polí (aur, avronů, vrstev, obalů, těl, kóš), energetických kanálků (nádí, trubic), energetických center (čaker, ohnisek, vírů, kruhů, kol, disků, brán), energetických drah (meridiánů, poledníků, linií) a energetických bodů (tsubo, cubo), kterými proudí vitální životní energie (čchi, ki, prána) a přes které lze působit na plné tělesné orgány (cang, zang = energie jin = srdce, ledviny, játra, slezina, slinivka, plíce), duté vnitřnosti (fu = energie jang = žlučník, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, močový měchýř), ale také na jednotlivé klouby, kosti, obratle, žebra, chrupavky, vazy, šlachy, svalové povázky (fascie), kůži a na další tělesné struktury či funkce životně důležitých systémů. Jejich aktivací se spouštějí ozdravné procesy, které přispívají k obnovení celkového zdraví a přirozené rovnováhy v těle.

S přihlédnutím k individualitě a originalitě každého člověka se pracuje na všech úrovních lidského těla – fyzické, energetické = éterické, emocionální = astrální, mentální, karmické = kauzální, intuitivní = satvické, spirituální = nebeské i kérické.

VITÁLNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE (ČCHI, KI, PRÁNA)

 • vitální životní energie (čchi, ki, prána = atmosféra, mlha, pára, dech) je prvotní (primární) energií vesmíru a nezbytným předpokladem života všech buněčných struktur a organismů, jimiž v nekonečném koloběhu proniká (vstupuje a vystupuje), proudí v nich (stoupá a klesá), udržuje je vitální a řídí jejich fyzické funkce - vyživovací, zadržovací, transformační, regulační, vylučovací, zateplovací i ochranné
 • je různou (individuální) kombinací jemných energií 5 elementů (prvků, esencí, substancí, sil, živlů, tattev, mahabhutů), které se navzájem zásobují energií, motivují se, ovlivňují, přizpůsobují, proměňují, doplňují, plodí i ničí, dohromady vytvářejí dynamický celek a rovněž úzce korespondují s okolním světem, na nějž reagují svými tvary, materiály, charaktery, barvami, zvuky, vůněmi a chutěmi; mají své specifické vlastnosti (guny), kvality, formy a projevy, které jsou pro ně typické - vyjadřují se 5 symboly (základní dělení elementů a principů z nich vycházejících se v rámci čínského a ájurvédského pojetí nepatrně liší) a zobrazují se formou energetické růžice, jejímž základem je pentagram (wujiao-xing)
 • v rámci čínského učení se elementy dělí do 5 skupin, které představují 5 stavebních prvků, 5 klimatických stavů ovzduší, 5 světových stran, 5 ročních období, 5 forem vývojových změn, 5 chuťových vlastností, atd. - symbolizují je:
  • země (tú, tchu) - vlhko, střed, pozdní léto (dojo = mezidobí), zrání, sladkost a voňavost
  • voda (shui, šuej) - chladno, sever, zima, skladování či odumírání, slanost a shnilost
  • oheň (huo, chuo) - teplo až horko, jih, léto, růst, hořkost a spálenost
  • kov (ťin) = kámen - sucho, západ, podzim, sbírání či stárnutí, ostrost a pálivost
  • dřevo () - větrno, východ, jaro, rození, kyselost a mastnota
 • v rámci ájurvédského učení se elementy dělí do 5 skupin, které představují 5 stavů hmoty s 5 typickými projevy, a které současně mají přímou souvislost s 5 hlavními energetickými centry -  symbolizují je:
  • země (prthiví) - pevný, stálý, 1.čakra
  • voda (ápas) - kapalný, proudící, 2.čakra
  • oheň (tédžás) - vyzařující, transformující, 3.čakra
  • vzduch (váju) - plynný, hybný, 4.čakra
  • prostor (nebe, paměť Země, ákáša) - éterický, nekonečný, 5.čakra
  a projevují se ve formě 3 principů (dóš), 3 klimatických stavů ovzduší a 3 oblastí své působnosti:
  • váta - větrno, pohyb a oběh
  • pitta - teplo až horko, zpracování a vylučování
  • kapha - vlhko, stabilita a výživa
  a tím vytvářejí i metabolický typ (konstituci) člověka
 • za základ všech existujících fenoménů, jevů a cyklických změn (wu-sing) se v obou učeních považují 2 dynamické, protikladné energie jin (šakti, prakrti = ženský princip, forma) a energie jang (šiva, puruša = mužský princip, pohyb), které jsou spolu v energetické jednotě, rovnováze a harmonii (wu-xing); případná energetická nerovnováha se může projevit energetickou prázdnotou (kyo = nedostatek, slabost či chlad) nebo energetickou plností (jitsu = nadbytek, bolavost či horkost)
 • proudění vitální životní energie (čchi, ki, prána) k životně důležitým plným tělesným orgánům (cang, zang) a dutým vnitřnostem (fu) zajišťuje rozsáhlá a hustá síť (ašvattha) energetických kanálků (nádí, trubic), které se proplétají napříč buněčnými (fyzickými) strukturami, energetickými poli (aurami, avrony, vrstvami, obaly, těly, kóšami), energetickými centry (čakrami, ohnisky, víry, kruhy, koly, disky, branami) i energetickými drahami (v čínské terminologii - meridiány, poledníky, liniemi nebo s mírně rozdílným průběhem v ájurvédské terminologii - scrots, šrótas, šru, kha)
 • energetické kanálky (nádí, trubice) mají svůj přesný průběh, charakteristiku, funkci a pracují v neměnném směru, sledu a časovém pořádku (podle 24 hodinového vnitřního biorytmického cyklu, tzv. orgánových hodin)
 • aktuální množství a kvalita cirkulující vitální životní energie (čchi, ki, prána) jedince je ovlivňována a mění se v závislosti na okolním prostředí (ovzduší, počasí), ročním období, denní době, na společnosti, v níž se jedinec vyskytuje, na jeho věku, způsobu života, výživě (potravě), myšlenkách, náladě a mnoha dalších faktorech a aspektech.

ENERGETICKÉ POLE (AURA, AVRON, VRSTVA, OBAL, TĚLO, KÓŠA)

 • energetické pole (aura, avron, vrstva, obal, tělo, kóša) je jemně vibrující elektromagnetické záření, které je utvořeno ze světelných paprsků a jemných tekutých (fluidních) substancí, nepřetržitě se pohybujících a shlukujích do proměnlivých třpytivých barevných struktur, linií a tvarů (jiskřiček, čar, skvrn, obláčků, atd.)
 • energetické pole je součástí všech buněčných (fyzických) těl, vyzařuje z nich na povrch, obklopuje je a tvoří kolem nich ochranný atomický štít vejčitého tvaru (individuálně přizpůsobený obrysu těla), a to ve vzdálenosti 10-100 cm od těla; jednotlivé aurické vrstvy se vzájemně překrývají a mísí - rozlišujeme aurickou vrstvu: energetickou (éterickou = annamája kóša), emocionální (astrální = šúksmamája kóša), mentální (pránamája kóša), karmickou (kauzální = manómája kóša), intuitivní (satvickou = vidžňamája kóša), spirituální (nebeskou = ánandamája kóša) a kérickou (karanamája kóša)
 • energetické pole současně také propouští, tlumí, zastavuje nebo odráží pohyb či chvění vnějších sil a jiných okolních vlivů a energií
 • zřetelně zrcadlí aktuální stav organismu, ale i jeho tělesný, mentální, duševní či duchovní vývoj
 • je obrazem osobnosti nositele - kvality jeho zdraví, výživy (stravy), způsobu žití, udržování vztahů, jeho vlastností, nadání, sklonů, povahy, charakteru, jeho zvyků, vzorců chování, postojů, přesvědčení, víry, zkušeností, zážitků, vzpomínek, záměrů, myšlenek, nálad, pocitů, emocí, touhy, přání, představ a intuicí - které jedinec má, ale i místem a společností, ve které se pohybuje
 • každé energetické pole (aura, avron, vrstva, obal, tělo, kóša = vánek) je naprosto jedinečné, vyjímečné a neopakovatelné - jeho vzhled, síla záření, hustota, jas a tón barvy se neustále mění v závislosti na momentálním zdraví a emočním rozpoložení dané bytosti (čím je chvění aury silnější a její barva sytější, tím je jedinec odolnější, vyrovnanější a spokojenější).

ENERGETICKÉ KANÁLKY (NÁDÍ, TRUBICE)

 • energetické kanálky (nádí, trubice) jsou křehká a tenká (subtilní) vlákna podobající se světelným ”trubicím”, jimiž je po těle rozváděna vitální životní energie (čchi, ki, prána) - průchodnost jednotlivých energetických kanálků (nádí, trubic) a plynulá, rovnoměrná a harmonická cirkulace vitální životní energie (čchi, ki, prána) v nich má zcela zásadní vliv na kvalitu fyzického a psychického zdraví jedince
 • na těle existuje až 350 000 energetických kanálků (nádí, trubic), které se proplétají napříč buněčnými (fyzickými) strukturami, energetickými poli (aurami, avrony, vrstvami, obaly, těly, kóšami), energetickými centry (čakrami, ohnisky, víry, kruhy, koly, disky, branami) i energetickými drahami (meridiány, poledníky, liniemi) a dohromady tvoří rozsáhlou a hustou síť (ašvattha)
 • energetické kanálky se vinou tělem, obtáčejí se kolem páteřního kanálu a vyúsťují na různých místech (na temeni hlavy, v uších, očích, nosních dírkách, atd.), mají svůj přesný průběh, polaritu, charakteristiku, funkci a pracují v neměnném směru, sledu a časovém pořádku (podle 24 hodinového vnitřního biorytmického cyklu, tzv. orgánových hodin)
 • energetické kanálky (nádí, trubice) se aktivují dechem a pouze v reakci na určitý vědomý podnět (zážitek, vzpomínku, záměr, myšlenku, náladu, pocit, emoci, touhu, přání, představu, intuici, atd.)
 • síti energetických kanálků na fyzické úrovni odpovídá nervový systém - avšak energetické kanálky navíc přesahují do emocionální = astrální, mentální, karmické = kauzální, intuitivní = satvické, spirituální = nebeské i kérické roviny lidského bytí.

ENERGETICKÁ CENTRA (ČAKRY, OHNISKA, VÍRY, KRUHY, KOLA, DISKY, BRÁNY)

 • energetická centra (čakry, ohniska, víry, kruhy, kola, disky, brány) jsou spojeními 21, 14 nebo 7 energetických kanálků (nádí, trubic) se shodnou energetickou vibrací - leží v osové linii středu lidského těla (jednotlivě) nebo souměrně vlevo a vpravo od něho (párově)
 • jsou to vibrující a rychle rotující kulovité a trychtýřovité víry světelných vln o průměru 1-15 cm - umístěné centricky k povrchu těla - akumulují do sebe okolní energie různých frekvencí (při nádechu), rezonují s nimi, rozvádějí je po celém těle a poté je vyzařují zpět do okolního světa (při výdechu); navzájem se ovlivňují a doplňují
 • postupně dochází k pravidelnému střídání jejich energetické aktivity (maximální činnosti) v 7 letých cyklech
 • energetická centra (čakry, ohniska, víry, kruhy, kola, disky, brány) se otáčejí střídavě doleva ve směru proudění energie jin a doprava ve směru proudění energie jang (opačně u žen a u mužů)
 • otevírají se vpřed, vzhůru nebo dolů a obvykle mívají 2 shodné aspekty (projevy, protějšky) na přední a zadní straně těla či na horním a dolním konci páteře - přední a horní aspekty souvisejí s pocity, zadní a dolní aspekty s vůlí
 • jednotlivá energetická centra (čakry, ohniska, víry, kruhy, kola, disky, brány) jsou rovněž úzce spjata s klíčovými oblastmi (tématy) lidského života - jejich momentální stav vypovídá o aktuálním fyzickém zdraví, psychické stabilitě, stupni osobního rozvoje i celkové kvalitě života dané osoby (čím více jsou energetická centra zásobena energií, tím jsou větší, jasnější a zářivější - u většiny lidí fungují jen na 10-20 % své kapacity)
 • bývají zobrazovány jako větrníky nebo lotosové květy s rozdílným počtem okvětních lístků
 • na těle existuje až 88 000 energetických center (čaker, ohnisek, vírů, kruhů, kol, disků, bran) různého významu, ale nejčastěji se pracuje jen se 7 hlavními energetickými centry, mezi něž patří:
  • 1.čakra - kořenová, základní (múládhára = kořen)
   • směr otáčení: doleva (u žen), doprava (u mužů)
   • max. činnost: v období 1.-7. a 50.-56. roku života, zesíleně u znamení zvěrokruhu: skopec, býk, štír, kozoroh
   • životní témata: sebezáchova (existence, instinkt, bezpečí, bohatství)
   • léčivé barvy: červená, ohnivě rudá
  • 2.čakra - křížová, sakrální, vitality, sexu (svádhištána = sladkost)
   • směr otáčení: doprava (u žen), doleva (u mužů)
   • max. činnost: v období 8.-14. a 57.-63. roku života, zesíleně u znamení zvěrokruhu: rak, váhy, štír
   • životní témata: sebeuspokojení (vitalita, vášeň, radost, hojnost)
   • léčivé barvy: oranžová, okrová
  • 3.čakra - pupeční, solar plexu, sluneční (manipúra = zářivý drahokam)
   • směr otáčení: doleva (u žen), doprava (u mužů)
   • max. činnost: v období 15.-21. a 64.-70. roku života, zesíleně u znamení zvěrokruhu: lev, střelec, panna
   • životní témata: sebevědomí (osobní růst, kreativita, úspěch, nezávislost)
   • léčivé barvy: žlutá, zlatá
  • 4.čakra - srdeční, lásky, harmonie (anáhata = zvuk bez tónu)
   • směr otáčení: doprava (u žen), doleva (u mužů)
   • max. činnost: v období 22.-28. a 71.-77. roku života, zesíleně u znamení zvěrokruhu: lev, váhy
   • životní témata: sebepřijetí (láska, harmonie, empatie, odvaha)
   • léčivé barvy: zelená, růžová
  • 5.čakra - krční, hrdelní, komunikační (višuddha = pročištění)
   • směr otáčení: doleva (u žen), doprava (u mužů)
   • max. činnost: v období 29.-35. a 78.-84. roku života, zesíleně u znamení zvěrokruhu: blíženci, býk, vodnář
   • životní témata: sebevyjádření (komunikace, otevřenost, porozumnění, svoboda)
   • léčivé barvy: světle modrá, tyrkysová, stříbrná
  • 6.čakra - čelní, příkazová, moudrosti, třetího oka (ádžňá = třetí oko)
   • směr otáčení: doprava (u žen), doleva (u mužů)
   • max. činnost: v období 36.-42. a 85.-91. roku života, zesíleně u znamení zvěrokruhu: střelec, vodnář, ryby
   • životní témata: sebereflexe (odpovědnost, jasnost, moudrost, intuice)
   • léčivé barvy: tmavě modrá, indigo
  • 7.čakra - temenní, korunní (sahasrára = tisícinásobná)
   • směr otáčení: doleva (u žen), doprava (u mužů)
   • max. činnost: v období 43.-49. a 92.-98. roku života, zesíleně u znamení zvěrokruhu: skopec, ryby
   • životní témata: sebepoznání (vyrovnanost, koncentrace, nadhled, blaženost)
   • léčivé barvy: fialová, bílá, průzračná
  a dále se 2 vedlejšími energetickými centry:
  • čakra chodidlová
   • významně ovlivňuje fyzické zdraví
  • čakra dlaňová
   • významně ovlivňuje psychiku
 • energetická centra (čakry, ohniska, víry, kruhy, kola, disky, brány) se dají ovlivňovat smyslovými vjemy (dotekem, slyšením, viděním, cítěním, chutí), životosprávou, prováděnými činnostmi, vlastní či zprostředkovanou zkušeností, věděním, myšlením, představami, případně intuicí
 • smyslem a cílem práce s energetickými centry (čakrami, ohnisky, víry, kruhy, koly, disky, branami) je jejich otevření, aktivace a harmonizace, umožnění plynulého proudění vitální životní energie (čchi, ki, prána) všemi směry, usnadnění koncentrace na ni, stejně tak jako odstranění všech energetických, emocionálních, duševních i fyzických blokád, zpracování osobních témat, a tím zajištění stability a vyváženosti všech oblastí života.

ENERGETICKÉ DRÁHY (MERIDIÁNY, POLEDNÍKY, LINIE)

 • energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie) jsou energetické kanálky (nádí, trubice) o poloměru 20-50 milimikronů, které probíhají v hloubce 3-5 mm pod kůží a na povrch se promítají v místech energetických bodů (tsubo, cubo) - což jsou plošky o velikosti 0,2-5,0 mm, přes které se dají účinně ovlivňovat
 • energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie) jsou spolu propojeny systémem vnitřních a vnějších energetických drah, které se navzájem ovlivňují, přizpůsobují, proměňují, doplňují a dohromady tvoří tzv. velký a malý uzavřený energetický okruh
 • zajišťují průtok a oběh (někdy i redistribuci) vitální životní energie (čchi, ki, prána) k životně důležitým plným tělesným orgánům (cang, zang - jejich úkolem je ochrana vitálních životních funkcí, zpracovávání, vstřebávání = resorpce, ukládání a skladování živin) a k dutým vnitřnostem (fu - jejich úkolem je příjem látek z potravy a okolního prostředí, přeměna a příprava ke trávení, eliminace a následná evakuace odpadu z těla)
 • energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie) mají svůj přesný průběh, polaritu (energie jin - projevuje se uvnitř, na dolní, přední a levé straně těla, energie jang - dominuje na povrchu, na horní, zadní a pravé straně těla), charakteristiku, funkci a pracují v neměnném směru (energie jin - vzestupně, energie jang - sestupně), sledu a časovém pořádku
  (podle 24 hodinového vnitřního biorytmického cyklu, tzv. orgánových hodin)
 • postupně dochází k rytmickému střídání energetické aktivity (maximální činnosti) a energetického útlumu (minimální činnosti - o 12 hodin později) jednotlivých životně důležitých plných tělesných orgánů (cang, zang), dutých vnitřností (fu), ale i ke kolísání funkčnosti pohybového aparátu a tělesných struktur (kloubů, kostí, obratlů, žeber, chrupavek, vazů, šlach, svalových povázek = fascií, svalů, kůže, atd.) či funkcí životně důležitých systémů, s nimiž jsou dané energetické dráhy přímo propojeny nebo v jejichž bezprostřední blízkosti se nacházejí (projevuje se to např. změnami dechu, tepu, tlaku, tělesné teploty, kolísáním soustředěnosti a výkonnosti)
 • na těle existuje více než 70 energetických drah (meridiánů, poledníků, linií) různého významu - párových (osově souměrných) i nepárových (jednotlivých) - ale nejčastěji se pracuje jen se 12 hlavními energetickými drahami, kterými jsou:
  • meridián plic (energie jin)
   • směr toku: vzestupně
   • aktivace: 11 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 3-5 hodinou, zesíleně v listopadu
  • meridián tlustého střeva (energie jang)
   • směr toku: sestupně
   • aktivace: 20 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 5-7 hodinou, zesíleně v prosinci
  • meridián žaludku (energie jang)
   • směr toku: sestupně
   • aktivace: 45 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 7-9 hodinou, zesíleně v říjnu
  • meridián sleziny a slinivky (energie jin)
   • směr toku: vzestupně
   • aktivace: 21 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 9-11 hodinou, zesíleně v září
  • meridián srdce (energie jin)
   • směr toku: vzestupně
   • aktivace: 9 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 11-13 hodinou, zesíleně v květnu
  • meridián tenkého střeva (energie jang)
   • směr toku: sestupně
   • aktivace: 19 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 13-15 hodinou, zesíleně v červnu
  • meridián močového měchýře (energie jang)
   • směr toku: sestupně
   • aktivace: 67 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 15-17 hodinou, zesíleně v lednu
  • meridián ledvin (energie jin)
   • směr toku: vzestupně
   • aktivace: 27 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 17-19 hodinou, zesíleně v únoru
  • meridián osrdečníku, krevního oběhu (energie jin)
   • směr toku: vzestupně
   • aktivace: 9 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 19-21 hodinou, zesíleně v červenci
  • meridián trojitého ohřívače, imunity (energie jang)
   • směr toku: sestupně
   • aktivace: 23 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 21-23 hodinou, zesíleně v srpnu
  • meridián žlučníku (energie jang)
   • směr toku: sestupně
   • aktivace: 44 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 23-1 hodinou, zesíleně v březnu
  • meridián jater (energie jin)
   • směr toku: vzestupně
   • aktivace: 14 energetickými body
   • max. činnost: denně mezi 1-3 hodinou, zesíleně v dubnu
  a dále se 3 řídícími energetickými drahami:
  • meridián početí, přední-střední (energie jin)
   • aktivace: 27 energetickými body
  • meridián vládnoucí, zadní-střední (energie jang)
   • aktivace: 24 energetickými body
  • meridián opasku (energie jang)
 • smyslem a cílem práce s energetickými drahami (meridiány, liniemi, poledníky) je zmobilizování samoléčebných schopností organismu, zajištění plynulého, rovnoměrného a harmonického proudění vitální životní energie (čchi, ki, prána), krve (xue, süe) a šťáv (ťing) v těle, a tím odstranění všech energetických i fyzických blokád - na principu komplexního léčení (nikoliv jen eliminování jednoho symptomu či bolesti).

ENERGETICKÉ BODY (TSUBO, CUBO)

 • energetické body (tsubo, cubo) jsou citlivé, přesně lokalizované měkké plošky kůže na povrchu těla o průměru 0,2-5,0 mm, které mají (oproti svému okolí) odlišný charakter a napětí tkáně, rozdílný elektrický odpor a vodivost, jinou tělesnou teplotu, zvýšenou citlivost, hustotu mikrocév a spotřebu kyslíku - v místě bývá hmatná malá prohlubeň
 • objektivně je lze najít a prokázat pomocí rentgenového záření (radiologickými vyšetřovacími metodami, např. výpočetní tomografií = computed tomography = CT), pomocí infračerveného laseru (thermometry s funkcí povrchového cílení měření teploty a kondenzační vlhkosti), pomocí oscilometrického principu (měřením krevního tlaku a tepové frekvence rtuťovými, elektronickými i aneroidními tonometry) anebo pomocí dalších vědeckých metod měřících spotřebu kyslíku v živé tkáni
 • topograficky byly energetické body (tsubo, cubo) přesně stanoveny již v dávných civilizacích - k lokalizaci konkrétních energetických bodů se používá důmyslný staročínský systém individuálního poměřování proti jednotlivým tělesným strukturám každého člověka; oficiální měrnou jednotkou je 1 cun = 10 fenů = šířka 1 palce ruky ošetřované osoby (1,5 cunu = šířka 2 prstů ruky, 2 cuny = šířka 3 prstů ruky, 3 cuny = šířka 4 prstů ruky)
 • je popsáno více než 810 účinných energetických bodů (tsubo, cubo), které leží v logicky přesně uspořádaných seskupeních na energetických drahách (meridiánech, polednících, liniích), jimiž proudí vitální životní energie (čchi, ki, prána) - ta má přímou spojitost s prouděním krve (xue, süe), šťáv (ťing) a s jednotlivými životně důležitými plnými tělesnými orgány (cang, zang) a s dutými vnitřnostmi (fu) - a které rovněž propojují organismus s vnějším světem; nejčastěji se jich užívá jen kolem 100-150 aktivních energetických bodů
 • ošetření se provádí přímou stimulací energetických bodů (tsubo, cubo) - využívá se rozdílně intenzivního (střídavě silnějšího a slabšího) tlaku až hlubokého “zavrtání se“ do tkáně, čímž v daném místě dojde ke zvýšenému přísunu krve a kyslíku (hyperémii), ke změně tlaku a teploty, k uvolnění zablokované energie, ke zmírnění či úplnému vymizení napětí, citlivosti a bolestivosti; drážděním dojde k nervovému přenosu informace (tzv. reflexním obloukem - přes centrální nervovou soustavu = CNS) do vzdálených míst, které s daným energetickým bodem reflexně souvisí - a také tam se dostaví úleva; je-li cílový orgán v pořádku, aktivace energetických bodů nevyvolává žádné změny příslušné zóny.
 •  

DRUHY TERAPEUTICKÝCH METOD, MASÁŽNÍCH TECHNIK A MASÁŽÍ

Ve světě existuje více jak 100 druhů různých - přesně daných - terapeutických metod, masážních technik a masáží a mnoho dalších, které se vzájemně prolínají, doplňují a rozšiřují. Podle terapeutického účinku se rozlišují např.:

Léčebné, rehabilitační a fyzioterapeutické metody, stejně tak jako zdravotně-regenerační a rekondiční techniky a masáže patří mezi metody klasické medicíny. Ošetření probíhají v souladu se západní filozofií a vědeckými poznatky, jsou součástí péče o dobrou zdravotní (fyzickou) kondici a tělo.

Léčebné, rehabilitační a fyzioterapeutické metody provádějí výhradně rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté pracující v oblasti zdravotnictví - v nemocnicích, na rehabilitačních klinikách, poliklinikách, zdravotních střediscích, v lázních, nestátních zdravotnických zařízeních a ambulancích či v soukromých fyzioterapeutických centrech. V omezené míře je smějí praktikovat také někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři s působností mimo oblast zdravotnictví - provozující svou živnost u sportovních týmů (vrcholový i rekreační sport), ve fitcentrech a ve svých soukromých praxích.

Zdravotně-regenerační a rekondiční techniky a masáže jsou na rozhraní. Mohou je provádět rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté pracující v oblasti zdravotnictví - v nemocnicích, na rehabilitačních klinikách, poliklinikách, zdravotních střediscích, v lázních, nestátních zdravotnických zařízeních a ambulancích či v soukromých fyzioterapeutických centrech. Stejně tak se jim ale mohou věnovat speciálně vyškolení certifikovaní maséři, případně též profesionální trenéři, s působností mimo oblast zdravotnictví - provozující svou živnost u sportovních týmů (vrcholový i rekreační sport), ve fitcentrech, v masážních salonech, v salonech krásy a péče o tělo a ve svých soukromých praxích.

Revitalizační, harmonizační a relaxační techniky a masáže patří mezi metody alternativní přírodní medicíny. Ošetření probíhají v souladu s východní filozofií a jsou součástí životního stylu. Revitalizační, harmonizační a relaxační techniky a masáže obvykle dělají jen certifikovaní maséři s působností mimo oblast zdravotnictví - provozující svou živnost u sportovních týmů (vrcholový i rekreační sport), ve fitcentrech, v masážních salonech, v salonech krásy a péče o tělo a ve svých soukromých praxích.


LÉČEBNÉ, REHABILITAČNÍ A FYZIOTERAPEUTICKÉ METODY

 • léčebné, rehabilitační a fyzioterapeutické metody jsou součástí musculoskeletální (myoskeletální) medicíny (musculus, myos = sval, skeleton = kostra)
 • zabývají se diagnostikou, prevencí a neoperační léčbou páteře, kloubů, měkkých tkání a svalů, které mají přímou souvislost s funkčními poruchami pohybového aparátu osob s trvalým nebo dočasným zdravotním postižením - způsobeným vrozenou vadou, nemocí, úrazem, mechanickým přetížením, opotřebováním, degenerativními změnami, neurologickými příčinami, hormonální nerovnováhou či jinými spouštěči
 • jejich cílem je stabilizovat a obnovit zdraví postižených osob a umožnit jim začleněnit se zpět do aktivního života
 • léčba se volí z řady různých rehabilitačních a fyzioterapeutických metodik - mezi ně patří např.:
  • kondiční cvičení
  • léčebná tělesná výchova (LTV)
  • jemné mobilizace
  • nárazové manipulace
  • chiropraxe - dle D. D. Palmera
  • jemná mobilizační metoda (Dornova metoda) - dle D. Dorna
  • spinální (páteřní) stabilizace a mobilizace (SM-systém) - dle R. Smíška
  • mobilizační metoda - dle L. Mojžíšové
  • fasciální manipulace - dle L. Stecca
  • viscerální manipulace a mobilizace - dle J. P. Barrala
  • proprioceptivní (proprioreceptivní) neuromuskulární (nervosvalová) facilitace (PNF) - dle H. Kabata
  • mechanická diagnostika a terapie (MDT) - dle R. A. Mc Kenzieho
  • dynamická neuromuskulární (nervosvalová) stabilizace (DNS) - dle P. Koláře
  • akrální koaktivační terapie (ACT) - dle I. Palaščákové-Špringerové
  • reflexní lokomoce (RL) - dle V. Vojty
  • senzomotorická stimulace (SMS) - dle V. Jandy
  • reciproční inhibice
  • postfacilitační inhibice (PFI) - dle CH. S. Sherringtona
  • agisticko (antagonisticko) - excentrické kontrakce (AEK) - dle A. Brüggera
  • postizometrická relaxace (PIR) - dle K. Lewita
  • antigravitační relaxace (AGR) - dle L´. Zbojana
  • pasivně protahovací metoda (spray and stretch) - dle J. G. Travellové a D. G. Simonse
  • kraniosakrální osteopatie (CSO) - dle J. E. Upledgera
  • akupunktura
 • jednotlivé léčebné, rehabilitační a fyzioterapeutické metody se praktikují obvykle samostatně (jednodruhově) podle pevně daných standardizovaných postupů, ale lze je i vzájemně nakombinovat a individuálně přizpůsobit momentálnímu zdravotnímu stavu a kondici ošetřované osoby či jejím specifickým potřebám, konkrétním požadavkům a přáním
 • nejčastěji se dělají jako částečné - ošetřují se jimi přesně lokalizovaná, citlivá a bolestivá místa v povrchových i hlubokých měkkých tkáních, fasciích a svalech nebo v okolí kostí a kloubních spojení
 • účinnost zvolené terapie je možné zvýšit a upevnit použítím dalších fyzikálních terapií, které působí biostimulačně (dodávají chybějící zdroje pro přirozený růst, podporují regeneraci, zvyšují obranyschopnost organismu) a psychosomaticky (provázaně působí na psychiku i fyzické tělo; psyché = duše a soma = tělo) - jsou založeny na aplikaci přirozených i umělých druhů energií a jiných zdraví prospěšných podnětů, jako např.:
  • magnetoterapie - léčba pulzním magnetickým polem
  • elektroterapie - léčba elektrickými impulzy stejnoměrného a střídavého proudu (myostimulátor), případně též vysokofrekvenčními proudy
  • sonoterapie - léčba akustickým vlněním a rázovou vlnou (ultrazvukem)
  • laserterapie - léčba elektromagnetickým zářením (laserem)
  • vakuově-kompresní (kompresivní) terapie - léčba střídavým, periodicky se opakujícím podlakem a přetlakem v hermeticky uzavřeném aplikačním prostoru vyplněném vakuem
  • thermoterapie - léčba teplem (sauna, parní komora, různé nosiče tepla)
  • kryoterapie - léčba chladem (kryokomora)
  • haloterapie - léčba solnými krystaly (solná jeskyně)
  • litoterapie (krystaloterapie) - léčba harmonizačními nerosty, krystaly, drahokamy a polodrahokamy
  • maderoterapie - léčba dřevěnými nástroji (stěrkami, kolíčky, zvony, baňkami, válečky a tyčemi)
  • fytoterapie - léčba bylinami
  • balneoterapie - léčba s využitím přírodních léčivých zdrojů (bahno, rašelina, oxid uhličitý)
  • hydroterapie - léčba vodou (vířivá koupel, perličková koupel, přísadová koupel, uhličitá koupel, Hubbardova koupel, podvodní masáž, skotské střiky, Kneippova šlapací koupel, případně Kneippův chodník, Priessnitzův zábal)
  • oxygenoterapie - léčba vysoce koncentrovaným kyslíkem (ozónem)
  • klimatoterapie - léčba podnebím
  • helioterapie - léčba sluncem, slunečním zářením
  • fototerapie - léčba světlem
  • colorterapie - léčba vibracemi barev
  • aromaterapie - léčba vůněmi
  • psychoterapie - léčba slovem
  • arteterapie - léčba uměním - tvorbou i prožitky (výtvarným uměním, dramatickou tvorbou, hudbou, zpěvem, tancem, pohybem, atd.)
 • terapie se provádějí většinou nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím pudrů, s pomocí podvodního tlaku, jehliček nebo různých cvičebních pomůcek - jakými jsou např.:
  • gumoví ježci
  • overbally, eggbally, peanutbally, pilatesbally, fitbally a gymbally
  • nafukovací, rehabilitační a balanční míče
  • kulové a válcové úseče
  • čočky plněné vzduchem nebo vodou
  • bosu podložky
  • balanční sandály
  • nestabilní plochy
  • pěnové balanční válce, kostky, destičky a plošiny
  • fitnessrollery a pilatesrollery
  • spine correctory
  • rotační disky
  • minitrampolíny
  • kmitací tyče Propriomed
  • švihadla
  • gumové pásky
  • odporové a posilovací gumy
  • gumové expandery
  • elastická posilovací lana
  • systém závěsných popruhů a lan Redcord
  • variabilní posilovací stroj Pilates Reformer
  • posilovací židle Pilates Wunda Chair
  • posilovací válec se žebříkem Pilates Ladder Barrel
  • hrazdy a žebřiny
   a mnoho dalších (dle specifik jednotlivých terapií)
 • z masážních hmatů se nejvíce využívá hlazení, protahování, řasení, stlačování, ohýbání a otáčení
 • léčebné, rehabilitační a fyzioterapeutické metody:
  • mobilizují klouby a obnovují jejich kloubní vůli
  • cíleně odstraňují blokády
  • zvyšují funkční hybnost pohybového aparátu
  • povolují napětí ve svalech, vazech, šlachách či úponech a umožňují obnovit a zlepšit jejich pohybovou funkci do maximálně možného rozsahu
  • šetrně uvolňují svalová vlákna a nervové struktury
  • protahují ztuhlé a zkrácené svaly, posilují oslabené a ochablé svaly
  • odstraňují ztuhlost a bolestivost svalů
  • pomáhájí eliminovat vadné pohybové stereotypy
  • zpomalují opotřebování a stárnutí pohybového aparátu
  • zbavují únavy, přinášejí pocit lehkosti a volnosti
  • neinvazně působí také na tělesné orgány
  • navracejí zdraví
  • provádějí je rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a v omezené míře je smějí praktikovat také někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

KONDIČNÍ CVIČENÍ

 • kondiční cvičení je pravidelně prováděná fyzická aktivita, která vyvolává pozitivní adaptační změny v organismu sportujícího jedince (vrcholový i rekreační sport)
 • rozvíjí pohybové schopnosti, které jsou nezbytným předpokladem pro pohybové dovednosti
 • jeho cílem je udržení a zlepšení fyzické kondice
 • přispívá též k udržení nebo snížení hmotnosti
 • je účinnou prevencí před kardiovaskulárními a civilizačními chorobami
 • je nedílnou součástí zdravého životního stylu
 • kondiční cvičení mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA (LTV)

 • léčebná tělesná výchova (LTV) je cvičení s využitím váhy vlastního těla nebo s různými cvičebními pomůckami, speciálně sestavené a individuálně zaměřené na napravení specifických tělesných problémů jedince
 • zaměřuje se na centraci kloubů
 • upravuje svalovou nerovnováhu (dysbalanci) a zmírňuje bolestivost
 • aktivuje hluboký stabilizační systém
 • zlepšuje vzpřímené držení těla
 • učí správnému stereotypu dýchání
 • léčebnou tělesnou výchovu (LTV) mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté.

JEMNÉ MOBILIZACE

 • jemné mobilizace jsou manuální metody, při nichž se odstraňuje funkční blokáda pohybového aparátu (blokáda se vytváří v místech, která jsou přetěžována v důsledku jednostranné nebo nestejnoměrné zátěže) - obnovuje se kloubní vůle i funkční pohyblivost zablokovaného kloubu, žebra či jiného pohybového segmentu páteře
 • ošetřující - nenásilně, šetrně, přesně, vedeně, v malém rozsahu, úměrnou silou, za dechové součinnosti a při plném uvolnění klienta, s respektem k pohybovým možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu ošetřované osoby - postupně provádí pohyby ve směru blokády (manévrování - tahem, tlakem, pružením, polohováním a prodýcháváním), a to na hranici možného rozsahu, kdy je sval sice natažený, ale není protažený do své maximální délky (tj. těsně před dosažením kloubního předpětí); nový pohyb vychází z již dosažené polohy (nevrací se do výchozího postavení) a cyklus se opakuje dokud je efektivně zvyšován rozsah pohybu během mobilizace (řídí se pocitem bolesti nebo napětí ve svalu)
 • jemné mobilizace se provádějí nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím pudrů, a na ošetřované segmenty se působí reflexní cestou - základem je dosažení bariéry pohybu (tj. hranice možného rozsahu kloubu do omezeného směru) a čekání na moment uvolnění (v klidu nebo s připružením)
 • odstraňují se dlouhodobé bolesti hlavy, šíje, zad, beder, kříže, hrudi, horních a dolních končetin
 • obnovují se obranné tělesné mechanismy, které přispívají k celkové regeneraci organismu
 • eliminují se strachy, úzkosti, pocity na omdlení či na zvracení, nevolnosti a zlepšují se dechové vzorce ošetřovaného jedince  
 • jemné mobilizace mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři a profesionální trenéři.

NÁRAZOVÉ MANIPULACE

 • nárazové manipulace se aplikují až po předchozí snaze odstranit blokádu jemnou mobilizací a po objektivním zhodnocení terapeutem, že je ošetřovaný segment způsobilý a dobře připravený na takový úkon
 • poté se ve směru, kde bylo předtím mobilizováno a vytvořeno předpětí, rychle, intenzivně a minimální konstantní silou zapůsobí na ošetřovaný segment a čeká se na moment lupnutí - jako po nárazu; následně dojde ke snížení svalového napětí (hypotonie) a samovolně se zvětší rozsah pohybu v ošetřovaném segmentu (terapeut nikdy nepracuje se segmentem, který není zcela uvolněn, nemanipuluje v bolestivém směru a nezvyšuje tlak, napětí ani sílu proti ochrannému svalovému spasmatu!)
 • riziko prudkého jednorázového napravení nárazovou manipulací spočívá v možném vzniku mikrotraumat v kloubech, úponech, vazech, šlachách, svalech či měkkých tkáních - proto se v současnosti od těchto praktik upouští a většinou se zůstává jen u provádění jemných mobilizací
 • manuálním působením na postižené segmenty se snižuje napětí v úponech, vazech a šlachách a postupně se také uvolňuje ztuhlé svalstvo
 • nárazové manipulace mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté.

CHIROPRAXE - DLE D. D. PALMERA

 • chiropraxe je diagnostická a léčebná manipulační metoda, která vychází z vědeckých poznatků metafyziky - jejím zakladatelem je americký osteopat, magnetopat a léčitel Daniel David Palmer (7.3.1845-20.10.1913)
 • chiropraxe se specializuje především na mechanická postižení pohybového aparátu (způsobená traumatizujícími událostmi) a na jejich dopad na svalové napětí, nervový systém i vnitřní orgány - řeší spíše následky než příčiny bolestí
 • vyšetření i náprava se děje rukama chiropraktika (chiro = ruka), který se snaží pomocí rovnání (tahem, tlakem), páčení, prudkých trhnutí či jinou manipulací o manuální nápravu jednotlivých kloubních spojení (zejména páteře a končetin) do správné polohy
 • někdy se využívá též působení masáže, tepelných procedur nebo ultrazvuku
 • chiropraktické techniky provádí terapeut sám nebo s aktivní spoluprací ošetřované osoby
 • má se za to, že správné vyrovnání tělesné muskuloskeletální struktury umožní tělu léčit sebe sama bez nutnosti medikace nebo chirurgického zákroku
 • chiropraxi mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté.

JEMNÁ MOBILIZAČNÍ METODA (DORNOVA METODA) - DLE D. DORNA

 • jemná mobilizační metoda, tzv. Dornova metoda je jednoduchá a jemná forma ošetření obratlů a kloubů, kterou je lze efektivně a bezpečně vrátit do jejich původní přirozené polohy, aniž by došlo k poškození šlach, vazů nebo svalů - metoda je pojmenována po německém fyzioterapeutovi a chiropraktikovi Dieteru Dornovi (13.8.19368-19.1.2011), který ji získal od místního léčitele Josefa Müllera a za podpory německého ortopeda MUDr. Thomase Hansena ji dále rozpracoval, praktikoval i vyučoval
 • metoda je založena na pasivních manévrovacích pohybech (ohýbání, natahování, trakce, rotace, atd.), které vedeně, šetrně, nenásilně a v malém rozsahu provádí terapeut při plném uvolnění a dechové součinnosti ošetřované osoby - vždy s jemným tlakem proti vybočenému obratli nebo kloubu a se záměrem vrátit danou tělesnou partii zpět do své správné polohy
 • koriguje postavení pánve, kyčlí, páteřních obratlů, kloubů dolních a horních končetin
 • zpomaluje nepříznivý vývoj skoliózy (nedošlo-li ještě k rotaci či torzi obratlů)
 • prokrvuje končetiny a zbavuje je otoků (edémů)
 • posiluje lymfatický (mízní) a imunitní systém
 • zlepšuje činnost vnitřních orgánů
 • k dosažení trvalých výsledků je nutné, aby klient poznal a změnil své špatné pohybové návyky
 • jemnou mobilizační metodu (Dornovu metodu) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři a profesionální trenéři.

SPINÁLNÍ (PÁTEŘNÍ) STABILIZACE A MOBILIZACE (SM-SYSTÉM) - DLE R. SMÍŠKA

 • spinální (páteřní) stabilizace a mobilizace (SM-systém) je metoda českého internisty MUDr. Richarda Smíška (*1954) postavená na speciálních sestavách cviků cíleně se zaměřujících na dlouhé svalové řetězce ve tvaru spirál, které protahují páteř směrem vzhůru a vyrovnávají ji do centrální osy
 • je to komplexní systém péče o pohybový aparát, který se provádí za dopomoci speciálních elastických lan (tzv. SM-systému), pevně ukotvených do zdi
 • cvičení aktivuje hluboký stabilizační systém
 • zpevňuje a protahuje svalové partie, které mají tendenci ochabovat a zkracovat se
 • postupně mobilizuje a symetrizuje pohybový aparát
 • je účinnou prevencí vzniku onemocnění páteře a celého pohybového aparátu
 • pomáhá při bolestech zad, skolióze páteře či výhřezu meziobratlové ploténky
 • přispívá i ke zlepšení funkcí orgánů lidského těla
 • slouží také jako kondiční trénink pro sportovce
 • spinální (páteřní) stabilizaci a mobilizaci (SM-systém) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

MOBILIZAČNÍ METODA - DLE L. MOJŽÍŠOVÉ

 • mobilizační metoda české terapeutky Ludmily Mojžíšové (25.10.1932-3.1.1992) je originální léčebný a pohybový koncept, který je založen na principu existence reflexních vztahů mezi páteří a vnitřními orgány
 • vychází z předpokladu, že v důsledku zranění, zánětlivých procesů a opakovaných traumat dochází k nadměrným svalovým kontrakcím a křečím (spasma) ve svalech kolem páteře a v pánevním dnu a následně také ke změně konfigurace obratlových těl, kostrče, kyčlí a pánve
 • zahrnuje v sobě jemné mobilizace kostrče - prsty přes konečník (per rectum), tzv. techniky měkkých tkání (TMT) na uvolnění zablokovaných žeber, lumbální páteře a sakroiliakálních kloubů, pohybovou léčbu bederní páteře, křížové kosti, kostrče, kyčlí, pánve, pánevního dna a všech svalů, které ovlivňují jejich vzájemnou rovnováhu (pasivní pohyby provádí terapeut za součinnosti s klientem, který sám vykonává aktivní pohyby), masáže a tepelné procedury
 • mobilizační metoda reflexivně působí na funkční nervosvalový aparát, zvláště pak na hluboký stabilizační systém
 • řeší potíže se špatným postavením dělohy (retroverze = záklon)
 • posiluje svaly pánevního dna a následně zmenšuje či odstraňuje problémy se zadržováním (retence) či únikem (inkontinence) moči a stolice - pokud neexistuje jiná strukturální či funkční porucha
 • odstraňuje bolestivost a absenci orgasmu při pohlavním styku
 • účinně léčí některé druhy vratné neplodnosti (sterilita) a neschopnosti donosit plod (infertilita) charakterizovanou častými potraty
 • zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění (asistované reprodukce)
 • upravuje pravidelnost, délku, intenzitu krvácení a bolestivost menstruace
 • zmírňuje nepříznivé příznaky menopauzy (klimakterium)
 • příznivě působí také na kvalitu spermatu a plodnost mužů
 • předpokladem úspěšnosti terapie je aktivní zapojení pacienta nebo celého léčeného páru do aktivní spolupráce na rozvoji správného svalového korzetu
 • mobilizační metodu - dle L. Mojžíšové mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté.

FASCIÁLNÍ MANIPULACE - DLE L. STECCA

 • fasciální manipulace je moderní manuální terapie, kterou propracoval italský fyzioterapeut Luigi Stecco (*1941) a která účinně, efektivně, komplexně a dlouhodobě odstraňuje poruchy pohybového aparátu
 • je to kompletní biomechanický model, jenž dešifruje, eliminuje a postupně harmonizuje napětí ve svalových řetězcích - působením na specifické body fascií (= pojivová tkáň propojující všechny svaly, orgány, nervy, cévy a další struktury lidského těla)
 • po ošetření mizí kompenzace, které si organismus vytvořil
 • jsou odstraněna všechna zatuhlá místa, která bránila v ideálním provedení pohybu nebo způsobovala bolest
 • zlepšuje se rozsah a kvalita pohybu
 • následným cvičením lze docílit ideální rovnováhy mezi klouby a svaly
 • fasciální manipulace pomáhá narušit nadměrnou přilnavost (adhezi) tkáně v okolí jizev a obnovuje kluzkost a vzájemnou posunlivost jednotlivých vrstev hlubokých fascií v ošetřovné oblasti
 • ve vybraných případech se fasciální manipulace může použít i při léčbě neplodnosti
 • fasciální manipulaci mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté.

VISCERÁLNÍ MANIPULACE A MOBILIZACE - DLE J. P. BARRALA

 • viscerální manipulace a mobilizace (viscero = vnitřní orgány, vnitřnosti) je manuální terapeutická práce s fasciemi obklopujícími vnitřní orgány a s jejich spojeními, která lokalizuje a zbavuje je abnormálního napětí a patologických dysfunkcí - zakladatelem a průkopníkem této techniky se stal francouzský osteopat a fyzioterapeut Jean Pierre Barral (*1944)
 • teorie učí, že vnitřní orgány rotují kolem své fyziologické osy pohybu a že každé omezení (restrikce) tohoto pohybu ovlivňuje i kvalitu našeho celkového zdraví
 • negativní vlivy životního prostředí, chybná životospráva, přetěžování se, stereotypní opakující se pohyby a činnosti, vadné držení těla, záněty, zvýšené napětí ve fasciích, nervech a cévách, traumata či emocionální stresy mohou zapříčinit sekundární symptomy a funkční změny vnitřních orgánů a jejich bezprostředního okolí (včetně ztráty pohyblivosti, vytvoření srůstů a jizev)
 • viscerální (= útrobní) ošetření se provádí pomalu, jemně a neinvazně - používají se specificky aplikované a přímo cílené manuální síly (tah, tlak, komprese, manipulace, mobilizace), které podporují normální napětí (tonus) a pohyb (motilita - vlastní aktivní pohyblivost vnitřních orgánů a mobilita - pohyb orgánů a okolních tkání vůči sobě navzájem a schopnost adaptace orgánů na okolní tlakové síly či stresové vlivy) vnitřních orgánů, okolních měkkých tkání a dalších oblastí těla, ve kterých je fyziologický pohyb poškozen, omezen, oslaben či zcela zastaven
 • dochází ke zlepšení přirozeného fyziologického pohybu a funkcí orgánů, fascií, svalů i kloubů
 • postupně se zvyšuje hybnost celého těla
 • normalizují se funkce svěračů trávicího traktu a močového a pohlavního (urogenitálního) ústrojí
 • zlepšují se detoxikační metabolické tělesné funkce i cirkulace hormonů
 • je podporována arteriální a žilní cirkulace
 • navrací se normální funkce nervového systému - harmonizují se emoce a spánková aktivita
 • obnovuje se strukturální a funkční integrita všech systémů
 • aktivují se adaptační a regenerační schopnosti těla
 • tělo se poté samo dostává do rovnováhy, je vitální a zdravé
 • viscerální manipulace a mobilizace mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté.

PROPRIOCEPTIVNÍ (PROPRIORECEPTIVNÍ) NEUROMUSKULÁRNÍ (NERVOSVALOVÁ) FACILITACE (PNF) - DLE H. KABATA

 • proprioceptivní (proprioreceptivní) neuromuskulární (nervosvalová) facilitace (PNF) je komplexní facilitační metoda, kterou vypracoval americký neurofyziolog MUDr. Herman Kabat, Ph.D. (1913-1995)
 • vyvinul koncept tzv. 3-D pohybu a stanovil diagonální a rotační (spirální) pohybové vzorce pro horní a dolní končetiny, trup, hlavu a šíji, které se využívají při tréninku
 • cvičení je založeno na technikách pohybového zvratu, tj. výdrž-relaxace a akce-relaxace, které podporují schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností (propriocepce, propriorecepce)
 • ošetřující při tom využívá manuálního kontaktu a tlaku ve směru či v protisměru vykonávaného pohybu, a tím facilitačně ovlivňuje napětí svalů, které se zapojují do pohybového vzorce (facilitace = zesílení reflexu nebo jiné nervové aktivity různými podněty)
 • vede ke zvýšení rozsahu pohybu, k posílení svalové síly, koordinace a stability
 • odstraňuje nebo alespoň zmírňuje bolestivost svalů
 • pro tento rehabilitační koncept byl speciálně vyvinut norský systém závěsných popruhů a lan Redcord, který je nastavitelný podle aktuální tréninkové schopnosti ošetřované osoby a během terapie se postupně mění - čímž účinně napomáhá k získání a zafixování správných pohybových návyků
 • proprioceptivní (proprioreceptivní) neuromuskulární (nervosvalovou) facilitaci (PNF) mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté.

MECHANICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE (MDT) - DLE R. A. Mc KENZIEHO

 • mechanická diagnostika a terapie (MDT) novozélandského fyzioterapeuta Robina Anthonyho Mc Kenzieho (1931-2013) je komplexním diagostickým a léčebným přístupem k bolesti muskuloskeletálního systému, především pak páteře, periferních kloubů a svalů - vždy se odvíjí od zjištěných subjektivních symptomů a pocitů ošetřované osoby a od jejich objektivního zhodnocení terapeutem
 • teorie vychází ze zjištění, že většina muskuloskeletálních obtíží a bolestí má svůj mechanický původ v nesprávných a jednostranných pozicích zaujímaných při běžných denních pohybech a činnostech a v jejich neadekvátní či neexistující kompenzaci a současně zastává názor, že náprava je možná při pravidelném a opakovaném provádění opačných pozic a pohybů
 • zásadním aspektem úspěchu je přesná diagnostika, následné poučení (edukace) klienta ohledně potřebných režimových opatření (správné držení těla, výběr vhodných pozic, pohybů a činností) a jejich důsledné dodržování klientem při každodenních aktivitách
 • součástí léčby je také autoterapie v podobě individuálně stanoveného cvičení v přiměřeném počtu opakování jednotlivých cviků, které je třeba provádět v pravidelných intervalech několikrát denně - až do snížení nebo úplného odeznění bolestí či tlaků a do následného zvětšení rozsahu konaného pohybu, včetně všech segmentů páteře (kloubních plošek a meziobratlových plotének)
 • cílem všeho snažení je být maximálně efektivní v co nejkratším časovém horizontu a v co nejmenším možném počtu terapií
 • metoda podporuje potenciál lidského těla k přirozenému uzdravení (bez nutnosti medikace, chirurgického zákroku či aplikace různých manuálních a pasivních procedur)
 • mechanickou diagnostiku a terapii (MDT) mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté.

DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ (NERVOSVALOVÁ) STABILIZACE (DNS) - DLE P. KOLÁŘE

 • dynamická neuromuskulární (nervosvalová) stabilizace (DNS) je diagnostický a terapeutický koncept pohybových funkcí založený na vývojové kineziologii a fyziologii pohybu, který vypracoval přední český fyzioterapeut Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (*5.2.1963)
 • využívá znalostí vývoje centrální nervové soustavy (CNS) a klíčových principů chování lidské motoriky během prvního roku života dítěte
 • cvičební pozice a polohy postupně vycházejí z jednotlivých vývojových stádií člověka (leh na břiše - leh na zádech - leh na boku - sed - klek - výpad - vzpor na čtyřech - dřep - stoj - chůze - běh) a ovlivňují svaly v jejich pohybové (lokomoční), stabilizační a zpevňovací (posturální) funkci
 • koncept rovněž aktivuje hluboký stabilizační systém páteře
 • pracuje s našimi pohybovými stereotypy, které vznikají v průběhu našeho života od raného dětství nebo nesprávným postavením těla při každodenních činnostech, pohybu či sportu, a řeší jejich biomechanické důsledky na kvalitu pohybu
 • cílem je dosáhnout rovnoměrného optimálního svalového zapojení tak, aby bylo celkové zatížení kloubů minimální
 • dynamickou neuromuskulární (nervosvalovou) stabilizaci (DNS) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

AKRÁLNÍ KOAKTIVAČNÍ TERAPIE (ACT) - DLE I. PALAŠČÁKOVÉ-ŠPRINGEROVÉ

 • akrální koaktivační terapie (ACT) je terapie slovenské fyzioterapeutky PhDr. Ingrid Palaščákové-Špringrové, Ph.D. (*1972), která úspěšně navázala na metodu německé fyzioterapeutky Roswithy Brunkow (1916-1975)
 • podstatou obou konceptů je cílená aktivace svalů (podle vývojové kineziologie), která nastává v diagonálních řetězcích při napínacích a vzpěrných cvičeních - s oporou o koncové (akrální) části končetin, tj. o ruce (od zápěstí po konečky prstů - na horních končetinách) a o nohy (od paty až po prsty nohou - na dolních končetinách)
 • při cvičení dochází k aktivaci hlubokého stabilizačního systému (bránice, pánevní dno, svaly v nejhlubší vrstvě na páteři) a ke vzpřímení trupu, což umožňuje postupné zlepšování funkce oslabených svalových skupin (reedukaci)
 • cílem koaktivační terapie je náprava špatných pohybových návyků a návrat rovnovážné (synchronní) aktivity svalů pomocí vědomého, stále se opakujícího učení
 • nově aktivované pohybové vzory příznivě ovlivňují psycho-fyziologické procesy jedince (myšlení, emoce, motivace a chování)
 • akrální koaktivační terapii (ACT) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

REFLEXNÍ LOKOMOCE (RL) - DLE V. VOJTY

 • reflexní lokomoce (RL) je manuální aktivační svalová technika česko-německého lékaře, kineziologa a neurologa Prof. MUDr. Václava Vojty , DrSc. (12.7.1917-12.9.2000)
 • princip tzv. Vojtovy metody spočívá v reflexním ošetření spoušťových zón (nacházejích se na trupu, na horních a dolních končetinách), což vyvolá požadovaný pohyb, a tím dojde k ovlivnění vegetativních funkcí, k obnovení vrozených fyziologických pohybových vzorců a k opětovnému osvojení si motorických dovedností postiženého jedince
 • cíleně se ovlivňuje konkrétní svalová souhra (koordinace), která je narušena a která je příčinou stagnace či abnormálního motorického vývoje a aktivuje se centrální nervový systém (CNS)
 • reflexní lokomoce (= pohyb vpřed - plazení a otáčení) se aktivuje z polohy na břiše, na zádech a na boku (existuje více než 30 variací)
 • ošetřující postupně mění aktivační spoušťové zóny, polohy klienta, optimální úhlové nastavení jeho trupu a končetin, směr a sílu vyvíjeného tahu, tlaku a odporu - vždy se přizůsobuje individuální diagnóze a cílům terapie
 • důležitou součástí úspěchu této metody je domácí cvičení - prováděné přesně, pravidelně a v doporučených dávkách
 • využívá se zejména u ortopedických, interních a posttraumatických diagnóz u dětí i dospělých
 • reflexní lokomoci (RL) mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté.

SENZOMOTORICKÁ STIMULACE (SMS) - DLE V. JANDY

 • senzomotorická stimulace (SMS) je účinná neurofyziologická metoda českého rehabilitačního lékaře a neurologa Prof. MUDr. Vladimíra Jandy, DrSc. (19.4.1928-25.11.2002), která je založena na balančním cvičení
 • vychylováním balanční podložky nebo samotného klienta z rovnovážného postavení dochází k aktivaci propriocepce (propriorecepce), tj. schopnosti nervového systému zaznamenávat a reagovat na změny ve svalech a uvnitř těla - způsobené svalovou činností nebo pohybem
 • cvičení výrazně přispívá ke stabilizaci posturálního svalstva zabezpečujícího vzpřímený postoj
 • harmonizuje svalovou koordinaci (senzomotoriku = souhra tělesného pohybu a smyslových orgánů či jejich vjemů)
 • koriguje správné držení těla
 • ideální nástroj pro kvalitní sensomotorické cvičení je přístroj Posturomed, který využívá technologie 2 kmitavých obvodů s oscilujícími tyčemi - systém vyvinul český rehabilitační lékař a propagátor posturální stabilizace s neuroortopedickými pomůckami MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
 • senzomotorickou stimulaci (SMS) mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté.

RECIPROČNÍ INHIBICE

 • reciproční inhibice (reciprocita = výměna, inhibice = útlum) je fyziologický stav, kdy během činnosti hlavního, stejně působícího svalu (agisty, agonisty) dochází k útlumu nebo natažení opačně působícího svalu (antagonisty)
 • vyvážené působení protichůdně působících svalových skupin stabilizuje určitou polohu těla i jeho segmentů a zabraňuje jejich poškození - ideální je, když spolupracují (synergie) a jsou synchronní (koaktivace)
 • při dysfunkci klient sám provádí izometrický pohyb (délka svalu je neměnná, ale mění se svalové napětí) proti odporu terapeuta ve směru opačně působícího svalu, čímž dochází k vzájemnému silovému působení jednotlivých svalových skupin - svaly se mohou střídat v zátěži
 • cílem cvičení je náprava svalové dysbalance a zamezení opakovanému (repetitivnímu) přetěžování
 • vše probíhá na kortikální úrovni (související s kůrou mozkovou) - propojení svalů a svalových smyček je zajišťováno fasciálními, šlachovými a kostními strukturami do řetězce, který je programově řízen z centrální nervové soustavy (CNS) - je to tedy možné ovlivňovat vůlí a měnit učením se nových pohybových návyků
 • reciproční inhibici mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

POSTFACILITAČNÍ INHIBICE (PFI) - DLE CH. S. SHERRINGTONA

 • postfacilitační inhibice (PFI) je technika britského fyziologa a objevitele neutronu Charlese Scotta Sherringtona (27.11.1857-4.3.1952), která využívá reflexní mechanismy na úrovni segmentu a vede k výslednému protažení celého svalu nebo svalových řetězců - proti mechanickému odporu
 • za aktivní spolupráce klienta, správného dýchání a doprovodného pohybu očí v jednotlivých pozicích ošetřující protahuje ošetřovanou lokalitu do opačného směru
 • na začátku ošetření klient vyvine co největší možné napětí a stah (kontrakci) v daném svalu nebo svalovém řetězci, čímž se lokalita inervuje a nastane tzv. facilitace izometrickou kontrakcí, poté se všechny na pohybu zúčastněné svalové a vazivové struktury samovolně uvolní a ošetřující následně provede jejich pasivní protažení do opačného směru (inhibici); nový pohyb vychází vždy z již dosažené polohy (nevrací se do výchozího postavení), přičemž fáze útlumu a relaxace je pokaždé delší než fáze zesílení a protažení a cyklus se opakuje dokud je efektivně zvyšován rozsah pohybu během protažení a klient cítí teplo
 • při terapii svalových dysbalancí se nejprve protahují zkrácené svaly, až pak se posilují oslabené svaly - procedura se neprovádí přes bolest!
 • postfacilitační inhibici (PFI) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

AGISTICKO (ANTAGONISTICKO) - EXCENTRICKÉ KONTRAKCE (AEK) - DLE A. BRÜGGERA

 • agisticko (antagonisticko) - excentrické kontrakce (AEK) je koncept švýcarského psychiatra, neurologa, neurochirurga a revmatologa MUDr. Aloise Brüggera (14.2.1920-6.12.2001), který je založen na principu segmentálně řízených neurofyziologických reakcí a slouží k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému - jde o princip segmentálně řízených neurofyziologických reakcí
 • pojetí vychází ze zjištění, že bolest v pohybovém aparátu může být funkčně podmíněna (tzn. že může dojít k degenerativním změnám lidského těla bez doprovodných bolestí, ale také mohou nastat bolesti bez prokazatelného postižení kloubů a obratlů)
 • ošetřující nejdříve pasivně nastaví relativní protažení postiženého svalu a poté klient sám provede mírné stažení (kontrakci) protichůdně působících svalů (agistů, antagonistů), zatímco ošetřující klade odpor opačně a segment přetáčí pomalu plynule ve směru aktivity ošetřovaného svalu
 • cílem je obnovit a zvýšit schopnost excentrické kontrakce (= smrštění a současné prodloužení svalu), zlepšit svalovou souhru a dosáhnout vzpřímeného držení těla
 • pro úspěšnou změnu stavu klienta je nutný také jeho aktivní přístup - během domácího cvičení může aktivní sílu ošetřujícího nahradit latexový posilovací pás Thera-Band
 • agisticko (antagonisticko) - excentrické kontrakce (AEK) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

POSTIZOMETRICKÁ RELAXACE (PIR) - DLE K. LEWITA

 • postizometrická relaxace (PIR) je technika českého neurologa a ortopeda Prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. (25.4.1916-2.10.2014), která se používá k uvolnění lokálního napětí (spasmus = stah, křeč) a k eliminaci bolesti ve svalu
 • za aktivní spolupráce klienta a v jednotlivých pozicích terapeut protahuje ošetřovaný segment uvolněním svalu po stahu (dekontrakcí), přičemž fáze relaxace je vždy delší než fáze izometrické kontrakce - efekt lze zvýšit správnou koordinací dechu a očních pohybů
 • na začátku ošetření klient sám dosáhne co největšího možného protažení daného svalu a dále jeho délku aktivně nemění (izometrie), poté proti odporu - lehkému tlaku ošetřujícího - zvýší lokální svalové napětí, čímž provede tzv. izometrickou kontrakci a následně dojde k samovolnému svalovému uvolnění (release) a k protažení ošetřovaného segmentu; nový pohyb vychází vždy z již dosažené polohy (nevrací se do výchozího postavení) a celý cyklus se opakuje dokud je efektivně zvyšován rozsah pohybu během relaxace
 • techniku lze aplikovat přímo na přetížené svaly a úponové části, stejně tak jako na zřetězené svalové stahy a křeče - včetně myofasciálních spoušťových bodů (trigger points, ashi body), které bývají častým zdrojem bolesti
 • postizometrická relaxace přímo ovlivňuje svalové napětí, uvolňuje přetížená svalová vlákna, eliminuje bolestivost a připravuje svaly na další kinezioterapeutické manipulace a mobilizace nebo na následnou pohybovou aktivitu
 • výhodou této metody je, že ji klient po zaškolení (edukaci) může provádět sám
 • postizometrickou relaxaci (PIR) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

ANTIGRAVITAČNÍ RELAXACE (AGR) - DLE Ľ. ZBOJANA

 • antigravitační relaxace (AGR) je metoda slovenského vojenského lékaře a balneologa Plk. MUDr. Ľudovíta Zbojana (1925-2004)
 • technika je modifikací postizometrické relaxace (PIR) s tím rozdílem, že během fáze izometrické kontrakce i fáze relaxace se zde (místo lehkého tlaku terapeuta) využívá silového působení zemské přitažlivosti (gravitace) ošetřovaného segmentu, přičemž se obě fáze úměrně prodlužují a fáze relaxace zůstává stále delší než fáze izometrické kontrakce
 • na začátku ošetření klient sám dosáhne co největšího možného protažení daného svalu a dále jeho délku aktivně nemění (izometrie), poté proti odporu (gravitaci) zvýší lokální svalové napětí, čímž provede tzv. izometrickou kontrakci a následně dojde k samovolnému svalovému uvolnění (release) a k protažení ošetřovaného segmentu; nový pohyb vychází vždy z již dosažené polohy (nevrací se do výchozího postavení) a cyklus se opakuje dokud je efektivně zvyšován rozsah pohybu během relaxace (řídí se pocitem bolesti nebo napětí ve svalu)
 • technika se používá pro místní snížení napětí svalu nebo svalové skupiny - lze ji úspěšně aplikovat také u autoterapie
 • antigravitační relaxaci (AGR) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

PASIVNĚ-PROTAHOVACÍ METODA (SPRAY AND STRETCH) - DLE J. G. TRAVELLOVÉ A D. G. SIMONSE

 • pasivně-protahovací metoda (spray and stretch = ”nastříkat a natáhnout”) byla popsána americkou lékařkou MUDr. Janet Greame Travellovou (17.12.1901-1.8.1997) a americkým vojenským lékařem, kosmickým biologem a astronautem Pplk. Prof. MUDr. Davidem Goodmanem Simonsem, Ph.D. (7.6.1922-5.4.2010) - jedná se o specifickou svalovou relaxaci, která je založena na prudkém ochlazení postiženého svalu a jeho následném protažení
 • nejprve je třeba najít extrémně napnutá vlákna ve svalu, v němž se obvykle nachází i myofasciální spoušťové body (trigger points, ashi body), aplikovat na ně chladící spray, který zmírní bolestivost - a poté následuje pasivní protažení daného svalu fyzioterapeutem; procedura se opakuje dokud není dosaženo plného rozsahu pohybu, maximálně však 3x
 • spray se aplikuje přímo na pokožku (z láhve obrácené dnem vzhůru) pod úhlem 30° a ze vzdálenosti 20-50 cm; k vyvolání potřebné reakce postačí ochlazení pokožky o 2-5° C
 • klient by neměl mít pocit chladu, proto je vhodné před aplikací spraye zahřát střed těla (např. přiložením teplého tělesa na břicho nebo zabalením těla do suchého, předem nahřátého bavlněného prostěradla)
 • svaly ošetřené touto metodou by měly zůstat zrelaxované a bez napětí
 • metoda je neinvazní a používá se pro usnadnění a zlepšení kvality pohybu
 • ošetřovaná osoba nesmí být hypoglykemická! (hypoglykemie = stav, kdy v důsledku nedostatečné nebo nadbytečné cirkulace glukózy v krvi klesá její hladina pod dolní hranici normy, tj. pod 3,5-3,3 mmol/l a kdy může dojít k útlumu centrální nervové soustavy - CNS, ke snížení hladiny vědomí nebo až k akutnímu ohrožení na životě)
 • pasivně-protahovací metodu (spray and stretch) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři a profesionální trenéři.

KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE (CSO) - DLE J. E. UPLEDGERA

 • kraniosakrální osteopatie (CSO) je vyšetřovací a léčebná metoda amerického chirurga, osteopata a biomechanika Prof. MUDr. Johna E. Upledgera (10.2.1932-26.10.2012), která je založena na ”naslouchání”, jemné manipulaci a harmonizaci kosterního systému a měkkých tkání
 • Prof. MUDr. John E. Upledger úspěšně navázal na předchozí studie amerického chirurga, vynálezce, spisovatele, zákonodárce a především zakladatele osteopatie MUDr. Andrewa Taylora Stilla (6.8.1828-12.12.1917), který terapii pojmenoval, stanovil její hlavní principy a zákonnitosti - a na výzkum amerického osteopata MUDr. Williama Garnera Sutherlanda, D.Sc. (1873-24.9.1954), jenž objevil rytmické pohyby a změny tvarů lebečních kostí a vytvořil koncept kraniosakrálního přístupu
 • osteopatie (osteon = kost, patheia = nemoc) je speciální metoda, která diagnostikuje a léčí mechanické poruchy kostí, kloubů, vazů, šlach a dalších pojivových tkání, čímž obnovuje pohyblivost lidského těla a současně příznivě ovlivňuje nervový, oběhový (krevní) a lymfatický (mízní) systém
 • kraniosakrální osteopatie je ošetření, u které terapeut jemným tlakem (do 5 g na 1 cm2) dává do pohybu jednotlivé kosti, neinvazně mobilizuje kosterní systém a současně pozitivně působí na nervy, mozek a míchu
 • kraniosakrální přístup je založen na vzájemném propojení lebky a kříže (cranium = lebka, os sacrum = kost křížová) přes páteřní kanál (canalis vertebralis) a jím proudící mozkomíšní mok (likvor), který významně ovlivňuje centrální nervovou soustavu (CNS)
 • ošetření navrací klienta ke komunikaci s vlastním tělem
 • usnadňuje a prohlubuje dýchání
 • zbavuje tíhy, odstraňuje napětí a traumata, přináší hlubokou relaxaci
 • uvolňuje životní sílu, osvobozuje a oživuje její tok a rytmicitu
 • nastartovává samoléčení organismu jako celku (v rovině fyzické - strukturální, emoční i mentální - duchovní)
 • kraniosakrální osteopatii (CSO) mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté; oproti tomu kraniosakrální dotekovou terapii (cranio sacral touch therapy) mohou provádět také někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

AKUPUNKTURA

 • akupunktura (acus = jehla, pungo, pungere = napíchnout, nabodnout) je diagnostická, léčebná i preventivní metoda tradiční čínské medicíny (staré až 7 000 let), která je založena na poznání souvislostí příznaků povrchu lidského těla s vnitřními orgány
 • její princip spočívá ve stimulaci citlivých, přesně lokalizovaných energetických bodů (tsubo, cubo) na povrchu těla o průměru 0,2-5,0 mm, které mají (oproti svému okolí) odlišný charakter a napětí tkáně, rozdílný elektrický odpor a vodivost, jinou tělesnou teplotu, zvýšenou citlivost, hustotu mikrocév a spotřebu kyslíku - v místě bývá hmatná malá prohlubeň; ošetření se děje pomocí speciálních akupunkturních jehel (zhen jiou) ze zlata, stříbra, mědi nebo nerezavějící oceli (o délce 13-125 mm a průměru 0,16-0,46 mm)
 • je popsáno více než 810 účinných energetických bodů (tsubo, cubo), které leží v logicky přesně uspořádaných seskupeních na energetických drahách (meridiánech, polednících, liniích), jimiž proudí vitální životní energie (čchi, ki, prána) - mají přímou spojitost s prouděním krve (xue, süe) a šťáv (ťing), s jednotlivými životně důležitými plnými tělesnými orgány (cang, zang) a s dutými vnitřnostmi (fu), propojují organismus s vnějším světem; nejčastěji se užívá (ošetřuje) jen kolem 100-150 aktivních energetických bodů
 • akupunktura umožňuje blokovat bolesti na úrovni centrální nervové soustavy (CNS) a zlepšovat motorické funkce
 • v organismu působí na regulační subsystémy organismu a upravuje jejich narušené funkce
 • pracuje na principu tzv. harmonizace (spouští reakce, které jsou organismu vlastní, a tím v něm navozuje a obnovuje látkovou = humorální, vegetativní a energetickou rovnováhu)
 • kromě akupunkturních jehel se na energetické body může působit také
  • magnety (= magnetopunkturou)
  • elektrickými impluzy (= elektropunkturou)
  • laserem (= laseropunkturou)
  • světlými diodami (= fotopunkturou)
  • teplem, požehováním (= moxováním, moxibucí, ignipunkturou, požehováním)
  • bylinami (= fytoterapií)
  • tlakem bříšky prstů nebo tupých předmětů (= akupresurou, manupresurou, reflexologií)
  • podtlakem vakuovými baňkami (= baňkováním, vakuoterapií)
  • poškrabáváním rohovinovou destičkou (= gua-shou, kvašou, scarpingem, poškrabováním);
  tyto metody je možné různě kombinovat nebo provozovat každou samostatně
 • akupunkturu, magnetopunkturu, elektropunkturu, laseropunkturu, fotopunkturu a fytoterapii mohou provádět jen rehabilitační pracovníci a fyzioterapeuté
 • akupresuru (manupresuru, reflexologii), moxování (moxibuci, ignipunkturu, požehování), baňkování (vakuoterapii) a gua-shu (kvašu, scarping, poškrabování) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE

 • zdravotně-regenerační techniky a masáže se řadí mezi manuální myofasciální terapie (myos = sval, fascie = povázka, pouzdro, obal poskytující ochranu a podporu tělesným strukturám)
 • zabývají se prevencí a nápravou funkčních poruch měkkých tkání, fascií, svalů, šlach a úponů - způsobených poraněním, mechanickým poškozením, opotřebováním, jednostrannou, nadměrnou či dlouhotrvající zátěží, strnulými polohami, dlouhotrvající nečinností, nesprávným držením těla, silným emocionálním stresem, prochladnutím, podchlazením a jinými faktory
 • nenahrazují rehabilitační či jinou potřebnou zdravotnickou péči!
 • ošetření se volí z různých regeneračních metodik, např.:
  • sloupková korekční a plovoucí technika (SKT a PT) - dle J. Pavelky
  • mobilizační technika ztuhlého ramene (backhand therapy) - dle M. Málka
  • ošetření myofasciálních spoušťových bodů (trigger points, ashi body)
  • rolfing (rolfterapie) - strukturální integrace (SI) - dle I. P. Rolf
  • myofasciální technika jemného doteku (the gentle touch - Bowenova technika) - dle T. A. Bowena
  • vibromuskulární harmonizační technika (VHT) - dle J. Ruddocka
  • ischemická komprese - dle J. G. Travellové a D. G. Simonse
  • dermální (kožní) indukce - dle H. Heada
  • myofasciální trakce (natahování) - dle E. Dickeové a H. Teirichové-Leubeové
  • manuální uvolnění a mobilizace měkkých tkání
  • míčková facilitace (míčkování) - dle Z. Jebavé
  • manuální lymfatická drenáž (lymfodrenáž) - dle M. Bechyně
  • anticelulitidová (anticelulitní) masáž
  • dynamická masáž dřevěnými nástroji (maderoterapie, maderotherapy, wood therapy)
  • manuální magnetizační masáž (Breussova masáž) - dle R. Breusse
  • kraniosakrální doteková metoda (cranio sacral touch therapy)
  • reflexní zónová masáž (reflexní terapie, reflexologie) - dle J. Janči
 • jednotlivé zdravotně-regenerační techniky a masáže se praktikují obvykle samostatně (jednodruhově) podle daných postupů, ale lze je i vzájemně nakombinovat a individuálně přizpůsobit momentálnímu zdravotnímu stavu a kondici ošetřované osoby či jejím specifickým potřebám, konkrétním požadavkům a přáním
 • nejčastěji se dělají jako částečné - ošetřují se jimi přesně lokalizovaná, citlivá a bolestivá místa v povrchových i hlubokých tkáňových strukturách měkkých tkání, fascií, svalů, šlach či úponů, která se aktivují přímo v dané lokalitě - na myofasciálních spoušťových bodech (trigger points, ashi body) nebo v místech přenesené reflexní bolesti (referred pain, reflective pain)
 • účinnost ošetření je možné zvýšit a upevnit použitím dalších vhodně zvolených doplňkových (pomocných) metod, jako je např.:
  • kineziologický taping (kineziologické tapování, kineziotaping)
  • thermoterapie - léčba teplem (sauna, parní komora, různé nosiče tepla)
  • litoterapie (krystaloterapie) - léčba harmonizačními nerosty, krystaly, drahokamy a polodrahokamy
  • maderoterapie - léčba dřevěnými nástroji (stěrkami, kolíčky, zvony, baňkami, válečky a tyčemi)
  • fytoterapie - léčba bylinami
  • aromaterapie - léčba vůněmi
 • ošetření se provádějí nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím molitanových facilitačních míčků, pudrů či malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů (např. třezalkový, rakytníkový, měsíčkový nebo konopný), případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí)
 • zdravotně-regenerační techniky a masáže:
  • napomáhají odstranit blokády pohybového aparátu a šetrně obnovují přirozenou hybnost
  • stimulují lymfatický (mízní) systém - odstraňují nebo zmenšují otoky (edémy) a krevní výrony (hematomy)
  • aktivují samoléčebné tělesné mechanismy a zvyšují obranyschopnost organismu (imunitu)
  • stimulují vnitřní orgány a zlepšují reflexy
  • nastolují rovnováhu toku vitální životní energie (čchi, ki, prána) v těle
  • regenerují a utužují zdraví
  • provádějí je rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a v omezené míře je smějí praktikovat také někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři a profesionální trenéři.

SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ A PLOVOUCÍ TECHNIKA (SKT a PT) - DLE J. PAVELKY

 • sloupková korekční a plovoucí technika (SKT a PT) jsou unikátní moderní metody českého fyzioterapeuta a maséra Jiřího Pavelky (*1956)
 • sloupková korekční technika je metoda facilitační vibrační korekce (facilitace = zesílení reflexu nebo jiné nervové aktivity různými podněty), kterou se působí na hmatově změněná místa na svalech, fasciích, šlachách či úponech s největší projekcí zátěže (sloupky) - ty se "rozpouštějí" jemným válením, chvěním, vibracemi, kmity, tahy, trakcemi a rotacemi
 • plovoucí technika je doplňkovou balanční metodou (využívá mírně nestabilního vypodložení ošetřované osoby polonafouknutými overbalovými míči), a tím umožňuje hlubokou prostorovou stabilizaci (do 3 směrů)
 • ošetření se provádí v poloze vleže či vsedě
 • koriguje a stabilizuje funkčnost pohybového aparátu
 • odstraňuje tlumicí a brzdicí mechanismy
 • upravuje nesprávné postavení obratlů, zvyšuje pohyblivost a kloubní rozsah
 • obnovuje délku a pružnost svalů
 • uvolňuje napětí, snižuje citlivost a tlumí bolesti
 • zlepšuje oběhový (krevní) systém a usnadňuje dýchání
 • nastartovává samoléčebný proces
 • dosažené výsledky je vhodné stabilizovat dalšími metodami (např. masážemi)
 • sloupkovou korekční a plovoucí techniku (SKT a PT) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři a profesionální trenéři.

MOBILIZAČNÍ TECHNIKA ZTUHLÉHO RAMENE (BACKHAND THERAPY) - DLE M. MÁLKA

 • syndrom ztuhlého ramene (= adhezivní kapsulitida), někdy také nazývaný syndrom "zmrzlého" ramene ("frozen shoulder") je zánětlivé onemocnění obalů ramenního pletence, což vede ke svraštění (fibróze) kloubního pouzdra v jeho podpažním nařasení, ke vzniku četných usazenin (depozit) vápníku, případně až ke zvápenatění (kalcifikaci) postižených šlach, vazů, úponů a burs (= tíhových váčků v okolí kloubu)
 • dochází k vytvoření jizvové tkáně, k omezení pohyblivosti ramene do všech směrů - zejména do rotací, do pohybů paže nad úroveň ramen nebo při ohybech či narovnání paže - a k jeho intenzivní bolestivosti; může to být způsobeno např. funkčními poruchami krční páteře, rotátorové manžety, akromioklavikulárního skloubení (mezi lopatkou a klíční kostí), jinými degenerativními či neurologickými příčinami, úrazem, poraněním, přetížením, strnulými pozicemi, prochladnutím, infekčními onemocněními, oslabenou imunitou, hormonální nerovnováhou, mozkovou mrtvicí nebo vlivem psychiky; akutní stav obvykle trvá 2-9 měsíců a jsou na něj náchylnější více ženy než muži
 • syndrom ztuhlého ramene pojmenoval a klasifikoval americký chirurg a ortoped MUDr. Ernest Amory Codman (30.12.1869-23.11.1940), posléze se tomuto onemocnění a jeho léčení šířeji věnoval i MUDr. R. Barbor
 • na jejich poznatky navázal český fyzioterapeut a masér Miroslav Málek (*1971), jenž vytvořil vlastní metodiku mobilzační techniky ztuhlého ramene, kterou pojmenoval backhand therapy - podle postavení (způsobu uchopení rakety) při tenisovém, badmintonovém či squashovém úderu "bekhend" (anglicky backhand), což je jedna z častých příčin vzniku syndromu ztuhlého ramene
 • backhand therapy je kombinací manuálních technik měkkých tkání (TMT) a jemných mobilizací všech kloubů a oblastí majících funkční vztah k bolestivému rameni - pracuje také se vzorci přenesené bolesti a s myofasciálními spoušťovými body (trigger points, ashi body)
 • velice důkladně se uvolňují zádové svaly, svaly kolem lopatky, rotátorové manžety a celé horní končetiny - ramene, nadloktí, lokte, předloktí, zápěstí i ruky
 • ošetření se provádí v poloze vleže či vsedě
 • efektivně a rychle eliminuje bolesti zad a rukou - je hojně využívána zejména pro regeneraci sportovců a aktivních hudebníků
 • je účinnou prevencí zánětu šlach
 • mobilizační techniku ztuhlého ramene (backhand therapy) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři a profesionální trenéři.

OŠETŘENÍ MYOFASCIÁLNÍCH SPOUŠŤOVÝCH BODŮ (TRIGGER POINTS, ASHI BODY)

 • myofasciální spoušťové body (trigger points, ashi body - dříve myogelózy) jsou tuhá, napjatá a hmatově (palpačně) citlivá až bolestivá místa na povrchu (fasciích) svalů, šlach a vazů (taut band) o velikosti 2-6 mm, s utlačovanými nervy, zhoršeným prokrvováním (ischemie), zvýšeným svalovým napětím (tonus), stažením (spasmy), potivostí a dalšími vegetativními změnami; nejčastěji vznikají z dlouhodobé jednostranné, stále se opakující a nadměrné zátěže příslušného svalu, po úrazu, při podchlazení, po prodělaných virózách, ale také na základě onemocnění vnitřních orgánů a emocionálního stresu
 • v důsledku poškození svalových vláken se na nich vytvoří nárůstky hrudek vápníku a poté zde při dráždění dochází k lokálním myofasciálním bolestem (spot tenderness), křečím, záškubům (twitch response) a úhybným reakcím (jump sign); později se bolesti a léze (poranění, trauma) začnou řetězově šířit také do vzdálených míst na těle (referred pain, reflective pain = přenesná reflexní bolest), což následně způsobí poruchu (dysfunkci) svalové činnosti, ztrátu svalové síly a omezení kloubní pohyblivosti
 • spoušťové body jsou párové (nacházejí se souměrně vpravo a vlevo), proto je dobré ošetřit je na obou stranách těla - nikoliv pouze na té aktuálně bolestivé!
 • jediným účinným řešením je přímá stimulace těchto bodů - pomalým, intenzivním (střídavě silnějším a slabším) tlakem (kompresí) proti kosti - s následným intenzivním promasírováním a hlubokým uvolněním dané tkáně, nejlépe za součinnosti se správným dýcháním, případně též s aplikací vlhkého tepla (teplé zábaly jsou vhodné při chronických potížích a bolestech, naopak studené zábaly se více hodí při akutních bolestech, pohmožděninách či vymknutích!)
 • ošetřením dojde ke zvýšenému přísunu krve a kyslíku (hyperémii), ke změně tlaku a teploty, k uvolnění zablokované energie, ke zmírnění či úplnému vymizení napětí, citlivosti a bolestivosti - klient cítí již jen tlak - čímž se mohou tkáně (kůže, podkoží, fascie, svaly, šlachy, úpony) znovu zregenerovat a být citlivé, pevné, pružné, natažitelné a stažitelné
 • ošetření myofasciálních spoušťových bodů (trigger points, ashi body) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

ROLFING (ROLFTERAPIE) - STRUKTURÁLNÍ INTEGRACE (SI) - DLE I. P. ROLF

 • rolfing (rolfterapie) - původní název strukturální integrace (SI) - je originální myofasciální metoda americké nukleární fyzičky, biochemičky, homeopatky, osteopatky a chiropraktičky MUDr. Idy Pauliny Rolf, Ph.D. (19.5.1896-19.3.1979), která je jednou z nejdůkladnějších a nejefektivnějších manipulačních technik zasahujících do struktury lidského těla
 • rolfing je ideální absolvovat v sérii sezení, z nichž každé má své konkrétní téma a oblast lidského těla, na kterou se soustředí - postupně na sebe navazují
 • začíná se analýzou struktury a pohybových vzorců klienta a pokračuje se ošetřeními prováděnými vleže, vsedě, ve stoji a při chůzi - přesným dotekem prstů, dlaní, pěstí a loktů se uvolňují fyzické struktury v pojivové tkáni celého těla
 • klient se procesu vědomě účastní a aktivně se spolupodílí dýcháním, pozorným vnímáním svého těla a ochotou změnit navyklé pohybové vzorce
 • principem má být nalezení dokonalého vyvážení lidského těla ve vztahu ke gravitačnímu poli, v němž se tělo pohybuje
 • po ošetření se tělo vrátí do rovnováhy - sníží se zatížení kloubů a měkkých tkání, držení těla je přirozeně uvolněné a vzpřímené, tělo je flexibilní, pohyb vykonává lehce a efektivně využívá gravitace
 • rolfing (rolfterapii) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

MYOFASCIÁLNÍ TECHNIKA JEMNÉHO DOTEKU (THE GENTLE TOUCH - BOWENOVA TECHNIKA) - DLE T. A. BOWENA

 • myofasciální technika jemného doteku (the gentle touch), někdy také nazývaná Bowenova technika je bodová myofasciální terapie, která efektivně uvolňuje stres a napětí nahromaděné ve svalech - jejím autorem je australský léčitel, masérský samouk a sportovní trenér Thomas Ambrose Bowen (18.4.1916-28.10.1982)
 • jedná se o originální dynamický systém jemného tlaku (prsty) a šetrné manipulace s vrstvami kůže, podkoží, svalů a šlach v bezprostřední blízkosti kostí, kloubů a obratlů (napříč přes sval nebo vedle svalu), a to na anatomicky přesně definovaných místech, které jsou křižovatkami krevních a lymfatických (mízních) cév s nervovými vlákny a energetickými drahami (meridiány, poledníky, liniemi), ve stanoveném pořadí a s dodržováním relaxačních prostojů
 • technika se provádí vleže, vsedě nebo ve stoje, a to nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím pudrů
 • mírným drážděním nervových zakončení pomáhá stimulovat energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie) - tělo na tyto impulsy reaguje relaxací a velmi často dochází k uvolnění a přerušení spirály bolestí
 • podporuje krevní a lymfatickou (mízní) cirkulaci
 • spouští očistný, regenerační, hojivý a samoléčící proces
 • obnovuje přirozenou rovnováhu na úrovni fyzické, chemické, psychické, emocionální a hormonální
 • myofasciální techniku jemného doteku (the gentle touch) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

VIBROMUSKULÁRNÍ HARMONIZAČNÍ TECHNIKA (VHT) - DLE J. RUDDOCKA

 • vibromuskulární harmonizační technice (VHT) dal vzniknout skotský terapeut a bývalý profesionální zápasník wrestlingu Jock Ruddock, jenž úspěšně navázal, rozvinul a zdokonalil původní myofasciální techniku jemného doteku (the gentle touch) australského léčitele, masérského samouka a sportovního trenéra Thomase Ambrose Bowena (18.4.1916-28.10.1982) a jeho bývalých asistentů Oswald Rentsch a Elaine Rentsch, kteří posléze Bowenu a Ruddockovu techniku propagovali a vyučovali
 • při vibromuskulární harmonizační technice dochází k postupnému "rozkmitání" jednotlivých svalových vláken tzv. 3-fázovým pohybem
 • ošetření probíhá v přesně lokalizovaném ohnisku bolesti na povrchových i hlubokých svalech - vibrační pohyby se aplikují v rychlém sledu, a tím bývá docíleno hlubokého uvolnění
 • komplexním způsobem se pracuje s celým tělem klienta
 • hlavní snahou je navrátit organismus do jeho přirozené rovnováhy (ztracené v důsledku vadného držení těla, nedostatku pohybu či úrazu)
 • vibromuskulární harmonizační techniku (VHT) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

ISCHEMICKÁ KOMPRESE - DLE J. G. TRAVELLOVÉ A D. G. SIMONSE

 • ischemická komprese je účinná metoda americké lékařky MUDr. Janet Greame Travellové (17.12.1901-1.8.1997) a amerického vojenského lékaře, kosmického biologa a astronauta Pplk. Prof. MUDr. Davida Goodmana Simonse, Ph.D. (7.6.1922-5.4.2010) - využívá se zejména při ošetření ztuhlých, ztažených a zkrácených svalů (k tomu dochází především z důvodu úrazu, mechanického poškození, akutního či chronického přetížení svalu, ale také v důsledku podchlazení, onemocnění vnitřních orgánů nebo silného emocionálního stresu)
 • technika je založena na použití tlaku (komprese) prsty či lokty ošetřujícího na postižená bolestivá místa se zvýšeným svalovým napětím či s jinými vegetativními změnami - na tzv. myofasciální spoušťové body (trigger points, ashi body) - což způsobí krátkodobé nedokrvení tkáně (ischemii), následně její překrvení (hyperémii, kongesci) a celkové uvolnění svalu
 • tlak se postupně zvětšuje dokud postižená tkáň nezačne klást odpor (bariéru), což bezprostředně může způsobit velmi silnou bolest (po chvíli ustoupí); poté se udržuje konstantní tlak bez pružení - do doby než nastane moment "tání", během něhož dojde k hlubokému zaboření prstů či loktů do ošetřované tkáně, k povolení lokálního svalového napětí (kontrakce), k odeznění bolesti a klient začne pociťovat příjemnou úlevu (release) a vnímá jen doznívající tlak v místě působení - k této reakci dochází v řádu desítek sekund až několika minut
 • účinky lze zvýšit za součinnosti s pomalým plynulým dýcháním (s pocitem směřování dechu do daného místa či oblasti), případně též aplikací vlhkého tepla
 • ischemickou kompresi mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

DERMÁLNÍ (KOŽNÍ) INDUKCE - DLE H. HEADA

 • dermální (kožní) indukce je metoda anglického experimentálního fyziologa, klinického neurologa a básníka, sira MUDr. Henryho Heada (4.8.1861-8.10.1940), která řeší nepřiměřené reflexní reakce kůže (obvykle vznikající v důsledku poranění, postižení nebo onemocnění vnitřních orgánů - bolest vnitřních orgánů se promítá do svalů, fascií, šlach, podkoží i na povrch kůže)
 • MUDr. Henry Head - kromě jiného - určil senzitivní dermatomy, tzv. Headovy hyperalgické zóny (HAZ) - přesně specifikované, ohraničené, silně inervované a na dotek citlivé oblasti kůže (dermatomy), na nichž je patrná projekce stavu vnitřních orgánů - obvykle s větším tuhým odporem, se sníženou pohyblivostí, posunlivostí, protažitelností, pružností a řasitelností kůže a současně se změněnou citlivostí, se zvýšenou bolestivostí, teplotou a potivostí) - a tak objasnil mechanismus přenesené reflexní bolesti (referred pain, reflective pain), kdy při poruše vnitřních orgánů dochází k chronickému dráždění kořenů viscerálních senzitivních nervových vláken a přes ně se vegetativní reakce přenášejí až do příslušných vzdálených dermatomů nebo do jiných somatických struktur
 • při receptivním vyšetření (volným přiložením ruky a pasivním vnímáním podnětů) terapeut hledá místa patologických bariér - zde uchopí kůži a vytvoří tzv. Küblerovu kožní řasu, čímž dojde k výraznému zvrásnění kůže; následně teraput vyvine mírný tah (předpětí) mezi palci, prsty nebo mezi celými dlaněmi, tím vyvolá kožní reakci (dermální indukci) a poté počká na moment "tání", po němž následuje uvolnění (release) spasmatické oblasti a normalizace funkce daného orgánu
 • normální, zdravá tkáň lehce vytvoří tenkou kožní řasu, snadno uchopitelnou, odtažitelnou a dobře pohyblivou vůči svému okolí; oproti tomu reflexně změněná tkáň je prosáklá, kožní řasa je ztlustělá, mohutná, těžko uchopitelná, odtažitelná a špatně posunlivá vůči svému okolí (v těchto místech lze předpokládat výskyt patologie)
 • dermální (kožní) indukci mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

MYOFASCIÁLNÍ TRAKCE (NATAHOVÁNÍ) - DLE E. DICKEOVÉ A H. TEIRICHOVÉ-LEUBEOVÉ

 • myofasciální trakce (natahování) německých fyzioterapeutek Elizabeth Dickeové a MUDr. Hedy Teirichové-Leubeové je speciální ošetření vazivové tkáně, při kterém dochází ke stimulování, dráždění a natahování (trakci) kůže, podkoží, fascií a svalů hluboko zanořenými prsty, které se pod různým úhlem postupně pomalu posouvají
 • při palpačním vyšetření (pohmatem) se ošetřující soustřeďuje na uzlovité či vřetenovité zatvrdliny na fasciích a svalech (myogelózy) s přetrvávajícím napětím, stažením (spasmy), zvýšenou bolestivostí a degenerativními změnami v podkoží (obvykle vznikají v důsledku nesprávného držení těla, při dloutrvající nečinnosti, zaujímání strnulých a neměnných poloh, při jednostranném či dlouhodobém fyzickém přetěžování, po úrazech, při svalovém revmatismu, v důsledku psychických onemocnění nebo těžkých stresových situací)
 • v místě patologické bariéry ošetřující uchopí kůži, včetně podkoží a vytvoří kožní vlnu; následně vyvine mírný tah (předpětí) mezi palci, prsty nebo mezi celými dlaněmi, ošetřovanou tkáň natáhne do požadovaného fyziologického směru (provede tzv. myofasciální trakci) a poté počká na moment "tání", po němž následuje uvolnění (release) spasmatické oblasti a normalizace funkce daného segmentu
 • technika pozitivně ovlivňuje celé tělo - uvolňuje svaly, šlachy, klouby, harmonizuje nervový systém, podporuje činnost krevního a lymfatického (mízního) systému a navrací funkčnost tělesným orgánům, které jsou přímo propojeny s ošetřovanou lokalitou
 • myofasciální trakci (natahování) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

MANUÁLNÍ UVOLNĚNÍ A MOBILIZACE MĚKKÝCH TKÁNÍ

 • měkké tkáně se skládají z několika vrstev (kůže, podkožní tuková a vazivová tkáň, fascie, svaly, šlachy, vazy) - jsou silně inervovány a protkány krevním a lymfatickým (mízním) řečištěm; jejich úkolem je umožňovat harmonický a volný pohyb
 • zdravé měkké tkáně by měly být uvolněné, poddajné, vůči sobě navzájem snadno posunlivé a protažitelné všemi směry
 • vlivem přetížení, úrazů či nemocí často dochází k jejich funkční poruše, kdy měkké tkáně zvětší svůj objem (otok = edém), "přilepí se" k sobě, ztuhnou, vyvolávají napětí, kladou zvýšený odpor, "drhnou" a způsobují bolest - v návaznosti na to na svalových vláknech vznikají zatuhlé stažené shluky a uzlíky, tzv. myofasciální spoušťové body (trigger points, ashi body), které se mnohdy dále zřetězí a propojí napříč celým tělem, zasáhnou i klouby, a tím zhorší nebo zcela lokálně omezí hybnost klienta
 • manuální uvolnění a mobilizace postižených měkkých tkání probíhá za pomoci různých palpačně-stimulačních (hmatově-aktivačních) technik, souhrnně nazývaných technik měkkých tkání (TMT) anebo také "měkkých technik" - děje se tak nejčastěji hlazením, řasením, protlačováním, protahováním v místě patologické bariéry a trpělivým čekáním na moment "tání", po němž následuje uvolnění (release) a normalizace pohyblivosti a elastičnosti dané tkáně - klient poté nejčastěji pociťuje teplo
 • "měkké techniky" se provádějí nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím pudrů - vždy se postupuje od povrchových vrstev k hlubším; většinou se ”měkké techniky” používají samostatně, ale lze je i účinně nakombinovat s jinými ošetřeními, doplnit o tepelné procedury či aplikovat kineziologický taping (kineziotaping)
 • optimalizují citlivost, pružnost, protažitelnost a vzájemnou posunlivost jednotlivých měkkých tkání
 • šetrně obnovují přirozenou hybnost a vitalitu organismu
 • pozitivně ovlivňují činnost vnitřních orgánů a povzbuzují imunitní systém
 • manuální uvolnění a mobilizace měkkých tkání mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

MÍČKOVÁ FACILITACE (MÍČKOVÁNÍ) - DLE Z. JEBAVÉ

 • míčková facilitace (míčkování) je technika české fyzioterapeutky Zdeny Jebavé (* 1946), při které se využívají malé molitanové facilitační míčky (o průměru 2-9 cm)
 • míčkování se provádí nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přímo na kůži - facilitační míčky se jemně koulejí po kůži (rolují se prsty, dlaní a zápěstím terapeuta), a tím se "vytírají" ošetřované segmenty
 • technika využívá stlačení (komprese) a následného uvolnění (release) ošetřovaného podkožního úseku facilitačním míčkem, přičemž reflexně dochází ke snížení svalového napětí a dechové frekvence, k usnadnění nervové aktivity (facilitace) v daném místě, k povzbuzení krevního a imunitního systému a rovněž k pozitivnímu ovlivnění činnosti vnitřních orgánů
 • předpokladem úspěchu je pravidelnost jejího provádění - klient je s technikou podrobně obeznámen a zaškolen (edukován) a musí v ní pokračovat formou automasáže sám minimálně po dobu několika měsíců
 • metoda původně vznikla jako terapie pro astmaticky nemocné děti (usnadňovala odkašlávání a tlumila dušnost), později se začala využívat i u dospělých - jako podpůrná léčba alergických, astmatických, průduškových, plicních, neurologických a ortopedických onemocněních a stala se také nedílnou součástí mnoha jiných fyzioterapeutických ošetření (obzvlášť samotná práce s molitanovými facilitačními míčky)
 • míčkovou facilitaci (míčkování) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ (LYMFODRENÁŽ) - DLE M. BECHYNĚ

 • lymfatický (mízní) systém je jednosměrný - vede z periferií k srdci, s odbočkami do vylučovacího systému (necirkuluje v uzavřeném oběhu); z 80 % je uložen pod povrchem - v kůži a podkoží a z 20 % hluboko ve tkáních a orgánech a má naprosto zásadní význam na zajištění obranyschopnosti (= imunity) organismu před choroboplodnými zárodky, infekčními a nádorovými onemocněními
 • skládá se z lymfatických (mízních) vlásečnic (kapilár), lymfatických (mízních) cév (= míznic, vasa lymfatica), z lymfatických (mízních) kmenů (= mízovodů), lymfoidních tkání - uzlin (nodi lymphatici, lymphonodus) a lymfoidních orgánů; v lymfatickém (mízním) řečišti proudí lymfa (míza), která je hnána díky pohybu bránice (diaphragma), opakovanému smršťování a napínání přilehlých kosterních svalů, tzv. svalovou pumpou
 • manuální lymfatická drenáž (lymfodrenáž) je speciální jemná masážní technika, která pozitivně ovlivňuje lymfatický (mízní) systém tím, že zprůchodňuje lymfatické (mízní) řečiště po celé jeho délce a tak napomáhá k aktivnímu odvádění metabolických, katabolických, odpadních, škodlivých, toxických a cizorodých látek z těla nebo transportuje zbylé živiny dále do krve
 • zakladateli a průkopníky této metody se stali rakousko-belgický chirurg MUDr. Alexander von Winiwarter (22.4.1848-31.10.1917), dánští lékaři MUDr. Emil Vodder, PhD. (20.2.1896-17.2.1986) a MUDr. Estrid Vodder (1896-1996), německý lékař MUDr. Johannes Asdonek (1910-2003) a v neposlední řadě i maďarsko-německý lékař Prof. MUDr. Michael Mihály Földi (10.1.1920-20.10.2018); u nás se o propagaci manuálních lymfatických drenáží (lymfodrenáží) nejvíce zasloužil specialista interního lékařství a nukleární medicíny, zakladatel české lymfologické společnosti, Prof. MUDr. Miroslav Bechyně, Csc. (27.4.1926-2003)
 • manuální lymfatická drenáž (lymfodrenáž) se děje skrze drenážní a hnětací pohyby (tangování, pumpování, vypuzování) - ty se provádějí rytmicky, pomalu, s menší frekvencí, nepatrným tlakem a vždy nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přímo na kůži, někdy též s použitím pudrů; nejprve se ošetřují centrální oblasti, potom periferní, ale vždy se pracuje ve směru toku lymfy (mízy)
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se
 • pro zajištění účinnosti je třeba absolvovat sérii ošetření jdoucích po sobě v krátkém časovém sledu, přidat aktivní pohyb, odpočinek a upravit stravu
 • drenáž regeneruje a stimuluje buněčné enzymatické procesy
 • odstraňuje nebo zmenšuje krevní výrony (hematomy) a otoky (edémy, limfedémy), ulevuje od bolesti a únavy
 • preventivně působí proti kožním nemocem (akné, ekzémy, atd.) a zpomaluje stárnutí pokožky
 • manuální lymfatickou drenáž (lymfodrenáž) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

ANTICELULITIDOVÁ (ANTICELULITNÍ) MASÁŽ

 • celulitida (celulita, lipohypertrofie) je zánětlivé onemocnění podkožní tkáně, kdy dochází k poškození tukového vaziva a ke ztrátě pružnosti pokožky - zejména v oblasti stehen, hýždí, boků, břicha a případně též paží
 • speciální anticelulitidová (anticelulitní) masáž se provádí intenzivně, tvrdě a hloubkově, čímž stimuluje povrchové i hluboké podkožní struktury, rozrušuje tukové buňky, urychluje jejich rozpad a odvod zplodin z těla
 • masáž se provádí přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí)
 • obvykle se na závěr aplikuje ozónová okysličující kompresní bandáž (drenáž) nebo jiný vhodný zábal
 • minimálně prvních 6 hodin po provedné lymfatické drenáži (lymfodrenáži) se doporučuje používat bandáže, elastické kompresní návlaky či nosit kompresní prádlo! (preventivně také vždy při očekávané námaze)
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se
 • pro zajištění účinnosti je třeba absolvovat sérii návštěv jdoucích po sobě v krátkém časovém sledu, přidat aktivní pohyb, odpočinek a upravit stravu
 • masáž přispívá k potlačení lymfatických (mízních) otoků (edémů), zánětlivých, erozních a celulitidních (celulitních) projevů
 • příznivě ovlivňuje hluboký krevní systém
 • zlepšuje svalový tonus a pokožce navrací její pružnost
 • spouští v těle ozdravné, omlazovací a hubnoucí procesy, a tím účinně napomáhá k formování postavy
 • anticelulitidovou (anticelulitní) masáž mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

DYNAMICKÁ MASÁŽ DŘEVĚNÝMI NÁSTROJI (MADEROTERAPIE, MADEROTHERAPY, WOOD THERAPY)

 • dynamická masáž dřevěnými nástroji (maderoterapie, maderotherapy, wood therapy) je neinvazní ošetření dřevěnými nástroji (madero = wood = dřevo) za účelem tvarování postavy (body sculpting treatment) - zejména v oblasti stehen, hýždí, boků, břicha a případně též paží, kde jsou častá lokální ložiska usazenin tuků, toxinů a jiných škodlivých látek
 • masáž dřevem se pro léčebné účely s úspěchem praktikovala již před tisíciletími - svůj původ má ve Středomoří, Arábii a Asii (v Egyptě, Saudské Arábii, Sýrii, Turecku, na Dálném východě, atd.), současnou moderní podobu získala až v 90. letech 20. století v zemích Jižní Ameriky (zejména pak v Kolumbii a Brazílii)
 • k masáži se používají různé ruční, anatomicky uzpůsobené, dřevěné stěrky vytvarované do úhlů a obloučků, speciální dřevěné zvony a baňky, dřevěné válečky s rýhovaným a strukturovaným povrchem, válečky s pohyblivými rotujícími kolečky a otočnými kostkami nebo hladké tyče – nejčastěji z tvrdého bukového či javorového dřeva (dřevěné pomůcky lze účinně použít jako doplněk i při jiných typech masáží, včetně automasáže)
 • ošetření dřevěnými pomůckami se provádí rytmicky, dynamicky, hloubkově, s mírným tlakem, a to přímo na kůžinasucho nebo s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, ideálně s protizánětlivým, prokrvujícím, prohřívacím či lipolitickým (lipolýza = odbourávání buněčného tuku) účinkem
 • masáž lze úspěšně zkombinovat i s ozónovou okysličující kompresní bandáží (drenáží) nebo s jiným vhodným zábalem, který se provádí na závěr po masáži
 • těsně před a po masáží je dobré vynechat těžší fyzické aktivity a dopřát tělu čas na regeneraci
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se
 • pro zajištění účinnosti je třeba absolvovat sérii návštěv jdoucích po sobě v krátkém časovém sledu, přidat aktivní pohyb na čerstvém vzduchu, kvalitní odpočinek a dostatek spánku, upravit (odlehčit) stravu a důsledně dodržovat pitný režim
 • masáž zlepšuje lymfatickou (mízní) cirkulaci, činnost metabolismu a stav imunity
 • eliminuje otoky (edémy) dolních končetin a zadržování vody v těle
 • přispívá k odbourávání podkožního tuku a zmírňuje viditelné projevy erozních a celulitidních (celulitních) projevů
 • zpevňuje strukturu pokožky
 • účinně napomáhá k formování postavy
 • dynamickou masáž dřevěnými nástroji (maderoterapii, maderotherapy, wood therapy) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

MANUÁLNÍ MAGNETIZAČNÍ MASÁŽ (BREUSSOVA MASÁŽ) - DLE R. BREUSSE

 • manuální magnetizační masáž - tzv. Breussova masáž - je bezbolestná a jemná tlaková masáž meziobratlových plotének a nervů v oblasti páteře, kterou vytvořil rakouský léčitel, expert na přírodní medicínu a zastánce alternativní léčby rakoviny Rudolf Breuss (6.61899-17.5.1990)
 • "magnetizováním" rukama (přítlakem rukama přes osmotický hedvábný papír, který zabraňuje vysychání plotének a současně je zbavuje nečistot) postupně uvolňuje a regeneruje jednotlivé meziobratlové ploténky v oblasti páteře a obnovuje hybnost zablokovaných úseků
 • masáž se provádí přímo na kůži s použitím malého množství olivovo-třezalkového oleje, který obsahuje hypericin - ten by při pobytu na slunci nebo v soláriu (bezprostředně po ošetření) mohl u citlivých lidí se světlou pletí vyvolat fotosenzibilitu (projevující se svěděním, vyrážkou nebo alergickými skvrnami na kůži), proto se minimálně 24 hodin po ošetření nedoporučuje vystavovat se elektromagnetickému, tepelnému a světelnému záření (solární radiaci) v jakékoliv podobě!
 • ošetření zmírňuje svalovou a fasciální nerovnováhu (dysbalanci) vzpřimovačů a povrchových zádových svalů
 • vyrovnává statiku a tok vitální životní energie (čchi, ki, prána) - především v oblasti kolem energetických drah (meridiánů, poledníků, linií) ledvin a močového měchýře
 • zlepšuje oběhový (krevní) systém a látkovou výměnu (metabolismus)
 • přináší fyzickou i psychickou úlevu
 • manuální magnetizační masáž (Breussovu masáž) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

KRANIOSAKRÁLNÍ DOTEKOVÁ METODA (CRANIO SACRAL TOUCH THERAPY)

 • kraniosakrální systém zahrnuje lebku (cranium), kost křížovou (os sacrum), páteřní kanál (canalis vertebralis) a membránový systém, ve kterém cirkuluje mozkomíšní tekutina (likvor) vyživující, čistící a ochraňující nervovou soustavu - ta rytmicky pulzuje v pravidelném rytmu 6-12x za 1 minutu; všechny kosti se musí přizpůsobovat změnám tlaku této tekutiny během její pulzace
 • rytmus kraniosakrálního systému ovlivňuje a zároveň je ovlivňován nervovým, dýchacím (respiračním), svalovým, srdečně-cévním (kardiovaskulárním), lymfatickým (mízním) a endokrinním systémem (žlázy s vnitřní sekrecí), včetně všech životně důležitých vnitřních orgánů
 • zaznamenává a odráží změny v našem vnitřním i vnějším prostředí, je barometrem fyziologických, duševních a emočních změn; narušení kraniosakrálního systému může vzniknout fyzickým způsobem (při úrazech, operacích, nemocích, z nesprávného držení těla), ale i pod vlivem psychických šoků, traumat či dlouhodobého stresu
 • kraniosakrální doteková metoda (cranio sacral touch therapy) se zaměřuje na diagnostiku, korekci, vyladění nebo obnovení přirozené pohyblivosti kraniosakrálního systému - zahrnuje práci na lebce, trupu i končetinách
 • ošetřující za svého maximálního uvolnění a plného soustředění - s rukama přiloženýma nejdříve na spodině lebeční a kosti křížové a poté i na dalších kostech nebo kloubních spojeních klientova těla - klidně "naslouchá" jeho kraniosakrálnímu rytmu (vnímá ho, sleduje, respektuje a podporuje); v místě blokády či nadměrné činnosti kranioakrálního rytmu hmatově (palpačně) vyvine jemný tlak (do 5 g na 1 cm2), a tím ho stimuluje nebo stabilizuje
 • technika eliminuje bolesti a chronické potíže
 • ošetření je jemné, příjemné, uklidňující - navozuje pocit harmonie, pohody a štěstí (klient může - a nemusí - mít různé prožitky a vize)
 • prohlubuje uvědomování si sebe sama a podporuje osobní růst
 • aktivuje samoléčebné a autoregulační schopnosti organismu, které probíhají na všech úrovních lidského těla - fyzické, energetické, emocionální, mentální, karmické, intuitivní, spirituální i kérické, a tím celkově ovlivňuje kvalitu života
 • kraniosakrální dotekovou metodu (cranio sacral touch therapy) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ (REFLEXNÍ TERAPIE, REFLEXOLOGIE) - DLE J. JANČI

 • reflexní terapie (= reflexologie) je obměněnou variací (modifikací) akupunktury - současně a nezávisle na sobě se po staletí vyvíjela a praktikovala v Číně, Japonsku, Vietnamu, Indii, Tibetu,Thajsku, Egyptě, v Severní i Jižní Americe
 • základy novodobé reflexologie položili američtí lékaři MUDr. William Fitzgerald (1872-1942), který vypracoval anatomicky topografickou mapu 10 podélných reflexních zón (= analogie energetických  drah, meridiánů, poledníků, linií) a MUDr. Joseph (Joe) Shelby Riley (1856-1947), jenž ji dále rozvinul přidáním 8 vodorovných reflexních zón odpovídajících konkrétním životně důležitým orgánům a jednotlivým částem těla; jejich pokračovatelkami se staly americké terapeutky Eunice Dakota Ingham Stopfel (24.2.1889-10.12.1974) a Hanne Marquardt a také švýcarská zdravotní sestra Heidi Masafret, které metodu ještě více zdokonalily a zasloužily se o její rozšíření do Velké Británie, Skandinávie, Švýcarska, Rakouska, Jižní Afriky a dalších zemí
 • u nás metodu zpopularizoval a praktikoval český bylinkář, homeopat, léčitel a terapeut Ing. Jiří Janča, CSc. (1924-2005) a jeho žáci, především česko-slovenští reflexní terapeuté Július Pataky (*26.7.1955) a Beáta Patakyová (*16.2.1957), kteří později založili českou školu reflexologie
 • reflexní zónová masáž se soustřeďuje na ošetření specifických reflexních bodů, což jsou citlivá, silně inervovaná místa, která přímo souvisejí s konkrétními životně důležitými orgány, tkáněmi, dalšími tělesnými strukturami a funkcemi - děje se tak tlakovou stimulací v místech těchto bodů, a to jemným třením špičkami nebo bříšky prstů, což způsobuje uklidnění (sedaci) nebo jejich silnějším přítlakem"zavrtáváním", které vede k povzbuzení (tonizaci)
 • reflexním působením se v těle automaticky spouštějí přirozené léčebné a regenerační procesy
 • zmírňují se záněty a otoky, zlepšuje se krevní oběh
 • odstraňují se bolesti, křeče a únava svalů, kloubů, obratlů či plotének
 • ozdravují se tělesné orgány
 • nastoluje se vegetativní a energetická rovnováha v těle
 • rozpouštějí se psychické bloky, čímž člověka zklidňují a navozují u něho pocit harmonie
 • nejpřirozenější formou reflexní terapie (reflexologie) je chůze naboso v přírodním terénu
 • reflexní zónovou masáž (reflexní terapii, reflexologii) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

KINEZIOLOGICKÝ TAPING (KINEZIOLOGICKÉ TAPOVÁNÍ, KINEZIOTAPING)

 • taping (tapování) je moderní technika, která pomocí speciálních pásek (tapů) nalepených na kůži přetěžované partie kosterního či svalového systému vytváří jeho pasivní oporu - za současného zachování jisté úrovně hybnosti (dynamiky) pohybu
 • metodiku tapingu (tapování) propracoval japonský lékař, chiropraktik a certifikovaný akupunkturista MUDr. Kenzo Kase (*1940), který se v 70. letech 20. století zásadním způsobem přičinil o její celosvětové rozšíření; spolupodílel se také na vývoji vhodného tapovacího materiálu (voděodolného, prodyšného, přilnavého a šetrného k pokožce), který umožňuje dosažení žádaných terapeutických účinků a je tedy neoddělitelnou a nenahraditelnou součástí této techniky
 • mezi propagátory tapování u nás patří zejména česko-rakouská fyzioterapeutka Bc. Clara Marie Helena Lewitová-Hermachová (dcera Prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc.), dále česká fyzioterapeutka a lymfoterapeutka Mgr. Jitka Kobrová a český rehabilitační lékař MUDr. et Mgr. Robert Válka, MBA
 • původní tapovací metodou je fixační (pevný, rigidní) taping, který dodnes slouží jako funkční náhrada ortéz nebo bandáží - při potřebě zajištění maximálního zpevnění a znehybnění daného exponovaného segmentu (zejména kloubů); jeho nevýhodou je výrazné omezení krevní a lymfatické (mízní) cirkulace v místě tapu
 • fixační taping se provádí extrémně pevnou textilní páskou, která se na sebe postupně vrství a podkládá se speciálním molitanovým podtapem - proto ji lze nosit jen několik hodin!
 • v současné době se nejvíce uplatňuje tzv. kineziologický taping (kineziologické tapování, kineziotaping), který plně respektuje mechanické zákonitosti pohybového ústrojí člověka (= kineziologie) - udržuje kosti, klouby, vazy, šlachy, fascie a svaly v optimální fyziologické poloze, koriguje drobné deformace, zmírňuje bolesti a minimálně omezuje hybnost tapovaného segmentu, rovněž upravuje činnost oběhového (krevního), lymfatického (mízního) a imunitního systému; účinek je dán směrem nalepení a intenzitou tahu kineziotape a spočívá v jeho mikropohybech (konvuluce = vlnky, vrásnění) při běžném pohybu, čímž dochází k permanentnímu nadzvedávání kůže a k úpravě především krevní a lymfatické (mízní) cirkulace v podkoží
 • kineziologický taping se provádí pružnými textilními páskami (kineziotape) s hypoalergenním a termosenzitivním lepidlem z lékařské pryskyřice (aktivuje se tělesným teplem) - lepí se přímo na oholenou, očištěnou, odmaštěnou a osušenou kůži přetěžované tělesné partie a "zažehlují" se rychlým třením (dokonale přilnou po 20-30 minutách, sportovat, saunovat, plavat či koupat se je vhodné nejdříve po 1,5-2,0 hodinách od nalepení kineziotape)
 • kineziotape lze používat nepřetržitě 3-7 dní (bez omezení osobní hygieny a dalších každodenních činností), poté se šetrně odstraní; před opětovnou aplikací kineziotape je dobré nechat alespoň 1-2 denní odstup (kvůli regeneraci kůže) - nevyžadují-li to zdravotní důvody jinak
 • zvláštní formou je aplikace křížových nebo mřížkových tape (cross tape), což je speciální jemná, neelastická, síťovaná páska ve tvaru mřížky (má podobnou strukturu jako svalovina), která umožňuje především stimulaci myofasciálních spoušťových bodů (trigger points, ashi body), reflexních a energetických bodů (tsubo, cubo), významně redukuje citlivost až bolestivost ošetřovaných segmentů a urychluje v nich léčebné procesy
 • v kombinaci s jinými manuálními metodami výrazně prodlužuje jejich účinek
 • kineziologický taping (kineziologické tapování, kineziotaping) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři a profesionální trenéři.

REKONDIČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE

 • rekondiční techniky a masáže patří mezi základní masérské dovednosti
 • dělají se preventivně nebo cíleně - za účelem obnovení či zlepšení celkové tělesné kondice (= rekondice), jsou ideálním doplňkem k pravidelné fyzické aktivitě jedince, po intenzivní námaze, pomáhají eliminovat důsledky špatného držení těla a některé další anatomické a funkční příznaky
 • nenahrazují rehabilitační či jinou potřebnou zdravotnickou péči!
 • masáže plně respektují odlišnosti a výlučnosti typické pro ošetřované skupiny:
  • švédská klasická masáž - dle V. Chlumeckého
  • sportovní masáž
  • hloubková tkáňová masáž (deep tissue massage) - dle T. C. Pfrimmer
  • těhotenská (prenatální) masáž
  • seniorská masáž
  • dětská masáž
 • jednotlivé rekondiční techniky a masáže se praktikují obvykle samostatně (jednodruhově) podle daných postupů, ale lze je i vzájemně nakombinovat a individuálně přizpůsobit momentálnímu zdravotnímu stavu a kondici ošetřované osoby či jejím specifickým potřebám, konkrétním požadavkům a přáním
 • obvykle se dělají jako částečné - ošetřují se jimi přesně lokalizovaná místa, která jeví známky únavy, přetížení, ochabnutí, zkrácení, atd. - ale lze je udělat také jako celkové
 • účinnost zvolené terapie je možné zvýšit a upevnit použitím dalších vhodně zvolených doplňkových (pomocných) metod, jako je např.:
  • kineziologický taping (kineziologické tapování, kineziotaping)
  • thermoterapie - léčba teplem (sauna, parní komora, různé nosiče tepla)
  • litoterapie (krystaloterapie) - léčba harmonizačními nerosty, krystaly, drahokamy a polodrahokamy
  • maderoterapie - léčba dřevěnými nástroji (stěrkami, kolíčky, zvony, baňkami, válečky a tyčemi)
  • fytoterapie - léčba bylinami
  • aromaterapie - léčba vůněmi
 • ošetření se provádějí přímo na kůži, někdy též s použitím molitanových facilitačních míčků, pudrů či malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů (např. slunečnicový, meruňkový, mandlový či makadamiový), případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí), které zvyšují účinek a prožitek
 • dospělí se masírují spíše silově, razantně, důrazně, hloubkově, krátce, rytmicky a rychle, těhotné ženy, starší lidé (senioři) a děti naopak citlivě, jemně, lehce, povrchově, dlouze, plynule a pomalu - mnohdy společně s dechovými a protahovacími cvičeními
 • rekondiční masážní techniky:
  • aktivují svaly a zvyšují jejich elasticitu, ohebnost a flexibilitu
  • zmírňují svalovou nerovnováhu (dysbalanci)
  • zbavují únavy, bolestivosti, ztuhlosti, podrážděnosti, napětí
  • zlepšují oběhový (krevní) systém
  • navracejí, případně utužují kondici a výkonnost
  • vedou k nalezení fyzické a psychické rovnováhy
  • provádějí je rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté, certifikovaní maséři a v omezené míře je smějí praktikovat také někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ - DLE V. CHLUMSKÉHO

 • švédská klasická masáž je hloubková svalová masáž, která vychází z principů tradiční mistrovské masérské metodiky švédského fyziologa, gymnasty, zakladatele cvičení s vlastní tělesnou vahou, tzv. kalistheniky (kálos = krása, sthénos = síla) a profesora Pera Henrika Linga (15.11.1776-3.5.1839); na švédskou masérskou školu později navázal český chirurg a ortoped Prof. MUDr. Vítězslav Chlumský (17.8.1867-1.11.1943), který je považován za zakladatele a propagátora novodobé masáže v Čechách
 • jedná se o základní formu běžně praktikovaného masážního ošetření, při kterém se rychle a důrazně střídají silové hmaty (hnětení, tepání, chvění) s jemnějšími doteky (roztírání, tření, vytírání)
 • praktikuje se zejména na dospělých (ve věku 18-60 let)
 • masáž regeneruje po fyzické a psychické zátěži
 • uvolňuje ztuhlé klouby a bolestivé, stažené, ochablé či zkrácené svaly (v povrchové vrstvě)
 • prokrvuje, odčerpává únavu, napětí a křeče
 • aktivuje sebeuzdravovací schopnost organismu
 • posiluje vitalitu a utužuje kondici
 • pro trvalé zlepšení stavu je důležitá aktivní spolupráce klienta a přijetí spoluodpovědnosti za svůj zdravotní stav - doporučuje se:
  • celkově posilovat fyzickou a psychickou kondici vhodnou, přiměřenou a pravidelnou pohybovou aktivitou
  • co nejvíce pobývat venku na čerstvém vzduchu a slunci, doma hodně větrat
  • neponocovat, dostatečně, plnohodnotně a kvalitně odpočívat
  • kompenzovat důsledky těžké a namáhavé práce - zbytečně se nepřepínat
  • vyhýbat se stresovým situacím
  • dbát na vzpřímený postoj a správný posed
  • dbát na správnou výživu - pestře, kvalitně a pravidelně se stravovat (nepřejídat se, ani nehladovět) a dostatečně pít (omezit pití kávy a alkoholických nápojů), atd.
 • švédskou klasickou masáž mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté, certifikovaní maséři a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

SPORTOVNÍ MASÁŽ

 • sportovní masáž bývá součástí cílené přípravy aktivního sportovce
 • provádí se před, během nebo po sportovní zátěži, případně při doléčování zranění a návratu sportovce k plnému výkonu - podle toho se volí jednotlivé použité masážní hmaty (tření, hnětení, roztírání, tepání, chvění), uzpůsobuje se jejich řazení, směr působení, intenzita provedení, popřípadě též použití masážního prostředku (tím lze dosáhnout zcela protichůdných účinků!)
 • je - li cílem masáže sportovce nabudit, provádí se rychle a tvrdě, ale má - li masáž sportovce spíše zklidnit, dělá se pomalu a jemně
 • sportovní masáž se praktikuje na rekreačně i vrcholově sportujících dospělých (ve věku 18-60 let), v ojedinělých případech též na vrcholově sportující dospívající mládeži (ve věku 14-18 let)
 • prokrvuje a aktivuje svaly, zvyšuje jejich elasticitu, ohebnost a flexibilitu
 • odstraňuje nahromaděné únavové látky (kyselinu mléčnou a močovou), zbavuje napětí a stresu
 • ulevuje sportem přetíženému pohybovému aparátu, přispívá k zotavení sportovce anebo posiluje organismus zanedbaný nedostatkem pohybové činnosti
 • sportovní masáž mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté, certifikovaní maséři a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

HLOUBKOVÁ TKÁŇOVÁ MASÁŽ (DEEP TISSUE MASSAGE) - DLE T. C. PFRIMMER

 • hlouková tkáňová masáž (deep tissue massage) je inovační, velice intenzivní masážní metoda irského terapeuta Cahala Flynna - zaměřuje se na důkladné ošetření hlubokých vrstev svalů, fascií, šlach, vazů, úponů a odstraňuje z nich chronické napětí
 • masáž se rozšířila do Velké Británie, USA a Kanady - tam ji ještě více zdokonalila kanadská lékařka a fyzioterapeutka MUDr. Therese C. Pfrimmer (+11.3.1980), která se také významně zasloužila o zařazení této masáže mezi účinné rehabilitační metody sportovní medicíny
 • při hloubkové tkáňové masáži se tělo postupně propracovává od povrchových vrstev k hlubším - využívá se k tomu pomalých, dlouhých a klouzavých tahů prováděných po celé délce svalových vláken, případně s protažením, v kombinaci s jemnými, ale pevnými, hloubkovými tlaky vyvíjenými napříč přes svalová vlákna, někdy též s ošetřením myofasciálních spoušťových bodů (trigger points, ashi body) či s přidáním kontolovaných a cílených úderů (provádí se konečky prstů, dlaněmi, pěstmi, klouby ruky, předloktími, lokty, koleny nebo chodidly maséra) - důraz je kladen na využití váhy vlastního těla maséra a také na aktivní účast klienta v průběhu celé masáže
 • krátce po dokončení masáže může klient pociťovat ztuhlost nebo bolestivost ošetřovaných partií, je zde i potencionální možnost vzniku modřin - všechny tyto vedlejší účinky ale trvají maximálně 1-3 dny a poté vymizí a klient dále pociťuje lehkost!
 • rovněž po dobu 1-3 dny po masáži se doporučuje dodávat tělu zvýšené množství tekutin (nejlépe čisté vody, iontového nápoje nebo bylinného čaje), aby se z těla mohly odplavit všechny přebytečné, cizorodé a škodlivé látky
 • hloubková tkáňová masáž se praktikuje zejména na dospělých (ve věku 18-60 let)
 • rozbíjí svalové uzly nebo pruhy tuhé tkáně, odstraňuje její nadměrnou přilnavost až "slepenost" (adhezi) a narovnává jednotlivá svalová vlákna, čímž zásadním způsobem řeší svalové bloky a lokálně snižuje (eliminuje) napětí a bolest
 • hloubková tkáňová masáž celkově zlepšuje stav nerovnoměrně zatěžovaných, dlouhodobě nadměrně přetěžovaných a poškozených svalů, fascií, šlach, vazů či úponů a okolních pojivových tkání (v hluboké vrstvě)
 • uvolňuje chronicky ztuhlé klouby a zvyšuje jejich hybnost
 • pomáhá obnovit krevní oběh s jeho přirozenými léčivými vlastnostmi na buněčné úrovni, také okysličuje a zlepšuje funkci vnitřních orgánů
 • snižuje účinky stresu na tělo a zabraňuje dalšímu přenášení vnitřního emocionálního napětí na tělesnou úroveň (somatizaci)
 • hloubková tkáňová masáž je také vynikající terapií pro ty, kteří mají pocit, že jsou v životě nějakým způsobem "zaseknutí" či "zablokovaní"
 • hloukovou tkáňovou masáž (deep tissue massage) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté, certifikovaní maséři a někteří speciálně vyškolení profesionální trenéři.

TĚHOTENSKÁ (PRENATÁLNÍ) MASÁŽ

 • těhotenská (prenatální) masáž je jemné ošetření, které příznivě působí na fyzické a psychické zdraví budoucí maminky i jejího ještě nenarozeného dítěte - pomáhá navodit správné "naladění se" na očekávané miminko a usnadňuje průběh těhotenství i očekávaného porodu
 • praktikuje se na těhotných ženách (jinak zdravotně stabilizovaných a nerizikových)
 • masáž se dělá velice šetrně, opatrně a citlivě, vždy plně respektuje a zohledňuje klientčin aktuální stav (právě probíhající vývojové a hormonální změny)
 • v případě nejasností o vhodnosti podstoupit těhotenskou masáž je dobré předem to zkonzultovat s gynekologem či jiným odborným ošetřujícím lékařem!
 • do 12. týdne těhotenství se žena ošetřuje vleže na zádech, na boku, na břiše nebo vsedě a masáž se provádí přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů (bez esenciálních příměsí); pokud má žena v tomto období nějaká zdravotní omezení a necítí se úplně dobře, je lepší masáž nepodstupovat - v každém případě je nutné terapeuta na své těhotenství předem upozornit!
 • od 13. týdne těhotenství se žena ošetřuje výhradně vleže na zádech nebo vsedě s případným vypodložením polštáři (pro její větší pohodlí) a masáž se provádí přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně (po konzultaci s klientkou) též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) v 1 % či nižší koncentraci ředění (vhodné jsou např. rostlinné silice bergamotu, mandarinky, pomeranče, grapefruitu, citrónu, neroli, pačuli, ravensary, benzoe, borovice, heřmánku, eukalyptu, levandule nebo palmy růžové); v tomto období je absolvování těhotenské masáže nejvhodnější a také relativně nejbezpečnější
 • po masáži se žena může cítit trochu unaveně, proto je dobré nechat si po jejím absolvování čas na kratší odpočinek a během dne vypít větší množství tekutin!
 • těhotenská masáž ulevuje od kloubních a svalových bolestí
 • eliminuje otoky (edémy) dolních končetin
 • zlepšuje pružnost pokožky a předchází tvorbě strií
 • zmírňuje únavu, napětí, stres a strach, celkově zklidňuje a harmonizuje
 • těhotenská masáž je jen jedna z možností, jak o sebe může žena během svého těhotenství pečovat - doporučuje se:
  • celkově posilovat fyzickou a psychickou kondici vhodným pohybem, ideálně prováděným pod odborným dohledem (tanec, cvičení, plavání, chůze, nácvik úlevových poloh a dýchání)
  • co nejvíce pobývat venku na čerstvém vzduchu a přiměřeně též na slunci, doma hodně větrat
  • neponocovat, dostatečně a kvalitně odpočívat (v případě potřeby i přes den)
  • nenosit, ani nezvedat těžké věci, nedělat namáhavou práci - zbytečně se nepřepínat
  • snažit se být co nejvíce v pohodě a vyhýbat se stresovým situacím
  • dbát na vzpřímený postoj a správný posed, spát na boku
  • nechodit na vysokých podpatcích, oblékat se pohodlně, ale slušivě, dbát o svůj vzhled
  • zbytečně nenabírat nadbytečná kila, dbát na správnou výživu - pestře, kvalitně a pravidelně se stravovat (nepřejídat se, ani nehladovět) a dostatečně pít
  • nechat se hýčkat
  • pečovat o hráz (minimálně 6-8 týdnů před porodem pravidelně denně masírovat měkké tkáně hráze - pod pánevním dnem, mezi koncem vagíny a řitním otvorem - třeba směsí oleje z pšeničných klíčků, slunečnicových semen a měsíčku lékařského)
 • těhotenskou (prenatální) masáž mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a certifikovaní maséři.

SENIORSKÁ MASÁŽ

 • pojmem senior (senis, senex) - dříve také geron (stařec) - bývá označován "zralý" starší člověk v poslední fází svého života (ontogeneze) - obvykle ve věku nad 60 let - u něhož v závislosti na životním prostředí a společenských podmínkách, na jeho osobním životním stylu, genetických dispozicích a na aktuálním zdravotním stavu průběžně dochází ke strukturálním (morfologickým) a funkčním (fyziologickým) změnám celého organismu (= proces involuce), k poklesu schopností a výkonnosti daného člověka a také ke ztrátě jeho soběstačnosti a mnohdy i sociálních vazeb; někdy takto bývá nazýván člověk, jehož zdravotní (fyzický i psychický) stav vykazuje trvalé změny (např. z důvodu zranění, vážného onemocnění či invalidity), kvůli kterým je zčásti nebo zcela závislý na pomoci jiných - bez ohledu na svůj skutečný věk
 • seniorská masáž se praktikuje na seniorech (obvykle ve věku nad 60 let) - vždy se plně přizpůsobuje momentálním potřebám a aktuálním možnostem ošetřované osoby
 • aby byla masáž pro ošetřovaného seniora komfortní, masírují se většinou jen vybrané zátěžové tělesné partie (po domluvě s klientem), nicméně v případě pevného zdraví a dobré kondice seniora je samozřejmě možná i celková masáž
 • masíruje se klidnými, konejšivými, trpělivými, pomalými, přesnými, táhlými a rytmickými masážními pohyby
 • ošetření se provádí nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím molitanových facilitačních míčků (pro větší uvolnění klienta), pudrů či malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) - pro zvýšení účinku a prožitku; masáž může být rovněž doplněna o dechová cvičení a lehké protažení zkrácených svalů
 • po masáži se senior může cítit trochu unaveně, proto je dobré nechat si po jejím absolvování čas na kratší odpočinek a během dne vypít větší množství tekutin!
 • seniorská masáž napomáhá eliminovat vadné pohybové stereotypy, zmírnit ztuhlost kloubů a napětí či bolestivost svalů
 • stimuluje oběhový (krevní) a lymfatický (mízní) systém
 • unavenému tělu dodává teplo, sílu, pocit klidu, bezpečí, důvěry, jistoty a sebeúcty
 • zvyšuje psychickou odolnost a stabilitu
 • účinně zmírňuje dopad degenerativních tělesných, duševních a sociálních změn na zdraví a kvalitu života starších lidí - napomáhá k jejich snažší adaptaci na nové životní podmínky
 • seniorská masáž by měla být - podle jejich aktuálních možností - doplňkem k jinému pravidelnému pohybu (zdravotní cvičení, plavání, chůze, jízda na kole, atd.), kvalitnímu odpočinku a zdravé výživě seniora; klient by si měl být vždy vědom spoluodpovědnosti za svůj zdravotní stav!
 • seniorská masáž mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a certifikovaní maséři.

DĚTSKÁ MASÁŽ

 • dětství je vývojová etapa lidského jedince od narození po dospělost, dělí se na období:
  • novorozenecké (od narození - 6 týdnů)
  • kojenecké (ve věku 6 týdnů - 1,5 roku)
  • batolecí (ve věku 1,5-3 let)
  • předškolní věk (ve věku 3-7 let)
  • mladší školní věk (ve věku 7-11 let)
  • starší školní věk = pubescence (ve věku 11-14 let)
  • dorostenecké = dospívání, adolescence (ve věku 14-18 let)
 • dětská masáž je specifický druh regenerace a relaxace, který se plně řídí věkem, individualitou a potřebami ošetřovaného dítěte
  • novorozenci se neošetřují (potřebu doteku a péči zajišťují rodiče)
  • kojencům a batolatům masáž usnadňuje jejich psychomotorický vývoj
  • předškolákům masáž napomáhá ke správnému tělesnému růstu, vývoji a psychické odolnosti
  • školákům, pubescentům a adolescentům (dospívající mládeži) masáž slouží k nápravě zátěže z pasivního způsobu života nebo naopak z jeho nadměrného aktivního zatížení, např. ze sportu
 • vždy se jedná o velice jemné ošetření těla dítěte klidnými, konejšivými, trpělivými, pomalými, přesnými, táhlými a rytmickými masážními pohyby
 • ošetření se provádí nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím molitanových facilitačních míčků, pudrů či malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů speciálně určených pro dětskou pokožku, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí); masáž může být rovněž doplněna o dechová a protahovací cvičení
 • po masáži se dítě může cítit trochu unaveně, proto je dobré nechat si po jejím absolvování čas na kratší odpočinek a během dne vypít větší množství tekutin!
 • rozsah a doba ošetření se volí tak, aby to pro dítě bylo optimální - aby nemělo žádné povinnosti, ani další program, dokázalo se soustředit, uvolnit a vnímat dotek jako projev náklonnosti; u aktivně sportující mládeže lze - v případě akutní zdravotní potřeby - masáž absolvovat též před, během nebo po skončení sportovního tréninku, závodu či zápasu (dětská sportovní masáž)
 • kvůli navázání hlubšího kontaktu a důvěry by bylo ideální, aby dítě (obzvláště ve věku 0-7 let) masíroval přímo jeho rodič či jiná blízká osoba, která o dítě trvale pečuje; nicméně pokud dítě (ve věku 0-18 let) masíruje profesionální masér, je žádoucí a nezbytné, aby tohoto ošetření byl osobně přítomen rodič nebo jiná pečující osoba (jeho zákonný zástupce) a dítě se tak cítilo bezpečně, klidně a s masérem spolupracovalo - prosím, počítejte s tím!
 • dětskou masáž mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a certifikovaní maséři.

REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE

 • revitalizační a harmonizační techniky a masáže patří mezi metody alternativní přírodní medicíny a jsou součástí životního stylu
 • zabývají se diagnostikou, prevencí a léčbou na všech úrovních lidského těla - vše je řešeno v širších souvislostech, hledají se příčiny a současně se odstraňují důsledky vzniklých nežádoucích jevů a stavů
 • jejich cílem je revitalizace (obnovení, oživení, posílení, re = znovu a vitalis = životaschopný) a harmonizace (sladění, uvedení v soulad, do stejného řádu) tělesných a energetických systémů
 • nenahrazují rehabilitační či jinou potřebnou zdravotnickou péči!
 • ošetření se volí z mnoha různých východních praktik, např.:
  • čakrová masáž "Tranquillity"
  • meridiánová masáž Jin-Jang - dle V. Naušové
  • čínská masáž Tui-Na (Thuej-Na)
  • japonská masáž Zen-Shiatsu
  • japonská masáž Am-Ma vsedě
  • indická masáž Champi
  • indická masáž "5 elementů" - dle D. Jiráska
  • ájurvédská masáž Marma
  • thajská olejová masáž
 • jednotlivé revitalizační a harmonizační techniky a masáže se praktikují obvykle samostatně (jednodruhově) podle daných postupů nebo intuitivně, ale lze je i vzájemně nakombinovat a individuálně přizpůsobit momentálnímu zdravotnímu stavu a kondici ošetřované osoby či jejím specifickým potřebám, konkrétním požadavkům a přáním
 • nejčastěji se dělají jako celkové - ošetřuje se celé tělo - ale lze je udělat také jako částečné
 • účinnost zvolené terapie je možné zvýšit a upevnit použítím dalších vhodně zvolených doplňkových (pomocných) metod, jako je např.:
  • moxování (moxibuce, ignipunktura, požehování)
  • baňkování (vakuoterapie)
  • Gua-Sha (kvaša, scarping, poškrabování)
 • ošetření se provádějí přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů (např. sezamový, olivový, brutnákový či hroznový), případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí), které zvyšují účinek a prohlubují prožitek, nebo s využitím účinků mox, baněk či gua-sha destiček; vhodným doplňkem mohou být i léčebné meditace
 • masáže se dělají citlivě, jemně, lehce, povrchově, dlouze, plynule, pomalu, někdy také bezdotykově či naopak tlakově (stisky, promačkáváním, pérováním), hloubkově, krátce, rytmicky - čímž uvolňují a uklidňují nebo stimulují a povzbuzují
 • revitalizační masážní techniky:
  • zbavují ztuhlosti, ulevují od bolestí a svalových křečí
  • navracejí přirozenou pevnost a pružnost těla
  • obnovují sílu, vitalitu a svěžest
  • odstraňují únavu, stres, napětí, nervozitu a podrážděnost
  • regenerují a oživují všechny tělesné systémy
  • aktivují sebereflexní a uzdravovací síly, zlepšují kvalitu zdraví
  • obvykle je provádějí jen speciálně vyškolení certifikovaní maséři
 • harmonizační masážní techniky:
  • obrozují v těle tok vitální životní energie (čchi, ki, prána)
  • korigují nerovnováhu - navracejí symetrii
  • stabilizují, harmonizují a omlazují organismus
  • přinášejí hluboké uvolnění, navozují vnitřní pohodu a klid
  • podporují zdravé sebevědomí a dodávají pocit vlastní důležitosti
  • pomáhají nalézt inspiraci, radost, chuť a smysl života
  • obvykle je provádějí jen speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

ČAKROVÁ MASÁŽ "TRANQUILLITY"

 • čakrová masáž "Tranquillity" (= klid, pohoda) je jemné uvolňovací ošetření - inspirované španělskými masážními technikami - a slouží k eliminaci či odstranění stresu z těla, mysli i ducha a k navození pocitu vnitřního klidu a míru
 • je určeno především pro velmi aktivní, přetížené osoby, jenž jsou dlouhodobě vystaveny velké fyzické zátěži, těžkým životním situacím, starostem, stresům a psychickým tlakům - to se u nich projevuje podrážděností, nervozitou, nesoustředěností, nespavostí a únavou
 • nastřádané komplikace a nerovnováha v životě zapůsobí disharmonicky také na tok vitální životní energie (čchi, ki, prána) napříč buněčnými (fyzickými) strukturami, životně důležitými plnými tělesnými orgány (cang, zang) a dutými vnitřnostmi (fu), stejně tak jako významně ovlivní energetická pole (aury, avrony, vrstvy, obaly, těla, kóši), energetická centra (čakry, ohniska, víry, kruhy, kola, disky, brány) i energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie)
 • ošetřující se zabývá především energetickými centry (čakrami, ohnisky víry, kruhy, koly, disky, branami), což jsou vibrující a rychle rotující kulovité a trychtýřovité víry světelných vln o průměru 1-15 cm - umístěné centricky k povrchu těla - které do sebe akumulují okolní energie různých frekvencí (při nádechu), rezonují s nimi, rozvádějí je po celém těle a poté je vyzařují zpět do okolního světa (při výdechu); navzájem se ovlivňují a doplňují
 • jednotlivá energetická centra (čakry, ohniska, víry, kruhy, kola, disky, brány) jsou rovněž úzce spjata s klíčovými oblastmi (tématy) lidského života - jejich momentální stav vypovídá o aktuálním fyzickém zdraví, psychické stabilitě, stupni osobního rozvoje i celkové kvalitě života dané osoby
 • dají se ovlivňovat smyslovými vjemy (dotekem, slyšením, viděním, cítěním, chutí), životosprávou, prováděnými činnostmi, vlastní či zprostředkovanou zkušeností, věděním, myšlením, představami, případně intuicí
 • nejčastěji se pracuje jen se 7 hlavními energetickými centry
 • smyslem a cílem práce s energetickými centry (čakrami, ohnisky, víry, kruhy, koly, disky, branami) je jejich otevření, aktivace a harmonizace, umožnění plynulého proudění vitální životní energie (čchi, ki, prána) všemi směry, usnadnění koncentrace na ni, stejně tak jako odstranění všech energetických, emocionálních, duševních i fyzických blokád, zpracování osobních témat, a tím zajištění stability a vyváženosti všech oblastí života
 • masér využívá rozdílně intenzivního tlaku a jemného doteku, kraniosakrálního "ladění", masáž se provádí nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) nebo s využitím účinků léčivých sil různobarevných drahých kamenů (drahokamů, polodrahokamů, minerálů) či relaxační hudby - vždy se snaží ošetření co nejvíce přizpůsobit aktuálnímu stavu a potřebám klienta a přitom intuitivně a empaticky reagovat na reakce jeho těla
 • účinnost masáže se může zvýšit současně prováděnými dechovými cvičeními (zaměřováním vědomé pozornosti a dýcháním do míst, která jsou právě ošetřována), vizualizací (imaginativní představou rotujícího světelného kotouče - ošetřované čakry a její barvy), aurickým léčením (obrazem noření se do barevného "tekutého" světla či do očišťující světelné sprchy - s uvolněním starých vzorců, myšlenek a emocí a s otevřením se novým možnostem), autosugescí (přijmutím sebe sama i okolního světa, uzavřením minulosti, radováním se z přítomného okamžiku a vírou v dobré řešení a lepší budoucnost), pozitivním myšlením, afirmacemi (krátkými posilujícími výroky - prohlášeními s jedním konkrétním záměrem - formulovanými v přítomném čase, opakovanými několikrát po sobě a deklamovanými nahlas nebo v myšlenkách), mantrami (zpívanými, hranými nebo poslouchanými léčivými zvuky, tóny či vibračními frekvencemi), případně též léčivými mantrami (prováděnými gesty rukou)
 • efektivní a vhodné je rovněž upravit životní styl, změnit své dosavadní myšlení, přesvědčení, chování, konání a mnohdy také psychosociální vazby
 • čakrová masáž eliminuje nahromaděnou únavu, odstraňuje svalové napětí a normalizuje funkci oběhového (kardiovaskulárního, krevního) systému
 • uklidňuje nervový systém a zlepšuje kvalitu spánku
 • rozvíjí mimosmyslové vnímání a zvyšuje intuici
 • pomáhá nalézt ztracenou radost ze života, novou inspiraci a smysl života
 • masáž je doporučována preventivně (nikoliv až v naléhavých případech) - pokud by snad klientovo vyčerpání bylo již tak velké, že by přerostlo v syndrom chronické únavy či vyhoření (neurastenii) a on by postupně přestával být schopen činit a realizovat rozhodnutí, masáž by již nebyla vhodným řešením a takový klient by měl neprodleně vyhledat odbornou lékařskou pomoc!
 • čakrovou masáž "Tranquillity" mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ JIN-JANG - DLE V. NAUŠOVÉ

 • meridiánová masáž Jin-Jang je modifikovaná masáž profesionální cvičitelky, lektorky, masérky, aromaterapeutky a kosmetičky Vladimíry Naušové (*1960), která ji původně vytvořila jen pro ženy -  nově je masáž rozšířena také o variantu pro muže
 • vychází z teorie principu energetické rovnováhy jin a jang, což jsou 2 dynamické, protikladné síly, které jsou základem všech existujících fenoménů, jevů a cyklických změn (wu-sing), navzájem se ovlivňují, přizpůsobují, proměňují, doplňují a jsou spolu v energetické jednotě, rovnováze a harmonii (wu-xing) - stejně jako ženy a muži
 • proudění vitální životní energie (čchi, ki, prána) k životně důležitým plným tělesným orgánům (cang, zang) a dutým vnitřnostem (fu) zajišťuje rozsáhlá a hustá síť (ašvattha) energetických kanálků (nádí, trubic), které se proplétají napříč buněčnými (fyzickými) strukturami, energetickými poli (aurami, avrony, vrstvami, obaly, těly, kóšami), energetickými centry (čakrami, ohnisky, víry, kruhy, koly, disky, branami) i energetickými drahami (meridiány, poledníky, liniemi)
 • energetické kanálky (nádí, trubice) mají svůj přesný průběh, charakteristiku, funkci a pracují v neměnném směru, sledu a časovém pořádku (podle 24 hodinového vnitřního biorytmického cyklu, tzv. orgánových hodin)
 • energetické kanálky (nádí, trubice) o poloměru 20-50 milimikronů, které probíhají v hloubce 3-5 mm pod kůží se nazývají energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie) - na povrch se promítají v místech energetických bodů (tsubo, cubo) - což jsou plošky o velikosti 0,2-5,0 mm, přes které se dají účinně ovlivňovat
 • energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie) jsou spolu propojeny systém vnitřních a vnějších energetických drah, které se navzájem ovlivňují, přizpůsobují, proměňují, doplňují a dohromady tvoří tzv. velký a malý uzavřený energetický okruh
 • "ženská" energie jin se nejsilněji projevuje uvnitř, na dolní, přední a levé straně těla - proto je u žen důležité ošetřit zejména dolní končetiny, břicho, hrudník a případně také energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie), které souvisejí s plnými tělesnými orgány (cang, zang) - tj. ledviny, játra, plíce, slezinu, slinivku, srdce a mozek
 • "mužská" energie jang oproti tomu dominuje na povrchu, na horní, zadní a pravé straně těla - takže u mužů je nezbytné ošetřit především hlavu, záda, horní končetiny a případně též energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie), které souvisejí s dutými vnitřnostmi (fu) - tj. žlučník, žaludek, tlusté střevo, tenké střevo, močový měchýř a míchu
 • nejčastěji se pracuje jen se 12 hlavními energetickými drahami
 • smyslem a cílem práce s energetickými drahami (meridiány, liniemi, poledníky) je zmobilizování samoléčebných schopností organismu, zajištění plynulého, rovnoměrného a harmonického proudění vitální životní energie (čchi, ki, prána), krve (xue, süe) a šťáv (ťing) v těle, a tím odstranění všech energetických i fyzických blokád - na principu komplexního léčení (nikoliv jen eliminování jednoho symptomu či bolesti)
 • masér se přednostně soustřeďuje právě na tu energii, která je pro danou osobu určující a zásadní nebo která potřebuje oživit, případně potlačit - vždy se snaží masáž co nejvíce přizpůsobit momentálnímu zdravotnímu stavu, kondici či specifickým potřebám klienta a intuitivně a empaticky reagovat na reakce jeho těla (každé ošetření tedy může probíhat a být vnímano jinak)
 • je - li třeba jednu energii probudit, rozproudit či doplnit (tonizace), pak se ošetřuje ve směru jejího toku a naopak je - li spíše žádoucí druhou energii zmírnit, zpomalit či vypustit (sedace), potom se ošetřuje proti směru jejího toku
 • pro harmonizaci energie jin se masíruje převážně hladivými, lehkými, pomalými a dlouhými masážními pohyby, pro aktivaci energie jang se masíruje spíše tlakovými, tvrdými, rychlými a krátkými masážními pohyby - pro příjemnější prožitek navíc s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) nebo s využitím účinků léčivých sil různobarevných drahých kamenů (drahokamů, polodrahokamů, minerálů) či relaxační hudby
 • meridiánová masáž stimuluje vlastní energetické zdroje organismu
 • navozuje vnitřní rovnováhu, klid a stabilitu
 • celkově opečovává fyzické a duševní zdraví ošetřované osoby
 • meridiánovou masáž Jin-Jang mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

ČÍNSKÁ MASÁŽ TUI-NA (TCHUEJ-NA)

 • tradice čínských masáží sahá až do roku 3 700 př.n.l., kdy se na území Číny užívala pod názvem mo-šou či mo-shou ("tření rukama"), později se pro ni vžilo pojmenování an-wu
 • v průběhu let se umění čínské masáže dále zdokonalovalo, propojovalo se s manipulačními terapiemi, tělesnými cvičeními, dýchacími technikami a léčebnými meditacemi až se stalo součástí uznávaných metod tao-jin sloužících k dosažení psychosomatické rovnováhy
 • v letech 1368-1644 n.l. postupně splynulo s čínskou chiropraktickou terapií (původně napravující polámané kosti) a převzalo její název tui-na či tchuej-na ("tlač a uchop"); v současné době je plnohodnotnou součástí tradiční čínské medicíny (TČM), která vnímá lidské tělo jako vysoce provázaný celek a proto ho ošetřuje komplexně (holisticky)
 • současná čínská masáž Tui-Na (Thuej-Na) v sobě spojuje specifické manipulace, pasivní pohyby, hlazení, tření, hnětení, válení, vibrace, klepání, sekání a tlaky, kterými razantně, dynamicky, přesně a systematicky postupně propracovává celé klientovo tělo (prsty, dlaněmi, předloktími a lokty terapeuta nebo vhodnou masážní pomůckou), a to podél energetických drah (meridiánů, poledníků, linií) nebo přímým působením na energetické body (tsubo, cubo)
 • masáž se dělá vleže nebo vsedě a obvykle se provádí nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí); rovněž ji lze účinně doplnit o moxování (moxibuci, ignipunkturu, požehování), baňkování (vakuoterapii), gua-shu (kvašu, scarping, poškrabování) nebo jinou tradiční čínskou metodu
 • průběh ošetření se liší v závislosti na ročním období - v zimě se terapeut snaží tělo více rozhýbat a zahřát, v létě naopak zklidnit a zchladit; vždy je však hlavním cílem harmonizace
 • masáž plošně a dynamicky koriguje stav opěrného a pohybového aparátu - odstraňuje blokády a nerovnováhu, navrací symetrii a elastičnost
 • účinně napomáhá procesu hojení
 • příznivě ovlivňuje oběhový (krevní), lymfatický (mízní) a nervový systém
 • normalizuje funkce životně důležitých plných tělesných orgánů (cang, zang), dutých vnitřností (fu), systémů výživy, očisty a ochrany
 • zprůchodňuje energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie) a podporuje plynulé a rovnoměrné proudění vitální životní energie (čchi, ki, prána), krve (xue, süe) a šťáv (ťing) v těle
 • přináší celkové oživení
 • čínskou masáž Tui-Na (Thuej-Na) mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

JAPONSKÁ MASÁŽ ZEN-SHIATSU

 • japonská technika Shiatsu má své kořeny ve starobylých tradicích léčení a filozofii Dálného východu, především pak v původní čínské masáži mo-šou či mo-shou ("tření rukama") - později se pro ni vžilo pojmenování an-wu - která se kolem roku 600 n.l. rozšířila také do Koreje pod pozměněným názvem am-mo či an-mo ("zmáčkni a tři") a do Japonska pod názvem am-ma či an-ma ("uvolňovat rukama")
 • teprve roku 1915 n.l. se přeměnila v shiatsu-ryoho, pak shiatsu-ho a nakonec jen shiatsu ("současný tlak prsty"), za jehož zakladatele je považován japonský lékař MUDr. Tamai Tempaku, jenž do orientálních metod tradiční čínské medicíny (TČM) začlenil novější poznatky západní anatomie a fyziologie; k dalšímu vývoji této metody významně přispěl jeho pokračovatel - japonský lékař MUDr. Tokujiro Namikoshi (1905-2000), který založil první japonskou školu shiatsu a dosáhl toho, aby byla tato technika uznána jako oficiální a samostatná léčebná disciplína
 • jednotliví praktikující Shiatsu si posléze vyvinuli vlastní styly a založili své školy shiatsu, jako např. japonský lékař a psycholg MUDr. Shizuto Masunaga (1925-1981) - zakladatel stylu zen-shiatsu, japonský lékař a akupunkturista MUDr. Katsusuke Serizawa (1915-1998) - zakladatel stylu aku-shiatsu, japonsko-americký lékař MUDr. Watar Ohashi (*1944) - zakladatel stylu oha-shiatsu a mnoho dalších
 • technika Zen-Shiatsu (zen, čchan, dhjána = vysoká míra soustředění, rozjímání, meditace) se zabývá významem břicha (hara, onaka) pro celkové zdraví jedince, důležitou znalostí energetických drah (meridiánů, poledníků, linií) pro cílenou práci s tělem, vztahem mezi tělem a psychikou a také emocionálními a duchovními aspekty energetické nerovnováhy - energetické prázdnoty (kyo = nedostatek, slabost či chlad) nebo energetické plnosti (jitsu = nadbytek, bolavost či horkost), která obvykle bývá na opačných "pólech" těla (hlava, nohy)
 • při masáži Zen-Shiatsu se nejčastěji ošetřuje břicho, hrudník, ramena, šíje, hlava, ruce a nohy (což jsou místa, kde dochází k největší kumulaci energie, napětí a stresu), mohou a nemusí se přidat také další části těla - vždy se ale zohledňuje momentální stav těla, mysli a duše klienta
 • masáž se provádí nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím pudrů, a terapeut při ní využívá slabého doteku, tahu a rozdílně intenzivního tlaku (atsu) svými prsty (shi), dlaněmi, předloktími, lokty, ale také koleny nebo chodidly, někdy s přidáním mírných vibrací či jemných manipulací v kloubech
 • masáž Zen-Shiatsu nastoluje energetickou rovnováhu, aktivuje sebereflexivní a sebeuzdravovací síly
 • uvolňuje tělo, zklidňuje mysl
 • účinně zbavuje únavy, nervozity a podrážděnosti
 • podporuje schopnost bděle žít v přítomnosti
 • zvyšuje sebevědomí, odolnost a citlivost
 • navozuje hlubokou relaxaci a pohodu
 • japonskou masáž Zen-Shiatsu mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

JAPONSKÁ MASÁŽ AM-MA VSEDĚ

 • japonská technika Am-Ma má své kořeny ve starobylých tradicích léčení a filozofii Dálného východu, především pak v původní čínské masáži mo-šou či mo-shou ("tření rukama") - později se pro ni vžilo pojmenování an-wu - která se kolem roku 600 n.l. rozšířila také do Koreje pod pozměněným názvem am-mo či an-mo ("zmáčkni a tři") a do Japonska pod názvem am-ma či an-ma ("uvolňovat rukama")
 • znovuobjevena a zpopularizována byla v 80. letech 20. století americkým profesionálním masérem Davidem Palmerem (*1954), který původní techniku am-ma upravil pro potřebu masáže prováděné vsedě; rovněž se stal designérem přenosného ergonomického masážního křesla (židle, klekačky), které bylo zkonstruováno tak, aby holeně, kolena, hýždě, hrudník, ramena, ruce a čelo klienta byly opřeny o polstrované části křesla, on se tak cítil pohodlně, uvolněně a jeho tělo bylo přitom dokonale fixované pro prováděnou masáž a - v neposlední řadě - aby byl přístup ke klientovi maximálně komfortní také pro maséra
 • masážní hmaty (promačkávání, tahy, tlaky, vibrace a poklepy) se provádějí palci, dlaněmi, předloktími a lokty maséra; jsou přesné, cílené, rychlé a rytmické - nápadně připomínají pozice z asijských bojových umění, dělají se plynule a vytvářejí tak choreografický celek
 • obvykle se masíruje jen zadní strana těla (hlava, záda, horní a dolní končetiny), a to nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím pudrů či malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů
 • masáž Am-Ma uvolňuje ztuhlé klouby a bolestivé svaly, prohřívá tkáně
 • stimuluje oběhový (krevní) systém
 • účinně a bezpečně uvolňuje energetické body (tsubo, cubo) na energetických drahách (meridiánech, poledníkách, liniích), čímž zintenzivňuje tok vitální životní energie (čchi, ki, prána), krve (xue, süe) a šťáv (ťing) v těle
 • aktivuje a stabilizuje psychiku
 • celkově harmonizuje
 • japonskou masáž Am-Ma vsedě mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

INDICKÁ MASÁŽ CHAMPI

 • indická masáž Champi je již více jak 4 000 let nedílnou součástí ájurvédského učení o harmonii těla, duše a vesmíru, které se praktikovalo jako nedílná součást každodenního života, zejména v Indii a v některých dalších částech Asie - představuje vysoce praktické, účinné, léčivé, harmonizační a přitom příjemné spojení starověké východní kulturní tradice s požadavky moderního způsobu života současné západní společnosti
 • původně tuto masáž používaly ženy jako prostředek ke zlepšení a udržení kvalitních a lesklých vlasů (oleje se měnily v závislosti na ročním období), dnes ji spíše využívají lidé trpící únavou očí, ucpanými obličejovými dutinami, bolestmi hlavy, špatným soustředěním, stresy a neuvolněnými emocemi
 • masáž Champi v sobě spojuje speciální doteky, hmaty, tlaky, stisky a vibrace, které příznivě působí na fyzikální strukturu, psychické funkce i energetický systém lidského těla - pracuje se jemně a rytmicky (po tomto ošetření můžete mít rozcuchaný účes - prosím, počítejte s tím!)
 • ošetření se provádí vsedě nebo vleže, většinou se masíruje jen horní část těla (hlava, šíje, hrudník, horní část zad, ramen a paží), a to nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv, prostěradlo nebo přímo na kůži, někdy též s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí)
 • po masáži se klient může cítit trochu "otupěle", proto je dobré neplánovat si bezprostředně žádnou tělesnou ani psychickou aktivitu, ale nechat si čas na kratší odpočinek - ideálně odpočívat a dále relaxovat po zbytek dne a vypít větší množství tekutin!
 • masáž účinně uvolňuje stagnující energii či naopak eliminuje nadměrně nahromaděnou energii
 • okysličuje mozek, zvyšuje soustředěnost, bdělost a projasňuje uvažování
 • zbavuje napětí a navozuje pocit duševní pohody
 • indickou masáž Champi mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

INDICKÁ MASÁŽ "5 ELEMENTŮ" - DLE D. JIRÁSKA

 • indická masáž "5 elementů" je propracovaná rituální masáž inspirovaná ájurvédskou filozofií a plně respektující zákonitosti 5 elementů (prvků, esencí, substancí, sil, živlů, tattev, mahabhutů) a jevů s nimi souvisejících, které ovládají všechny fyziologické i psychologické procesy v těle i v okolním světě - autorem masáže je český terapeut a masér Dušan Jirásek (*1976)
 • při masáži se symbolicky kombinuje a prolíná 5 různých masážních technik a postupů blízkých charakteristikám jednotlivých elementů (v rámci ájurvédského pojetí):
  • země (prthiví) - element vyjadřuje naše propojení se Zemí a přírodou, s našimi kořeny a tradicemi, s fyzickou realitou vlastního těla, aktivuje vše, co souvisí se stabilitou v životě a podporuje schopnost umět si stát za svým rozhodnutím - při ošetření to představuje harmonizující tlaková masáž, která se provádí nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes prostěradlo nebo jinou přikrývku
  • voda (ápas) - element vyjadřuje všechny formy vody a "tekutosti" našeho těla, podporuje čištění na úrovni těla i emocí, napomáhá k utváření a udržování harmonických vztahů, posiluje důvěru v hojnost a v přirozený "proud" života - při ošetření to představují střídavě dlouhé pomalé a krátké rychlé tahy (podobající se vlnám na moři) prováděné přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů (ideálně kokosového oleje), případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí)
  • oheň (tédžás) - element vyjadřuje náš ochranný štít, probouzí naši vnitřní sílu a aktivitu, posiluje sebevědomí, odvahu i vůli realizovat své myšlenky v činy a jít si za svými cíli - při ošetření to představuje masáž horkými lávovými kameny
  • vzduch (váju) - element vyjadřuje dýchání a volnost, nese s sebou "otevření" srdce, odpuštění i přijetí, nastoluje rovnováhu mezi dáváním a braním, stejně tak jako právo milovat a být milován/a a přináší pocit radosti, štěstí a spokojenosti - při ošetření to představuje jemná masáž vlasové části hlavy, např. indická masáž Champi
  • prostor (nebe, paměť Země, ákáša) - element vyjadřuje vše, co nás přesahuje, vymezuje prostor pro naše myšlenky a nápady, podporuje kreativní vyjádření, dobrou komunikaci a vede k sounáležitosti a k pochopení, že všichni jsme součástí celku - při ošetření to symbolizuje klidová závěrečná fáze s kraniosakrálním působením
 • ošetřuje se 5 tělesných partií (dolní a horní končetiny, záda, šíje a hlava)
 • po masáži je vhodné nechat si čas na kratší odpočinek - ideálně odpočívat a dále relaxovat po zbytek dne a vypít větší množství tekutin!
 • masáž odstraňuje ztuhlost, zbavuje napětí a únavy
 • poskytuje životadárnou energii všem tělesným systémům a navozuje rovnováhu
 • zklidňuje roztěkanou mysl
 • navozuje přirozenější, klidnější a hlubší dýchání, podporuje klidný spánek
 • zanechává přetrvávající pocit lehkosti
 • může vést k vymanění se ze systému dosavadních přesvědčení a k přehodnocení svého života
 • je účinnou terapií pro lidi žijící pod tlakem současného životního stylu
 • indickou masáž "5 elementů" mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

ÁJURVÉDSKÁ MASÁŽ MARMA

 • ájurvédská masáž Marma je jedna z respektovaných, specializovaných manuálních technik tradiční indické nauky o zákonitostech života - ájurvédy (ájus, ayur = život, dlouhověkost, veda = vědění, věda), která se zrodila přibližně před 5 000 lety a vychází z přírodních zákonů, plně je respektuje a řídí se jimi, ale stejně tak má otevřený vztah ke všem systémům západní medicíny, ze kterých podle potřeby čerpá a používá je (především přístrojová vyšetření s přesnými a podrobnými zobrazovacími metodami) - dodnes se s úspěchem praktikuje zejména v Indii a na Srí Lance
 • je unikátním preventivním, diagnostickým a léčebným celostním (holistickým = "vše souvisí se vším") systémem (mezinárodně uznávaným od roku 1982) zabývajícím se zdravím, nemocemi, životosprávou, výživou, aromaterapeutickými a bylinnými recepturami, pročišťovacími technikami, regenerací organismu (včetně dechových a tělesných cvičení, masáží, meditací, atd.), pozitivním myšlením a mnoha dalšími aspekty života - vždy s přihlédnutím k individuální konstituci a originalitě každého jedince
 • je to celoživotní styl, jehož principy jsou univerzálně použitelné pro každého, kdo chce prožít dlouhý, zdravý, tvůrčí, radostný, šťastný a spokojený život a přitom dosáhnout harmonie těla, mysli a ducha v souladu s okolním světem
 • uzlové body marma (= tajný, citlivý, zranitelný - dříve označované jako bindu) jsou biologicky aktivní místa na těle, kde se setkává 2 a více tkáňových struktur (klouby, kosti, vazy, šlachy, svaly, měkké tkáně, krevní a lymfatické cévy, nervy) a kde je současně i vysoká koncentrace vitální životní energie (čchi, ki, prána)
 • přes energetické kanálky (nádí, trubice) jsou uzlové body marma propojeny s buněčnými (fyzickými) strukturami, životně důležitými tělesnými orgány a vnitřnostmi, stejně tak jako s energetickými poli (aurami, avrony, vrstvami, obaly, těly, kóšami), s energetickými centry (čakrami, ohnisky, víry, kruhy, koly, disky, branami) i s energetickými drahami (v ájurvédské terminologii - scrots, šrótas, šru, kha)
 • na lidském těle se nachází více než 365 uzlových bodů marma, ale většinou se pracuje jen se 66-107 uzlovými body marma - jsou přesně zmapovány (přesto se u různých lidí svou polohou nepatrně liší); uzlové body marma jsou velice citlivé a jejich poranění by člověku mohlo způsobit znehybnění, poruchy vědomí (obnubilace = mrákoty, synkopy = mdloby, kóma = bezvědomí, sopor, stupor = blouznění, delirium = halucinace, atd.) či dokonce skon (exitus = úmrtí, smrt)!
 • uzlové body marma mají často stejnou nebo podobnou lokalizaci jako reflexní body používané v západní medicíně nebo energetické body v tradiční čínské medicíně (TČM), nicméně v ájurvédské terapii Marma (marma chikitsa, marma čikitsá) se s nimi pracuje odlišně - stimulují se jemnými, lehkými, krouživými doteky, vytíráním, hnětením, stlačováním, mačkáním, "pumpováním" a pleskáním, což způsobuje požadovanou terapeutickou odezvu tělesných systémů (aktivaci, tonizaci = povzbuzení, harmonizaci = vyladění nebo sedaci = uklidnění)
 • ošetření se provádí přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) nebo s využitím účinků léčivých sil různobarevných drahých kamenů (drahokamů, polodrahokamů, minerálů), horkých bylinných měšců, lávových kamenů či jiných nosičů tepla
 • po masáži je vhodné nechat si čas na kratší odpočinek - ideálně odpočívat a dále relaxovat po zbytek dne a vypít větší množství tekutin!
 • masáž zlepšuje pohyblivost a funkčnost pohybového aparátu, přispívá k rychlejšímu obnovování tkání
 • odstraňuje bloky, zlepšuje průchodnost a podporuje cirkulaci tělesných tekutin a vitální životní energie (čchi, ki, prána)
 • podporuje hlubší a přirozenější dechové vzorce, navozuje hluboký spánek
 • nastartovává samoléčebné procesy, obnovuje vnitřní inteligenci organismu, jeho tělesné i duševní síly
 • pomáhá nalézt skryté energetické rezervy těla a zvýšit limity jeho fyzických i psychických možností
 • nastoluje rovnováhu a dává pocit zdraví a radosti ze života
 • ájurvédskou masáž Marma mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ

 • starobylé thajské masáže (nuad borán, nwd borán) jsou známé více než 2 500 let - za jejich zakladatele se považuje indický učenec a královský lékař Jívaka Komárabhacca (Kumárabhrta), blízký přítel a osobní lékař starověkého indicko-nepálského korunního prince, osvíceného duchovního, kazatele a zakladatele buddhismu Siddhártha Gautama známého jako Buddha Šákjamuni (přibližně 563-483 př.n.l.); Jívaka doplnil své praktické léčebné metody o umění indické ájurvédy, tradiční čínské medicíny (TČM) a o poznatky dalších starověkých světových medicín a vytvořil tak základní koncept thajských masáží, čímž si získal léčitelský věhlas a uznání - především v asijských zemích
 • teoretickým základem thajské masáže je nauka o energetických liniích (v thajské terminologii - sény), které procházejí lidským tělem a rozvádějí po něm vitální životní energii (čchi, ki, prána) - jsou totožné s energetickými kanálky (v čínské a ájurvédské terminologii - nádí, trubice); udává se existence až 72 000 energetických linií (sén), ale obvykle se pracuje jen s 10 hlavními energetickými liniemi (sénami) a na nich ležícími energetickými body (tsubo, cubo), jež se aktivují cíleným tlakem a tahem
 • v Thajsku se masérská dovednost dodnes považuje za umění a výjimečný dar - po staletí je součástí jejich životního stylu, tradice a předává se z generace na generaci; existují 2 základní styly
  • severní styl - vyučuje a praktikuje se ve městě Chiang Mai (na severu Thajska) a je charakteristický houpavým rytmem a pomalým systematickým uvolňováním energetických linií (sén) pomocí jejich drobných, ale důsledných protažení
  • jižní styl - vyučuje a praktikuje se ve městě Bangkok (na jihu Thajska) a je charakteristický rychlejším tempem a razantnějšími, více manipulativními protahovacími manévry celého těla;
  oba styly se provádějí vleže na podlaze na speciální, dostatečně silné a pevné masážní žíněnce (futonu = matrace z bavlny či vlny) - ošetřuje se nasucho (bez použití nosných masážních prostředků) přes lehký oděv; masér svými prsty, dlaněmi, lokty, předloktími, koleny a chodidly protlačuje svaly a šlachy klienta v kombinaci s nenásilným protahováním jeho končetin a páteře
 • stále častěji dochází k prolínání obou stylů a vznikají různé nové funkční obměny původních verzí - v současné době je velice oblíbená tzv. thajská olejová masáž, která se provádí vleže na masážním lehátku - ošetřuje se přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí), což klientovi poskytuje dokonalou relaxaci; masér pracuje jen svými prsty, dlaněmi, lokty a předloktími, přičemž šetrně protlačuje a jemně pasivně protahuje ošetřované energetické linie (sény)
 • thajská olejová masáž zlepšuje flexibilitu těla a přináší mu lehkost
 • uvolňuje energetické blokády a vyrovnává disbalance
 • zlepšuje krevní oběh, dává do pohybu lymfatický (mízní) systém a posiluje imunitu
 • aktivuje činnost vnitřních orgánů
 • tělo harmonizuje, relaxuje a navozuje pocit uvolnění a psychické pohody
 • thajskou olejovou masáž mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři
 • omlouvám se, ale tato masáž již není v aktuální nabídce našeho salonu!

MOXOVÁNÍ (MOXIBUCE, IGNIPUNKTURA, POŽEHOVÁNÍ)

 • moxování (moxibuce, ignipunktura, požehování) je starobylá, preventivní a léčebná thermoterapeutická metoda, při které na organismus působí termické podněty - především za účelem obnovení schopnosti těla napravovat sebe sama a čelit škodlivým vlivům
 • tato orientální technika vznikla ve středověké Číně přibližně v 5. století př.n.l., dále se vyvíjela a postupně pronikala do Koree, Japonska a dalších zemí Dálného východu; do Evropy se dostala až v 16. století n.l.
 • nejčastěji se moxují spasmatická místa s myofasciálními bolestmi, energetické body (tsubo, cubo) nebo energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie) - působením ve směru toku vitální životní energie (čchi, ki, prána) se podporuje její aktivace a v protisměru se navozuje její stagnace
 • k moxování se používají tzv. moxy (mo-kusa = "spálená bylina"), což jsou doutnající bylinné smotky (z pelyňku černobýlu, z čínských léčivých bylin, někdy též s příměsí živočišného uhlí, uhlíku, kadidla, pryskyřice, borovice, ylang-ylangu nebo skořice) ve tvaru tyčinek, cigaret, doutníků, válečků, kuželíků, kuliček nebo ve formě vaty či prášku; léčivý je účinek kouře, při hoření vznikající infračervené paprsky (s vlnovou délkou 1-5 mikrometrů) a především sálavé teplo hluboce prohřívající ošetřované tkáně - po moxování zůstává kůže chvíli zrůžovělá až zarudlá, ale tento projev brzo zmizí
 • aplikace moxy probíhá nepřímou metodou, tzn. že se jí působí ve vzdálenosti 1-3 cm od kůže klienta - moxa zůstává vždy cca 1-10 minut na jednom místě, případně pro zvýšení efektu je možné moxou pohybovat po spirále, do kruhu, do stran nebo nahoru-dolů, a to v rytmu 1 tahu za 1 sekundu
 • existuje také možnost moxu aplikovat přes kovovou trubičku akupunkturní jehly, dále přes speciální kovovou patronu, poudro či žehličku, přes keramický ohřívač, přes izolační "podložku" (= česnek, zázvor, sůl) nebo přímo na kůži - ale z důvodů potencionálního nebezpečí vzniku popálenin a nežádoucích jizev se u nás tyto přímé metody většinou nepoužívají
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se
 • moxováním se odstraňuje pocit chladu v těle - v místě působení se rozšířují cévy, aktivuje se krevní oběh a dochází k prokrvení tkáně
 • mizí napětí a křeče ve svalech, uvolňují se kloubní blokády
 • upravuje se látková výměna (metabolismus) v organismu a zvyšuje se jeho obranyschopnost (imunita)
 • urychluje se zotavování (rekonvalescence) po chronických onemocněních a operacích
 • stabilizuje se vegetativní nervový systém a celkově se zlepšuje zdraví ošetřovaného jedince
 • moxování (moxibuci, ignipunkturu, požehování) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

BAŇKOVÁNÍ (VAKUOTERAPIE)

 • baňkování (vakuoterapie) je léčebný proces, při kterém se odstraňují projevy městnání krve, lymfy (mízy), mezitkáňových tekutin a vitální životní energie (čchi, ki, prána), čímž se zlepšuje jejich periferní oběh, vytvářejí se biologicky aktivní látky a následně se aktivují výměnné a regenerační procesy
 • systematicky se baňkování používalo již ve 3. století př.n.l. ve starověké Číně, Indii, Mezopotámii, Egyptě a Řecku, později se rozšířilo na Balkán, do Arábie, Mexika a do dalších zemí
 • prvními propagátory této metody byli antický řecký lékař a filozof, zakladatel racionálního lékařství Hippokratés z Kósu (460-377 př.n.l.), jeho renesanční následovník - rovněž řecký lékař a filozof Claudius Galenos, zvaný Galén (129-216 n.l.) a středověký perský lékař, přírodovědec, alchymista, astrolog, filozof, polyhistor, politik a básník Abú Alí Hosejn Abdolláh Hasan Alí Sína, řečený Avicenna (980-1037 n.l.); u nás se baňkování stalo součástí běžně užívaných léčebných postupů až v pozdním středověku v 16. století n.l. - v současné době se o rozvoj baňkování patrně nejvíce zasloužila brněnská léčitelka a terapeutka Zdeňka Jelínková, autorka pyramidového způsobu "překládání" baněk
 • obvykle se baňkují problematická svalová místa se zatvrdlinami a myofasciálními spoušťovými body (trigger points, ashi body), energetické body (tsubo, cubo), reflexní zóny nebo energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie) - vedlejším produktem jsou modřiny a krevní podlitiny na ošetřovaných měkkých tkáních, které se ale za několik dní sami vstřebají!
 • k ošetření se nejvíce používají vakuové baňky (např. z telecích rohů = jiaofra, z bambusu = shuiguanfa, ze dřeva, keramiky, skla = shanhuofa, z borosilikátu = dijiufa, z tvrzeného plastu, silikonu = baguanfa, z gelu nebo z jiných materálů); nejčastěji jsou kulovitého nebo zvonovitého tvaru s průměrem otvoru 15-90 mm, někdy též mívají mechanickou pumpu, ventil, tlakový píst či gumový balónek pro snadnější ovládání přiměřeného podtlaku v baňce, který způsobuje nasátí různě velkého objemu kůže a podkoží do baňky
 • aplikace baněk probíhá bez narušení integrity kůže a podkoží (= suché baňkování) - baňky se přikládají na kůži ("sázení" baněk), kde se ponechávají 1-15 minut nebo se postupně překládají ("krokování"), případně se jimi masíruje (baňková masáž)
 • další možností je aplikace baněk s použitím teplé vody nebo bylinného odvaru (= mokré baňkování), případně také s narušením integrity kůže a vytlačením 30-60 ml krve, hnisu, hlenu nebo žluče za pomoci akupunkturní jehly a moxy (= "krvavé" baňkování) - tyto způsoby se u nás nepraktikují (především z důvodu zvýšeného zdravotního rizika přenosu infekcí)!
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se
 • efekt baňkování spočívá v regulaci toku krve, v otevření kožních pórů a vyloučení škodlivin
 • dochází k oživení především oběhového (krevního), lymfatického (mízního) a vylučovacího systému
 • zlepšují se reflexy, aktivují se nervová zakončení, zvyšuje se elasticita kůže a její odolnost vůči mechanickým a teplotním faktorům
 • zmírňují se obtíže pohybového aparátu a celkově se revitalizuje organismus, včetně jednotlivých tělesných činností
 • baňkování (vakuoterapii) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

GUA–SHA (KVAŠA, SCARPING, POŠKRABOVÁNÍ)

 • Gua-Sha (kvaša, scarping, poškrabování) je starobylá orientální léčitelská metoda, která pomáhá tlumit chronickou bolest a zánět a startuje samoléčebné procesy v organismu - vyvinula se v dávných dobách (ve 3. století př.n.l.) v Číně, Vietnamu, Indonésii, posléze se rozšířila po světě a s úspěchem se používá dodnes
 • k ošetření se používají speciální leštěné, případně lakované, hladké, tenké, zaoblené a různě tvarované masážní gua-sha destičky, hřebeny, "chobotničky", "houby", vajíčka, válečky, tyčinky, rohy a kostky (např. z rohoviny vodního buvola, z přírodního kamene, nefritu, jadeitu, unakitu, achátu, opálu, opalitu = měsíčního kamene, křišťálu, růženínu, obsidiánu, howlitu, pryskyřice, z porcelánu nebo ze dřeva), jimiž se intenzivním třením, dřením, drhnutím a poškrabováním měkkých tkání uvolňují a rozpouštějí krevní a lymfatické (mízní) sraženiny (stáze) odpadních, škodlivých a toxických látek v místech stagnace - vedlejším produktem jsou modřiny a krevní podlitiny (v různé intenzitě a formě - podle stupně blokády), které se vstřebají během několika hodin až dnů!
 • při ošetření nebo krátce po něm může klient vnímat příjemné teplo až pálení, jeho tělo bývá citlivé, unavené, ale lehké
 • Gua-Sha se provádí za použití třezalkového oleje, který obsahuje hypericin - ten by při pobytu na slunci nebo v soláriu (bezprostředně po ošetření) mohl u citlivých lidí se světlou pletí vyvolat fotosenzibilitu (projevující se svěděním, vyrážkou nebo alergickými skvrnami na kůži), proto se minimálně 24 hodin po terapii nedoporučuje vystavovat se elektromagnetickému, tepelnému a světelnému záření (solární radiaci) v jakékoliv podobě!
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se
 • Gua-Sha zrychluje oběhový (krevní) a lymfatický (mízní) systém
 • prokrvuje svaly, měkké tkáně i orgány
 • zlepšuje kvalitu a odolnost kůže
 • obnovuje tok vitální životní energie (čchi, ki, prána) v těle
 • Gua-Shu (kvašu, scarping, poškrabování) mohou provádět rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuté a někteří speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

RELAXAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE

 • relaxační techniky a masáže patří spíše mezi metody alternativní přírodní medicíny a bývají spjaty s východními učeními a filozofiemi
 • dělají se preventivně nebo cíleně - za účelem uvolnění, povolení, zmírnění (= relaxace) tělesného (somatického) a psychického napětí, přinášejí hluboký fyzický i duševní odpočinek, osvěžení a napomáhají k načerpání nových životních sil
 • nenahrazují rehabilitační či jinou potřebnou zdravotnickou péči!
 • mezi relaxační ošetření patří např.:
  • aromaterapeutická masáž (aromamasáž)
  • havajská masáž Lomi-Lomi
  • masáž horkými lávovými kameny (magic hot stones massage)
  • masáž drahými kameny
  • masáž horkými měšci
  • kokosový rituál Fiji horkými lávovými kameny
  • cukrový rituál "Vánek z ráje" horkými lávovými kameny
  • rituál Tokoriki horkými mušlemi
  • rituál Matamanoa horkými a studenými mušlemi
  • medový rituál Totoka studenými mušlemi
  • rituál Mana´ia (pro muže)
  • detoxikační procedura "Můj mořský zábal" (my sea wrap)
   a mnoho dalších
 • jednotlivé relaxační techniky a masáže se praktikují obvykle samostatně (jednodruhově) podle daných postupů nebo intuitivně, ale lze je i vzájemně nakombinovat a individuálně přizpůsobit momentálnímu zdravotnímu stavu a kondici ošetřované osoby či jejím specifickým potřebám, konkrétním požadavkům a přáním
 • dělají se celkově - celotělově (holisticky)
 • účinnost zvolené terapie je možné zvýšit a upevnit použítím dalších vhodně zvolených doplňkových (pomocných) metod, jako jsou např.:
  • wellness zábaly a peelingy
  • thermoterapie - léčba teplem (sauna, parní komora, různé nosiče tepla)
  • litoterapie (krystaloterapie) - léčba harmonizačními nerosty, krystaly, drahokamy a polodrahokamy
  • maderoterapie - léčba dřevěnými nástroji (stěrkami, kolíčky, zvony, baňkami, válečky a tyčemi)
  • fytoterapie - léčba bylinami
  • aromaterapie - léčba vůněmi
 • ošetření se provádějí přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních (mnohdy teplých) rostlinných masážních olejů (např. kokosový, třtinový, vanilkový či růžový), případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) - často z mořských rostlin, tropických bylin, květin či exotického ovoce, které zvyšují účinek a prohlubují mimořádný prožitek; je možné využít také účinků drahých či lávových kamenů, mušlí nebo měšců (bylinných, ovocných, kokosových, rýžových, solných či jiných); vhodným doplňkem rovněž mohou být léčebné meditace
 • masáže se provádějí citlivě, jemně, lehce, povrchově, dlouze, plynule a pomalu - zpravidla společně s dechovými cvičeními
 • relaxační masážní techniky:
  • zlepšují tělesnou a duševní kondici, vitalitu a obranyschopnost organismu (imunitu)
  • redukují únavu, napětí, podrážděnost a nesoustředěnost
  • navozují vnitřní klid, radost, pohodu a stabilitu
  • probouzejí smysly, zvyšují hloubku prožitku a přinášejí osvěžení a relaxaci
  • napomáhají proudění vitální životní energie (čchi, ki, prána)
  • obvykle je provádějí jen speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ (AROMAMASÁŽ)

 • aromaterapeutická masáž (aromamasáž) je relaxační ošetření založené na jemných dotecích a na bioaktivním působení použitých olejových silic (esencí) a nosných masážních olejů
 • olejové silice (esence = olea aetherea) jsou 100 % čisté (panenské) výtažky (extrakty) z květů, plodů, jader, semen, pupenů, slupek, listů, oddenků, stonků, kořenů, kůry, pryskyřic či jiných částí rostlin nebo dřevin, jenž se získávají jejich namáčením a lisováním za studena (= enfleuráží), destilací vodní parou, extrakcí rozpouštědlem nebo oxidem uhličitým - a tím si uchovávají specifické léčivé (terapeutické) vlastnosti rostlin; obsahují velké množství účinných bioaktivních látek, mastných kyselin, vitamínů a minerálů, jsou vonné (aromatické) a těkavé (éterické), na vzduchu se vypařují, oxidují, houstnou (= pryskyřičnatí), tuhnou a tmavnou; v současnosti je známo asi 3 000 různých olejových silic (esencí)
 • za účelem masáže se olejové silice (esence) - v různém množství a poměru - přimíchávají do olejové směsi společně s nosnými masážními oleji, což jsou 100 % čisté (panenské) výtažky (extrakty) z ořechů, zrn a semen rostlin (získávané obdobným způsobem jako olejové silice - esence); mají nižší podíl účinných bioaktivních látek, mastných kyselin, vitamínů a minerálů a jiné chemické složení, jsou mastnější a hustší
 • olejové masážní směsi se tvoří s ohledem na individualitu ošetřované osoby - zohledňuje se momentální kvalita jeho zdraví či konkrétní zdravotní obtíže, typ jeho kůže (a případné alergické projevy), jeho nálada, stav mysli, ale třeba také roční období nebo denní doba, kdy se masáž koná - vše s cílem uvést organismus do rovnováhy; výběr je vždy konzultován s klientem
 • masáž se provádí přímo na kůži a obvykle celotělově (holisticky)
 • podle požadovaného účinku masáže se také volí konkrétní masážní hmaty a uzpůsobuje se tempo - pracuje se hlubšími, intenzivnějšími, rychlejšími a kratšími masážními pohyby (za účelem tonizace, stimulace = energie jang) nebo povrchovějšími, jemnějšími, pomalejšími a delšími masážními pohyby (za účelem sedace, uklidnění = energie jin)
 • minimálně 12 hodin po ošetření se nedoporučuje koupat či sprchovat - aby se rostlinné masážní oleje a léčivé silice mohly účinně absorbovat do pokožky
 • aromaterapeutická masáž (aromamasáž) prokrvuje, vyživuje, regeneruje a omlazuje pokožku
 • přispívá k účinnějšímu odvodu škodlivých látek z těla a posiluje obranyschopnost (imunitu)
 • minimalizuje únavu, napětí, podrážděnost a stres
 • uvolňuje psychiku a navozuje pocit klidu a pohody
 • celkově osvěžuje tělo, mysl i ducha
 • aromaterapeutickou masáž (aromamasáž) mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

HAVAJSKÁ MASÁŽ LOMI-LOMI

 • havajská masáž Lomi-Lomi je relaxační ošetření původem z Tahiti, Havajských ostrovů a dalších ostrovů Polynésie, které je založené na rytmických masážních pohybech, speciálních hmatech předloktími a na bioaktivním působení použitých exotických olejových silic (esencí) a nosných masážních olejů
 • havajská masáž našla své základy ve filozofii a propracovaném polynézském léčitelském umění huna, jehož součástí byl i posvátný tanec hula, při kterém místní šamani předávali nemocným léčivou vibrační sílu mana prostřednictvím svých přírodních schopností - vnitřního vyzařování, symbolů, gest (muder) a vědomého doteku rukou (lomi-lomi = "laskavé ruce", "milující ruce"); původně rituál trval 4 i více dní a jeho cílem bylo zachování celkového zdraví lidské bytosti i celého rodu, obnovení rovnováhy těla a mysli, přátelské přijímání (aloha) a navrácení se do harmonie a lásky
 • na Havajských ostrovech je masérská dovednost dodnes velice ceněná - po staletí je součástí jejich tradice a předává se z generace na generaci; každá rodina má dokonce svůj speciální hmat, který si střeží jako vzácný klenot
 • masáž se provádí přímo na kůži, někdy s použitím horkých lávových kamenů, teplých rostlinných masážních olejů (ideálně kokosového), případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) - často z mořských rostlin, tropických bylin, květin či exotického ovoce
 • masér pracuje prsty, dlaněmi, lokty i předloktími - dynamicky, střídavě razantně, rychle, krátce a ladně, pomalu, dlouze, navíc účelně využívá přenášení těžiště a váhy svého těla - energie se tak přeléhá v pravidelném rytmu (jako mořský příliv a odliv)
 • minimálně 12 hodin po ošetření se nedoporučuje koupat či sprchovat - aby se rostlinné masážní oleje a léčivé silice mohly účinně absorbovat do pokožky
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se - masáž se nedoporučuje absolvovat v horkých letních dnech!
 • havajská masáž se zaměřuje na fyzický aspekt ozdravení lidského těla i na rozvoj psychické, duchovní a spirituální úrovně osobnosti
 • prohřívá, odstraňuje svalovou bolest, napětí a uvolňuje kloubní spojení
 • stimuluje krevní oběh i lymfatický (mízní) systém, podporuje přirozenou detoxikaci těla a zvyšuje se obranyschopnost organismu (imunita)
 • napomáhá dostat se do souladu s mohutnějšími proudy životních a přírodních sil
 • stejně tak propojuje člověka se svým nitrem a umožňuje mu snadněji a rychleji vyřešit zásadní otázky svého životního postoje a osobnostního růstu
 • odstraňuje emocionální stres, osvěžuje smysly a vyvolává pozitivní prožitek
 • obnovuje celkovou rovnováhu a nastoluje harmonii
 • havajskou masáž Lomi-Lomi mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY (MAGIC HOT STONES MASSAGE)

 • tradice využívání přírodních sil kamenů v léčitelské praxi je stará více jak 5 000 let - hladké drahé kameny (drahokamy, polodrahokamy), minerály, říční oblázky i čedičové kameny (ohřáté v ohni) byly nedílnou součástí léčitelských a medicínských metod dávných civilizací v Egyptě, Mezopotámii (dnešní Turecko, Sýrie, Írán a Irák), v Indii, Thajsku, Číně, Japonsku, stejně tak jako s nimi při rituálních praktikách s oblibou pracovali šamané domorodých kmenů v Tichomoří, především v Polynésii (dnešní Havajské ostrovy, Tahiti a Tongo) nebo v jižní Americe (Incká říše - dnešní Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile a Argentina), ve střední Americe (Aztécká a Mayská říše - dnešní Mexiko, Belize, Salvádor, Guatemala a Honduras) či v artické severní Americe (dnešní Grónsko, Kanada, Aljaška a Sibiř)
 • každý národ s kameny pracoval jiným, osobitým způsobem a obvykle k ošetření využíval i dalších přírodnin pro danou oblast typických; jednotlivá ošetření se lišila množstvím použitých kamenů, jejich pracovní teplotou, dobou masírování či přikládání i technikou provedení, např.:
  • při čínské masáži la tranquillity stone se používá 53 malých kamenů o pracovní teplotě 35-40°C - stimulují se jimi energetické body (tsubo, cubo) na energetických drahách (meridiánech, polednících, liniích) či se přikládají v místech energetických center (čaker, ohnisek, vírů, kruhů, kol, disků, bran) a nechávají se volně působit
  • při havajské masáži magic hot stones se používá 8 velkých, 80 středních a 22 malých kamenů o pracovní teplotě 45-60°C - energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie) se harmonizují obvykle plynulými a dlouhými masážními pohyby s využitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) exotického tropického (místního) charakteru
  • při severoamerické masáži la stone therapy se využívají střídavě horké kameny o pracovní teplotě kolem 70-85°C v kombinaci se studenými kameny o pracovní teplotě 0-15°C, což působí jako terapie tepelného šoku (účinky nahřátí a následného prudkého zchlazení jsou obdobné např. jako při saunování)
 • v současné době se k masáži nejvíce využívají hladké kameny z vulkanické lávy (= lávové kameny); láva je tavenina horniny, kovů, krystalů a plynů, která se na povrch země dostává během lávových výlevů nebo sopečných erupcí, rozlévá se do okolí (teplota vyvrhnuté lávy se pohybuje v rozmezí 700-1200°C) a při kontaktu se vzduchem a vodou postupně chladne až na 0°C a tuhne (proces tuhnutí může probíhat několik minut až několik let) - na povrchu je tavenina lehká a porézní, v hlubších vrstvách se mísí s kovy a stává se těžkou a tvrdou (barva kamene si řídí množstvím příměsí)
 • za kvalitní lávový kámen se považuje kámen tmavě černé barvy se stupněm tvrdosti 9-10, který má mimořádně silnou energetickou vibraci 20-1000 kHz a vynikající schopnost akumulovat do sebe teplo a dále ho předávat; vhodná velikost (velká, střední, malá) se volí podle ošetřované lokality
 • lávové kameny se před aplikací zahřívají ve vodní lázni přibližně na 100°C, poté se zchladí na požadovanou teplotu a používají se k masáži svalů, kloubů či energetických drah (meridiánů, poledníků, linií), případně se volně přikládají např. na energetická centra (čakry, ohniska, víry, kruhy, kola, disky, brány) či jiná místa na těle - pracuje se přímo na kůži
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se - masáž se nedoporučuje absolvovat v horkých letních dnech!
 • masáž horkými lávovými kameny (magic hot stones massage) prohřívá a regeneruje tkáně, ulevuje páteři i kloubům
 • zrychluje látkovou výměnu (metabolismus) a napomáhá detoxikaci
 • revitalizuje tělesné orgány a funkce
 • pomáhá uvolnit energetické bloky, rozproudit a zharmonizovat vitální životní energii (čchi, ki, prána) v těle
 • zbavuje stresu, únavy, napětí a podrážděnosti
 • dává pocit tělesné i duševní pohody a bezpečí
 • masáž horkými lávovými kameny (magic hot stones massage) mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY

 • drahý kámen (drahokam, polodrahokam) je krystalický minerál (nerost, hornina), který má vyjímečné vlastnosti a v přírodě bývá vzácný; vznikl v důsleku tlaků a teplot uvnitř zemského jádra či pláště a následným vyvěráním magmatu na povrch zemské kůry, ochlazením, případně jeho další metamorfickou přeměnou - získává se z mateřské horniny nebo na sekundárních nalezištích (pouštní písky, říční a mořské náplavy, atd.), dále se zpracovává tambováním (tromlováním = zaoblováním do formy valounků) a upravuje se broušením a leštěním
 • mnoho kultur žijících v souladu s přírodou věří, že v původní, neporušené a neopracované podobě drahých kamenů (drahokamů, polodrahokamů) je ukryta životadárná síla Země, která jim - díky svým vnitřním světelným vibracím (kmitáním atomů krystalů = oscilací) - dává až magickou moc
 • drahé kameny (drahokamy, polodrahokamy) mají schopnost pohlcovat a odvádět ze svého bezprostředního okolí veškerou negativní energii a nahrazovat ji energií pozitivní, dokáží zmírnit vše nadbytečné a posílit oslabené, ošetřovaný organismus "provokují" k vlastní aktivitě a ke spuštění samoléčebných schopností; na každého jednotlivce mohou působit jinak (účinnost se mění podle různých zdravotních potíží i právě prožívaných životních situací)
 • k tradičním přírodním metodám - využívajících specifických léčitelských vlastností a účinků jednotlivých druhů drahých kamenů na lidský organismus - patří např. litoterapie (krystaloterapie) a její součástí je i masáž drahými kameny (drahokamy, polodrahokamy)
 • výběr vhodných drahých kamenů se děje intuitivně (emotivně, pocitově) nebo cíleně (např. podle astrologických znamení zvěrokruhu, období života, aktuálních problémů či nemocí ošetřované osoby)
 • při masáži se využívají drahé kameny o pokojové teplotě 18-24°C (vzácně se ochlazují na teplotu 0-15°C) a masírují se jimi svaly či energetické dráhy (meridiány, poledníky, linie), tlakově se jimi aktivují energetické body (tsubo, cubo) nebo se nechávají volně (povrchově) působit v místech životně důležitých orgánů, na kloubech, úponech, šlachách, vazech či v místech energetických center (čaker, ohnisek, vírů, kruhů, kol, disků, bran)
 • masáž se provádí přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí)
 • masáž - dle použitých masážních hmatů (za účelem rozproudění či naopak zpomalení) - aktivuje, zvyšuje, snižuje nebo zcela utlumuje intenzitu proudící vitální životní energie (čchi, ki, prána) na různých místech těla
 • napomáhá harmonické souhře všech tělesných procesů
 • vytváří pozitivní spojení s podvědomím, srovnává vnitřní postoje a otevírá nové možnosti
 • zintenzivňuje prožitky, posiluje představy, záměry a cíle (je důležité všímat si všech pocitů a myšlenek, které se během masáže objeví, protože mohou úzce souviset s příčinou problému nebo choroby ošetřované osoby!)
 • přináší radost a harmonii
 • masáž drahými kameny mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

MASÁŽ HORKÝMI MĚŠCI

 • masáž horkými měšci (váčky, razítky, pečetěmi, bolusy) je starobylá východoasijská technika z oblasti Číny, Tibetu, Indie, Vietnamu a Thajska, která ojedinělým způsobem aktivuje a okysličuje všechny buňky v těle
 • měšce (váčky, razítka, pečetě, bolusy) se ručně vyrábějí z jemného a měkkého plátna, obvykle se plní směsí kvalitních léčivých bylin, čajových lístků, aromatického koření, pečeného ovoce, kokosu, rýže nebo soli (výběr se děje přesně podle potřeb a přání ošetřované osoby) - poté se měšce nahřívají v parní lázni, namáčejí se v horkém oleji a následně se používají k masáži svalů, kloubů či energetických drah (meridiánů, poledníků, linií), čímž dochází k uvolnění léčivých látek a jejich vstřebání do organismu
 • masáž se provádí přímo na kůži s použitím malého množství kvalitních rostlinných masážních olejů, případně též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) - do těla jsou zapracovávány ojedinělým, specifickým a příjemným způsobem
 • minimálně 12 hodin po ošetření se nedoporučuje koupat či sprchovat - aby se rostlinné masážní oleje a léčivé silice mohly účinně absorbovat do pokožky
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se - masáž se nedoporučuje absolvovat v horkých letních dnech!
 • masáž pomáhá odčerpávat toxiny, které se hromadí v kůži a svalech
 • příjemně prohřívá, uvolňuje napětí a únavu
 • stimuluje oběhový (krevní) a lymfatický (mízní) systém, podporuje látkovou výměnu (metabolismus)
 • spouští omlazující procesy v celém těle, dodává mu energii a vitalitu
 • probouzí smysly a pozitivně ovlivňuje psychický stav organismu
 • masáž horkými měšci mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

KOKOSOVÝ RITUÁL FIJI HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY

 • kokosový rituál Fiji horkými lávovými kameny je licencované ošetření českých firem Pacifika Spa a Oceanika Spa, inspirované tropickými ráji jižního Pacifiku - zejména tichomořskými souostrovími Filipíny a Fidži (Fiji, Matanit ko Viti) - a je "postavené" na kosmetice značek Pure Fiji a Reniu
 • zosobňuje životní styl původních i současných ostrovních obyvatel tropických deštných pralesů, respektuje jejich tradice a rituály a upravuje je pro potřeby současné západní společnosti
 • plně využívá tamějších jedinečných zdrojů a darů přírody (zelený kokos, kokosové ořechy nucifera, tropické ořechy dilo, makadamie, moluccanna, meloun, mango, papája, karambola, ananas, aloe vera, bambusy, cukrová třtina, sója, tropická tráva NGI, máta, levandule, mučenka, plumérie, tahitská gardénie, orchidej, atd.) a propojuje je s nejvyspělejšími technologiemi kosmetického průmyslu v péči o pokožku těla
 • kokosový rituál Fiji je moderní relaxační celotělové ošetření prováděné horkými lávovými kameny, které se používají při pracovní teplotě 45-60°C - slouží k masírování i závěrečné relaxaci (prokrvují, prohřívají, zvyšují prožitek a současně urychlují vstřebávání aplikovaných účinných látek)
 • jedná se o komplexní kůru skládající se z peelingu, masáže a zábalu - provádí se přímo na kůži s použitím kokosového mléka a kokosového krémového scrubu (během peelingu), dále s aplikací lávových kamenů a malého množství kvalitního kokosového oleje, případně též s přídavkem léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) z mořských rostlin, tropických bylin, květin či exotického ovoce (během masáže) a nakonec s použitím kokosového másla a opět lávových kamenů (během zábalu)
 • masér provádí klidné, plynulé, střídavě dlouhé a krátké masážní hmaty (napodobující hru vln na mořském pobřeží)
 • minimálně 12 hodin po ošetření se nedoporučuje koupat či sprchovat - aby nedošlo k vyplavení aplikovaných (žádoucích) látek z pokožky a nepřerušil se cyklus nastartované detoxitace
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se - masáž se nedoporučuje absolvovat v horkých letních dnech!
 • rituál opečovává pokožku celého těla - obnovuje její funkce, hydratuje, vyživuje a omlazuje vzhled
 • prokrvuje, posiluje a regeneruje pojivovou tkáň
 • umocňuje přirozenou lidskou krásu a zdraví
 • posiluje proudění energií v těle
 • ulevuje od napětí a stresu
 • pozitivně nalaďuje psychiku a navozuje relaxační atmosféru
 • napomáhá odpoutat se od každodenní reality a soustředit se více jen sama na sebe
 • kokosový rituál Fiji mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři
 • omlouvám se, ale tento rituál již není v aktuální nabídce našeho salonu!

CUKROVÝ RITUÁL "VÁNEK Z RÁJE" HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY

 • cukrový rituál "Vánek z ráje" horkými lávovými kameny je licencované ošetření českých firem Pacifika Spa a Oceanika Spa, inspirované tropickými ráji jižního Pacifiku - zejména tichomořskými souostrovími Filipíny a Fidži (Fiji, Matanit ko Viti) - a je "postavené" na kosmetice značek Pure Fiji a Reniu
 • zosobňuje životní styl původních i současných ostrovních obyvatel tropických deštných pralesů, respektuje jejich tradice a rituály a upravuje je pro potřeby současné západní společnosti
 • plně využívá tamějších jedinečných zdrojů a darů přírody (zelený kokos, kokosové ořechy nucifera, tropické ořechy dilo, makadamie, moluccanna, meloun, mango, papája, karambola, ananas, aloe vera, bambusy, cukrová třtina, sója, tropická tráva NGI, máta, levandule, mučenka, plumérie, tahitská gardénie, orchidej, atd.) a propojuje je s nejvyspělejšími technologiemi kosmetického průmyslu v péči o pokožku těla
 • rituál "Vánek z ráje" je moderní relaxační celotělové ošetření prováděné horkými lávovými kameny, které se používají při pracovní teplotě 45-60°C - slouží k masírování i závěrečné relaxaci (prokrvují, prohřívají, zvyšují prožitek a současně urychlují vstřebávání aplikovaných účinných látek)
 • jedná se o komplexní kůru skládající se z peelingu, masáže a zábalu - provádí se přímo na kůži s použitím kokosového mléka a kokosovo-třtinového scrubu (během peelingu), dále s aplikací lávových kamenů a malého množství kvalitního kokosového oleje, případně též s přídavkem léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) z mořských rostlin, tropických bylin, květin či exotického ovoce (během masáže) a nakonec s použitím kokosového másla a opět lávových kamenů (během zábalu)
 • masér provádí klidné, plynulé, střídavě dlouhé a krátké masážní hmaty (napodobující hru vln na mořském pobřeží)
 • minimálně 12 hodin po ošetření se nedoporučuje koupat či sprchovat - aby nedošlo k vyplavení aplikovaných (žádoucích) látek z pokožky a nepřerušil se cyklus nastartované detoxitace
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se - masáž se nedoporučuje absolvovat v horkých letních dnech!
 • rituál opečovává pokožku celého těla - obnovuje její funkce, hydratuje, vyživuje a omlazuje vzhled
 • zklidňuje a ulevuje od napětí a stresu
 • navozuje fyzickou a psychickou pohodu
 • prohlubuje intuici, rozjasňuje tělo, mysl i duši
 • umožňuje nechat za sebou vnější svět a každodenní starosti, na chvíli se zastavit, zasnít, odpočinout si a načerpat nové síly
 • cukrový rituál "Vánek z ráje" mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři
 • omlouvám se, ale tento rituál již není v aktuální nabídce našeho salonu!

RITUÁL TOKORIKI HORKÝMI MUŠLEMI

 • rituál Tokoriki horkými mušlemi je licencované ošetření českých firem Pacifika Spa a Oceanika Spa, inspirované tropickými ráji jižního Pacifiku - zejména tichomořskými souostrovími Filipíny a Fidži (Fiji, Matanit ko Viti) - a je "postavené" na kosmetice značek Pure Fiji a Reniu
 • zosobňuje životní styl původních i současných ostrovních obyvatel tropických deštných pralesů, respektuje jejich tradice a rituály a upravuje je pro potřeby současné západní společnosti
 • plně využívá tamějších jedinečných zdrojů a darů přírody (zelený kokos, kokosové ořechy nucifera, tropické ořechy dilo, makadamie, moluccanna, meloun, mango, papája, karambola, ananas, aloe vera, bambusy, cukrová třtina, sója, tropická tráva NGI, máta, levandule, mučenka, plumérie, tahitská gardénie, orchidej, atd.) a propojuje je s nejvyspělejšími technologiemi kosmetického průmyslu v péči o pokožku těla
 • rituál Tokoriki je moderní relaxační celotělové ošetření prováděné speciálními samozahřívacími mušlemi Lava Shells (patentované americkou společností Spa Revolutions, s.r.o. a distribuované českou společností Pacifika Balneo), což jsou mořské mušle (škeble, lastury, valvy) luciny tygrované, jenž se za účelem masáže ručně sbírají, jemně vybrušují, leští se do hladka a pevně se spojují epoxidovou pryskyřicí - těsně před použitím se plní směsí drceného lávového prachu, minerálů, sušených mořských řas a roztokem slané vody s olejovými silicemi (esencemi), které přibližně do 10 minut mušle samozahřejí na 38-55°C (doba produkce tepla po aktivaci náplně v mušli je okolo 45 minut); během masírování tepelná energie náplně klesá (postupně přechází do ošetřovaných tkání) a mušle chladne, ale pokud je odložena, pokračuje v generování tepla a teplota mušle opět narůstá (proto po aktivaci nesmí být odložena na dobu delší než na 2-3 minuty!)
 • jedná se o komplexní kůru skládající se z peelingu, masáže a zábalu - provádí se přímo na kůži s použitím kokosového mléka a kokosovo-třtinového scrubu (během peelingu), dále s aplikací mušlí a malého množství kvalitního kokosového oleje, případně též s přídavkem léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) z mořských rostlin, tropických bylin, květin či exotického ovoce (během masáže) a nakonec s použitím kokosového másla (během zábalu)
 • masér provádí klidné, plynulé, střídavě dlouhé a krátké masážní hmaty (napodobující hru vln na mořském pobřeží)
 • minimálně 12 hodin po ošetření se nedoporučuje koupat či sprchovat - aby nedošlo k vyplavení aplikovaných (žádoucích) látek z pokožky a nepřerušil se cyklus nastartované detoxitace
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se - masáž se nedoporučuje absolvovat v horkých letních dnech!
 • rituál opečovává pokožku celého těla - obnovuje její funkce, hydratuje, vyživuje a omlazuje vzhled
 • příjemně prohřívá a uvolňuje pojivové tkáně, svalové spazmy i okolí kloubů
 • způsobuje rozšíření cév a kapilár (vasodilaci), zvyšuje krevní tlak a minutovou frekvenci srdečního tepu
 • stimuluje lymfatický (mízní) systém, podporuje detoxikaci a nastartovává ozdravné procesy imunitního systému
 • zrychluje metabolismus (s každým navýšením vnitřní teploty o cca 1°C se zrychlí až o 10-15%)
 • příznivě působí na rovnovážný energetický tok v těle i mimo něj
 • přináší tělesné i duševní uvolnění, pohodu a klid
 • rituál Tokoriki horkými mušlemi mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři
 • omlouvám se ale tento rituál již není v aktuální nabídce našeho salonu!

RITUÁL MATAMANOA HORKÝMI A STUDENÝMI MUŠLEMI

 • rituál Matamanoa horkými a studenými mušlemi je licencované ošetření českých firem Pacifika Spa a Oceanika Spa, inspirované tropickými ráji jižního Pacifiku - zejména tichomořskými souostrovími Filipíny a Fidži (Fiji, Matanit ko Viti) - a je "postavené" na kosmetice značek Pure Fiji a Reniu
 • zosobňuje životní styl původních i současných ostrovních obyvatel tropických deštných pralesů, respektuje jejich tradice a rituály a upravuje je pro potřeby současné západní společnosti
 • plně využívá tamějších jedinečných zdrojů a darů přírody (zelený kokos, kokosové ořechy nucifera, tropické ořechy dilo, makadamie, moluccanna, meloun, mango, papája, karambola, ananas, aloe vera, bambusy, cukrová třtina, sója, tropická tráva NGI, máta, levandule, mučenka, plumérie, tahitská gardénie, orchidej, atd.) a propojuje je s nejvyspělejšími technologiemi kosmetického průmyslu v péči o pokožku těla
 • rituál Matamanoa je moderní relaxační celotělové ošetření prováděné speciálními samozahřívacími mušlemi Lava Shells (škeblemi, lasturami, valvami luciny tygrované), které se používají při pracovní teplotě 38-55°C v kombinaci s hladkými studenými mušlemi (škeblemi, lasturami, valvami = zvápenatěnými schránkami mořských měkkýšů, např. hřebenatky svatojakubské, srdcovky obecné) či ulitami (= schránkami mořských plžů, např. zavinutce tygrovaného, zavinutce krtčího, homolice mramorované, homolice síťkované) o pracovní ”pokojové” teplotě 18-24°C, případně ochlazené na teplotu 0-15°C
 • jedná se o komplexní kůru skládající se z peelingu, masáže a zábalu - provádí se přímo na kůži s použitím kokosového mléka a kokosovo-třtinového scrubu (během peelingu), dále s aplikací mušlí či lastur a malého množství kvalitního kokosového oleje, případně též s přídavkem léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) z mořských rostlin, tropických bylin, květin či exotického ovoce (během masáže) a nakonec s použitím kokosového másla (během zábalu)
 • masér provádí klidné, plynulé, střídavě dlouhé a krátké masážní hmaty (napodobující hru vln na mořském pobřeží)
 • minimálně 12 hodin po ošetření se nedoporučuje koupat či sprchovat - aby nedošlo k vyplavení aplikovaných (žádoucích) látek z pokožky a nepřerušil se cyklus nastartované detoxitace
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se - masáž se nedoporučuje absolvovat v horkých letních dnech!
 • rituál opečovává pokožku celého těla - obnovuje její funkce, hydratuje, vyživuje a omlazuje vzhled
 • hloubkově prohřívá, regeneruje a uvolňuje svalstvo a klouby
 • stimuluje krevní oběh a lymfatický (mízní) systém
 • zrychluje buněčný metabolismus, přispívá k vylučování škodlivin a toxinů z těla
 • uvolňuje centrální nervovou soustavu a poskytuje příjemnou relaxaci
 • prohlubuje energetickou rovnováhu v těle
 • rituál Matamanoa horkými a studenými mušlemi mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři
 • omlouvám se, ale tento rituál již není v aktuální nabídce našeho salonu!

MEDOVÝ RITUÁL TOTOKA STUDENÝMI MUŠLEMI

 • medový rituál Totoka studenými mušlemi je licencované ošetření českých firem Pacifika Spa a Oceanika Spa, inspirované tropickými ráji jižního Pacifiku - zejména tichomořskými souostrovími Filipíny a Fidži (Fiji, Matanit ko Viti) - a je "postavené" na kosmetice značek Pure Fiji a Reniu
 • zosobňuje životní styl původních i současných ostrovních obyvatel tropických deštných pralesů, respektuje jejich tradice a rituály a upravuje je pro potřeby současné západní společnosti
 • plně využívá tamějších jedinečných zdrojů a darů přírody (zelený kokos, kokosové ořechy nucifera, tropické ořechy dilo, makadamie, moluccanna, meloun, mango, papája, karambola, ananas, aloe vera, bambusy, cukrová třtina, sója, tropická tráva NGI, máta, levandule, mučenka, plumérie, tahitská gardénie, orchidej, atd.) a propojuje je s nejvyspělejšími technologiemi kosmetického průmyslu v péči o pokožku těla
 • rituál Totoka je moderní celotělové ošetření na potlačení celulitidových (celulitních) projevů na kůži (tj. poškození tukového vaziva a ztráta pružnosti pokožky) prováděné vroubkovanými studenými mušlemi (škeblemi, lasturami, valvami hřebenatky svatojakubské) o pracovní "pokojové" teplotě 18-24°C
 • jedná se o komplexní kůru skládající se z peelingu, masáže a zábalu - provádí se přímo na kůži s použitím kokosového mléka, kokosovo-třtinového scrubu (krystalky cukru se třením změní v med) a hydratačního tělového spraye (během peelingu), dále s aplikací mušlí a malého množství kvalitního kokosového oleje, případně též s přídavkem léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí) z mořských rostlin, tropických bylin, květin či exotického ovoce (během masáže) a nakonec s použitím medové masky a opět hydratačního tělového spraye (během zábalu)
 • tlaková masáž vroubkovanými studenými mušlemi se provádí jen v oblasti boků, hýždí a stehen - střídavě rychlými a pomalými silovými masážními hmaty (za účelem prokrvení tkání a rozrušení tukových struktur)
 • minimálně 12 hodin po ošetření se nedoporučuje koupat či sprchovat - aby nedošlo k vyplavení aplikovaných (žádoucích) látek z pokožky a nepřerušil se cyklus nastartované detoxitace
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se
 • rituál opečovává pokožku celého těla - obnovuje její funkce, regeneruje, vyrovnává pigmentaci a pH (pondus hydrogenia = vodíkový exponent, číslo vyjadřující kyselost či zásaditost; ideální pH zdravé pokožky je 4,5-5,0), hydratuje, vyživuje, zpevňuje, navrací elasticitu, omlazuje vzhled a zanechává ji zářivě zdravou
 • účinně odstraňuje odumřelé kožní buňky (exfoliace pleti) a umožňuje výstavbu nové kožní tkáně
 • hloubkově čistí póry, přispívá k vylučování toxinů z těla
 • pomáhá při léčbě zánětů podkožní tkáně (celulitida, celulita), pajizévek (strií), akné, ekzémů, lišejů či lupénky (psoriázy) - může se aplikovat i preventivně
 • má blahodárné účinky na celý organismus
 • dodává vitalitu a energii
 • medový rituál Totoka studenými mušlemi mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři
 • omlouvám se, ale tento rituál již není v aktuální nabídce našeho salonu!

RITUÁL MANA´IA (PRO MUŽE)

 • rituál Mana´ia (pro muže) je licencované ošetření českých firem Pacifika Spa a Oceanika Spa, inspirované tropickými ráji jižního Pacifiku - zejména tichomořskými souostrovími Filipíny a Fidži (Fiji, Matanit ko Viti) - a je "postavené" na pánské kosmetice značky Mana´ia, jejímž základem se stala vysoce účinná směs olejů z mořských rostlin, tropických bylin, květin a ovoce
 • zosobňuje životní styl původních i současných ostrovních obyvatel tropických deštných pralesů, respektuje jejich tradice a rituály a upravuje je pro potřeby současné západní společnosti
 • plně využívá tamějších jedinečných zdrojů a darů přírody (zelený kokos, kokosové ořechy nucifera, tropické ořechy dilo, makadamie, moluccanna, meloun, mango, papája, karambola, ananas, aloe vera, bambusy, cukrová třtina, sója, tropická tráva NGI, máta, levandule, mučenka, plumérie, tahitská gardénie, orchidej, atd.) a propojuje je s nejvyspělejšími technologiemi kosmetického průmyslu v péči o pokožku těla
 • rituál Mana´ia je moderní relaxační celotělová komplexní kůra skládající se z peelingu, masáže a zábalu - provádí se přímo na kůži s použitím mana´ia mléka, kokosově-mléčné koupele a mana´ia scrubu (během peelingu), dále s aplikací malého množství kvalitního mana´ia oleje (během masáže) a nakonec s použitím mana´ia másla (během zábalu)
 • masér provádí klidné, plynulé, střídavě dlouhé a krátké masážní hmaty (napodobující hru vln na mořském pobřeží)
 • minimálně 12 hodin po ošetření se nedoporučuje koupat či sprchovat - aby nedošlo k vyplavení aplikovaných (žádoucích) látek z pokožky a nepřerušil se cyklus nastartované detoxitace
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se
 • rituál opečovává pokožku celého těla - obnovuje její funkce, hydratuje, vyživuje a omlazuje vzhled
 • prokrvuje a posiluje pojivovou tkáň, přispívá k vylučování toxinů z těla
 • chrání před vlivy životního prostředí a slunečních paprsků - podporuje tvorbu vitamínu D
 • revitalizuje a uvolňuje napětí
 • přináší fyzický i duševní odpočinek
 • rituál Mana´ia (pro muže) mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři
 • omlouvám se, ale tento rituál již není v aktuální nabídce našeho salonu!

DETOXIKAČNÍ PROCEDURA "MŮJ MOŘSKÝ ZÁBAL" (MY SEA WRAP)

 • detoxikační procedura "Můj mořský zábal" (my sea wrap) je licencované ošetření české firmy Naturevital - výrobců české kosmetiky značek Bio-Phase2, DermaPro, Pericil, MySea a současně distributorů jordánské kosmetiky značky Zoar
 • "Můj mořský zábal" (my sea wrap) je moderní celotělové ošetření na potlačení celulitidových (celulitních) projevů na kůži (tj. poškození tukového vaziva a ztráta pružnosti pokožky) "postavené" na terapeutických účincích 100% čistého bahna z jordánského Mrtvého moře (s vysokou koncentrací solí a minerálů) v účinné kombinaci s dalšími přípravky
 • jedná se o komplexní kůru skládající se z peelingu, masáže a zábalu - provádí se přímo na kůži s použitím obrušovací soli (během peelingu), dále s aplikací malého množství kvalitního rostlinného masážního oleje (během masáže) a nakonec s použitím bahna a speciálních elastických bandáží, které jsou z funkčního materiálu, ale neubírají na pohodlí (během zábalu)
 • bahenní zábal trvá cca 40-50 minut - klient při něm leží na lůžku zabalen v prostěradle a měkké pokrývce, což z ozdravného regeneračního procesu dělá příjemnou relaxační záležitost
 • ihned po ošetření lze užít krátkou sprchu vlažnou vodou bez použití mýdel a sprchových gelů, ale po dobu následujících 12 hodin se nedoporučuje koupat - aby byl co nejvíce využit léčebný potenciál aplikovaného bahna a v něm obsažených cenných solí a minerálů
 • během 12 hodin po ošetření je třeba doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj), aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se
 • pro výraznější a dlouhodobější zeštíhlovací účinky je však třeba ještě přidat více aktivního pohybu, upravit jídelníček a dodržovat další všeobecná doporučení!
 • procedura účinné napomáhá při řešení méně závažných onemocnění pohybového aparátu, podkoží i kůže
 • urychluje rozklad a spalování tukových vrstev a následné vyplavení metabolitů z organismu
 • podporuje krevní oběh a tok lymfy (mízy)
 • spouští ozdravné a omlazovací procesy v těle
 • zpevňuje a vypíná kůži v celulitidou (celulitou) postiženém místě - navrací ji zdraví, přirozenou elasticitu a sílu
 • dodává tělu příliv nové energie a vitality
 • detoxikační procedura "Můj mořský zábal" (my sea wrap) mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři
 • omlouvám se, ale tento rituál již není v aktuální nabídce našeho salonu!

WELLNESS ZÁBALY A PEELINGY

 • wellness znamená cestu k souladu těla, mysli a duše - zahrnuje vše, co podporuje zdravý životní styl (životosprávu)
 • zábal (zámotek) je ošetření, kterým se do těla vpravují aktivní přírodní minerální látky (ve formě masážních gelů, masážních krémů, masážních másel či kvalitních rostlinných masážních olejů), někdy též s přídavkem vhodných léčivých a vonných (aromatických) silic (esencí), a to se záměrem detoxikovat, hydratovat, vyživovat a zpevňovat pokožku, odbourávat přebytečný tuk a vodu z tkání, ulevovat svalům od ztuhlosti, bolestí a křečí nebo zlepšovat kloubní pohyblivost - děje se tak aplikací (vtíráním, vmasírováním) účinné látky přímo na kůži a následným omotáním těla nebo její části do vrstvy fólie a textilie (kompresní bandáž), případně také s aplikací vlhkého tepla (teplé zábaly jsou vhodné při chronických potížích a bolestech, studené zábaly se více hodí při akutních bolestech, pohmožděninách či vymknutích!); zábal se podle potřeby provádí celotělově nebo místně (lokálně)
 • peeling (exfoliace = ztráta vrstev) je ošetření, při němž se z povrchových vrstev těla mechanicky odstraňují odumřelé buňky, a to především za účelem zkvalitňovat zdraví pokožky, prokrvovat a zajisťovat rychlejší vstřebatelnost později aplikovaných látek (např. masáží) - děje se tak drhnutím suché nebo navlhčené kůže brusným (abrazivním) materiálem (např. masážními krémy s drcenými meruňkovými, mandlovými či jinými skořápkami, kávovými zrny, se strouhaným kokosem, s krystalky cukru či soli, anebo masážními mýdly s mikroperličkami, kartáči, lufami, houbami, pemzami, krepovaným papírem či tkaninami z mikrovlákna); peeling se podle potřeby provádí celotělově nebo místně (lokálně)
 • zábaly a peelingy v kombinaci s jinými masážními technikami a masážemi výrazně zvyšují jejich účinek a prohlubují prožitek provedeného ošetření - nabídka konkrétních wellness zábalů a peelingů se sezónně mění!
 • wellness zábaly a peelingy mohou provádět speciálně vyškolení certifikovaní maséři.

KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ

Kontraindikace je trvalý nebo dočasný stav, kdy masážní techniku či masáž nelze provádět vůbec (celková = absolutní) nebo ji nelze provádět pouze na částech těla přímo souvisejících s určitým zdravotním problémem (částečná, místní = relativní), protože by dané skutečnosti mohly být na překážku k provedení zamýšlené masáže anebo by mohly vyvolat nežádoucí reakce a mít nepříznivý dopad na zdravotní stav masírované osoby - byť dočasně. Poté, co se zdravotní problém vyřeší, vyhojí a zcela odezní je možné masáž opět uskutečnit.

V případě jakýchkoliv nejasností o vhodnosti podstoupení zamýšlené masážní techniky či masáže - s ohledem na aktuální zdravotní stav nebo onemocnění (diagnózu), kterým zákazník trpí - je dobré předem se poradit s lékařem a masáž prozatím odložit!

Při neznámých či nejasných příčinách zdravotních potíží a bolestí je třeba co nejdříve projít odbornými vyšetřeními a do vyjasnění příčin komplikací masáž neabsolvovat!

Pokud dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu a nastalé obtíže jsou závažné nebo zdraví a život ohrožující, je nutné neprodleně vyhledat rychlou lékařskou pomoc a masáž za žádných okolností nepodstupovat!

CELKOVÁ KONTRAINDIKACE

Celková kontraindikace je trvalá - nastává při všech závažných, akutních, aktivních, nestabilizovaných, neléčených a nedoléčených stavech či onemocněních:

 • při generalizovaných onkologických onemocněních (tumory, nádory, rakovina všeho druhu)
 • při srdečních, cévních a oběhových onemocněních (dysrytmie = srdeční arytmie, infarkt myokardu, angina pectoris, ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, ischemická cévní mozková příhoda = mrtvice, ateroskleróza)
 • při nestabilním krevním tlaku (hypertenze = vysoký krevní tlak > 140/90 mm Hg, hypotenze = nízký krevní tlak < 90/60 mm Hg) a při sklonech k mdlobám a ztrátám vědomí
 • při krvácivých stavech, při závažnějších poruchách prokrvování a srážlivosti krve a při žilních a tepenných trombózách (leukémie, hemofilie, trombocytopenie, petechie = purpura)
 • při poraněních a onemocněních dutiny břišní a při gynekologických onemocněních spojených se záněty nebo krvácením (appendicitis, adnexitis, cholecystitis, žlučníkový vřed, dvanácterníkový vřed, degenerativní choroby ledvin nebo jater, cirhóza, ledvinové kameny, cysty, hysteroktomie, pelvialgie, endometrióza, cervicitida)
 • při horečnatých, infekčních, virových, bakteriálních, septických nebo akutně zánětlivých onemocněních (febrilie = horečka, tachykardie, tachypnoe, septický šok, gangréna, absces, pásový opar, viróza, mononukleóza, tuberkulóza, parazitóza, úplavice, polyurie, malárie, hepatitida = zánět jater, icterus = žloutenka, žlučové kameny)
 • při aktivních plicních a dechových potížích a při zahlenění organismu (astma bronchiale, chronická bronchitida, senná rýma, alergická rinitida)
 • při očních onemocněních souvisejících se zvýšeným nitroočním tlakem (glaukom = zelený zákal, katarakta = šedý zákal)
 • při onemocněních štítné žlázy (hypertyreóza = zvýšená činnost štítné žlázy, hypotyreóza = snížená činnost štítné žlázy)
 • při poruchách příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání, obžerství)
 • při metabolických, autoimunitních a neurodegenerativních onemocněních (diabetes mellitus = cukrovka, diabetes insipidus = žíznivka, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, fenylketonurie, HIV / AIDS)
 • při funkčních poruchách mozku, při nervových, neurologických a neurovegetativních onemocněních spojených s poruchami vědomí, vnímání, chování, nálad, hybnosti, citlivosti či bolestivosti (epilepsie, mozková obrna, mentální retardace), při těžkých psychických poruchách, psychózách a psychopatiích, při hlubokém smutku a při agresivních stavech zuřivosti
 • při stavech pod vlivem alkoholu, drog, psychoaktivních, psychotropních, omamných a jiných návykových látek a léků (zejména silných antidepresiv, anxilolytik = léků proti úzkosti a analgetik = léků proti bolesti), při otravách (včetně otrav jídlem)
 • při kostních, kloubních a revmatických onemocněních (osteoporóza, osteoartróza, revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc)
 • po transplantacích tělesných orgánů, operacích a úrazech (zlomené kosti, dislokace obratlů)
 • při selhávání životně důležitých orgánů
 • při extrémním vyčerpání a celkové tělesné sešlosti
 • při stavech vyžadujících klid na lůžku
 • při neznámých či nejasných diagnózách, potížích a bolestech
 • při náhlém zhoršení zdravotního stavu
 • při závažných či zdraví a život ohrožujících zdravotních obtížích.

ČÁSTEČNÁ (MÍSTNÍ) KONTRAINDIKACE

Částečná (místní) kontraindikace je dočasná - trvá do doby než se zdravotní problém vyřeší, vyhojí a zcela odezní - a většinou se týká pouze míst či oblastí přímo souvisejících s určitým zdravotním problémem:

 • místech zanícených kloubů, šlach nebo měkkých tkání (akutní revmatismus, dekompenzované artrózy, akutní ataka dny)
 • v místech implantovaných kloubů
 • v místech rozsáhlejších zhmožděnin (modřin), zlomenin, vymknutin či podvrknutin
 • v místech otevřených, řezných, nezahojených a krvácejících poraněních
 • v místech popálenin, opařenin, poleptaných nebo jinak poškozených ploch na kůži, včetně čerstvých tetování
 • v místech kožních onemocnění (atopický ekzém, dermatitida, vyrážka, kopřivka, lupénka, pigmentové névy, mateřská znaménka, bradavice, nedoléčené jizvy)
 • v místech zanícených, hnisavých, plísňových nebo vředových afekcí (mykózy, kvasinky, plísně)
 • v místech pokousání zvířetem či uštknutí hadem
 • v místech zvětšených místních uzlin a otoků nejasného původu
 • v místech křečových žil (varixů), zánětu žil nebo bércových vředů
 • v oblasti beder při onemocněních ledvin
 • v oblasti břicha při onemocněních žlučníku
 • v oblasti břicha při úporné zácpě nebo průjmech
 • v oblasti břicha při nevyprázdněném močovém měchýři
 • v oblasti břicha, beder, kříže a pánve u těhotných žen, šestinedělek a u žen během menstruace (PMS = premenstruační syndrom, premenstruační stres, premenstruační tenze)
 • v oblasti hrudi při implantovaném kardiostimulátoru (umělé srdce, „budík“)
 • v oblasti prsou při implantovaných silikonových výplních
 • v oblasti celých prsou u žen a na prsních bradavkách u mužů
 • v oblasti genitálií a v jejich nejbližším okolí
 • bezprostředně po sportovním nebo náročném fyzickém výkonu
 • při alergiích (masážní oleje a směsi bylin - např. v bylinných měšcích - nesmí obsahovat látky, které by pro klienta byly alergeny, jež by mu mohly spouštět nežádoucí alergické reakce).

DOPORUČENÍ

Aby mohly masážní techniky a masáže správně zafungovat a přinést očekávaný efekt, je žádoucí dodržet následující doporučení:

DOPORUČENÍ PŘED MASÁŽÍ

 • je-li to možné, tak v den masáže odpočívat nebo dělat jen fyzicky či psychicky nenáročné činnosti!
 • nedávat si větší jídlo minimálně 2 hodiny před masáží (jinak bude tělo muset pracovat na trávení a důkladně se neuvolní)
 • nepít alkohol a neužívat drogy, ani psychoaktivní, psychotropní, omamné a jiné návykové látky a léky - kromě léků životně a zdravotně nezbytných
 • před masáží se nekoupat v horké vodě, ale dát si spíše studenou nebo vlažnou sprchu - hlavně v případě zamýšlené aromaterapeutické masáže (aby se rostlinné masážní oleje a vonné silice mohly účinně absorbovat do pokožky)
 • před masáží nepoužívat deodorant, ani tělový spray (jinak budou tyto přípravky blokovat účinky používaných rostlinných masážních olejů a vonných silic)
 • při teplotě, horečce, rýmě, kašli, nachlazení, chřipce, angíně, nevolnosti, slabosti, kožních vyrážkách, plísních, vředech, nádorech, modřinách, hnisajících ložiscích či jiných zdravotních problémech a kontraindikacích na masáž nechodit!
 • v případě jakýchkoliv nejasností o vhodnosti podstoupení zamýšlené masážní techniky či masáže - s ohledem na aktuální zdravotní stav nebo onemocnění (diagnózu), kterým zákazník trpí - je dobré předem se poradit s lékařem a masáž prozatím odložit!
 • při neznámých či nejasných příčinách zdravotních potíží a bolestí je třeba co nejdříve projít odbornými lékařskými vyšetřeními a do vyjasnění příčin komplikací masáž neabsolvovat!
 • pokud dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu a nastalé obtíže jsou závažné nebo zdraví a život ohrožující, je nutné neprodleně vyhledat rychlou lékařskou pomoc a masáž za žádných okolností nepodstupovat!

DOPORUČENÍ PO MASÁŽI

 • je-li to možné, tak alespoň 5 minut po masáži ještě zůstat v klidu ležet a teprve potom pomalu vstát
 • co nejdříve po masáži vypít sklenici čisté vody a po zbytek dne pít hodně tekutin - nejlépe vlažnou vodu, iontový nápoj nebo bylinkový neslazený čaj (aby tělo mohlo účinně hydratovat, detoxikovat a ozdravit se)
 • nepít alkohol a neužívat drogy, ani psychoaktivní, psychotropní, omamné a jiné návykové látky a léky - kromě léků životně a zdravotně nezbytných
 • minimálně 12 hodin po masáži se nedoporučuje koupat či sprchovat (aby se rostlinné masážní oleje a vonné silice mohly účinně absorbovat do pokožky)
 • po masáži odpočívat a ideálně v ten den žádné fyzicky, ani psychicky náročné činnosti již neprovádět!

DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Každý člověk by si měl být vědom své odpovědnosti za kvalitu vlastního života (za své myšlenky, přání a činy), žít v pravdě a vést zdravý životní styl (životosprávu)! Optimální životní styl musí vždy respektovat individualitu, originalitu, odlišné vlastnosti, možnosti a potřeby jednotlivce, neboť každá osobnost si vyžaduje jiná doporučení. Modifikujícími faktory jsou: zeměpisná poloha a klimatické prostředí, antropologický a etnický původ (rasa, kultura), genetika a zděděné predispozice (sklony k nemocem, kvalita zdraví), deoxyribonukleová kyselina (DNA), krevní skupina (0, A, B, AB), stav tělesných orgánů, rychlost a efektivnost spalování (metabolismu), stravovací zvyklosti, stavba těla a tělesná konstituce (somatotyp: ektomorfní = štíhlý, endomorfní = silný, mezomorfní = svalnatý), fyzická aktivita, temperament (sangvinik = vyrovnaný, flegmatik = lhostejný, melancholik = smutný, cholerik = výbušný), emocionální reakce a chování (introvert = uzavřený, extrovert = spontánní), pohlaví, věk, výška, hmotnost, atd.

DOPORUČENÍ PRO DOBRÉ ZDRAVÍ

Pro zlepšení stavu a udržení zdraví je třeba - kromě masáží:

 • dbát na vzpřímený postoj a správný posed
 • pravidelně provádět dechová a tělesná (protahovací, uvolňovací i posilovací) cvičení
 • být aktivní a všestranný (práce, vzdělávání, domácí činnosti, osobní zájmy, umění, kultura, sport, turistika, chůze, tanec, plavání)
 • pohybový aparát zatěžovat na 65-75% svého maxima
 • nepřemáhat únavu a bolesti
 • plnohodnotně, dostatečně a přiměřeně svému výkonu odpočívat (spánek, vědomý odpočinek, relaxace)
 • co nejvíce pobývat na zdravém vzduchu a slunci
 • zachovávat pravidelný denní režim
 • dodržovat zásady správné výživy
 • nepřejídat se, ani nehladovět
 • plnohodnotně, kvalitně, chutně a pestře se stravovat - vhodně kombinovat současně přijímané potraviny a dbát na vyvážené množství živin (bílkovin, proteinů, tuků, sacharidů, škrobů, uhlovodanů a vlákniny)
 • užívat doplňky stravy (minerální látky, stopové prvky, omega-3 nenasycené mastné kyseliny a vitamíny) - nejsou-li v dostatečném množství obsaženy v konzumované potravě
 • přijímat dostatečné množství tekutin
 • vyvarovat se stimulačním, návykovým a jiným škodlivým látkám
 • systematicky tělo detoxikovat
 • udržovat si optimální tělesnou hmotnost
 • starat se o fyzický vzhled (postava, oblečení, líčení, vlasy, nehty).

DOPORUČENÍ PRO KVALITNÍ ŽIVOT

Pro tvůrčí, šťastný, spokojený a dlouhý život je také nezbytně nutné:

 • poznat a přijmout sebe sama (vlastnosti, schopnosti, vědomosti, zkušenosti, potenciál)
 • být si vědom vlastní hodnoty, důležitosti a jedinečnosti
 • pružně a snadno se vyvíjet a měnit
 • nesoudit, neradit a nesnažit se nikoho změnit (nikdy neznáme všechny skutečnosti, okolnosti a pohnutky, které ovlivnily názory, postoje a jednání dané osoby)
 • vypořádat se s minulostí - zbavit se pocitů viny, emocionálních zranění, trápení, obav, strachů, závislostí a dalších zátěží, problémů či překážek
 • odpustit sobě a všem, pokud jsme si navzájem ublížili a způsobili si bolest
 • žít přítomností - naplno, se zájmem a vášní
 • pozitivně myslet
 • své myšlenky, názory, postoje a pocity vyjadřovat svobodně, jasně a lehce
 • komunikovat klidně, otevřeně, přímo, upřímně, s důvěrou a respektem
 • řídit se zdravým rozumem - soustředěně naslouchat, zvažovat a činit moudrá rozhodnutí
 • svobodně tvořit a konat dobré věci
 • cítit se příjemně a radovat se ze života
 • rozdávat lásku a dobrou náladu
 • být empatický, tolerantní, vyrovnaný a klidný
 • vést hodnotné lidské vztahy
 • vyhýbat se stresu, chaosu a hluku
 • vytvořit si své rituály (zvláštní momenty, ze kterých lze čerpat vnitřní sílu), ale nelpět na starých zvycích - pokud již přestaly vyhovovat
 • sledovat a doplňovat energetický stav těla (signály fyzické, psychické, emocionální a behaviorální = týkající se chování).

Jakákoliv změna životních, pohybových, stravovacích, emocionálních či jiných návyků musí být postupná, celková a dlouhodobá - nejlépe trvalá. Když jsou důsledně dodržována všechna doporučení zdravého životního stylu a stav jedince není stále uspokojivý, je nutné se neprodleně poradit s odborným lékařem!


ANOTACE

Výše uvedený text je všeobecným shrnutím základní masérské problematiky. Mým záměrem (intencí) bylo ozřejmit Vám některé pojmy, teze, zákonitosti, zásady a koncepty, které se této tématiky bezprostředně dotýkají a které by Vám snad doposud mohly znít tajemně anebo příliš odborně a Vy jste měli pocit, že jim zcela nerozumíte. Chtěla jsem tím napomoci k Vaší lepší orientaci v této oblasti, k poznání, porozumění a uvědomění si jednotlivých detailů, všech aspektů i příčinných souvislostí a vysvětlit proč se třeba zrovna ”nějak” cítíte či jaký by mohl mít Váš problém řešení. Děkuji Vám za Váš zájem a čas.

Poznámka: Masážní a další specializované techniky, stejně tak jako všechny odborné termíny jsou v textu uvedeny pod svým přesným názvem (odborná terminologie) jakým jsou běžně označovány v odborné masérské a zdravotnické literatuře.


ZDROJE A REŠERŠE

Podklady pro tuto webovou prezentaci jsem zpracovala na základě svých odborných znalostí a dlouholetých zkušeností, které jsem získala ve zde uvedených masérských školách a především pak ve své odborné praxi.

S laskavým svolením některých masérských, kosmetických, zdravotnických a sportovních škol, firem, zařízení, salónů, fitness center, wellness center a dalších (prostřednictvím jejich majitelů, manažerů, lektorů nebo samotných autorů) jsem použila též citace a části textů jejich propagačních materiálů a informací uváděných na výrobcích, které jsou bežně k dostání na našem trhu nebo které jsou veřejně dostupné v prostředí počítačových sítí (internet) v elektronické podobě.

Rovněž jsem čerpala a inspirovala se z odborné, naučné a populárně-vědecké literatury, zahrnující vědomosti např. z těchto oblastí lidského poznání:

 • anatomie (= nauka o tvaru a stavbě lidského organismu)
 • biomechanika (= nauka o struktuře a mechanice lidského organismu)
 • fyziologie (= nauka o životních funkcích a procesech lidského organismu)
 • traumatologie (= nauka zabývající se diagnostikou, prevencí a léčením poranění lidského organismu)
 • alternativní a komplementární medicína (= diagnostické a léčebné přístupy určené pro zlepšení a udržení lidského zdraví, které nejsou součástí standartní lékařské praxe, ale účinek vědecké medicíny podporují, doplňují nebo nahrazují)
 • bioenergetika (= nauka o energetických tocích v živých buněčných systémech)
 • psychotronika (= nauka o interakcích a energetických procesech mezi živými organismy, jejich vnitřním a vnějším prostředím)
 • esoterika (= učení o tom, jak porozumět zákonům života a přírody a prožít kvalitní život, ale také o mimosmyslovém a intuitivním poznání ”vyšší” moudrosti)
 • masáže (= preventivní a léčebné přístupy pro plošné, liniové nebo bodové ošetření těla za účelem odstranění svalových obtíží)
 • tělesná cvičení (= soubor doporučení pro pravidelné fyzické zátěže zaměřené na zvýšení kondice a zlepšení duševního stavu jedince)
 • zdravá výživa (= systém opatření podporujících stabilitu organismu a dobře fungující tělesné procesy)
 • životní styl (= souhrn relativně ustálených každodenních zvyklostí, praktik, způsobů realizace činností a typických způsobů chování jedince)
 • osobní rozvoj (= souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující člověku získat všeobecný přehled, vyvíjet se, růst, ”zrát” a uplatnit se ve společnosti)
 • epigenetika (= nauka o přenosu a vlivu dědičných buněčných faktorů na vlastnosti, schopnosti, myšlenky, pocity, emocionální reakce, chování a zdraví jedince)
 • psychohygiena (= soubor doporučení jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům)
 • meditace (= soubor doporučení a praktik na prohlubování soustředění a poznání svého ”já”)
 • motivace (= souhrn všech pohnutek chování a jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb jedince, podporujících jeho radostné očekávání a pozitivní pocity)
 • mezilidské vztahy (= soubor doporučení podporujících schopnost člověka najít si, vybudovat, udržet či případně ukončit vztah, který by byl láskyplný, přínosný a užitečný oběma stranám) a další.

Veškerou níže uvedenou literaturu považuji za kvalitní a odpovídající (relevantní) zdroj informací (všechny jsem přečetla a až na výjimky je i osobně vlastním). Tímto Vás odkazuji na následující autory a tituly a upřímně Vám doporučuji jejich hlubší prostudování, neboť pevně věřím, že Vás to obohatí.

Poznámka: Seznam je řazen abecedně - podle příjmení jednotlivých autorů a názvů jejich děl, dále je - v závorce - uvedeno nakladatelství a rok vydání daného titulu:

A

 • Abrahams Peter - Lidské tělo - Ilustrovaný průvodce
  (nakladatelství Svojtka, 2016)
 • Al-Chamali Gabriella Cella - Planetární reflexologie - Indická reflexní masáž
  (nakladatelství Fontána, 2008)
 • Altman Peggy, Ellsworth Abby - Masáže, anatomie - Průvodce 7 masážními styly a jejich vlivem na konkrétní svalové skupiny
  (nakladatelství C-Press, 2014)
 • Altucher James - Zvolte sebe - Změňte svůj život, buďte šťastní, vydělejte miliony a prožijte svůj sen
  (nakladatelství Synergie Publishing SE, 2013)
 • Amen Daniel G. - Změňte mozek, změňte život - Fascinující pohled do lidské mysli
  (nakladatelství Dobrovský, 2018)
 • Auer Ingrid - Léčivé symboly andělů - 49 klíčů pro vstup do světa andělů
  (nakladatelství Fontána, 2014)

B

 • Barnett Lisa - Moudrost ákašických záznamů
  (nakladatelství Fontána, 2016)
 • Baron-Reid Colette - Kouzelná mapa - Najděte smysl a magii svého životního příběhu
  (nakladatelství Synergie, 2013)
 • Baron-Reid Colette - Karty kouzelné mapy - Průvodce na životní cestě
  (nakladatelství Synergie, 2017)
 • Bartram Sean - Intenzivní intervalový trénink pro ženy
  (nakladatelství Ikar, 2016)
 • Bauer Cathryn - Akupresura pro ženy
  (nakladatelství Pragma, 1997)
 • Becker Jan - Využijte sílu autohypnózy a autosugesce - Dokážete, cokoliv budete chtít
  (nakladatelství Grada, 2017)
 • Berlett Richard - Matrix energetics, věda a umění transformace - Jak změníme realitu působením na kvantové pole
  (nakladatelství Anch Books, 2014)
 • Borg James - Řeč těla - Jak poznat, co kdo doopravdy říká
  (nakladatelství Grada, 2012)
 • Bourbeau Lise - Tělo, tvůj nejlepší přítel
  (nakladatelství Eugenika, 2017)
 • Bourbeau Lise - Uzdrav svá vnitřní zranění - 5 typů zranění, které člověku brání, aby byl sám sebou
  (nakladatelství Eugenika, 2017)
 • Bowen Will - Svět bez stížností - Jak si přestat stěžovat a začít si užívat takový život, jaký jste vždycky chtěli
  (nakladatelství Synergie Publishing SE, 2013)
 • Bowen Will - Šťastný život - Objevte tajemství, jak se stát jednou provždy šťastnými
  (nakladatelství Synergie Publishing Se, 2001)
 • Buess-Kovács Heike - Krční páteř - Zdroj potíží i nemocí
  (nakladatelství Dialog, 2016)
 • Burg Bob, Mann John David - Dej a bude ti dáno
  (vydavatelství Můj úspěch, 2013)

C

 • Carrasco Birgit Feliz - Čakra jóga - Úplný program k oživení a léčbě energetických center
  (nakladatelství Fontána, 2008)
 • Clear James - Atomové návyky - Jak si budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných
  (vydavatelství Jan Melvil Publishing, 2020)
 • Covey Stephen R. - 7 návyků skutečně efektivních lidí - Zásady osobního rozvoje, které změní váš život
  (vydavatelství Management Press, 2017)
 • Covey Stephen R., Merrill A. Roger, Merrill Rebecca R. - To nejdůležitější na první místo
  (vydavatelství Management Press, 2009)
 • Cross John R. - Léčení pomocí energetické soustavy čaker
  (nakladatelství Fontána, 2009)

Č

 • Černý Vojtěch, Grofová Kateřina - Relaxační techniky pro tělo, dech a mysl - Návrat k přirozenému uvolnění
  (nakladatelství Edika, 2015)
 • Čchuan-Kuej Wang - Automasáž podél meridiánů a akupunkturních bodů
  (nakladatelství Eugenika, 2017)
 • Čihák Radomír, Grimm Miloš - Anatomie 1
  (nakladatelství Grada, 2011)
 • Čihák Radomír, Grimm Miloš - Anatomie 2
  (nakladatelství Grada, 2013)
 • Čihák Radomír, Grimm Miloš, Druga Rastislav - Anatomie 3
  (nakladatelství Grada, 2016)

D

 • D´Adamo Peter, Whitney Catherine - Výživa a krevní skupiny
  (nakladatelství Bohemia, 1998)
 • D´Angeli Patricia, Lockert Olivier - Autohypnóza pro začátečníky - Jak nalézt všechny odpovědi ve svém nitru a využít své skutečné možnosti a vnitřní sílu
  (nakladatelství Eugenika, 2018)
 • Devereux Charla, Stockel Fran - Meditace - Dokonalá relaxace
  (nakladatelství Beta, 2007)
 • Diamond Harvey, Diamond Marilyn - Fit pro život I.
  (nakladatelství Fin, 1993)
 • Diamond Harvey, Diamond Marilyn - Fit pro život II.
  (nakladatelství Pragma, 1994)
 • Dispenza Joe - Rozvíjejte svůj mozek - Jak věda napomáhá změnit vaše myšlení
  (nakladatelství Anag, 2020)
 • Dispenza Joe - Vy jste placebo - Na stavu mysli záleží
  (nakladatelství Anag, 2016)
 • Dispenza Joe - Zbavte se zvyku být sami sebou - Jak se zbavit starého způsobu myšlení a vytvořit si novou mysl
  (nakladatelství Anag, 2015)
 • Doležalová Radka, Pětivlas Tomáš - Kinesiotaping pro sportovce
  (nakladatelství Grada, 2011)
 • Donelson Ronald - Odhalení záhady - Cesta k rychlému uzdravení pro většinu pacientů s bolestmi zad a krku
  (vydavatelství Mc Kenzie Institut Czech Republic, 2013)
 • Dorn Dieter, Flemming Gerda - Léčení Dornovou metodou - Praktická kniha šetrné terapie páteře a kloubů
  (nakladatelství Poznání, 2014)
 • Dylevský Ivan - Základy funkční anatomie
  (nakladatelství Poznání, 2011)

E

 • Edwards Betty - Naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou
  (nakladatelství Zoner Press, 2013)
 • Evans Mark, Franzen Suzanne, Oxenford Rosalind - Masáže, aromaterapie, shiatsu, reflexologie
  (nakladatelství Grada, 2001)
 • Evans Mark, Hudson John, Tucker Paul - Umění harmonie - Meditace, jóga, tai-či, strečink
  (nakladatelství Grada, 2001)
 • Exel Wolfgang, Dungl Willi - Proti bolestem bez léků
  (nakladatelství Ikar, 1996)

F

 • Fad Roman - Kódy podvědomí - 54 kódových frází pro změnu života
  (nakladatelství Eugenika, 2017)
 • Finand Donna - Spoušťové body a jejich odstraňování - Návod k samoošetření
  (nakladatelství Poznání, 2012)
 • Flandera Stanislav - Tejpování pevnými a pružnými tejpy - Prevence a korekce poruch pohybového aparátu
  (nakladatelství Poznání, 2012)
 • Flandera Stanislav, Machota Pavel, Káldyová Milena - Taping
  (vydavatelství Studio K, 1992)
 • Frawley David, Ránadé Subháš, Léle Avináš - Marmová terapie a ájurvéda - Energetické body v jógovém léčitelství
  (nakladatelství Fontána, 2004)

G

 • Garnier Stéphane - Chovejte se jako kočka
  (nakladatelství Jota, 2018)
 • Gawain Shakti, King Laurell - Život ve světle - Průvodce osobní a kosmickou transformací
  (nakladatelství Pragma, 1998)
 • Gera Bernadett - Prstový čchi-kung - Cvičení pro ruce jako rychlá a snadná pomoc
  (nakladatelství Anag, 2017)
 • Gienger Michael - Masáže drahými kameny - Dotýkat se a přijímat doteky
  (nakladatelství Fontána, 2007)
 • Gillanders Ann - Reflexologie - Jednoduché postupy pro domov, práci a cestování
  (nakladatelství Svojtka, 2006)
 • Gittleman Ann Louise, Templeton James, Versace Candelora - Výživa podle metabolických typů
  (nakladatelství Eminent, 2008)
 • Gray John - Co vám matka říci nemohla a otec nevěděl
  (nakladatelství Práh & Knižní klub, 1995)
 • Gray John - Jak mít, co chceme a chtít, co už máme
  (nakladatelství Práh & Knižní klub, 2001)
 • Gray John - Mars a Venuše ve stresu
  (nakladatelství Práh, 2008)
 • Gray John - Mars, Venuše a jejich vztahy - Smír s opačným pohlavím
  (nakladatelství Práh & Knižní klub, 1996)
 • Gray John - Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše - Praktický návod, jak zlepšit vzájemné porozumění a dosáhnout v partnerských vztazích toho, co od nich očekáváme
  (nakladatelství Práh, 1994)
 • Gray John - Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a děti jsou z nebe - Zásady pozitivního rodičovství, vedoucí k výchově spolupracujících, sebevědomých a citlivých dětí
  (nakladatelství Práh & Knižní klub, 2000)
 • Gray John - Ohnivá Venuše, studený Mars - Hormonální rovnováha - Klíč ke spokojenému (nejen) milostnému životu
  (nakladatelství Práh, 2012)
 • Griffey Harriet - Chci si zorganizovat život - Jak dobře hospodařit s časem a mít všechno hotové
  (nakladatelství Euromedia Group, 2017)
 • Gruber-Keppler Aline - Jemná masáž, metamorfní technika - Odstraňování duševních bloků
  (nakladatelství Eugenika, 2012)
 • Günther Sigrid E. - Léčivé kameny - 125 kamenů pro vaši pohodu
  (nakladatelství Beta, 2008)

H

 • Hanel Ivo - Akupresura
  (nakladatelství Mona, 1988)
 • Hauschk Margarethe - Rytmické masáže podle dr. Ity Wegmanové - Antropologická východiska
  (nakladatelství Fabula, 2012)
 • Havelková Darja - Shiatsu - Cesta ke zdraví a spokojenosti
  (nakladatelství Triton, 2001)
 • Hawkey Su, Hayfield Robin - Přírodní léčba - Homeopatie, bylinky, relaxace, stres
  (nakladatelství Grada, 2001)
 • Hay Louise L. - Barvy a čísla
  (nakladatelství Pragma, 2009)
 • Hay Louise L. - Miluj svůj život
  (nakladatelství Grada, 2011)
 • Hay Louise L. - Milujte své tělo
  (nakladatelství Pragma, 1994)
 • Hay Louise L. - Mocné myšlenky
  (nakladatelství Pragma, 2007)
 • Hay Louise L. - Myšlenky srdce
  (nakladatelství Grada, 2013)
 • Hay Louise L. - Přítomný okamžik
  (nakladatelství Pragma, 2009)
 • Hay Louise L. - Síla ženy
  (nakladatelství Pragma, 1997)
 • Hay Louise L. - Uzdrav své tělo
  (nakladatelství Pragma, 1984)
 • Hecker Hans Ulrich, Liebchen Kay - Akupunkturní tejpování - Účinné při akutních i chronických bolestech a potížích
  (nakladatelství Fontána, 2017)
 • Hecker Hans Ulrich, Liebchen Kay, Kastner Jörg, Peuker Elmar T., Steveling Angelika - Kapesní učebnice akupunktury - Body tělové, ušní a spouštěcí
  (nakladatelství Grada, 2010)
 • Hendricks Gay - Rok vědomého života - 365 inspirací pro naplněný a smyslupný život
  (nakladatelství Synergie, 2016)
 • Hess Mark, Mochizuki Shogo - Japonské masáže horkými kameny
  (nakladatelství Svítání, 2008)
 • Hill Napoleon - Návyky úspěšných - Prověřené principy k lepšímu životu
  (nakladatelství Pragma, 2019)
 • Hlôška Pavol - Ájurvéda duše a těla - Ájurvédská cvičení, výživa a potraviny
  (nakladatelství Fontána, 2004)
 • Hort Barbara E. - Psychická manipulace ve vztazích - Proměna nezdravých vztahů
  (nakladatelství Eugenika, 2016)
 • Howe Linda - Ákášické záznamy - Jak se k nim dostat a získat odpovědi
  (nakladatelství Eugenika, 2019)
 • Hrbek Antonín - Jak nám mohou pomoci drahé kameny
  (nakladatelství Poznání, 2007)

CH

 • Chaloupka Vít - Dieta pro návrat do života
  (nakladatelství Brána, 2003)
 • Chaloupka Vít - Moderní zdravá kuchařka
  (nakladatelství XYZ, 2006)
 • Chapman Gary - 5 jazyků lásky - Naučte se hovořit jazykem toho druhého
  (nakladatelství Návrat domů, 2010)
 • Chengnan Sun - Čínské léčebné masáže - Tuina, kompletní manuál
  (nakladatelství Svítání, 2007)

J

 • Janča Jiří - Reflexní terapie - Tajemná řeč lidského těla
  (nakladatelství Eminent, 2008)
 • Janča Jiří - Reflexní terapie rukou - Nejdostupnější metoda alternativní medicíny
  (nakladatelství Eminent, 2008)
 • Janda Vladimír, Jandová Jana, Herbenová Alena, Pavlů Dagmar - Svalové funkční testy
  (nakladatelství Grada, 2016)
 • Jarkovská Helena - Aeróbna gymnastika
  (nakladatelství Olympia, 1987)
 • Jarkovská Helena, Wálová Zlata - Gymnastika pro moderní ženu
  (nakladatelství Olympia, 1990)
 • Johari Harish - Ájurvédská masáž - Tradiční indické techniky harmonizující tělo a mysl
  (nakladatelství Pragna, 2002)
 • Jordánová Zdeňka - Cesta na sever je volná - Neobvyklý cestopis mezi prostorem a časem
  (nakladatelství Vodnář, 2019)

K

 • Kirscher Josef - Hry života
  (nakladatelství Motto, 2008)
 • Kobrová Jitka - Lymfotaping - Terapeutické využití tejpování v lymfologii
  (nakladatelství Grada, 2017)
 • Kobrová Jitka, Válka Robert - Terapeutické využití kinesiotapu
  (nakladatelství Grada, 2012)
 • Kolář Pavel, Červenková Renata - Labyrint pohybu - Rozhovory
  (nakladatelství Vašehrad, 2018)
 • Kolouch Vladimír, Kolouchová Lenka - Kondiční kulturistika
  (nakladatelství Olympia, 1990)
 • Krejčová Irena - Základní kniha thajské masáže - Tradiční thajská masáž severního stylu
  (nakladatelství Fontána, 2001)
 • Kreperát Josef Pavel - Lexikon léčivých kamenů
  (nakladatelství Granit, 2007)
 • Kriyananda Swami - Intuice - Jak získat vyšší poznání
  (nakladatelství Pragma, 2017)
 • Kushi Michio - Orientální diagnostika - Váš obličej nikdy nelže - Jak prověřit své zdraví
  (nakladatelství Pragma, 1980)
 • Kwik Jim - Nespoutaná mysl - Zdokonalujte svůj mozek, učte se rychleji a objevte svůj výjimečný život
  (nakladatelství Pragma, 2020)
 • Kyne Peter B. - Jdi za svým cílem
  (vydavatelství Můj úspěch, 2011)

L

 • Landeweer Gert Groot - Kraniosakrální terapie - Cvičení na odstranění tělesných blokád
  (nakladatelství Fontána, 2009)
 • Laštovičková-Grygarová Jana - Kreslení pravou mozkovou hemisférou
  (nakladatelství Zoner Press, 2018)
 • Letuwnik Sabine, Freiwald Jürgen - Bodytrainer, záda - Tělo nemusí bolet
  (nakladatelství Ivo Železný, 2003)
 • Lidell Lucinda, Thomas Sára, Beresford-Cooke Carola, Porter Anthony - Kniha o  masáži - Podrobný průvodce orientálními a západními technikami masáže
  (Výchoslovenské vydavatel´stvo Košice, 1992)
 • Littauerová Florence - Osobnosti plus - Jak porozumět druhým porozuměním sobě samým
  (vydavatelství Medium, 1992)
 • Lundberg Paul - Nová kniha shiatsu - Uměním dotyku ke zdraví a vitalitě
  (nakladatelství Ikar & Euromedia, 2004)

M

 • Madžuková Jarmila - Dělená strava
  (nakladatelství Vyšehrad, 2008)
 • Maltz Maxwell - Psychokybernetika - Nový způsob, jak získat od života více
  (nakladatelství Pragna, 1998)
 • Matoušková Miluška - Žena je láska - Dovol svému muži nosit tě na rukou - Jak naplnit svého muže, aby ti dal všechno, po čem toužíš
  (vydavatelství Akademie celostního zdraví, 2017)
 • Maxwell John C. - Život bez hranic - Možnost neomezeného růstu máme ve svých rukou
  (nakladatelství Beta, 2017)
 • Mc Cracken Thomas, Morris John F., Walker Richard - Nový atlas anatomie člověka
  (nakladatelství Columbus, 2003)
 • Mc Gill Stuart - Mechanika zad - Tajemství zdravé páteře, jež vám váš lékař zatajil - Návod jak se zbavit bolesti zad pomocí Mc Gillovy metody
  (nakladatelství Mladá fronta, 2017)
 • Mc Gilvery Carole, Reed Jimi - Masáže krok za krokem - Obrazový průvodce
  (nakladatelství Svojtka, 2001)
 • Mc Kenzie Robin - Léčíme si bolesti krční páteře sami
  (nakladatelství Spinal Publications, 2010)
 • Mc Kenzie Robin - Léčíme si záda sami
  (nakladatelství Spinal Publications, 2010)
 • Mc Kenzie Robin, Watson Grant, Lindsay Robert - Léčíme si koleno sami
  (nakladatelství Spinal Publications, 2012)
 • Mc Kenzie Robin, Watson Grant, Lindsay Robert - Léčíme si rameno sami
  (nakladatelství Spinal Publications, 2009)
 • Mc Vicar Jekka - Velká kniha o bylinkách
  (nakladatelství Euromedia & Knižní klub, 2005)
 • Mengerová Olga, Momčilová Pavla - Česká kuchyně pro váš typ
  (nakladatelství Medica Publishing, 2012)
 • Mesiti Pat - Probuď se a sni
  (nakladatelství Pragma, 1997)
 • Mitlener Jaroslav - Víme si rady - Jak na bolavá záda
  (vydavatelství Mitlener, 2006)
 • Mumford Susan - Komplexní průvodce masážemi
  (nakladatelství Rebo Productions, 2001)
 • Murphy Joseph - Tajemstí síly podvědomí - Vaše vnitřní moc
  (nakladatelství Aktuell, 2014)

N

 • Neumann Tony - Amma masáž vsedě - Umění tradiční japonské akupresury
  (nakladatelství Eugenika, 2001)
 • Nováková Barbora, Šedivý Zbyněk - Praktická aromaterapie - Přirozená cesta ke zdraví, kráse a vitalitě
  (nakladatelství Pragma, 1996)

O

 • Odoul Michel - Řekni mi, kde tě bolí a já ti řeknu proč - Výkřiky těla jako vzkazy duše
  (nakladatelství Rybka Publishers, 2017)

P

 • Paoletti Serge, Sommerfeld Peter - Fascie - Anatomie, poruchy a ošetření
  (nakladatelství Poznání, 2009)
 • Pataky Július - Reflexní terapie - Praktická reflexologie
  (nakladatelství Dobra & Fontána, 1998)
 • Pearl Eric - Reconnection, návrat k léčivé energii - Uzdravte druhé, uzdravte sebe
  (nakladatelství Plot, 2019)
 • Pearl Eric, Ponzlov Frederick - Šalamoun promlouvá - O návratu k léčivé energii vašeho života
  (nakladatelství Plot, 2013)
 • Pease Allan, Pease Barbara - Odpověď - Rozhodněte se, co chcete od života, a ostatní přijde samo
  (nakladatelství Pragma, 2017)
 • Pease Allan, Pease Barbara - Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku
  (nakladatelství Ikar, 2010)
 • Pease Allan, Pease Barbara - Proč muži lžou a ženy pláčou
  (nakladatelství Alman, 2003)
 • Pease Allan, Pease Barbara - Proč muži neposlouchají a ženy neumějí číst v mapách
  (nakladatelství Alman, 2003)
 • Petržela Michal Daniel - První pomoc pro každého
  (nakladatelství Grada, 2016)
 • Petter Frank Arjava, Yamaguchi Tadao, Hayashi Chujiro - Reiki, techniky dr. Hayashiho - Tradiční techniky zakladatele západního systému reiki
  (nakladatelství Fontána, 2003)
 • Pinckney Callan - Kalanetika
  (nakladatelství Knižní klub, 1993)
 • Pink Daniel H. - Kdy - Věda a umění dokonalého načasování
  (nakladatelství Jan Melvil Publishing, 2018)
 • Prouzová-Lehrman Zuzana, Púry Jozef - Dornova metoda plus - I ty můžeš
  (nakladatelství Aplaus, 2011)

R

 • Ramík Kamil - Masáže na vaši bolest
  (nakladatelství Grada, 2014)
 • Raslan Gamal - Dornova metoda - Jemná cesta ke středu
  (nakladatelství Poznání, 2009)
 • Robbins Mel - Pravidlo 5 vteřin - Přetvořte svůj život, práci i sebebědomí pomocí každodenní odvahy
  (nakladatelství Pragma, 2020)
 • Rohm Robert A. - Pozitivní povahové profily - Objevte chápání lidské povahy, abyste porozuměli sobě a druhým
  (vydavatelství Inter Net Services Corporation Grada, 2002)
 • Roman Sanaya - Channeling - Jak se spojit se svým duchovním průvodcem
  (nakladatelství Monáda, 2015)
 • Rosen Brenda - Čakry - Nalézání rovnováhy a klidu v každodenním životě
  (nakladatelství Svojtka, 2008)
 • Rossbach Gabrielle - Síla přítomného okamžiku - 15 meditačních cvičení pro plnější a radostnější život
  (nakladatelství Grada, 2014)
 • Russell Jo - Feng-šuej - Vneste štěstí do svého domova
  (nakladatelství Beta, 2007)
 • Růžička Radomír - Učení o 5 prvcích - Principy prevence, diagnostiky a léčby podle zákona 5 prvků
  (nakladatelství Poznání, 2011)
 • Růžička Radomír, Sosík Rudolf, Wang Yingwu - Tradiční čínská medicína v denním životě - Receptář
  (nakladatelství Poznání, 2007)

S

 • Sharamon Shalila, Baginski Bodo J. - Základní kniha o čakrách
  (nakladatelství Grada, 2001)
 • Schön Herwig - Rekonektivní terapie pomocí čaker a aury - Léčení energetického těla
  (nakladatelství Fontána, 2008)
 • Schrötter Josef - Léčivé dotyky - 4 terapie pro každý den - Mudry, reflexní terapie, su-jok, léčivé obrázky
  (nakladatelství Eminent, 2017)
 • Siao-Fan Cung, Liscum Gary - Čínská diagnostika nemocí podle ruky
  (nakladatelství Eugenika, 2004)
 • Sills Franklyn - Základy kraniosakrální biodynamiky - Dech života a základní dovednosti
  (nakladatelství Poznání, 2013)
 • Sinel´nikov Valerij - Dohoda s nemocí I.
  (nakladatelství Zvonící cedry, 2005)
 • Sinel´nikov Valerij - Dohoda s nemocí II.
  (nakladatelství Zvonící cedry, 2007)
 • Sinel´nikov Valerij - Formule života - Jak získat osobní sílu
  (nakladatelství Zvonící cedry, 2010)
 • Sinel´nikov Valerij - Očkování proti stresu - Psychoenergetické aikido
  (nakladatelství Zvonící cedry, 2006)
 • Sinel´nikov Valerij - Síla záměru
  (nakladatelství Zvonící cedry, 2006)
 • Sinel´nikov Valerij - Skutečné bohatství - Kde je zakopán poklad
  (nakladatelství Zvonící cedry, 2007)
 • Sinel´nikov Valerij - Tajemná síla slova - Jak působí slova na náš život
  (nakladatelství Zvonící cedry, 2008)
 • Sinel´nikov Valerij - Zbavte se pýchy - Jak se zbavit nesouladu se světem
  (nakladatelství Eugenika, 2016)
 • Sinel´nikov Valerij - Život beze strachu - Transformace ega, transformace negativních emocí
  (nakladatelství Eugenika, 2015)
 • Sinel´nikov Valerij, Dokučajev Valerij, Dokučajevová Larisa - Rodologie, odstraňování bloků rodové linie - Jak získat a využít sílu svého rodu na překonání potíží - Zásadní vliv rodových vztahů na průběh našeho života
  (nakladatelství Eugenika, 2016)
 • Stein Diane - Reiki - Kompletní průvodce ke starobylému léčebnému umění
  (nakladatelství Grada, 2001)
 • Summ Ursula - Sestavte si pokrmy dělené stravy
  (nakladatelství Ikar, 2011)
 • Svobodová Marie - Jak vychovávat děti podle hvězd
  (nakladatelství Fontána, 2000)

Š

 • Šebej František - Strečing
  (nakladatelství Šport, 1989)
 • Šeremetěvová Galina - Jsem žena I.
  (nakladatelství Zvonící cedry, 2007)
 • Šeremetěvová Galina - Jsem žena II. - Krásná a přitažlivá
  (nakladatelství Zvonící cedry, 2008)
 • Šimek Rudolf - Džezgymnastika pro moderní ženu - Hudba, rytmus, pohyb
  (nakladatelství Olympia, 2004)
 • Šmídová Hana - Automatická kresba - Cesta k sobě i druhým
  (vydavatelství Ateliér dotek, 2012)
 • Šos Zdeněk - Baňkování a moxování pro maséry
  (nakladatelství Poznání, 2010)
 • Šos Zdeněk - Meridiánová masáž - Akupunkt masáž dle Willyho Penzela (APM)
  (nakladatelství Poznání, 2013)
 • Štroblová Zdenka - Moudrost věků
  (nakladatelství Vodnář, 2010)

T

 • Taylor Steve - Jak se z toho nezbláznit - 8 kroků od úspěšnosti k vnitřní harmonii
  (nakladatelství Synergie Publishing SE, 2012)
 • Temelie Barbara - Výživa podle 5 elementů
  (nakladatelství Eugenika, 2002)
 • Tesař Vlastimil - Lymfatické masáže - Manuální lymfodrenáž celého těla
  (nakladatelství Grada, 2015)
 • Thali Trudi - Archandělé, meridiány a čakry v praxi - Uzdravování pomocí světelných drah, léčení ve světle archandělů
  (nakladatelství Fontána, 2006)
 • Tichý Miroslav - Funkční diagnostika pohybového ústrojí
  (nakladatelství Triton, 2017)
 • Tracy Brian - Letový plán - Jak dosáhnout rychleji větších cílů, než se vám kdy snilo
  (nakladatelství Synergie Publishing SE, 2015)
 • Tracy Brian, Arden Ron - Kouzlo osobnosti jako mocná zbraň - Jak si získat lidi v každé situaci
  (nakladatelství Synergie Publishing SE, 2014)
 • Tracy Brian, Stein Christina - Věřte tomu a dosáhnete toho - Překonejte pochybnosti, osvoboďte se od minulosti a naplňte veškerý svůj potenciál
  (nakladatelství Anag, 2019)
 • Tschenze Vadim - Čím jste byli, čím jste - Podrobnosti o vašich reinkarnacích a karmě
  (nakladatelství Eugenika, 2019)

U

 • Uhl Marienne - Energetická masáž čaker - Reflexní terapie jemnohmotného těla - Reflexní zónologie chodidel
  (nakladatelství Fontána, 2003)

V

 • Virtue Doreen - Nenechte pohasnout svou jiskru - Jak se zbavit negativity a dramatu
  (nakladatelství Anag, 2017)

W

 • Walker Matthew - Proč spíme - Odhalte sílu spánku a snění
  (nakladatelství Jan Melvis Publishing, 2017)
 • Warfield Janet Smith - Proměna vědomí - Změňte svá slova, změňte svůj svět
  (nakladatelství Eugenika, 2011)
 • Weiner Eric - Po stopách géniů - Hledání nejkreativnějších míst na světě od starověkých Athén po Silicon Valey
  (nakladatelství Dobrovský, 2016)
 • Weiss Brian L. - Jedna duše, mnoho těl - Objevte léčivou sílu budoucích životů pomocí progresní terapie
  (nakladatelství Metafora, 2012)
 • Weiss Brian L. - Poselství mistrů - Učení duchovních mistrů, hlas lásky volající přes propast světů
  (nakladatelství Metafora, 2012)
 • Weiss Brian L. - Uvolnění stresu, dosažení vnitřního klidu - Od nepohody k nalezení vnitřního míru
  (nakladatelství Metafora, 2014)
 • Weiss Brian L. - Zrcadla času - Regrese, cesta k fyzickému, emočnímu a duchovnímu uzdravení
  (nakladatelství Metafora, 2015)
 • Weiss Daniel - Tejpování - Svépomoc při bolestech svalů a jiných obtížích
  (nakladatelství Noxi, 2015)
 • Williams Ab - Čínské koule čchi - Obnovte svou energii
  (nakladatelství Beta, 2006)
 • Wills Pauline - Harmonizace čaker - Cesta k větší kvalitě
  (nakladatelství Beta, 2005)
 • Wittlinger Andreas, Wittlinger Dieter, Wittlinger Hildegard, Wittlinger Maria - Manuální lymfodrenáž podle dr. Voddera - Praktický průvodce
  (nakladatelství Grada, 2013)
 • Wright Janet - Reflexní terapie a akupresura - Uzdravující tlakové body
  (nakladatelství Rebo Productions, 2001)

Z

 • Zeiss Gabrielle - Cvičíme s děťátkem - Masáže, hry, gymnastika a plavání kojence v 1. roce života
  (nakladatelství Ikar, 1996)

UPOZORNĚNÍ

Všechna práva autorů jsou vyhrazena! Další kopírování a šíření obsahu (či jeho částí) bez jejich vědomí a souhlasu by mohlo být považováno za neoprávněné užití, což je podle aktuálně platného Zákona o právu autorském č. 121/2000 Sb. považováno za trestné. Prosím, respektujte to. Děkuji.

Creator © 2005-2023 Alena Malovcová
Webdesign © 2021 Petr Bláha
Photos © 2021 Vladimír Lesák & fotobanka CanStockPhoto
Všechna práva vyhrazena!